Rüyada Fırın Görmek

Fırında ekmek yoğurmak veya pişirmek, ha­yırdır. Fırına koyduğu ekmeğin pişmediğini görenin rüyası, iyiye yorulmaz. Sıcak fırına giren hakimin zulmüne uğrar. Fırının yıkılması ya zalimlerin sonudur ya kıtlığın başlangıcıdır. Fırın kapısının kapalı olması halkın geçim darlığı çekeceğine işaret eder. Bilmediği bir firma buğday yahut arpa unu gönderen hastaysa, vefat eder. Rüyada fırın ailenin, duygusal ateşin ve ailenizin yanınızda olmasından duyduğunuz güvenin simgesidir. Şu anda pek yolunda gitmeyen aile içi ilişkilerinizi iyileştirmek ve böylece herkesin mutlu olmasını sağlamak istediğinizi gösterir.

  • Kızgın fırına girmek: Evliliğe işa­ret eder.
  • Fırında yiyecek pişirmek: Hayra yorulur.
  • Yemeklerin pişme­mesi: Bir olaydan ötürü çekilecek kıtlığa işaret eder.
  • Fırının kapalı olma­sı: Halkın mecburiyetten dolayı sıkıntı çekeceğine işarettir.
  • Fırın kapısı görmek: O yörede kıtlık olacağına işarettir.
  • Kendinizi fırın sahibi olarak görmek: Çapınızdan büyük bir işin başına geçeceğinize, evleneceğinize, ti­caretle uğraşıyorsanız kazancınızın artacağına işarettir.
  • Fırında ekmek pişirmek: Bir kimsenin fırında ekmek pişirdiğini görmesi hayırlı bir olaya işarettir.
  • Fırının yıkılması: Rüyada fırının yıkıldığını görmek, kıtlığa işarettir. Firma konulan ekmeğin pişmediğim görmek, hiçbir şekilde iyi değildir.
  • Fırıncı: Rüyada fırıncı görmek müjdeli bir haber alınmasının ihtimal dahilinde olduğuna delalet eder.

Rüyada fırın görmek, bolluk ve gönül rahatlığı anlamı­na gelir. Fırından sıcak ekmek çıktığını görmek ise, parlak istikbal ve bereketli bir yaşam demektir.

İslami Rüya Tabirleri Alimlerine Göre

Kirmani’ye Göre: “Fırında ekmek pişirmek her halükarda hayra yorulur. Ekmek pişirmek istediği halde fırına koyduğu ekmeklerin pişmediğini görmek ke­sinlikle hayra yorulmaz,” demiştir.

Nabluslu Abdulgani:Evlerde bulunan fırınlardan birini görmek ev sa­hibi, evin işlerini vesair meselelerini idare eden hizmetkar, rüya sahibinin ambarı yani mahzeni, kesesi, malı sakladığı sandığı ve sırrı ile tabir olu­nur. Fırınla ilgili olarak görülebilecek iyi veya kötü her şey bunlarla tabir olunur,” demiştir.

Ruyada Fırın Gormenin Psikolojik Anlamı

İki farklı biçimde yorumlanır: Yeni bir şeyler yaratma gücü, doğurganlık ve hamilelik; ya da var olan yeteneklerinizi geliştir­me ve farklı biçimlere dönüştürüp, bundan yararlanma potansi­yelinin varlığı.

Yorum yapın