Rüyada Erkek Görmek, Erkek Bebek, Erkek Çocuk

Düşlerde görülen erkekler ölüm mü, hastalık mı yoksa müjdeli haber veya çok para mı demek. Rüyada erkek görmek, erkek bebek görmek, erkek çocuk veya erkek olduğunu görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Erkek Görmek

🙂 Rüyasında tanıdığı ve genç bir erkeği, güzel ve güler yüzlü görmek hayırdır. Saçı sakalı tamamen ağarmış bir ihtiyar çok küçük bir menfaattir. Rüyada erkek görmek, maddi ve manevi açıdan gücü, itibarı, hayırlı işi ve güzel sözleri temsil eder. yaşlı bir erkek, kısa zamanda dilek­lerin gerçekleşmesi demek. Rüyada yakışıklı bir erkek helal kısmet anlamına gelir. Yalnız rüyada görülen tanıdık bir erkekse adının anlamı­na göre yorum yapılmalıdır.
Rüyada takım elbiseli bir erkek görmek: genç kızlar için, bir yabancıdan evlilik teklifi almak; evli kadınlar içinse, başarılı bir eş anlamına gelir. Rüyada erkek görmek; (genç ise) bereketli, uğurlu günlerin sizi beklediğine, (yaşlı ise) rızkınızın artacağına yorumla­nır. Erkek görmek, fazilet ve genişliğe, kudret ve takvaya işaret­tir.

😐 Tanımadık ve öfkeli bir erkek düşmanla yo­rumlanır. Kıymetli bir ihtiyardan kaçmak iyi değildir. Gençlik taslayan, onlar gibi giyinen bir ihtiyarı gören, kendi eliyle itibarına zarar verir. Rüyasında çirkin bir erkek gören kimse, pek çok yönden kendini eksik ve başarısız bulur. Çirkin erkek kadınlar için hayatlarını zorlaştıran bir insanı da simgeler. Rü­yada erkek korku uyandırıyorsa, acımasız bir güce işaret eder.

Rüyada erkek görmek

Rüyada Erkek Bebek Görmek

🙂 Rüyada erkek bebek, yalnızlıktan kurtulacağınıza, neşeli ve sevinçli bir gün geçireceğinize alâmettir. Rüyada güzel bir erkek bebek görmeniz; his âleminizde değişiklik olacağına, âşık olmak durumuna gireceğinize, bir hayâlinizin gerçekleşeceğine delildir. Rüyada güzel bir erkek bebek görmek; iyi ve güzel işlere veya ihtiyaçların bitirilmesine işarettir.

😐 Rüyada ağlayan erkek bir bebek kucaklamanız; aksi bir insanın yanında iş görmek mecburiyetinde kalacağınıza, dostlarınızla aranızın bozulacağına delâlet eder.

Rüyada Erkek Çocuk Görmek

🙂 Erkek çocuk, sıkıntılardan kurtulup rahatlamak, genç bir erkek, maddi açıdan güçlenmek demek. Rüyanızda bekar bir erkek görmek; yakında kısmetiniz çıkarak nişanlanıp hemen evleneceğini­ze işarettir. Yanın­da bir erkek çocuk gören gam ve kederden kurtulur. Güler ve güzel yüzlü erkek çocuk ise bir müjde ile tabir olunur. Rüyada erkek çocuk görmek çok sevinçli bir haber alacağınıza işarettir. Erkeklerin rüyalarında bir erkek çocuk görmesi, çok yakın iyi bir haber alacağına, kadınların güzel bir çocuk gör­mesi arzularının olacağına, genç kızların sevimli bir çocuk gör­mesi, kısmet açıklığına, muradının olacağına delâlet eder.

Rüyada kendi yanında bir erkek çocuğu görmek, üzüntü­den kurtulmaya ve sevinmeye delalettir. Rüyada erkek çocuk görmek, se­vinç ve müjdeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyasında birçok erkek çocuk sahibi ol­duğunu görmesi fazilet ve genişliğe tabir olunur. Erkek çocukların çokluğu rüya sahibinin mal ve kuvvetçe güç­lü olmasına da işaret eder.

😐 Rüyada çirkin oğlan çocuk görmek gamdır. Rüyada görülen çocuk saçı başı dağınık ve kısa boyluysa hayırlı değildir. Erkek çocuğunun çirkin olması, zıddıyla yorumlanır.

Rüyada Erkek Olduğunu Görmek

🙂 Yaşlı bir erkek olduğunu görmek, hayır ve berekettir. Rüyada genç bir erkek olduğunu görmek, hayır ve berekete yaklaştığına delalet eder. Salih, takva sahibi bir er­kek olduğunu görmek, iyilik ve keramete delalettir. Rüyada erkek hü­kümdar, padişah, kral olmak, galip gelmeye yorumlanır.

😐 Kadınken erkek olduğunu görmek, plânlarınızın ters yönde tecelli edeceğine delâlet eder.

Rüyada Erkek Organı Görmek

🙂 Bir kadının, bir erkek organı görmesi bekâr iseniz evleneceğinize, evli iseniz evlilik hayatınızın güzel geçeceğine yorumlanır. Tanıdık bir erkeğin organını görmek, üzüntülerinizi atarak refaha kavuşacağınıza delil gösterilmektedir. Rüyada erkeğin te­nasül uzvunu görmek, bol rızka, hayırlı evlada ve uzun ömre delâlet eder.

😐 Bekar bir kızın erkek organı görmesi görenin çok kötü bir haber ala­cağına işaret sayılmaktadır.

Rüyada Erkek Doğurmak

🙂 Rüyada bir erkek bebek doğurmak bir yerden beklediğiniz haberi alacağınıza yorumlanır. Rüyada oğlan doğurduğunu görmek; hayra delâlet eder. Rüyada erkek çocuğu doğurduğunu görmek; sevinç ve kurtuluşa ermeye delalet ettiği gibi, bu rüya, kız çocuğu doğurmayla da tabir olunur.

😐 Rüyada erkek doğurduğunu görmek eğer aksi, ağlayan ve çirkin bir bebekse bu rüya üzüntü ve kederle tabir edilir.

Rüyada Erkek Bebek Emzirmek

🙂 Rüyada sevimli, temiz yüzlü ve gülümseyen erkek bebek emzirmek, aşk hayatınızdan daima galip, üzülmeden çıka­cağınıza işarettir. Erkek bebek emzirmek hayırlı ve bol kazanç anlamına gelir.

😐 Rüyada çirkin ve ağlayan bir erkek bebek emzirmek; hayatta dayanacak ye­rinizin artık güvenilir halde olmadığına, itimatsızlık içinde kalaca­ğınıza işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Ebu Said El Vaiz’e göre:Rüyada ihtiyar görmek dört şekilde yorumlanır: Ha­yır, bereket, ihtiyacını gidermek, güven. Şerefli ve tatlı bir ihtiyarın kendisine doğru geldiğini görmek, hayır ve bereketin kendisine doğru geleceğine; böyle bir ihtiyarın iltifat ve hitabına muhatap olduğunu görmek işlerinin yoluna girip maksadının gerçekleşeceğine; böyle bir ihtiyardan kaçtığını, kendisinin ona veya onun kendisine arkasını döndüğünü görmek hayır ve bereketten, emniyet ve güvenden, maksatlarının gerçekleşmesinden uzaklaşmaya işarettir.”

Abdulgani Nablusi: Orta yaşlı veya genç bir erkek görmek (tanıdık olsun veya olmasın) güzel yüzlü, güleç ve bütün organları tamsa hayra; asık yüzlü, çirkin veya herhangi bir organı eksikse düşmana ve engellere delalet eder, ihtiyar ve gençlerden meydana gelmiş bir topluluk görmek, özellikle aralarında ha­yır ve iyiliğe dair konuşmalar geçiyorsa rahmete; bu topluluktan birinin kendisine bir şey, özellikle iyi bir şey verdiğini görmek yardım ve bereketin süratle elde edilmesine, eğer veren kendisi ise bir topluluğa hayrının do­kunacağına işarettir.”

Caferi Sadık: “Gençlik taslayan ve gençlere has kıyafetler giyinip kendini genç gös­termeye çalışan bir yaşlıyı görmek, kendi eliyle şeref ve saygınlığını azalt­maya, kendini ihtiyarların yerine koyup onlar gibi hareket eden bir genç görmek, şeref haysiyet ve itibarının artmasına delalet eder.”

Kirmani: “Yaşlı bir has­tanın kendisini genç görmesi iyileşmesine, bir rivayete göre ölmesine, bir gencin aniden sakalının ağardığını görmesi halk arasında saygı görmesi­ne, bir ihtiyarın beyaz saç ve sakallarının siyahlaştığını görmesi güçlen­mesine ve mutluluğa delalettir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada erkek görmenin psikanalizi: İç dünyamızın derinliklerindeki ihtiyaç, umut ve bazen de korkuları simgeler. Rüyadaki adamın nitelikleri ve yap­tıkları, bu korkunun neyle ilgili olduğuna ilişkin ipuçları verecek­tir. Saldıran, tecavüz eden bir adam, şiddet ve cinsellikle ilgili kor­kulara işaret ederken, yalan söylediğini fark ettiğimiz bir adam, kandırılma korkularımızı açığa vurur. Bir iş insanı, rüyadaki konu­mu ve uyandırdığı izlenime göre, bizim iş dünyasıyla ilgili duygu ve düşüncelerimizi anlatır. İri yapılı bir adam, gücün ve gösterişin simgesidir. Yaşlı bir adamsa, babayı ve dolayısıyla deneyimi, bilge­liği ifade eder.
Erkek çocuk görmek: Rüyada ergenlik çağına gelmemiş küçük bir erkek çocuk görmek, genellikle kişinin kendi çocukluk çağına ait duy­gularının, sözgelimi ürkeklik ve güvensizlik hissinin açığa çıkması olarak yorumlanır.
Erkek bebek: Bir annenin oğluyla ilgili rüya çağrışımları umut, beklenti ve sahip olunan potansiyelleri belirtirken, bir baba için, gerçekleşmiş hayallerdir.
Erkek kardeş: Bir erkeğin rüyalarında ağabey, deneyim ve otoriteyi, küçük erkek kardeşse, narinliği ve çocuksuluğu sim­geler. Bir kadının rüyasında küçük erkek kardeş, rekabet duygu­sunun anlatımı olurken, ağabey, dış dünyaya uyum sağlama yeteneğini ve yaşamdan tat almayı vurgular.

Anonim Rüya Yorumları

  • ERKEK KARDEŞ: Sevinçli bir habere işarettir. Rüyada erkek kardeşi görmek, malda ortaklıktır.
  • Rüyasında cüce erkek veya kadın gören; zayıf düş­manlar tarafından hücuma maruz kalır.
  • Rüyada erkek hakimleri görmek, muhake­meye; erkek vali ve idarecileri görmek, korku ve şiddete; asker gör­mek, sefere; sanatkar birini görmek; imal ettiği nesneye ve rızka delalettir.
  • Erkek çocuğun kulağın­da küpe görmek, süse delalettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın