Rüyada Ok Görmek, Ok Atmak

Rüyada görülen oklar, güçlü bir kişiliği simgeler. Bir oku çok uzaklara attığını gören kimse, hayatta yükselir. Uçan bir ok, ani ve hayırlı bir habere işarettir. Okla birini vurmak ya da vücuduna ok sap­landığını görmek, daima iyilik olarak alınır. Düşte ok gören vazifesiyle dışarı gider. Ok gören, biri tarafından getirilecek habere yorumlanır.

Rüyada Ok Görmek

  • Ok attığınızı görmek: Tarafların uyuşamadığı bir konuda hakemlik yapacağınıza işarettir.
  • Hedefi okla vurduğunuzu görmek: Bir erkek çocu­ğunuz olacağı anlamına gelir.
  • Hedefi tutturamadığınızı görmek: Girişeceğiniz yeni bir işte hüsrana uğrayacağınıza işarettir.
  • Okun kalbinize isabet ettiğini görmek: Bir insana ilgi du­yacağınıza ve aşık olacağınız anlamına gelir.
  • Okla yaralandığınızı gör­mek: Bir olaydan ötürü yapacağınız arabuluculuktan olumlu sonuç alacağı­nıza işarettir.
  • Size ok atıldığım görmek: Çok dikkatli olmanız gerektiğine, sizin kötülüğünüzü isteyen ve tuzak kurmaya hazırlanan insanlara işarettir.
  • Oku hedefe isabet ettirememek: Rüyada oku hedefine isabet ettirememek, maksadına ulaşamamaya işaret eder.
  • Oku hedefe isabet ettirmek: Ok atarak hedefe isabet ettirdiğini gören kimse, bütün arzu ve emellerine ulaşır. Rüyada oku hedefine atmak, erkek çocukla tabir olunur.

diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Ok

İbn-i Sirin’in söylediğine göre rüyada ok görmek: “helal rızık ile rızıklandırılır, din ve diya­net sahibi (dindar) insanların katında da sevilen ve ilgi alaka gösterilen ya­ni saygın biri olur.

Kirmani’nin ifadesine göre rüyada ok görmek: “afet ve kötülüklerden emin, durumu iyi ve hayır ile süslenmiş, sağlık ve eseniik içinde olur.”

Cafer Sadık’ın söylediğine göre:Allah ona ilim ve hikmet verir, hasta ise şifa bulur.
Nabluslu Abdulgani’ye göre, alimlerden olur, hasta ise sağlığına ka­vuşur, vücut sağlığına ve bol kazanca delildir.”

psikolojik ve modern ruya tabirleri-1001ruyaPsikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada gerdiği yayıyla hedefe ok attığını gören kişi, kendisinin ya da çevresindekilerin gerçekleştirmekte olduğu eylemlerin olası sonuçlarını biliyor ya da sezinliyor demektir. Yaydan bağım­sız olarak tek başına görülen ok, edilen sözlerin simgesi olarak dü­şünülür. Dolayısıyla, sizin ya da çevrenizdekilerin ağızlarından çıkan sözleri ve bunun sizin yaşamınız üzerindeki etki ve sonuçla­rını simgeler. Eğer kendinizi bir savaş sırasında okçu olarak görüyor­sanız, içinde bulunduğunuz koşullarla mücadele etmekte yeterli güç, enerji ve deneyime sahip olduğunuz söylenebilir.

Yorum yapın