Rüyada Öldüğünü Görmek

Düşlerde ölmek ve birinin öldüğünü görmek, ölüm veya hastalık mı yoksa bol paralar ve müjdeli haber mi demek. Rüyada öldüğünü görmek, rüyada ölmek, rüyada birinin öldüğünü duymak, annenin veya babanın öldüğünü görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Öldüğünü Görmek

🙂 Rüyada öldüğünü görmek uzun ömre, başkasını öldürmekse bir yakınınıza büyük bir iyilikte bulunacağınıza işarettir. Bir insan rüyasında öldüğünü ve tekrar dirildiğini gördüyse gayeleri hâsıl olur. Ölüyü öpmek; hasret ka­vuşmasına yorumlanmıştır. Rüyada öldüğünü ve bir gurup insanların omuzların­da götürüldüğünü ancak defn edilmediğini gören kimse düşmanını kahreder ve eline mal geçer. Bir rivayete göre ölüm rüyası, borçtan kurtulmak, yolculuk arzu ediliyorsa yolculuk yapmakla tabir edilir.

😐 Rüyada Öldürmek: Biri tarafından öldürülmek, bir ayrılık ya­şamaktır. Ölüyü taşımanız, bir suçu üzerinize almak zorunda olacağınıza de­lâlet eder. Ölünün dirilmesi; hayatınızın bir değişikliğe gireceğine, belki hasta olmanız ihtimaline yol açabilir. Öldüğünü ama cenazesinde kimsenin kendisi için ağlamadığını görmek, evinin bir tarafının veya mülkünün bir kısmının harap olacağını gösterir. Öldüğünü ve üzerinde hiç elbise olmadığını görmek, şid­detli fakirlikle yorumlanır.

Rüyada Ölmek Ne Demek

🙂 Rüya­sında ölüp dirildiğini gören kimse, hayatına farklı açıdan bak­masını sağlayacak etkileyici bir olay yaşar. Bu vesileyle haya­tını daha anlamlı bulmaya başlar. Bir insan rüyasında ölüp de tekrar dirilirse gayeleri hâsıl olur. Rüyada Ölüm/ecel: Rüyasında ölmek üzere olduğunu, yani ölüm zamanı­nın geldiğini gören kimsenin ömrü uzar. Kendini ölmüş gören, ömrü uzun olur. Rüyada öldükten sonra eğer gömülmezse iyi ameline işaret eder. Rüyada ölmüş ve tabuta konularak cenazesini kaldırılmış halde görmek, şan ve şerefe delalettir. Öldükten sonra yüksek bir yere gömüldüğünü gören, ra­hata erişir. Bir rivayete göre akrabadan hayır görür.

😐 Rüyasında öldüğünü ve sevdiklerinin etrafında ağ­ladıklarını, yıkandıktan sonra gömüldüğünü görmek, rüya sa­hibi için, dindeki fesada işarettir. Öldükten sonra tekrar yaşadığını gören kişi, günah işler ve sonra tevbe eder. Devlet yöneticisinin rüyasında vefat ettiğini görmesi, yö­nettiği şeyin harap olmasına delalettir. Bir başka görüşe göre elinden malı gider, evi yıkılır. Issız bir yerde yalnız olarak ölmüş olduğunu görmek hayır değildir. Bu rüya, gurbette bir akrabası olan için, onun felake­te uğradığına işaret eder.

Rüyada öldüğünü görmek

Rüyada Birinin Öldüğünü Görmek

🙂 Rüyada ölü görmek de iyi­ye yorulur. Birinin öldüğünü görmek, çok özlediğiniz biriyle hasret gidereceği­nizi müjdeler. Bu tür rüyalar sanılanın aksine hayra alamettir. Ölüyü Gömmek defnetmek: Rüyada ölü defnetmek, ani bir gelişmeyle mal mülk sahibi olmak anlamına gelir. Ayrıca büyük bir sırrı öm­rünüz boyunca saklayacağınıza da işaret eder. Ölü gömülür­ken ağladığını gören, geçmişteki hatalarından büyük bir ders alarak kendine farklı bir hayat kurar. Kefene sarılmış ölü görmek: Kefene sarınmış bir ölü gör­mekse, beklenmedik bir misafirin habercisidir. Rüyada ölü üzerine ağladığını görmek, nasihata delalet eder.

😐 Birini öldürmek, bir suçlamayla karşı karşıya kalı­nacağına işarettir. Yalnız ölünün rüya sahibinden bir şey alması pa­rayla ilgili bir kayba delalettir. Bir rivayete göre de, rüyasında birinin öldüğünü ve yüzünü buru­şuk ve kızgın şekilde görmek, dünyada darlığa ve ahirette hela­ke işarettir. Rüyada bir alimin vefat ettiğini görmek, orada ilmin itibar görmediğine işaret sayılır.

Rüyada Öldüğünü Duymak

🙂 Aileden birisinin yani kardeşinin, ağebeyinin (abinin), çocuğunun, kızının, oğlunun, annenin, babanın öldüğünü duymak, onun çok yaşayacağını veya aile efradından birisinin çocuğu olacağına işarettir. Çalışanın öldüğünü duyması başarılı bir iş hayatına, bekarın öldüğünü duyması hayırlı bir eşe, evli bir kimse için öldüğünü duymak hayırlı hayata ve evlada yorumlanır. Çiftçi bir kimsenin bu rüyayı görmesi mahsulünün çok olmasına ve senenin bolluk içerisinde geçmesine delâlettir.

Rüyada Babanın Öldüğünü Görmek

🙂 Rüyada babanın öldüğünü görmek kolay para elde etmek demek. Rüyada ölmüş babadan bir şey almak ha­yırlı bir kısmete yorulur. Rüyada ba­banız ölmüş ise, kendisine bir hayır yapmanız gerektiği bildirilir. Ölmüş babayı güler görmek iyi ha­berdir. Ölü babayı kaçar görenin ömrü uzun olur.

Rüyada Annenin Öldüğünü Görmek

🙂 Rüyada Annenin Öldüğünü Görmek: Hayattaki anneyi ölü görmek, işlerin yolunda gitmesi ve maddi sıkıntıların hafiflemesidir. Rüyasında ölmüş bir aile bireyini (annenin, babanın) gören, miras vb. bir yoldan para alır. Rüyada ölmüş annenizi görmek, bir ulu kimsenin yardımını göreceğinize, ikaz edileceğinize, öğüt ala­cağınıza, bir koruyucu meleğin daima sizinle beraber olacağına hükmolunur.

😐 Ölmüş annesini ağlarken gören, mutlaka bir hayır işlemeli ve dua okumalıdır. Rüyada annenin öldüğünü ve yalnız başına tek olduğunu görmek hayırlı değildir.

Rüyada Arkadaşının Öldüğünü Görmek

🙂 Ölmüş bir arkadaşla konuşmaksa, hayırlı ha­ber almaktır. Bir arkadaşının öldüğünü görmek o huzurlu ve rahat bir durumdadır. Ölü bir arkadaşını görmek veya tabağından yemek yediğini görmek; topraktan hazine bulmaya yahut işinde yüksek kazanç elde etmeye işaret eder.

Rüyada Kardeşinin Öldüğünü Görmek

🙂 Rüyada kardeşinin öldüğünü duymak veya görmek; genellikle evinize bir diri gelece­ğine yorumlanır. Bu gelecek kişinin misafir akraba olması ihtimali de vardır.

Rüyada Eşinin Öldüğünü Görmek

🙂 Eşinin öldüğünü görmek onun çok yaşayacağını veya akraba efradından birisinin çocuğu olacağına işarettir. Rüyada eşinin öldüğünü ve eğer yüzü mütebessim ise hayra delalettir.

Rüyada Çocuğunun Öldüğünü Görmek

🙂Rüyada ölmüş çocuğunun güzel bir şekilde, beyaz ve yeşil elbiseler içinde, sevinçli ve mutlu görmek; o kişinin ahirette nimetler içerisinde olmasına ve mertebesinin yüksek­liğine delâlet eder.

😐 Rüyada Ölü Bebek Görmek: Rüyalarda görülen ölü bebek, iyi değildir. Rahatsızlanacak aile bireylerine yorumlanır. Yaşayan çocuğunu ölmüş ve kefensiz temiz olmayan bir ortamda olduğunu görmek onunla da ha çok ilgi ve alakalı olmaya dair işarettir.

Rüyada Oğlunun Öldüğünü Görmek

🙂 Rüyada Oğlunun öldüğünü gören: düşmanından kurtulur. İn­sanın oğlunu ölü görmesi mutluluğa tabir olunur. Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, düşmandan emin ol­makla ve düşmanı alt etmekle tabir edilir.

Rüyada Kızının Öldüğünü Görmek

🙂 Rüyada Kızının öldüğünü gören: kendisine gösterilen saygı ve itibardan ötürü mutlu olur. Rüyada kızının öldüğünü gör­mek; o kimsenin ömrünün uzun olmasına işaret eder. Kızının düşlerde öldüğünü görmek veya duymak yakınlarda birinin evladı olacağına işarettir.

😐 Kızının öldüğünü görmek, bir arzusundan vazgeçmek şeklinde yorumlanmıştır. Kızının vefatı sevindirici bir istekten vazgeçmektir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

ABDULGANİ NABLUSİ (Nabluslu Abdulgani):Rüyada ölüm görmek dini yönden zayıflık ve bozguncu­luk, maddi yönden ise kadir ve kıymetin artması demektir. Öldüğünü, feryat ve figanlar koparıldığını, tabut, cenaze gibi ölüye mahsus bir durum olduğunu görmek, bir rivayete göre evinde veya sığına­ğında bir yerin çöküp yıkılmasına, başka bir rivayete göre uzun ömürle bir­likte dinde bozgunculuğa, basiretinin bağlanmasına delalet eder. Babanın öldüğünü, yakınlarının çevresinde toplanarak ağlayıp sızladıklarını, bağırıp çağırdıklarını görmek dünyada kadir ve kıymetin yüksekliğine, saygınlığa işarettir.” der.

MAĞRİPLİ CABİR‘e göre rüyada ölüm: “Ani ölüm inançlı bir kimse için rahat; inançsızlar için azaptır. Ölünün ruhunu teslim etmesi esnasında ölümü zor olursa cezaya ve azap göreceğine delalet eder. Öldüğünü ve kendisini yıkayanı öptüğünü gören günahlarına tövbe eder. Ölüp, teneşir veya tabuta konulduğunu gören, sultanın veya ona ve­kalet eden kişinin hizmetine girer ve ondan iyilik ve yardım görür.” demiştir.

İBN-İ ŞİRİN’e göre Rüyada Ölmek: “Bir ülke hükümdarının öldüğünü görmek o ülkenin yıkılıp viran olmasına delalet eder. Öldüğünü gören, üzerinde ölüm belirtisi ve görüntüsü bulunup ölümü olduğu gibi gören (gömüldüğünü görmüşse) Allah’ın huzuruna tövbe ede­meden çıkar. Eğer gömüldüğünü görmemişse, yani gömülmemişse inanç zayıflığının sonradan yerini sağlam bir inanca bırakacağı ihtimali var de­mektir.” demiştir.

KİRMANİ’ye göre rüyada öldüğünü görmek:Kendisinin can verirken zahmet çektiğini gören kendi nefsi­ne zulmeder, bir rivayete göre bu rüya sahibi borçluysa borcunu öder, yol­culuğa çıkmak istiyorsa yolculuğa çıkar. Başka bir rivayete göre malını kaybeder, evi yıkılır, oturduğu yer bozulur. Eşinin öldüğünü gören zengin olur ve helal malından faydalanır. Öldüğünü, elbiselerinin çıkarılarak çıplak bırakıldığını gören aşırı bir yoksulluğa düşer.” şeklinde yorumlamıştır.

EBU SAİT EL VAİZ: Rüyada ölüm görmek büyük bir işten dolayı pişmanlık de­mektir, diyor. Ölüp sonra da dirildiğini gören günah işler, sonra da tövbe eder. Hastalanmadan veya kendisinde ölüm belirtisi bulunmadan öldüğünü gören uzun ömür sahibi olur. Ölüp de yüksekçe bir yere konduğunu gören saygınlık kazanır, mev­ki ve makam sahibi olur. Bir rivayete göre yakınlarından iyilik görür. Kimselerin bulunmadığı ve geçmediği ıssız bir yerde yalnız başına öl­müş olduğunu görmek hayra yorulmaz.”

İBN-İ KESİR: Oğlunun ölümü düşmana karşı güvende olmak ve mira­sa konmak demektir. Babanın ölümü geçim sıkıntısı ve annenin ölümü istek ve arzuların ger­çekleşmemesi, üzüntü ve keder demektir,” diyor.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Genel ve soyut bir kavram olarak ölüm, rüyalarda, bizim ya da başkalarının yaşamında gerçekleşecek köklü bir değişime işa­ret eder ve ayrıca, yeni bir doğumu ya da yeni yeni şartların oluşmakta olduğunu haber verir. Eğer rüyada kendi ölümünüzü görüyorsanız, bu, hem sizin ölümle ilgili korku ve tedirginlikleri­nize ya da sağlığınıza ilişkin kaygılarınıza dikkat çeker, hem de başkalarının sizinle ilgili düşünce ve yargılarına önem verdiğinizi, bu yargıları merak ettiğinizi gösterir. Rüyanızda tanıdığınız ölmüş insanları görmek, olumlu ya da olumsuz olsun, bu insanların sizin için taşıdığı öne­min altını çizer. Değer verdiğimiz, sevdiğimiz ya da nefret ettiği­miz insanlar, bir biçimde onların etkisini hala üzerimizde hisset­tiğimizi gösterir.

Bir ölü, ceset görmek ya da birinin ölümüne tanık olmak, ge­nellikle kişiliğimizde bir parçanın değiştiğini ya da bir duygu ya da düşüncemizin ortadan kalktığını, “öldüğünü” gösterir. Bu ge­nellikle, yeni ortam ve koşullarda terk etmek zorunda kaldığımız alışkanlık ve davranış biçimlerinin içimizde yarattığı boşluk ve bu boşluğun neden olduğu depresyona işaret eder. Diğer yandan, söz konusu rüya işimizi ya da ilişkilerimizi kaybetme korkumu­zu da açığa vurur. Bazen de, sevmediğimiz huy ve tavırlarımızdan kurtulma isteğimiz, rüyalarımızda o huylarımızı simgeleyen biri­nin ölümüyle ifade edilir.

Anonim Rüya Yorumları

  • Ölünün Dirilmesi: Rüyasında çok sevdiği ölü birinin dirildiğini gören kimse, o kişiye karşı çok büyük bir özlem ve ihtiyaç duyuyor­dur. Bunun dışında bir ölünün dirildiğini görmek, bir konuda karamsarlığa kapılmamanız gerektiğine dair bir işarettir.
  • Rüyanızda ölmüşleri anmak için bir törene katılmanız; eski bir dostunuzun sizi ziyarete geleceğine, iş ve arkadaş konusunda bir tercih yapmak zorunda kalacağınıza, hatıralarınızı tazeleyeceğinize, ulusal bir toplantıya katılacağınıza yorumlanır.
  • Rüyada birini öldürdüğünüzü görmeniz; ba­şınızdan büyük bir felâketin geçeceğine işarettir.
  • Rüyada, birisinin “sen hiç ölmeyeceksin” denildiğini görmek, hastalıkla tabir edilir.
  • Rüyada ölü üzerine ücretle ağ­layan kadınlar görmek, evin perişan ve harap olmasına işarettir.
  • Rüyada bağırarak ağlamak, fitne ile tabir edilir. Bazen de böyle ağlamayı görmek, hidayetten sapıklığa veya dinden yüz çevirmeye işaret eder.
  • Ölmüş birinin şarap veya içki içtiğini görmek, o ölünün ahiretteki durumunun iyi olduğu şeklinde yorumlanır.
  • Savaşta öldüğü­nü görmek şehadete işaret eder.
  • Ölüm görmek dini yönden zayıflık ve bozguncu­luk, maddi yönden ise kadir ve kıymetin artması demektir.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın