Rüyada İmam Görmek, İmam Olmak

Rüyalarda görülen imam; ölüm mü, hastalık mı, bol para veya beklediğiniz müjdeli haber mi demek. Rüyada imam görmek veya imam olmak farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada İmam Görmek

🙂 Rüyada din adamları görmek her zaman hayra yoru­lur. Bir camide cemaate namaz kıldıran imam, yöneti­ciye işaret eder. İmamet rüyası, fakir için zen­ginlik, zengin için malının artması, izzet ve şerefle yorumla­nır. Bu rüya halkın önem verdiği kişilerden biri olmakla da tabir edilir. Rüyasında imam gören kimse iş yaşamında yükselir, iyi bir makama sahip olur. İmam görmek, görenin mertebe ve makamının yüksel­mesine, şöhret sahibi olmasına, minbere çıktığını görmek, ehliyetli ise, büyük bir makama erişeceğine işarettir. Has­ta ve tasalı biri bu rüyayı görmüşse iyi olur, hastalığı ça­buk geçer.

  • Bir çocuğun imam olduğunu görmek: Çocuğun gelecekte­ki yüksek mevkiine işaret eder.
  • Bir kadının imam olduğunu görmek: O kadının vefatına delalet eder.
  • Bir valinin imam olduğunu görmek: O kişinin görevinden azledileceğine işarettir.
  • İmam olan kişiyi güler yüzlü ve beyaz elbiseli görmek: Üzüntü, sıkıntı ve hastalıktan kurtulmakla tabir edilir.
  • İmamla konuşmak; bir ahbabınızın hastalığını duyup üzülmeni­ze.
  • İmamdan bir şey almak; hasta olacağınıza.
  • İmama bir şey ver­mek; eşinizin hasta ise şifaya yorumlanır.

😐 Rüyada mutsuz bir imam görmek; sıkıntı ve kederle yorumla­nır. Rüyada cemaati olmayan bir imam görmek veya böyle bir imam olmak derde sıkıntıya işarettir. Bir imamla tartışmak veya kavga etmek işlerinin bozulmasına yorumlanır.

Rüyada İmam Olmak

🙂 Rüyada bir camiye imam olduğunu görmek, ehil bir kimse için kadir ve kıymetinin artmasına, her­hangi bir makama yönetici seçilmesine işaret eder. Ehil olmayan bir kimsenin imam olduğunu görmesi; ilim eh­li ile oturup kalkmasına, insanlara faydalı olmaya ve ha­yır bulmaya işaret eder. Erkek ve kadından meydana gelen bir cemaate imamlık, önderlik et­tiğini gören, halk arasında ıslaha vasıta olur ve eğer yetenekli ise vali ve­ya hakim olarak atanır. Rüyasında imam olduğunu gören kimse çevresinin saygısını kazanacak, üst makama yükselecek demektir. Rüyada cami görmenin detaylı anlamını öğrenmek için BKZ.

😐 Rüyada imam görmeniz veya imamlık yapmanız, iş bakımından normal bir seviyede olmanıza rağmen, başkaları­nın işlerine müdahale ettiğiniz takdirde, zor durumda düşürüle­ceğinize yorumlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Cafer-i Sadık: “Bir cami veya mescitte görevli olan bir imamı görmek, vali, re­is, müdür gibi bir topluluğu yöneten ve onlara hükmeden biri olarak yorum­landığı gibi; mahalle imamı da halk arasında ibadet işlerinin düzenlenme­siyle uğraşan kişi olarak yorumlanır. Her halükarda imamlık, mertebece yüksekliğe, şerefe, saygınlığa de­lalet eder. Uyku aleminde kutsal camilerde imam olduğunu gören, sultana ve padişaha yakın olur.” demiştir.

İbn-i Fadl: “ İmam olup namazı usul ve adabına uygun olarak kıldırdığını görmek halkın kendisinden faydalanacağı büyük bir makama yükseleceğine dela­let eder. Bu konuda rüya görenin malı, ehliyeti ve yeterli oluşu göz önünde bulundurulur. Her türlü karda hayır, fayda, saadet ve yükselmeyi ifade eder. İmam olarak namaz kıldırırken Kur’an’ı alenen (açıktan) ve çok güzel okuyan biri, erişeceği bir makamda ya da başlayacağı bir işte başarılı olur. Kur’an’ı güzel ve doğru olarak okuyamadığını gören, geldiği makam ve memuriyette ya da teşebbüs edeceği bir işte başarılı olamaz. İmam iken Kur’an’ı içinden okuması gereken namazda alenen ve ale­nen okuması gereken namazda içinden okuduğunu gören, yükseleceği başkanlık, reislik makamında ya da etkinliği, gücü sayesinde halk arasın­da bir bidat hurafe icat eder. Yani kargaşaya sebep olur.” demiştir.

Ebu Sait El Vaiz: “İmam toplumun efendisidir, bundan dolayı -ehil ve layık ise- imam olduğunu görmek bir toplumun veya cemaatin başına geçmeye, o topluma hizmet etmeye, onlara faydalı olmaya delalet eder. Ehliyetli ve layık değilse- durumuna göre hayırlara erişir. İmamlık göre­vinden alındığını gören, vali ve memur ise görevinden alınır, zenginse fa­kir düşer, halk arasında aşağılanır, hakarete uğrar yani gözden düşer” de­mişlerdir,” demiştir.

Mağripli Cabir: “Bir kadın kendisinin imam olduğunu ve bir cemaate namaz kıldırdığı­nı görse veya bir kadının imamlık yaptığı bir başkası tarafından görülse o kadının öleceği anlamına gelir. Çünkü kadın ancak öldükten sonra erkek­lerin önüne geçmek hakkına sahip olur. Cemaatin önüne konularak cena­ze namazı kılınır. Bir çocuğun imam olması onun ileride kendi durumuna ve çevresine göre önemli ve büyük bir mevki elde edeceğine ve Allah yolunda büyük hizmetler yapacağına delalet eder,” demiştir.

İmam Nablusi: “Bir mahalle ya da köy mescidinde imam olduğunu gören, o köy ve mahalle halkı arasında sözü geçerli biri olup din ve dünyaya ait işlerinin yürütülmesinde salahiyet sahibi olur. Gelişigüzel bir cemaate imam olarak namaz kıldırdığını gören, insanlara hizmet eder. Bu hizmetiyle de hayır ve mükafatlar elde eder. Yoksul ise zengin olur, zengin ise daha çok mal sa­hibi olur; aşağılanmış ve saygınlığını yitirmiş durumda ise şan ve şeref sa­hibi olur.” demiştir.

İbn-i Şirin: İmam olarak başladığı namazı tamamlayamayan veya okumaya baş­ladığı Kur’an’ı unutarak okumaya devam edemeyen kimse, başladığı ha­yırlı işini tamamlayamaz. Bir rivayete göre hasta olur. Diğer bir rivayete göre eceli yaklaşmış, vefat eder. İmamlık için öne geçtiği sırada bir enge­lin ortaya çıkmasıyla bundan vazgeçen ya da biri tarafından engellenen, başladığı işte bir engelin ortaya çıkmasıyla başarılı olamaz veya kendisi bu işten vazgeçer.” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada imam görmenin psikanalizi: Yaşamınızda gelişmeye açık ve mutlu bir dönemin başlayacağını bildirir genelde. Aynı zamanda ihtiras ve kısa süreli aşk ilişkilerine dikkat çeker. Diğer bir yoru­ma göre ise imam görmek, kişinin sevgilisi için her türlü özveride bulunmaya istekli olduğunu gösterir.

Anonim Rüya Yorumları

  • İmamı telkin verirken görmek; eşini­zin ölümüne işarettir.
  • Rüyayı görenin cemaate namaz kıldırdığını görmesi, iz­zet, şeref ve hayırla tabir edilir.
  • Rükuda ve secdede imamdan önce hareket eden anne ve babasına veya kendilerine itaat edilmesi şart olanlara karşı gelir, yanılgı ve unutkanlığa, zeka ve ha­fıza kaybına uğrar.

Bu Duaları Kaçırmayın!


RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLATMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.  

Yorum yapın