Rüyada Deniz Görmek, Dalgalı Deniz Görmek

Rüyada deniz görmek, eğer dibi kumlu ise servete; kö­püklü deniz, bolluk ve berekete; dalgalı deniz, duygularınızı allak bullak edecek bir konu, olay gibi şeylere; karanlık deniz, tehlikeli bir durumla karşılaşmaya; fırtınalı deniz, kontrolünüz dışında gelişecek bir değişikliğe işarettir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin..

Rüyada Deniz Görmek

🙂 Rüyada görülen deniz, sağlıklı ve uzun bir ömrü; huzur ve bolluk içinde bir yaşamı temsil eder. Rüyada denizi seyretmek, aşk ve mutluluk olarak yorumlanır. Rüyada deniz görmek, her muradınızın olacağı­na, ömrünüzün tümünü sıkıntısız ve mutluluk içinde geçireceği­nize, bolluğa, ferahlığa delâlet eder. Çok sağlıklı ve refah dolu zengin bir hayat yaşayacağınız anla­mına gelir. Sakin ve aydınlık bir denizi izlediğinizi görmek şansı, başarıyı ve zaferi simgeler.

Rüyada deniz görmek; güzel hayata, helâl rızka ve hayatından memnun olmaya delâlet eder. Gördüğünüz deniz suyu tatlı ve güzel kokusuzsa; iyi bir yöne­ticiden yardım görmeye, güzel amele ve hayırlı evlatlar yetiştirmeye işarettir. Bir kimse denizden su taşıdığını görse; kendi malına mal katar ve çok güçlü bir yapıya sahip olur. Denizin değişik renk ve tonlara büründüğünü görmek; işlerimizin düzen­de olmasına ve bu sebeple moralimizin de düzgün olma­sına işarettir.

 • Denizde yürümek: Yolculuğa, üzüntüden kurtulmaya işa­ret eder.
 • Denize gark olmak: Servete kavuşmaya delalettir.
 • Denizin yarıldığını görmek: Esenlik ve sevinç. Arzu ve is­teklerin yerine gelmesi.
 • Denizden su alıp bir kaba doldurmak: Çok mal biriktirmektir.
 • Denize girmek: Devlet yöneticisinin hizmetine girmek.
 • Denizden su içmek: İlim elde etmeye alamettir.
 • Denizi aşmak: Muradına ermek.
 • Denizde yıkanmak: Günah ve hatalardan kurtulmak.
 • Denizin üzerinde ayakta durmak: Devlet reisi tarafından beklenmedik bir mükafata nail olmak.

😐 Rüyanızda denize düştüğünüzü görmek düş kırıklığının simgesidir ve sonucu takınacağınız tavra bağlı olan bir durumla karşılaşacağınızı gösterir. Denize düştüğünüzü görmek sizin için iyi olmayacak değişikliklere yorulur. Denizden tuzlu su içtiğini görmek; zarar getiren bir işe, hastalanmaya ve günahlar içinde bocalamaya tâbir olu­nur.

Rüyada Dalgalı Deniz Görmek

🙂 Dalgalı denizde seyahat etmek faydalanmanız gereken çılgın bir dönem olduğunun işaretidir; böyle bir dönemi bir daha yaşayamayabilirsiniz. Her kim rüyasında dalgalı denize bakarak Allah (cc)’a dua et­tiğini görürse büyük takva sahibi olur.

😐 Dalgalı ve hırçın bir deniz görmek serinkanlılıkla karşılamanız gereken çelişkili bir dönemin habercisidir. Rüyada dalgalı deniz: Bir tehlikeyle karşılaşacağınız anlamına gelir. Rüyada dalgalı şiddetli deniz görmek, azap ve şiddete işaret eder. Rüyanızda dalgalı deniz gördüyseniz: hilekar, düzenbaz, üçkağıtçı biriyle tanışacağınıza, bu kimse ile iş yaptığınız takdirde zarara uğrayacağınıza işarettir. Kapalı ve fırtınalı havada dalgalı denizde seyahat etmek maddi sıkıntıya düşer.

Rüyada Mavi Deniz Görmek

🙂 Rüyasında masmavi engin bir deniz gö­ren, yaşamına anlam katacak ve olgunlaşmasını sağlayacak içsel bir yolculuğa çıkar. Rüyada mavi sular görmek rahat ve sakin durumların habercisidir. Mavi deniz, kuvvetli, adaletli ve şefkatli bir devlet başkanına işarettir, bu rüyayı gören kişinin ömrü uzun olur. Rüyada masmavi deniz görmek ve suyundan içmek mal ve servetle tâbir olunur.

Rüyada Denizde Yüzmek

🙂 Durgun denizde yü­zen, arka arkaya yolculuk yapar. Denizde yüzdüğünü görmek, dünyanın birçok nimetlerine sahip olmaya delalet eder. Denize girdiğini ve çok güzel yüzdüğünü gören kim­se; yüksek bir kademeye erişir ve geliri bol bir işe talib olur. Bazen de denizde yüzmek; ilme, yüksek tahsile ve büyük bir mülke nail olmaya işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İmam Nablusi: “Denize düşmek, sağlık ve gücü; de­nizde sandalla dolaşmak, başarmak için uğraştığınız işten so­nuç alamayacağınızı, deniz suyu içmek, bir mala sahip olma­yı; denizci görmekse, çok özlediğiniz birine yakında kavuşa­cağınızı belirtir. Deniz gö­ren her arzusuna kavuşur. Denize girdiğini gören büyük bir padişahın hu­zuruna çıkar, ya da büyük bir zenginliğe kavuşur. Denizden oltayla balık tuttuğunu gören kolaylıkla ka­zancını temin eder ve geçimini sağlar. Rüyada deniz balığının kendisiyle konuştuğunu gören devlet sırlarına vakıf olur. Deniz ya da dereye bir ağ atıp balık tuttuğunu gören almış olduğu önlemlerden yararlanır ve helal mal kazanır. Denizin dibinden elle balık alıp tutmak: İdeallerinizi gerçekleşti­rerek akademik bir kariyere kavuşacağınıza” demiştir.

Kirmani: Denizin kuruduğunu görmek ülke liderinin hastalanacağına veya asker sayısında azalma olacağına, ya da yenileceğine; deniz suyunu bir damla kalmayıncaya kadar içtiğini görmek rüya sahibinin (eğer layıksa) büyük mülk ve ilim sahibi olacağına ve bunlar sayesinde zafer kazanacağına, (eğer layık değilse) iş ve problemlerinde başarı kazanacağı­na delalet eder.”

İBN-İ ŞİRİN‘e göre rüyada deniz görmek: “Denize dalarak inci çıkardığını görmek sultan veya ona ya­kın birilerinden mal almaya, ilim ve marifet sahibi olmaya işarettir. Denizden su aldığını gören sultan veya hükümetten para alır, ya da ilim öğrenir.” demiştir.

Mağripli Cabir’e göre: “Rüyada denize dalıp bir şey çıkardığını gören ilim ve Kur’an öğrenimine çalışırsa da başarılı olamaz ya da devlet hizmetinde bulunup bu hizmetinden bir fayda göremez. Denize dalıp büyük bir inci çı­kardığını gören muradına erer, işleri yolunda olur, padişah ya da devlet büyükleri yanında saygınlık kazanır ve devlet tarafından kendisine mal ve­rilir…

Danyal (a.s.):Rüyada deniz görmek halife, sultan veya faziletli alim ile tabir olunur. Denizi durgun ve çalkantısız görmek adaletli hükümdara; bulanık, dal­galı ve çırpıntılı görmek de zalim hükümdara işarettir. Bazen deniz rüyası, yolculuğa, savaşa ve savaşta elde edile­cek ganimete alamettir. Tatlı deniz mü’mine, acı deniz kafire işaret eder.” demiştir.

Cafer Sadık (r.a.): “Rüyada deniz görmek, altı şekilde tabir edilir: Melik ve sultan, insanla­rın büyüğü ve reisi, alim, ilim, mal, iş ve gayret… Deniz görmek altı şekilde tabir olunur, demiştir: Melik ya da sultan, mevki ve makam sahibi insan veya reis, alim, ilim, mal, iş. Rüyada denizin ortasında bir sal veya gemi görmek; büyük bir kazanca kavuşacağınıza, sala bindiğinizi görmek; ömrü­nüzün büyük bir kısmını varlık içinde ve kalbiniz huzurlu olarak geçireceğinize işarettir. Rüyada denizde bir batık gemi görmek; yaptığınız işlerde daha tedbirli olmanız gerekeceğini, çünkü zarar etmeniz ihtimali kar etmenizden daha fazla olduğu bu rüya ile size ihtar edilmektedir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada deniz görmenin psikanalizi şöyledir; Rüyamızda denizde yüzerken akıntıya kapılmamız, kendimizle ilgili yetersizlik duy­gularını vurgular. Üstesinden gelmek için çalışmak ve emek har­camak gereken, buna karşın belirsiz izlenimi veren sorunlarımız da rüyalarda farklı karakterlerde deniz görüntüleriyle karşımıza çıkabilir. Denizde yüzdüğü­nüzü görmek, yeni bir ortama uyum sağlamak ve o ortamda ba­şarılı olmak için gerekli güce sahip olduğunuz anlamına gelir.

Denizin derinlik­leri, dipler, bilinmeyenle yüz yüze gelme, kişinin kendisinde daha önce fark etmediği niteliklerle karşılaşması anlamına gelebilece­ği gibi, kontrolü kaybetme, kimliğini ve benliğini yitirme ya da ba­şarısızlık olarak da yorumlanabilir. Eğer kişi karanlık suların derin­liklerinde olmaktan korkmuyorsa, bu onun yeteneklerinin ve kapa­sitesinin sınırlarını zorlayacağını gösteren olumlu bir unsurdur.

Anonim Rüya Yorumları

 • Bir deniz aracının aydınlık sularda olması: Bir deniz yolculuğuna ve bir tehlikeye yorumlanır.
 • Rüyada denizde yüzmek: İş haya­tınızda zorluklar yaşayacağınız anlamına gelir.
 • Rüyada Denizde balık tutmak: Ka­zanç ve saygınlığın artacağına.
 • Denizde balıkçı görmek: Aile içinde bir mutluluk yaşamak anlamına gelir.
 • Denizde banyo yap­mak veya yıkanmak: Önemsiz bir rahatsızlık geçireceğinize ve kısa sürede atlatacağınıza işarettir.
 • Denizde boğulmak: İdrar yollarından bir rahatsızlık geçireceğinize ya da çok akıllı birisiyle evlilik yapacağınız an­lamına gelir
 • Rüyada Denize çakıl taşı atmak: Malınızı ve mülkünüzü denizde yitireceğini­ze işarettir.
 • Rüyada berrak deniz: Sessiz ve sakin bir yaşantı süreceğiniz anlamı­na gelir.
 • Fırtınalı deniz görmek: İşinizde ilk başlarda iyi kar edeceğinize ancak daha sonra kendinizi yenileyemediğiniz için zarara uğrayacağınız anlamına gelir. Denizde fırtına: Bütün insanlığı tehdit edecek bulaşıcı bir hastalığa işaret­tir.
 • Büyük bir kısmetin varlığına,
 • Hafif çalkantılı deniz: Bazı konularda güçlüklerin or­taya çıkmasının ihtimal dahilinde bulunduğuna,
 • Fırtınalı deniz: Bazı düşmanlarının rüyayı gören hak­kında tehlikeli komplolar hazırladıklarına,
 • Kaba dalgalı deniz: Aşk hayatında erkek ya da kadın bakımından yeni gelişmeler olacağına,
 • Engin deniz: Gönül ferahlığının çok yakında başlaya­cağına işaret eder.
 • Durgun deniz: Sessiz ve sakin bir yaşantı süreceğiniz anlamı­na gelir.
 • Dalgalı deniz: Bir tehlikeyle karşılaşacağınız anlamına gelir.
 • Fırtınalı deniz: İşinizde ilk başlarda iyi kar edeceğinize ancak daha sonra kendinizi yenileyemediğiniz için zarara uğrayacağınız anlamına gelir.
 • De­nize düşmek: Sağlığa ve sıhhate işarettir.
 • Fırtınalı denizden kurtulmak: Yakınlarınızdan birinin vefatı üzerine mirasa konacağınıza işarettir.
 • Üstün­de kara bulutlar dolaşan deniz: Hayra yorulmaz. Başınıza gelecek tehlike­li bir iş anlamına gelir.
 • Masmavi deniz: İş hayatınızda başarılı olduğunuz kadar aşk hayatınızda da başarılı olacağınız anlamına gelir.
 • Az dalgalı de­niz: Başka meşgalelerle uğraştığınızdan işlerinizi yönetmekte zorluk çekece­ğiniz anlamına gelir.
 • Denizde gemici görmek: Zor bir yolculuğa çıkacağı­nıza işarettir.
 • Denizde girdaba kapılmak: Hayra yorulmaz. Boğulan kişi­nin yakın bir gelecekte öleceği anlamına gelir.
 • Denizde yüzmek: İş haya­tınızda zorluklar yaşayacağınız anlamına gelir:
 • Denizde sandalla dolaş­mak: Uğraşıp ve başarmak için çabaladığınız işten sonuç alamayacağınız anlamına gelir.
 • Sandalla batmak: Büyük bir tehlikeden zarar görmeden kur­tulacağınız anlamına gelir.
 • Denizde boğulurken kurtulmak: Yakınları­nızdan birisi tarafından kollanacağınıza ya da başınızdan küçük bir olay ge­çeceğine ve evlilik anlamına gelir.
 • Denizde boğulmak: İdrar yollarından bir rahatsızlık geçireceğinize ya da çok akıllı birisiyle evlilik yapacağınız an­lamına gelir.
 • Denizde abdest aldığını görmek: Bütün kötü dertlerinden kurtulacağına işarettir.
 • Denizci görmek: Çok özlediğiniz birine pek yakın­da kavuşacağınız anlamına gelir.
 • Çeşitli şekillerde görülen ve sıkça rastlanan bir rüyadır. Sakin ve aydınlık bir denizin karşısında olmak şansı, başarıyı ve zaferi simgeler. Dalgalı ve hırçın bir deniz görmek serinkanlılıkla karşılamanız gereken çelişkili bir dönemin habercisidir.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Rüyada Deniz Görmek, Dalgalı Deniz Görmek

Rüyada deniz görmek hastalık mı bela mı para mı evlilik mi? Rüyada deniz görmek, rüyada dalgalı deniz görmek ve rüyada berrak deniz görmek birbirinden farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Dere Görmek

Rüyada Dere Görmek

Rüyada dere görmek gelecek bir para mı? Ölüm Haberi mi yoksa evlilik mi demek? Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin… Bu Duaları Kaçırmayın! BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, … Devamını oku

Rüyada Dayı Görmek, Dayı Kızı Görmek, Dayı Oğlunu Görmek

Rüyada Dayı Görmek, Dayı Kızı Görmek, Dayı Oğlunu Görmek

Rüyada dayı görmek hayır mı? Rüyada dayı görmek, rüyada dayı kızı görmek ve rüyada dayı oğlunu göörmek birbiriden farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Dede Görmek, Ak Sakallı Dede Görmek

Rüyada Dede Görmek, Ak Sakallı Dede Görmek

Rüyada dede görmek misafir mi? Rüyada dede görmek ve rüyada ak sakallı dede görmek birbirinden farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Damat Görmek, Damat Olmak, Gelin Damat Görmek

Rüyada Damat Görmek, Damat Olmak, Gelin Damat Görmek

Rüyada damat görmek hayırlı mı? Rüyada damat görmek, rüyada damat olmak ve rüyada gelin damat görmek birbirinden farklı anlamlara işaret eder. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Dövme Görmek, Dövme Yaptırmak

Rüyada Dövme Görmek, Dövme Yaptırmak

Rüyada dövme görmek ölüm mü, para mı evlilik mi? Rüyada dövme görmek ve rüyada dövme yaptırdığını görmek birbirinden farklı yorumlanmaktadır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Dolu Görmek, Dolu Yağdığını Görmek

Rüyada Dolu Görmek, Dolu Yağdığını Görmek

Rüyada dolu görmek zarar mı tuzak mı? Rüyada dolu görmek ve rüyada dolu yağdığını görmek birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Dolma Görmek, Dolma Sarmak

Rüyada-Dolma-Görmek,-Dolma-Sarmak-ne-demek-diyanet-rüya-tabirleri

Rüyada dolma görmek kısmet mi kazanç mı? Rüyada dolma görmek ve rüyada dolma sarmak birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin… Herkes Bunları Sordu⤵️

Rüyada Dikiş Görmek, Dikiş İğnesi Görmek, Dikiş Makinesi Görmek

Rüyada Dikiş Görmek, Dikiş İğnesi Görmek, Dikiş Makinesi Görmek

Rüyada dikiş görmek emek mi çalışkanlık mı? Rüyada dikiş görmek, rüyada dikiş iğnesi görmek ve rüyada dikiş makinesi görmek birbirinden farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…