Rüyada Oda Görmek, Boş Oda Görmek

Yeni bir oda, zenginlik ve yeni bir evlilik de­mektir. Odayı yeniden döşemek, boyamak ve nakışlamak iyi değildir. Odasının yıkıldığını görenin malına biri varis olur. Sahibini bilmediği kireçlenmiş bir odaya girenin hastalığı yakındır. Etrafında başka odaların da bulunduğu bir odaya kaçıp kapısını kapayan selamete çıkar. Eski bir odanın yı­kıldığını görenin eline mal geçer. Odanın üstüne çök­tüğünü gören, çok zengin olur.

 • Odanın tavanının çökmesi: Odanın tavanının üzerine çöktüğünü gören kimse, zengin olur.
 • Odanın damının yarılıp su akması: veya tavandan su damlaması, akan su miktarmca para veya mülk olarak yorumlanır.
 • Evinde kendisine yeni bir oda inşa etmek, evlenmeyle tabir olunur.
 • Odayı yeniden donatıp, süslemek, büyük bir üzüntüye düçar olmaya işarettir.
 • Rüyada odasını boyadığını görmek, aile içinde çıkacak tartışma ve kavgaya delalet eder.
 • Rüyada odasının karanlık olduğunu görmek, kendisinden fayda umulmaya uzun bir yolculuğa çıkmaya işaret eder.
 • Rüyada kendi odasının sırtına yüklenmek, evin rızkını temin etmeye işarettir.
 • Bir odadan çıkması ya­saklanan şahsın akıbeti iyi olur.
 • Meçhul bir odada anlamadığı bir söz veya kötü bir kelam işiten vefat eder.
 • Bir odayı sırtına yüklenen, fakir bir kadınla evlenir.
 • Oda­sının, altından olduğunu görenin evinde yangın çıkar.

diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Oda

Nabluslu Abdulgani: Oda rüyası çok değişik şekillerde yorumlanır. Evinde kendisi için yeni bir oda yaptığını gören evlenir; hastaysa iyi­leşir. Evde başka bir hasta varsa düzelir. Büyük ve güzel bir odaya girdiğini görmek bekar biriyle evlenmeye veya bir cariye almaya delalet eder.” demiştir: Eş, evlat, hasta, şifa, ölüm, sefer, cariye.

Kirmini’ye göre: Kendini diğer odalardan ayrı, yeni ve çamurla sıvalı bir odada gören ve o sırada kötülüğe neden olacak bir söz duyan ölüp mezara girer. Kapısı sağlam ve kilitli bir odada hapis olduğunu görmek hayır ve afi­yet anlamına gelir. Odayı sırtına yüklenip götürdüğünü gören eşinin geçimini ve ihtiyaç­larını sağlar. Bu rüyayı gören bir kadınsa eşini kendisi besler.”

İmam Caferi’ye göre oda görmek: İçindeki insan ve eşyalarla beraber bir odanın yürüyüp gitmesi o yöre insanlarının bir felakete uğrayacaklarına, ıslak ve çamurlu bir odaya gir­mek bir kadın yüzünden üzüntü duymaya, bir yerde kendisi için bir oda yaptığını yahut satın aldığını görmek o ülkede evlenmeye, kendi odasın­dan daha geniş bir odada bulunduğunu görmek rızık ve maaşının artma­sına, bir kadın sayesinde zengin olmaya işarettir.”

Caferi Sadık’a göre: Bir odayı yeniden düzenleyip süslediğini gören büyük bir üzüntüye uğrar, odayı bozmak ve boya ile şekillendirmek evde kavga ve çekişme olacağına delalet eder. Odasının karanlık olduğunu gören faydası olma­yan uzun bir yolculuğa çıkar. Odasının aydınlık olduğunu gören hayırlı ve karlı bir yolculuğa çıkar. Odasını yıktığını yahut odasının yıkıldığını görenin malına başka biri miras yoluyla sahip çıkar.”

İbn-i Şirin: “Yalnız bir oda görmek kadınla tabir olunur. Ağaç ve direkler üzerinde bir oda gören iyiliksever ve ahlaklı zengin bir kadınla evlenir. Yeni bir odaya girdiğini gören yeni bir kadınla evlenir, servet ve zen­ginliği artar. Kireç sürülmüş veya badanalanmış sahibini tanımadığı bir odaya gi­ren yakın bir gelecekte ölür.”

psikolojik ve modern ruya tabirleri-1001ruyaPsikolojik ve Modern Anlamı

Kişisel duygularınız, iç dünyanız ve sahip olduğunuz potansi­yelle ilgili bir simge olan oda, rüyadaki diğer niteliklerine ve si­zin hissettiklerinize göre farklı biçimlerde yorumlanabilir. Genel­likle, elinize geçen fırsatlar rüyalarınızda oda simgesiyle ifade edilir. Bazı durumlarda rüyada bir odanın içinde olmak (eğer bundan hoşnutsanız), anne sıcaklığına sığınma ihtiyacını vurgular.

Yorum yapın