Rüyada Gümüş Görmek, Gümüş Yüzük Görmek

Rüyalarda görülen gümüş; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek? Rüyada gümüş görmek, gümüş yüzük görmek, gümüş kolye görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Gümüş Görmek

🙂 Mantığı, mutluluğu, kısmeti, sevinci ve haberi temsil eder. Rüyada gümüş görmek, birikmiş mala işarettir. Rüyada temiz gümüş görmek, rüya sahibinin dininin temizliğine işarettir. Düşte gümüş görmek; para, mal, nimet, köle ve ca­riye ile tabir edilir. Rüyada gümüş görmek, sevinç ve sürur ile tabir edilir. Kadının gümüş görmesi başkaları tarafından sevil­mesine ve kendisine herhangi bir kimse tarafından hedi­ye verilmesine delâlet eder. Rüyada güzel ve parlak gümüş görmek, dine, salih amele ve iyiliği emretmeye delâlet eder.

😐 Kirli ve paslı gü­müş, aslı astarı olmayan haberleri belirtir. Kararmış kötü gümüş ise dinde fesad çıkarmaya ve kötülüğe işarettir.

Rüyada Gümüş Yüzük Görmek

🙂 Gümüş bir şey almak ya da takmak da bol kazanca işarettir. Hasta biri bu rüyayı görürse kı­sa sürede iyileşir. Parmağında gümüş yüzük gören, servet ve izdi­vaç bulur. Rüyasında gümüş bir yüzük almak veya satın aldığını gören kimse, zen­gin ve ünlü olur.

Rüyada Gümüş Kolye Görmek

🙂 Rüyada görülen kolyenin türü de yoruma etki eder. Örneğin, gümüş kolye mutluluğa; maddi değeri olmayan bir kolye neşeli günlere delalettir. Kadının boynunda gördüğü kolye gümüşten ise çok iyi bir kocaya va­rır. Rüyada gümüş kolye mutluluğa ve neşeli günlere delalettir.

Rüyada Gümüş Yüzük Takmak

🙂 Rüyada parmağına gümüş yüzük taktığını gör­mek; mal ve şerefe delâlet eder. Parmağında gümüşten bir yüzük olduğunu gören kim­se kuvvete nail olur. Gümüz yüzük ile ilgili rüyalar genel olarak, evliler için işte başarıya ve bol kazanca; bekarlar içinse evliliğe işarettir.

Rüyada Gümüş Tepsi Görmek

🙂 Gümüşten yapılmış tepsi görmek, sağlığa işarettir. Rüyada temiz ve sağlam bir gümüş tepsi görmek evdeki huzura ve mutluluğa yorumlanır.

Rüyada Gümüş Küpe Görmek

🙂 Gümüş küpe, ömrünüz boyunca sizi mutlu edebilecek bir eş ya da hayırlı bir evlat demektir. ulakla­rında gümüş küpeler gören, Kur’an’ı baştan sona ezberler. Kulağında gü­müş küpe gören kadın hamileyse erkek çocuk doğurur. Rüyada gümüş küpe görmek, ha­mile kadın için erkek çocuğa işarettir. Erkek çocuğun kulağın­da gümüş küpe görmek, süse delalettir.

😐 Eşinin kulaklarında biri altın, diğeri gümüşten iki küpe gören eşiyle sıkıntı yaşar. Bekarsa sevgilisiyle sorunlar yaşar.

Rüyada Gümüş Bilezik Görmek

🙂 Rüyalardaki gümüş bilezik, huzuru ve helal kazancı anlatır. Gümüş bilezik, başarıyla birlikte ya­kın çevrenin saygısını kazanmaya yorumlanır. Rüyada gümüşten bilezik taktığını görmek; evlâda ve hayırlı bir işe delâlettir. Gümüş bilezik, kazancın artması, birine gümüş bilezik vermek, iyilik etmek; kadında gümüş bilezik görmek, sevinçli haber; gümüş bileziği kola takılmış görmek, elde edilecek bir başarıya delalettir. Rüyada bilezik görmenin detaylı anlamı için: BKZ.

Rüyada Gümüş Bileklik Görmek

🙂 Özellikle gümüş bileklik saf, temiz bir aşkı simgeler. Gümüşten yapılmış bilekli görmek: Birikmiş mala ve rızka işaret eder.

😐 Gümüşten yapılmış bilekliğin solmuş, paslı veya kırık halde görmek zarar ziyana işarettir.

Rüyada Gümüş Takı Görmek

🙂 Evli bir kimsenin altın veya gümüşten herhangi bir ziynet eşyasını taktığını görmek; evlâda ve hayırlı bir işe delâlettir. Rüyada gümüşten takı görmek, erkek için hastalıktan kurtulmaya, kadın için müjdeli haber ve evlada delalet eder. Rüyada gümüş takı görmek veya takmak mutlu bir evlilik anlamına da gelir. Rüyasında gümüş takı veya zincir taktı­ğını gören bekar biri, sevgiyle bağlandığı hoş ve iyi niyetli bir insanla evlenecektir. Evli biri ise mutlu bir evlilik süreceği anlamına gelir.

Rüyada Gümüş Para Görmek

🙂 Beyaz ve güzel gümüş para gören, güzel bir söz ya da Allah’ın zikrini işitir. Sağlam gümüş paralar acele habere yorulur. Bir kese yahut bir çıkın içinde kendisine gümüş para verildi­ğini gören kendisine emanet edilen sırrı korur. Küçük gümüş sikkeler küçük çocuklarla yorumlanır. Ayrıca gümüş para güzel sözler işitmekle de yorumlanır. Bir kese gümüş paraysa, helal kısmeti belirtir. Rüyada gümüş para dolu bir kutu mutluluğun işaretidir. Gümüş para, sevinç verecek sözleri ve ha­yırlı bir kısmeti gösterir.
Yine gümüş para, zikir ve teşbihe işarettir. Rüyada gümüş para görmek, ilme ve güzel söze delalet eder. Gümüş ve al­tın paraların sesleri güzel söz diye tabir edilir. Rüyada gümüşten mamul eşyalar, paralar gör­meniz; elinize bol miktarda para geçeceğine, kıymetini takdir edemeyeceğine, gönül ferahlığına, sağlık durumunuzun iyiliği­ne, gamsızlığa delâlet eder. Rüyada para görmenin en detaylı anlamı için: BKZ.

😐 Eğer gümüş paralar kararmış ve üzerlerine resim var­sa savaş ve düşmanlığa delalet eder. Rüyada kırık ve eksik gümüş paralar yalan ha­bere işarettir. Bu küçük gümüş parayı kaybettiğini gören kü­çük çocuğu yüzünden üzüntü sahibi olur. Eğer kaybedilen para bulun­mazsa o küçük çocuk hastalanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: “İster külçe, ister kalıba dökülmüş isterse kelepçe halinde gümüş görmek sevinç ve mutlulukla tabir olunur. Bir rivayete göre uyanık­lık halinde eline gümüş geçeceğine işarettir. Başka bir görüşe göre de hü­zün ve kederdir. Rüya, rüyayı gören kişinin durumuna göre yorumlanır. Sağlam gümüş doğru habere, kırık gümüş yalan habere ve düşmanlığa delalet eder demiştir.”

Ebu Sait El Vaiz: “Gümüş görme konusunda rüya tabircileri ihtilafa düşmüşlerdir,” diyor: “Bazıları iyi değildir derken, bazıları da iyidir ve mal sahibi olmak anlamına gelir, demişlerdir. Bir parça gümüşe sahip olduğunu veya bir parça gümüş bulduğunu gören güzel bir cariye satın alır. Bir parça gümüşü, gümüş madeninden çı­kardığını gören, eşi tarafından aldatılarak halkın diline düşer.”

Abdulgani Nablusi: “Bir kap içerisinde gümüş görene bir emanet verilir. Bir parça gümüş bulduğunu veya birine bir parça gümüş verdiğini gören o ülkeden bir ka­dınla evlenir. Gümüş madenine girdiğini gören kimse eşi tarafından aldatılır. Birçok gümüş bulduğunu gören bir define bulur. Kendisine bir külçe gümüş hediye edildiğini gören mevki ve makam sahibi olarak saygınlık kazanır.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada gümüş görmenin psikanalizi: Yalın anlamıyla gümüş bir obje, rüyalarda, maddi değerle­rin ve sıklıkla da paranın simgesi olarak düşünülür. Ancak diğer yandan, binlerce yıllık kültürel geleneklere göre gümüş Ay’ı tem­sil eder ve bu nedenle rüyalarda Ay’la ilgili değerleri, yani kadınlı­ğı ve anneliği, sıcaklığı, duygusallığı, eve bağlılığı vurguluyor olabilir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyasında gümüş bir eşyanın tozunu alan, parlatan vb. kimse, hemen her isteğine kavuşur.
 • Gümüş erittiğini görmek, eşiyle çıkacak münakaşaya delalettir. Gümüş aynada yüzüne baktığını görmek, halk arasında kınan­makla tabir edilir.
 • Gümüşten yapılmış ibrik, tabak, çanak, kaşık vs. görmek tüccar için iyi şekilde yorumlanır.
 • Altın yüzük ululuk, pirinç, bakır ve demir yüzük zaru­ret, ve keder, akik, yüzük hac ile tevil olunur. Zümrüt görenin devleti artar.
 • Gümüşten süs eşyalarının olduğunu görmek mal biriktirmeye ve güzel bir kadınla evlenmeye işaret­tir.
 • Madeninden külçe halinde gümüş çıkardığını gör­mek, hile yapmaya işaret eder. Bazen de bu rüya define bulmaya işarettir.
 • Gümüş hançer, herkesin takdirini toplayan başarıları temsil eder.
 • Özellikle gümüş kaşık zenginlik anlamına gelir.
 • Rüyada gümüş kaşıkla yemek yiyen her zaman başarılı olur.
 • Genç bir kızın gümüş kılıç görmesi, mert ve yakışıklı biriyle evleneceğine yorulur.
 • Rüyada gümüş kol düğmeleri görmek, başarıyla birlikte ya­kın çevrenin saygısını kazanmaya işarettir.
 • Rüyada gümüş bir ibrikte berrak su görmek; ev halkının sıhhatinin mükemmel olduğuna işa­ret sayılır.
 • Rüyada gümüş kab kacak, neticesi servete varan bir kazançlı işe delâlet eder.
 • Gümüş ayna, sıkıntı ve korku demek.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Gümüş Görmek, Gümüş Yüzük Görmek” üzerine 3 yorum

Yorum yapın