Rüyada Kadın Görmek, Hamile Kadın, Yaşlı Kadın

Rüyada ihtiyar bir kadın görmek, dünya ile tabir olunur. İhtiyar bir kadının kendine doğru gel­diğini görenin imkanları çok genişler. Çirkin, pis ve azaları noksan bir kadın, din ve dünya hayatı için iyi de­ğildir. Güzel bir kadınla beraber olan, selamete çıkar. Zen­gin olur. Şişman kadın, bereketli bir seneye işarettir. Dindar bir insanın zina eden bir kadmı görmesi, hayırdır. Karısının fuhuş gibi işlerle meşgûl olduğunu gören, onun güzel ahlaklı olduğunu bilmelidir. Karısının mutassıp ol­duğunu görenin rüyası ise bunun zıddıdır. Tanınmayan ihtiyar kadın, tanınandan daha iyidir. Karısının kendisini arkasına yüklendiği gören, zengin olur. Hayra erer.

 • Rüyada genç kadın görmek: arzu edilen bir hayrın oluşmasına delalettir.
 • Güzel kadın görmek: Servete işarettir.
 • Çirkin kadın görmek: Fakirliğe işarettir.
 • Dargın olduğunuz bir kadını görmek: Kazancınızın azalacağına işarettir.
 • Darıldığınız kadınla barıştığınızı görmek: Kazancı­nızın tekrar artacağına işarettir.
 • Tanımadığınız bir kadını öperken gör­mek: Değeri yüksek bir ziynetinizi kaybedeceğiniz anlamına gelir.
 • Karı­nızı yabancı bir erkekle yatakta yakaladığınızı görmek: Malınızı, mülkü­nüzü, paranızı ve işinizi kaybedeceğinize işarettir.
 • Eşiniz sayesinde güzel bir kadınla tanıştığınızı görmek: Eşinizden boşanarak ayrılacağınıza işaret­tir.
 • Genç ve güzel bir kadınla oynaştığınızı görmek: Bolluğun ve bere­ketin çok olduğu bir seneye rastladığınıza, bütün dertlerinizden kurtulacağı­nıza ve niyetlerinizin tümünün gerçekleşeceğine işarettir.
 • Yaşlı bir kadın­la konuştuğunuzu görmek: Dünya nimetlerinden elinizden geldiği kadarıy­la yararlanmaya çalıştığınıza işarettir.
 • İhtiyar bir kadının iltifatına mu­hatap olduğunuzu görmek: Dünyevi işlerle çok uğraştığınız anlamına gelir.
 • Alımlı bir kadınla birlikte olduğunuzu görmek: Kısa sürede servete ka­vuşacağınız anlamına gelir.
 • Bir kadının siyah elbise giydiğini görmek: Nefrete.
 • Kırmızı elbise giyerse: Kızgınlığa.
 • Mavi elbise giyerse: Dostluğa ve arkadaşlığa.
 • Kahverengi giyerse: Şevkate.
 • Beyaz elbise giyerse: Aşka işarettir.

Rüya Alimlerine Göre: Ruyada Kadin Gormek

Kirmanî’ye göre rüyada kadın: bir kadını öptüğünü gören mutla­ka bir şeyini kaybeder. Bir kadınla seviştiğini (cima ettiğini) görmek hayra yorulmaz. Eşini başka bir erkekle gören kimsenin malı ve mevkisi elinden gider. Başka bir rivayete göre bu rüya servet, dünyalık, zenginlik ve geniş­lik demektir. Eşinin kendisine başka bir eş veya kadın sunduğunu gören, eşinden ayrılır ve aralarında düşmanlık olur.

İsmail El Eş’as’a göre rüyada kadin: genç karısının yaşlandığını görmekte hayır yoktur. Karısının güzelliğinin gittikçe arttığını görmek ise din ve dünyada bolluk, hayır ve menfaat sahibi olmak demektir. Karısının fahişelik yaptı­ğını ve kötü şeyler işlediğini görmek yukarıda adı geçenin yani kadının na­mus ve safiyetini korumasına, karısını daima Allah’a ibadet ve dua eder görmek o kadar iyi değilse de bir kötülüğün olmamasına işarettir.

rüyada kadın görmek videosu

Ebu Said El Vaiz’e göre ruyada kadın: güzel kadın görmek, sonu olmayan yani gel­diği gibi giden mal demektir. Çünkü güzellik kalıcı olmayıp zamanla deği­şir. Güzel ve genç bir kadının kendisine yüzünü çevirdiğini görmek ileride talihsizlikten sonra genişliğin, düzelmenin meydana gelmesine, şişman kadın görmek yılın bolluk ve bereketine, zayıf kadın görmek kıtlığa ve işlerin yolunda gitmemesine, az kazanca delalet eder. Süslenmemiş ve kapalı (örtülü) yaşlı kadın görmek hayra yorulmaz.

İmam Nablusi’ye Göre: Yaşlı kadın görmek dünya ile tabir olunur, ihtiyar bir kadının kendisine doğru geldiğini, kendisine iltifat ederek konuştuğunu gören dün­yaya yönelir. Yaşlı kadının (özellikle vücudunda eksiklik var ve çirkinse) kendisine arkasını dönüp uzaklaştığını görmek dünyanın kendisinden yüz çevirmesine, ihtiyar bir kadın ile şakalaşıp seviştiğini görmek dünyaya ta­lip ve o kadına istekli olmaya, dünya nimetlerinden o kadınla şakalaşma­sı ve sevişmesi oranında yararlanmaya delalet eder.

İbn-i Ke-sir’e göre; rüyada kadın görmek, hapis ve ortağa da delâlet eder. Bir kadının dinle ilgili konularda iyiliği emrettiğini, kötülükden yasakla­dığını görmek (özellikle bu kadının rüya sahibi ile bir ilgisi varsa) dinde kurtuluşa, dünyada mutluluğa; birçok kadının bir yere nakledildiğini gör­mek o ülkeye çalışmak için birçok insanın geleceğinne delalettir. Bir kadının kendi­siyle çekişip (dilleşip) aralarında üzüntü verici bir durumun ortaya çıktığı­nı, bunun nefret derecesine vardığını görmek nimetin yok oluşuna işarettir. Eğer rüya sahibi makam sahibiyse görevinden alınmasına, artık karar ve yetki sahibi olmamasına; bu kadınla sonradan barıştığını görmek yeniden me­muriyete dönmesine, makamına oturmasına, durumunun düzelmesi anlamına gelir.

Seyyid Süleyman El Hüseyni’ye gore kadin gormek: Rüyada genç bir kız görmek, haram mala, kadınlarla toplu bir halde oturup sohbet ettiğini görmek, işsiz kalmaya ve tembelliğiniz yüzünden kazancınızın azalacağına işaret eder. Rüyada kadın, hem hayır hem şerle yorumlanır. Kadını bazı yorumcular, ambar; mahzen, sandık gibi şeylerle de tabir ederler. Bazen kadın, kabirle de yorumlanır. Rüyada kel bir kadın görmek, bu rüya fitne çıkacak bir olaya işarettir. Bazen rüyada kel bir kadın görmek, aile sırlarını ortaya döken veya insanların ayıplarını araştıran bir kadına işaret eder. Rüyada cilve yapan bir kadın görmek, aile ve iş hayatında mutlu olunacağına işarettir. Rüyasında deli bir kadın görmek, dünya malına işarettir.

Ruyada Kadin Gormenin Psikolojik ve Modern Anlamı

En genel kültürel değerler uzantısında kadın, sıcaklığın, an­neliğin, sığınmanın, doğurmanın, duygusallığın ve koruyucu/göze- tici bir varlığın simgesidir. Rüyalarda, diğer ayrıntılara ve rüyayı gören kişinin niteliklerine göre bu unsurlardan birini ya da bir­kaçını içerebileceği gibi, başka imgelerle de donanabilir. Bir kadı­nın rüyasında kadın, umutları, ihtiyaç duyulan bir şeyi, endişeleri ve kaygıları ifade edebilir. Bir erkeğin rüyasındaysa, karşı cinsle iliş­kileri, sevilen bir kadını ya da genel olarak anne imgesini temsil edebilir.

Rüyada görülen kadının kimliği ve fiziksel ya da ruhsal özellikleri, belirleyici olacaktır. Bir kadının rüyasında yaşlı bir kadın, hem bilge birinin varlığını, hem de yaşlanmaktan duyulan korku­yu anlatıyor olabilir. Bir erkeğin rüyasında yaşlı bir kadın, anneyi ve anneyle olan ilişkileri simgeler. Bir kadın için, rüyada gördüğü ken­disinden daha genç bir kadın, doğrudan doğruya kendi gençliğine gönderme yapıyor olabilir.

Bir erkek içinse, daha pragmatik bir yorum söz konusudur ve genç bir kadın, cinsel arzuları, böyle genç birisiyle birlikte olma isteğini vurgular. Egzotik, gizemli, mis­tik. imgelerle yüklü bir kadın figürü, bir kadının rüyasında yararlanmadığı kendi potansiyelini ve sezgilerini; bir erkeğin rüyasındaysa, bilinçaltıyla bilinç arasında kurulan köprüleri, aşk ve sevgiye du­yulan ihtiyacı ve aşık olma potansiyelini belirtiyor olabilir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLATMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.  

Yorum yapın