Rüyada Altın Görmek, Altın Takmak, Altın Bulmak, Altın Bilezik

Düşlerde görülen altınlar ölüm veya hastalık mı yoksa bol para ve müjdeli haber mi demek? Rüyada altın görmek, altın takmak, bulmak, altın bilezik görmek veya altın almak farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Altın Görmek

🙂 Her­hangi bir yerde altın görmek, birinin sırrını öğrenmektir. Eğer altını bi­rine vermek, düşmanlar etkisiz hale getirilir. Bir kadın rü­yasında bir kadından altın alıyorsa, bir sırrın ortağı olur. Evinde altından eşyalar gör­mek, bolluk, berekettir. Rüyada altın görmek iş açısından ve maddi açıdan büyük başarılar yaşayacağınızı gösterir; fakat bu başarıları elde etmek için ortaklarınızla kişisel çatışma ve anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Altın sahibi olduğunuzu görmek durumunuzun iyiye gideceğinin ve işlerinizin ekonomik olarak kazanç getireceğini gösterir.

Rüyada Alyans Görmek: Genel olarak bekar birinin rüyasında alyans takma­sı, evlilik olarak yorumlanır. Külçe Altın Görmek: Külçe altın başkalarının göz diktiği bir parayı, işi an­latır. Ancak külçeyle gümüş, bakır vb. berekete işaret eder. Çeşit çeşit birçok altına sahip olduğunu gören kimse, mirasa ko­nar ve çok lüks bir hayat sürer. Ziynet eşyalarının tümünün altın olduğunu gören kimse; hayır ve menfaata ula­şır.

😐 Düşlerde görülen altın, kurulan hayallerin gerçekleşmesiyle beraber yaşana­cak sıkıntılara işarettir. Rüyada altın alyans evliler içinse haklarında yapılacak dedikodudur. Rüyada altın görmek; pek hayra yorumlanmamaktadır. Altını külçe görmek, sikke, süs eşyası halinde görmek, üzüntüye, sıkıntıya, büyük bir kimseden hükümet kapısından zarar gele­ceğine delâlet eder. Evinde altın eşya gören rüya sahibi yasal olmayan yol­larla zenginleştiği suçlamasıyla zor durumda kalabilir. Adım attığı her yerin altın olduğunu gören kimse, sı­kıntıya girer ve zorlu bir mücadele verir. Zengin biri için rüyada altın görmek, üzüntüye yorumlanır.

rüyada altın görmek
 1. Altın bilezik veya doğrudan doğruya altın görmek: Onur ve itibarın giderek artacağına işaret eder.
 2. İki elin birden altın olduğunu görmek: Verilen bir kara­rın tamamıyla yerinde olduğuna işaret eder.
 3. Altın ziynet eşyası takmmış görünmek: Mal varlığına ve meslekte yükselmeğe işarettir.
 4. Başka birinden altın almak: Ünlü bir kişiden umulma­dık derecede maddi ve manevi bir yardım anlamına gelir.
 5. Bir başkasına altın vermek: Şeref, şan, itibar, eli açık­lık, bahtı açıklık anlamına gelir.
 6. Altın hâzinesi görmek: Rüya görenin istediği kadar ço­luk çocuk sahibi ve de mutlu olacağı şeklinde yorumlanır.
 7. Torba ile altın görmek: Yeni işlerin ortaya çıkacağına ve daha büyük paralara sahip olunacağına işaret eder.
 8. Altın saymak: Çok kısa bir hastalığın kolayca atlatıla- cağına işarettir.
 9. Altın dökmek: Bir aşkta kazanca, ancak arkasından vic­dan azabına işarettir.
 10. Altın zincir: İyi bir haber alınacağına işaret eder.

Rüyada Altın Takmak

🙂 Altın alyans takmak, bekarlar için bütün engellere rağmen mutlu bir evliliktir. Evli bir erkeğin rüyasında alyans takması, işlerinin iyiye gideceği, çok para kazanacağı anlamına gelir. Rüyada altın yüzük taktığını gören kimse, bekâr ise evlenir. Evli bir kimsenin altından bir ziynet taktığını görmesi, hayırlı evlada delâlet eder. Evli bir kimsenin altın veya gümüşten herhangi bir ziynet eşyasını taktığını görmek; evlâda ve hayırlı bir işe delâlettir.

😐 Bir kimsenin rüyasında altın takması; girdiği iş­te zarara uğrar ve başarı sağlayamadığı için üzülür. Fa­kir bir kimsenin altın görmesi; borç, gam ve kedere de­lâlet eder. Bazen de altın takmak, israfa ve kibirli olmaya delâ­lettir. Bir kimse gösteriş için altın taktığını görürse, büyük bir günah işler.

Rüyada Altın Bulmak

🙂 Altın bulmak, gamdan kurtulup, yüksek makama ermektir. Altın ve­ya gümüş bir eşya bulmak, neticesi servete varan bir kazançlı işe delâlet eder. Eski altın paralarda sikkeler bul­duğunu görmek sevince, işlenmiş bir altına bulmak, ev al­maya işaret eder.

😐 Altın ve gümüş parayı karışık halde bulmak karıştıran, birine hiyanetlik eder. Çevresindeki birileriyle tartışır ters düşer. Altın bulup dokunuyorsanız veya cebinize koyuyorsanız dedikoduya işarettir.

Rüyada Altın Bilezik Görmek

🙂 Kıymet­li taşlardan altın bilezik, varlıklı olmayı; gümüş bilezik, huzuru ve helal kazancı; bakır bilezik, bolluğu ve mutluluğu temsil eder. Rüyada bilezik takmak, bekarlar için ani evlilik; evli bir kadın için düzenli gelir; evli erkek için severek yapılan bir iştir. Rüyada altın bilezik taktığını görmek; be­kâr bir kimse için evlenmeye, muradına ermeye delâlet eder.

😐 Rüyada Altın Bilezik Görmek: Altın bilezik, dedikoduyu ve haksız kazanç demek. Bir kadın tarafından size verilen altın bilezik görmek veya takmak, bazen sizin hakkınızda yapılacak bir dedikoduya işarettir.

Rüyada Altın Almak

🙂 Rüyasında altın almak bekarsa, tanıştığı biriyle evlenir. Evliy­se istediği bir şey olumlu sonuçlanır. Bekar biri için kuyumcudan altın bir bilezik, kolye, küpe almak sevinçli haber almak, evliler için bir işten başarılı olmaktır. Bir ölüden altın para aldığını görmek, rahatlığa kavuş­mak şeklinde yorumlanır.

😐 Bir kişi bir erkekten altın alıyorsa gizli bir ilişki yaşar. Fakat bu ilişki de kısa zamanda duyulur. Bir kadından para vermeden altın almak sizin de adınızın karışacağı bir kötü söz ve dedikodu ile yorumlanır.

Rüyada Altın Kolye

🙂 Altın kolye veya gerdanlık görmek, erkek için şeref ve itibara, kadın için evlenmeye; veya hacca gitmeye yorumlanır. Evlenirken veya özel bir gününüzde size altın kolye veya benzer takıların verilmesi iyi haberlerin müjdecisidir.

😐 Rüyada sevmediğiniz ve aranızın kötü olduğu birinin size altından kolye vermesi kötüye yorumlanır. Sevmediğiniz bir yerde ve kişiler varken altın kolye gördüyseniz hakkınızda kötü söze işarettir. Evli birinin altın kolye takması sıkıntıdır.

Rüyada Altın Yüzük

🙂 Rüyada Altın Yüzük Görmek: Altın yüzük ululuk ile yorumlanır. Rüyada altın yüzük almak, hac ile tevil olunur. Altın yüzük görmek; hakkında hayırlı olacak sözler söyleneceğine yorumlanır.

😐 Eski kirli altın yüzük zaru­ret, ve keder. Bazı alimlere göre altın yüzük görmek, sıkıntılı bir habere ya da hırsızlığa karşı önlem almanız gerektiğine tabir edilir.

Rüyada Altın Yemek

🙂 Altın yemek veya sandıkta vb. yerde altın görmek mala işarettir. Rüyada temiz haldeki altın yemek gelecek müjdeli haber ve kazançtır. Size ait bir altını yemek elde edeceğiniz bir iş ve amaca işarettir.

😐 Yerde bulduğunuz bir altını yemek zarardır. Yediğiniz altın size ait değilse ve kirli bir durumdaysa İşte başarısızlık ve kısa süreli sıkıntıdır.

Rüyada Altın Küpe Görmek

🙂 Rüyasında altın küpe satın al­dığını gören bekarsa, tesadüfen tanıştığı biriyle evlenir. Evliy­se çok istediği bir şey arzuladığı gibi sonuçlanır. Rüyada altın küpe buldu­ğunu görmek başkalarının aracılığıyla bir evlilik yapar. Evli­ler için bu rüya bir konuda amacınıza ulaşmak için yakınla­rınızdan yardım alacağınızı anlatır. Kulağında altın küpenin olduğunu görmek; Kur’an’ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder. Bekâr bir kimse için küpe görmek evlenmeye işarettir. Altın küpe kadın için güzelliğe delalet eder.

😐 Rüyada Altın Küpe Görmek: Altın küpe kendini be­ğenen ve lafını esirgemeyen bir eş ya da asi bir evlat anlamı­na gelir. Kulağınızda delik yokken altın küpe takmaya çalışmak olmayacak bazı işlerin peşinden ve size sevmeyen birini sevmeye çalıştığınızı gösterir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Ebu Sait El Vaiz:Altın görmek iki sebepten iyi değildir, demiş:
1 Arapça’da altın (zeheb) kelimesiyle gitmek (zehab) kelimeleri bir­birlerine benzediklerinden.
2 Renginin hastalığı anımsatan sarı oluşundan dolayı tabiri de hü­zün, gam ve kederdir
,” demiştir. “Çok altın görmek zahmet ve meşakkatle kazanılan malın çokluğu an­lamına gelir. Başka birinin kendisine altın sikke verdiğini gören zulüm gö­rür, kendisinin başkasına altın sikke verdiğini görense zulmeder. Birine kesik altın vermek veya birinden kesik altın almak, alanla veren arasında meydana gelecek olan kavga ve davaya işarettir.”

KİRMANİ’ye göre: Evinin altından yapıldığını görenin evi yanar. Eline bir külçe altın geçtiğini görenin ya elindeki malı ziyan olur ya da hükümet yüzünden bir zarara uğrar. Bir rivayete göre para cezası ya da hastalık yüzünden mahzun ve kederli olur. Altın erittiğini gören kötü bir iş için kavga eder, mahkemelik olur ve halk kendisi hakkında ileri geri konuşur.

CAFER SADIK: Altın bulduğunu gören ya hüzün ve keder sahibi olur, ya iste­mediği bir işe girer ya malı elinden gider, ya da hükümet ve yöneticiler yü­zünden zarar görür. Eğer görevli ise görevine son verilir.” şeklinde yorumlar.

İMAM NABLUSİ: Maden ocağından çıkmış külçe halinde altın görmek büyük üzüntü ve keder anlamına gelir. Sikke halinde altın görmedeki hüzün ve keder daha azdır, işlenerek çeşitli süs eşyaları (kap, kacak, altın, lira, bilezik, künye, gerdanlık vs.) haline getirilmiş altın görmek herhangi bir endişeye delalet eder. Üzeri yazılı sikke halinde altın görmekte sakınca yoktur.” der.

DANYAL (a.s.):Elinde dört adetten fazla sikke halinde altın olduğunu görenin herhangi bir işten dolayı, canı sıkılır ya da aleyhin­de söylenenleri duyarak üzülür. Elinde bulunan altınların sayısı belli ve az­sa çektiği acı ve üzüntüleri azalır,” demiştir.

MAĞRİPLİ CABİR: Bir altın bulduğunu gören kendisine teslim edilen emanet yüzünden şahitlik yapmaya mecbur olur. Eline bir altın geçtiğini gören birçok insan, hemen ertesi gün bir altın kazanarak rüyalarının gerçekleştiğini görürler. Sikke halinde altın görmek eş, evlat ve cariye ile tabir olunur.” demiştir.

İSMAİL İŞ-AS’a göre rüyada altın görmek: Som altından yapılmış lira veya dinar görmek, özellikle üzerinde resim yoksa, dindarlığa ve doğru yolda olmaya delalet eder. Üzerine resim kazınmış olan altınlar inanç zayıflığına ve doğru yol­dan ayrılmaya işarettir. Bir yüzünde Allah’ın adı ve diğer yüzünde haç ya­zılı, yani bir yüzü İslami, diğer yüzü Hristiyanlığı simgeleyen bir dinara, al­tın liraya sahip olduğunu gören eğer Müslümansa dinden çıkar, eğer gay­rı Müslim’se Müslüman olur.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

En eski dönemlerden bu yana, simgeciliğin ve ezoterinin dışa vurulduğu en güçlü unsur, rüyada altındır. Dolayısıyla rüyaları­mızda ortaya çıkan altının, bize kısa ve öz, ama önemli bir me­saj verdiği söylenebilir. Çeyrek altın görmek, altın bilezik görmek, altın küpe görmek “aidiyet duygusu”na ve kendinizi tanımlamak için bir sosyal grubun içinde yer alma isteğinize işa­ret eder. Rüyada altın bulmak veya takmanın psikolojik anlamının net ve ayrıntılı bir yorum için, rüyanızda gördüğü­nüz altının nerde bulunduğunu veya alındığına dikkat etmek gerek.

Anonim Rüya Yorumları

 • Kırılan alyans onarılıyorsa, ayrılanların bir araya gelmesi demek.
 • Rüyada Altın Define Görmek: Örneğin elmas, yakut vb. değerli taşlardan oluşan bir define, yaşamın her alanında başarılı olmak; için­de altın olan bir defineyse, büyük bir sırrı öğrenmek anlamı­na gelir.
 • Rüyada altın para görmek veya birinden altın para almak, iş hayatın­da yükselmek anlamına gelir.
 • Üzeri yazılı altın sikke (para) şer sayılmaz.
 • Alyansın kırılması ayrılıktır.
 • Defineyi gömüp sakladığını gören kimsenin, ciddi bir sağlık problemi ortaya çıkar.
 • Rüyada define soymak, mal kaybını, üzüntüyü ve yolculuğu belirtir.
 • Rüyada Altın Para Görmek: Altın para, sıkıcı söz ve göz kalacak bir kısme­te yorumlanır.
 • Altın rüyası hemen bütün tabirciler tarafından üzüntü ile yorumlanmıştır.
 • Altın rüyası bilhassa erkek için büyük za­rardır.
 • Evinin altından olduğunu görenin, evi zarar görür.
 • Altın taç malın ek­silmesine ve kötü fiillerin işlenmesine işaret eder.
 • Yine rüyada görülen işlenmiş beşi bir yerde veya çeyrek altın, beş va­kit namaz; altın bilezik, mirasla yorumlanır.
 • Altın ve gümüş hurdası, ilme ve değerli bir dosta; altından yapılmış bir kaptan yemek yemek veya su içmek keder demek.
 • Altın ayna görmek, fakirlikten son­ra zenginliğe işarettir.
 • Rüyada altın veya gümüş halka görmek, bazen iyi, bazen kötü bir habere delalet eder.
 • Altın ve gümüş nakışçısı, bir işi gereğince yapan dürüst bir zata delalet eder.
 • Altın veya gümüşten yapılmış heykel görmek: Dünya işlerine işarettir.
 • Rüyada sikkeli altın görmek, din ve ilme delalet eder. Bu rüya bazen çocuğa da işaret eder.
 • Evine altın sikkeler taşıdığını görmek, mal ile tabir edilir.
 • Sikkeli altın rüyası, ilme, imana, hidayete de işaret eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Altın Görmek, Altın Takmak, Altın Bulmak, Altın Bilezik” üzerine 2 yorum

  • Arzu Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Düşmanınızı yeneceğinize, her sıkıntıdan kurtulmaya, ferahlık ve sevince erişmeye, müjdeye nail olmaya, rızık bolluğuna işarettir…

Yorum yapın