Rüyada Ekmek Görmek, Rüyada Ekmek Yemek, Yufka Ekmek Almak

Rüyada görülen ekmek, rızkı, nimeti, bereketi, kısmeti ve sıcak bir yuvayı tem­sil eder. Özellikle taze ekmek görmek, zahmetsiz ve helal kazanca işa­rettir. Bir fırın dolusu taze ekmek görmek ise hem huzura, hem de paraya kavuşulacağını anlatır. Rüyada ekmek yemek, ka­zanç artışına, mal mülk sahibi olmaya, yuvada bolluk ve huzu­ra delalettir. Rüyada ekmek yapmak veya yaptığını gören kimse, kişisel gayretiyle bir isteğini gerçekleştirir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz.

Rüyada Ekmek Görmek

🙂 Rüyasında ekmek gören çok yakında arzusuna nail olacak, işlerinde başarıya ulaşacak, bolluk ve berekete ka­vuşacak demektir. Beyaz ekmek görmek, bolluk yufka ekmek, yol­culuk ve güçlüğün kolaylaşmasıdır. Rüyada ekmek görmek, geçimin iyi ve genişliğine delalet eder. Ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiyatının artacağına yorulur. Ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek, bolluk ve ucuzluk alametidir. Rüyada ekmek görmek, rızık için mücade­le etmeye ve berekete nail olmaya tabirdir. Rüyada görülen beyaz ekmek, kolaylıkla elde edi­len mala ve mutlu olmaya işarettir.

Ekmek bulmak nimet ve ululuktur. Taze ek­mek gören zahmetsiz kazanır. Ar­pa ekmeği yediğini gören çok iyilik görür. Bir yerde ekmek yığını görenin rızkı bol, ömrü uzun dostu ve evladı çok olur. Tandırda ekmek yaptığınızı görmek: Kısmetinizin açılacağına, düşlerinizi gerçekleştireceğinize işarettir. Rüyada ekmek kesmek, üzerinde durulan işin kısa zamanda olumlu sonuçlana­cağını açıklar.

😐 Siyah ekmek gör­mek, çok çalıştığı halde geçinmede zorlanmaya, emeği­nin karşılığını almamaya ve düzensiz bir şekilde yaşama­ya tabirdir. Pide ekmeği görmek, zor geçinmeye ancak mutlu olmaya işarettir. Kuru ekmek zahmetli kazançtır. Çöpte (çöpe atılmış) ekmek görmek, bir iş için harcanan çabanın yetersiz olduğunu belirtir. Küflenmiş ekmek, haksız kazancı anlatır. Siyah ekmek, tuzağa düşürülmeyi ve kuru ekmek geçim sıkıntısını açıklar.

Rüyada ekmek görmek

Rüyada Ekmek Yemek

🙂 Ekmeği dürüp yemek, nimete ve rızka işarettir. Tandır ekmeği yediğinizi görmek: İyiye giden işlerinizin sayesinde bol para kazanacağınıza işarettir. Rüyada ekmek yemek: Sevgiliye veya eşinize kavuşma­ya yorumlanır. Rüyada ekmek yediğinizi görmek zahmetsiz ka­zanç ile tabir olunur.

Rüyada Ekmek Almak

🙂 Ailesinin herhangi bir ferdinden ekmek aldığını gör­mek, yüklü bir mirasa varis olmaya ve helâlinden ekmek kazanmaya işaret eder. Birinden ekmek aldığını gören, bir amacı için destek alır. Rüyada ekmek almak veya aldığını gören kimsenin, iş hayatında olumlu gelişmeler olur, eğer bu rüyayı gören genç bir kızsa, kısa sürede kısmeti çıkabilir.

Rüyada Ekmek Yapmak (Pişirmek)

🙂 Tandırda ekmek pişir­mek, makam ve mevkinin yükseleceğine; tandırdan ekmek çı­karmak, görülen ekmeklerin sayısı kadar elde edilecek mala işa­ret eder. Ekmeği fırına koyup pişirmek, yete­neklerini değerlendirerek bir girişimde bulunur. Ekmek hamuru görmek: Rüyada ekmek hamuru ile uğraşıp, hamur teknesinde hamur yo­ğurmanız; yediklerinize, yedirdiklerinize haram karışmayacağına, alın teri ile olan kazancınızın devamlı olacağına yorumlanır.

Rüyada Yufka Ekmek Görmek

🙂 Yufka ekmek görmek, genişlik ve bolluk şeklinde tabir edilir. Yufka ekmek yediğini görmek bereketle yorumlanır. Rüyada görülen yufka ekmeği bol kazanç ve helal rızka delalet eder. Rüyada yufka ekmek görmek: Alacağınız bir haberle çok sevinece­ğiniz anlamına gelir. Yufka ekmeği görmek, hayatını mücadele ile geçirmeye, giriştiği işlerde samimiyet ve başarı sergilemeye işarettir.

Rüyada Ekmek Vermek

🙂 Fakirlere ekmek dağıtmak, ekmek vermek, ucuzluk ve berekete işarettir. Başkasıyla ekmeğini paylaşan, ona ekmeğini veren başarılı sonuçlar alacağı bir işbirliğine girer. Birine ekmek veren, büyük hayır iş­ler. Rüyada birine veya bir dilenciye ekmek vermek, bir konuda doğru davranmak ve hayırlı bir işe imza atmak ile yorumlanır.

😐 Rüyada birisine kuru veya bayat ekmek vermek: Cimriliğiniz yüzünden zarara uğrayaca­ğınıza işarettir. Birine bayat ekmek vermek: İşlerinizde düşüş yaşayacağınıza işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İmam Nablusi’ye göre: “Ekmeğin tabirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır. Ekmek, il­me, dine, hayat ve hayatı idame ettiren mala delalet eder. Ba­zen yufka ekmek, anneye işarettir. Temiz undan yapılmış ekmek, güzel geçimle tabir edilir. Vaiz birinin rüyada ekmek da­ğıttığını görmesi, nasihatla tabir edilir. Rüyada, bir ölüden ek­mek almak, hiç beklenmeyen yerden gelecek rızka delalet eder.”

Caferi Sadık:Ekmek fırını görmek, genel olarak bolluğun, bereketin ve kısmetin simgesidir. Fakat fırı­nın pis, kalabalık veya çok sıcak olması kısmetle ilgili bir so­runu belirtir. Örneğin rüyasında dört ekmek aldığını gören kimse, dört ayrı mala sahip olabilir.

Kirmani: Sıcak ekmek yediğini görmek iyi kazanca; güzel ve beyaz ekmek yediğini görmek, ülkeyi yönetenlerin adaletli davranacaklarına; kö­tü ve kararmış ekmek yediğini görmek geçim sıkıntısına; darı ekmeği ye­diğini görmek de geçim sıkıntısına ve inanç bütünlüğüne; arpa ekmeği ye­diğini görmek kanaatkarlığa; pirinç unundan yapılmış ekmek yediğini gör­mek zorluk ve sıkıntılarla karşılaşmaya ve işlerin durmasına; mercimek unundan ekmek yediğini görmek hüzün ve yoksulluğa; bakla unundan ya­pılmış ekmek yediğini görmek de mercimek ekmeği gibi hüzün ve zarure­te delalet eder,” demiştir.

Mağripli Cabir’e göre: “Rüyada ince ekmek (lavaş), yani pide veya yufka yediğini gör­mek geçim için çalışmaya, bir rivayete göre ömrün uzun olacağına, bir ek­meği yanı başına astığını görmekse yoksulluğa, geçim sıkıntısına işarettir.”

Danyal(a.s.): Yemeklerde yumuşak ve temiz olmak şartıyla ekmek görmek çok iyidir, çünkü bu zahmet ve sıkıntı çekmeden elde edilen helal mal ve nimet anlamına gelir,” demiştir.

Ebu Sait El Vaiz:Yufka ekmeği yediğini görenin rızkı bol olur. Katıksız ekmek yediğini gören hastalığında da, ölümünde de kimse­siz, yani yalnız olur. Pide yediğini gören orta halli bir kazanca sahip olur.” de­miştir.

İsmail Eş’as: Ekmek görmek insanlığa, insanın mertebesine delalet eder. Pişmiş ekmek kırıntısı, devlet başkanı için ülke ile devletin üst kade­me yöneticileri için mevki ve makamla, ticaretle uğraşanlar ve zenginler için kazanç ve karla, fakir için refahla tabir olunur.” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Psikanaliz açıdan rüyada ekmek görmek, en temel biyolojik ve duygusal ih­tiyaçlarımızla ilintili bir duruma dikkat çeker. Ekmek yemek, do­yurulmamış temel güdüleri karşılama isteği anlamına gelirken, bir ekmeği başkalarıyla paylaşmak ya da başkalarına ekmek vermek, dayanışma arzumuzu ve yardımlaşmaya duydu­ğumuz ihtiyacı simgeler. Ekmek kızarttığınızı, sofraya kızartılmış ekmek dilimlerinin geti­rildiğini ya da kızarmış ekmek yediğinizi görmenizse, yinelenen fır­satları, bu dönemde şansın sizden yana olduğunu gösterir.

İlk çağlardan beri rüyada ekmek görmekle ilgili pek çok yorum yapılmıştır rüyanızda sürekli yediğiniz bir ekmeği yediğinizi görmek iyiye işarettir; rüyanızda bilmediğiniz türde bir ekmek yemek ise kötüye alâmettir. Buğday ve arpadan yapılan ekmek ise herkes için iyiye işarettir. Günümüzde ekmek beslenmeyi ve geçim kaynağını simgeler. Rüyada ekmek görmek her zaman gerekli olan şeylerle ilgilidir, asla gereksiz bir şeyi simgelemez.

Anonim Rüya Yorumları

 • Buğday ekmeği: Sürüncemede kalmış olan bazı mühim işler hal yoluna girecektir.
 • Çavdar ekmeği: İçinde bulunulan ruh sıkıntısından kur­tuluş yolunun açılacağına delalet eder.
 • Yufka ekmeği: Büyük bir sevince işarettir.
 • Arpa ekmeği: Kazançta umulmadık bir miktarda artış olacak demektir.
 • Darı ekmeği: Bir miktar sıkıntıdan sonra feraha erişile­ceğine delalettir.
 • Nohut ekmeği: Gelirde azalma, fakat sağlık durumun­da düzelmeğe işaret sayılır.
 • Ekmek kesmek: Bir işi sonuçlandırmak anlamına gelir.
 • Ekmek kabuğu yemek: Çok güç bir meseleyi halletmek şeklinde yorumlanır.
 • Rüyada ekmekçi fırıncı görmek: korkudan emin olma­ya ve geniş geçime işaret eder. Bazen ekmekçi, çocuğa ve sev­giye de delalettir.
 • Ekmekleri hemen yiyip bitirmek: Uzun ömürlü olunacağına yo­rumlanır.
 • Ekmekten yalnız bir lokma yemek: Tamahkarlık ile tabir edilir.
 • Küçük ekmek görmek: Ömrün uzun olacağına ve çok rızıkla tabir edilir.
 • Küflenmiş ekmek görmek: Zekatı verilmeyen mal olarak yorumlanır.
 • Pişmemiş ekmek yemek: Şiddetli hastalığı temsil eder.
 • Ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görmek: Kıtlık ve pahalılık­tır.
 • Rüyada ekmek almak: Önemsiz bir rahatsızlık geçireceğiniz anla­mına gelir.
 • Ekmek satmak: Rahatsızlığa işarettir.
 • Rüyada ekmek kesmek: Üzerinde uğraştığınız bir işi sonuçlandıracağınız an­lamına gelir.
 • Beyaz ekmek: Karlı bir yatırım anlamına gelir.
 • Taze ekmek: Düzeyli bir yaşantıya ve mutlu bir evlilik yapmaya işarettir.
 • Tandır ekmeği görmek: Rüyasında tandırını yıkılmış ve viran gören şerre uğrar, tandırda ekmek pişirip yediğini görene rızık kapı­sı açılır.
 • Buğday ekmeği görmek: Uzun zamandır halledemediğiniz işlerinizin yoluna girece­ğine işarettir.
 • Çavdar ekmeği görmek: Dertlerinizden ve sıkıntılarınızdan kurtula­cağınıza işaret eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın