Rüyada Yemek Görmek, Ekmek Yemek, Et Yemek

Rüyada görülen yemekler ölüm, hastalık mı yoksa müjdeli haber, bol para mı demek. Rüyada yemek görmek, yemek yediğini görmek, et yemek, tatlı yemek, ekmek yemek veya yemek yapmak farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Yemek Görmek

🙂 Genel olarak sebze yemekleri kısmete; çorbalar berekete; tatlılarsa sevinç yaşatacak olumlu gelişmelere işaret eder. Rüyada yemek yemek , beklenmedik bir hediye, umulmadık bir kazançla tabir edilir. Mutfakta ailece yemek yediğini görmek, aile bağlarının güçlü olduğunu belirtir. Rüyada sofra görmek: Temiz ve güzel bir sofra, kendinize iyi baktığınızı ve sağlığınızın kolay kolay bozulmayacağını anla­tır. Ayrıca özel hayatınızın sorunsuz olduğunu söyler. Böyle bir sofraya yemek getirdiğini gören kimse, maddi açıdan rahat olur. Üstelik başkalarına da maddi yardımda bulunur. Sofrada yiyip içtiğini görmek, geniş bir çevreye delalettir. Bütün rüya tabircilerinin ortak açıklamalarına göre güzel pişmiş, yenmesi kolay, tatlı, lezzetli yemek yediğini görmek hayır, menfaat, rızık, mal, mutluluk ve zenginliktir.

😐 Rüyada görülen et yemekleri iş ve sağlıkla ilgili sorunlara yorumlanır. Rüyasında bir yeme­ğin tadını ekşi bulan kimse, pek hayrını göremeyeceği bir kıs­met alır. Rüyada garnitürlü yemek görmeniz; garnitür yapmanız, bir takım karışık işlerden başınızı kurtaramayacağınıza yorumlanır. Ancak dağınık ve pis bir mutfakta yemek yediğini görmek yuvada, ailede sorunlara delalettir. Acı ve biberli yemek yediğini görmek hüzün ve kedere işarettir. Ekşi yemek hastalık ve sıkıntıyla yo­rumlanır. Kokmuş ve bozulmuş yemek yediğini görmekse harama delalet eder. Acı bir yemek, beklenmedik sorunlara yorulur.

Rüyada Ekmek Yemek

🙂 Rüyada ekmek yemek: ka­zanç artışına, mal mülk sahibi olmaya, yuvada bolluk ve huzu­ra delalettir. Ekmek yaptığını gören kimse, kişisel gayretiyle bir isteğini gerçekleştirir. Ekmeği fırına koyduğunu görense, yete­neklerini değerlendirerek bir girişimde bulunur. Rüyada ekmek kesmek, üzerinde durulan işin kısa zamanda olumlu sonuçlana­cağına yorumlanır.

😐 Fazla kuru, mide bulandıran ya da kötü kokan ekmek, sağlık sorunlarına delalettir. Bozulmuş ekmek de hileyle elde edece­ğiniz bir kısmetten faydalanamayacağınızı anlatır.

Rüyada Et Yemek

🙂 Ağzına lezzetli bir lokma et koyduğunu gören sevine­ceği bir söz duyar, ya da sevdiği biriyle mutlu olur.

😐 Rüyada pişmiş et yemek, haram ka­zanç olarak yorumlanır. Her türlü et yemeği hileli yollardan elde edilen parayı simgeler. Et kavurup yemek, mal mülk ve itibar kaybını açıklar. Dilimlenmiş et, bir sırrınızın açığa çıkacağını ve herkesin diline düşeceğinizi anlatır. İnsan eti yemek ya da yiyen birini görmekse her türlü kötülüğe delalettir.

Rüyada Tatlı Yemek

🙂 Tatlı yemek: Yaşamdaki olumlu gelişmelere işaret etti­ği düşünülür ve ayrıca, mutlulukla ilişkilendirilir. Rüyada tatlı yemek ve yediğini hazmettiğini gören kimse, her işte neşeli ve başarılı olur.

😐 Olmamış kıvamı kötü, kötü kokulu ve lez­zetsiz tatlıdan bir lokma ağzına attığını görmekse kötü söz duymaya işarettir.

Rüyada Yemek Yapmak, Yemek Pişirmek

🙂 Rüyada ye­mek pişirmek, kişisel gayretle sahip olunacak bolluk; kazanda veya benzeri bir yerde yemek pişirmekse, hayır işlemek anlamına gelir. Çömlek ve tencerede yemek pişirmek, devlet re­isinden nimet ve hediye görmektir. Rüyasında bir şeyi tam kıvamında pişirdiğini görenin, muradı yerine gelir. Zahmet çekmeksizin yemek pişirdiğini gören, rahata çıkar. Yenmesi helal olan bir şeyi pişirmek, hayır ve men­faattir. Mutfakta pişen yemekse, bolluk ve mutlu bir yuva demektir. Rüyada yemek yapmak: Rüyada yemek pişirdiğini görmek, yuvadaki bollu­ğa ve huzura, dertsiz tasasız bir hayata ve sağlıklı bir ömre işa­rettir. Özellikle kazanla yemek pişirdiğini gören kimse, büyük hayır işler.

😐 Rüyasında bir şeyi tam kıvamında pişiremediğini gören bütün gayretine rağmen arzusuna nail olamaz. Haram bir şeyi yahut acı bir yemeği görmek, üzüntü, zarar ve hüsranla yorumlanır. Çok sıcak bir lokmayı yuttuğunu gören, belaya düşer. Yemek kabını boşaltıp parmağıyla veya diliyle yaladığını görenin o bölgedeki rızkı bitmiştir veya hastalığı yakındır.

Rüyada Üzüm Yemek

🙂 Rüyada üzüm yemek: Sa­mimi bir dostunuzun dâvetine gideceğinize veya iyi bir hareke­tine nail olacağınıza işarettir. Mevsiminde üzüm yemek ve asma görmek zenginliğe işarettir. Beyaz üzüm, siyahtan iyidir. Yaş üzümleri kuruttuğunu görmekse, hayat boyu pa­ra sıkıntısı çekmemektir. Beyaz üzümü vaktinde yemek, helal mala işaret eder. Zamanında kırmızı üzüm yemek, küçük bir men­faattir. Rüyada frenk üzümü görüp yemek, sa­mimi bir dostunuzun dâvetine gideceğinize veya iyi bir hareke­tine nail olacağınıza işarettir. Mevsiminde üzüm yemek ve asma görmek zenginliğe işarettir.

😐 Mevsimsiz ise kavga ve ni­yaza delâlet eder. Ayrıca asmadan üzüm toplayıp yemek, bir sanat dalıyla uğraşılacağına da yorulur. Çavuş üzümü yemek, güçlükle elde edilen mal­dır. Mevsimsiz üzüm yemek kavga ve ni­yaza delâlet eder.

Rüyada Balık Yemek

🙂 Rüyada balıkla ilgili yemeklerden herhangi birini yediğinizi görmek; gönül işlerinizin birden hâl yolu­na gireceğine, evlenme, nişanlanma veya yeni bir sevgiliye sahip ol­ma gibi işlerde kısmetinizin aşık bir durumda olacağına, parasal yönden bere­kete nâil alacağınıza, gönül işlerinden başka hiçbir mesele ile kar­şılaşmayacağınıza işarettir. Balık pişirmek ya da yemek, miras vb. bir yolla büyük bir servete konmaktır.

😐 Rüyada kokmuş balık görmek ve bu balığı yemek kötü bir yola sapacağınıza ve küçük bir de rahatsız­lığa alâmettir. Ancak rüyada bayat balık yemek, gelecek kısmetin ha­yırlı olmadığına delalettir. Rüyasında kokmuş, bayat bir balık yediğini gören, hileli yollardan bir servetin sahibi olur.

Rüyada Elma Yemek

🙂 Rüyada tatlı elma yemek, mutluluk ve huzur dolu bir hayatın habercisidir. Rüyada tatlı elma yemek, mutluluk ve huzur dolu bir hayatın habercisidir. Düşte elma yemek, hırs ve azim ederek başarmaya yorumlanır. Rüyada elma görüp yemeniz, saadetinizin bir süre içinde artacağına, ruhsal bir döneme gireceğinize işarettir.

😐 Ancak ekşi elma yemek, büyük bir kavgaya işaret eder. Ancak ekşi elma yemek, büyük bir kavgaya işaret eder. Rüyada elma pişir­mek ve yemek sıkıntılı günler demek. Örneğin çürük bir elma yediğini gö­ren kimsenin mutluluğuna gölge düşürecek olumsuz gelişme­ler olur.

Rüyada İncir Yemek

🙂 Rüyada incir görmek veya yemek; yakında bir mektup alarak çok sevineceğinizi gösterir. Rüyada incir yemeniz, cinsî arzularınızın artaca­ğına, sevgiliniz veya aileniz tarafından çok sevileceğinize, bir küçük aşk macerasına da yorumlanır.

😐 Rüyada inciri zamansız yemek; elem, keder, fakirliği, kuru incir gör­mek; servetin artacağına işarettir. Yediğiniz incir kurtluysa dedikoduya, kıskançlığa neden olacaktır. Kurtlu incir yemek aynı za­manda hileli yollardan elde edilecek bir paraya da işarettir. Çü­rük incir, kısmetin hayrını görememek; ham incirse başkasına ait bir kısmete göz dikmek anlamına gelir.

Rüyada Yemek Vermek

🙂 Birine yemek verdiğini gören kimsenin eline mal geçer. Rüyada yemek vermek, aş dağıtmak, çok yakında, zaruretten kurtulacağına, darlık ve sıkıntılı durumunuzun düzeleceğine ferahlık bulacağınıza işarettir.

😐 Rüyada birine veya birilerine soğuk ve bayat yemek vermek verdiğini görmek kötü niyetli bazı işlere girişeceğinize yorumlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İMAM NABLUSİ: “Rüyada kendisine yemek veren iyi biriyse helal, günahkar biriyse haram maldır. Ağzına gayet sıcak bir lokma koyup yuttuğunu görenin başı belaya girer. Lokmanın boğazında kaldığını görmek bela, felaket hüzün, keder, işlerin bozulması, geçim sıkıntısı anlamına gelir. Lokmayı zorlanmadan yuttuğunu görmek hayır, menfaat, mal ve ser­vet sahibi olmaya delalet eder. Çok sıcak yemek geçim sıkıntısına, lezzetli yemekler iyi kazanca, ye­meğin içinde kıl bulunması hüzün ve kedere işarettir.”

CAFERİ SADIK: “Rüyada yemekten sonra parmaklarını yaladığını görenin elde edeceği hayır az olur. Yemeği su gibi içtiğini görenin rızkı ve kazancı bol olur. Ağzına çok fazla yemek doldurduğunu görenin işleri bozulmaya yüz tutar. Yağsız ve tatsız bir yemek yediğini gören ölümü isteyecek kadar darlığa düşer. Tattığı bir yemeği çok lezzetli bulan sevinç ve mutluluğa erer. Tadına bak­tığı bir şeyden tiksinti duyan ölür. Bir yemek tabağı veya siniden yemek yerken yemeğin bittiğini görenin ömrü artık sona ermiştir. Yemek kabını boşaltıp dili veya parmağıyla yaladığını görenin artık o yerde rızkı tüken­miştir veya eceli yaklaşmıştır.”

KİRMANİ:Rüyada bir şeyi kıvamında pişirdiğini görenin muradı gerçekleşir. Pişirmek is­tediği şey kaynadığı halde pişmiyorsa ne kadar çalışsa da muradına ere­mez. Zahmet çekmeden ocağa koyduğu yemeğin piştiğini gören rahata erer ve kazancı gayet iyi olur. Yenmesi helal olan her şeyin pişirilmesinde hayır ve iyilik vardır. Yenmesi haram olan yiyeceklerin pişirilmesindeyse zarar ve ziyan vardır. Bir hasta için perhiz yemeği pişirdiğini görmek has­tanın iyileşmesine, rüya sahibinin sağlıklı ve sıhhatli oluşuna işarettir. Rüyada ziyafet sofrasından yemek yediğini gören hayır ve rızık elde eder. Kurulmuş olan bir sofradan yemek yediğini gören, bekarsa evlenir. Sofrada önündeki yemeğin ota dönüştüğünü gören yoksul düşer. Ziyafet sofrası kurmak uzun ömre, sofrayı toplamak ölümün yaklaştı­ğına işarettir.”

SEYYİD SÜLEYMAN: Sofrasına birçok yemeğin konduğunu ve kendinin de sedirde oturdu­ğunu görmek şan, şeref, şöhret, mevki, makam, sünnet ve düğün ziyafeti müjde, düğün, zenginlik, hayır ve menfaatle tabir olunur. Ziyafet sofrası kurulmuş ve çeşit çeşit yemekler sofraya konmuş olduğu halde kimsenin sofraya oturmadığını görmekte hayır yoktur. Kendisi için kurulmuş olan bir sofradan birçok misafirin yemek yediğini gören, eğer layıksa büyük bir mevki elde edip halka hükmeder; eğer layık değilse halka iyilikte bulunur ve yardım eder.”

İBN SİRİN: Rüya­da herhangi bir öğünde iştahla yemek yediğini görmek, helal para; isteksizce yenilen yemekse sıkıntı demektir. Öte yandan rüyada başkasına yemek vermek, birine maddi destekte bu­lunmak; başkasının verdiği yemeği yemekse, birinin aracılı­ğıyla bir kısmet almak olarak yorumlanır. Yiyeceklerin rüya di­lindeki anlamları adlarına göre verilmiştir. Rüyada görülen yi­yeceğin anlamına bakılarak ayrıca yorum yapılmalıdır.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada yemek pişirmek: Rüyada kendinizi yemek pişirirken görmeniz, yeni fırsat ve olanaklardan, yaratıcılığınızı kullanarak yararlanabi­leceğiniz ve var olan sorunlara çözüm getireceğiniz anlamına ge­lir. Bu aynı zamanda, henüz farkına varmadığınız yeni yetenekle­rinize de dikkat çeken bir rüyadır.

Yemek yemek veya görmek: En temel ihtiyacımız olan yemek yemek, rüya­larda da buna paralel biçimde, bazı birincil ihtiyaçlarımızı karşı­layamadığımız ve eksiklik duygusu içinde olduğumuz yolunda bilinçaltımız tarafından iletilen bir uyarıdır. Rüyanızda yemek yiyor ve bundan hoşlanıyorsanız, yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarınızı gi­derme yolunda adım atıyorsunuz demektir. İstediğiniz ve açlık hissettiğiniz halde yiyemiyorsanız, yaşamınızın bir evresinde sizi etki­leyen kimi yoksunluklar nedeniyle üzüldüğünüz ve tedirginlik duyduğunuz söylenebilir.

Size ikram edilen yemeği reddediyorsanız, içinde bulunduğunuz çevreye tepkili olduğunuz ve onların istek­lerini kabul etmeme eğilimi taşıdığınız anlamına gelir. Başkalarına yemek verdiğinizi görüyorsanız, bu sizin fedakar ve paylaşımcı yö­nünüzü devreye sokmak istediğinizi ifade eder. Oruç tutmaksa, manevi değerlere ve güçlü inançlara gönderme yapar. Açlık grevi yapmak da, dış dünyayı ve toplumu protesto etmek olarak yo­rumlanabilir.

Rüyada Yenilen Bazı Yemekler ve Anlamları

  • Rüyada et yemek: tatsız bir gün geçireceğinize yorumlanır. Bir adak yemeği ile karşılaşacağınıza yorumlanır.
  • Yemek masası görmek: Hazırlanmış yemek masası zenginliğe, üstü boş masa fakirliğe delâlet eder.
  • Tavuk eti yemek: Bu rüya mal elde etmeye işaret eder. Sofrada tavuk eti yemek, sosyal ilişkileri geliştirmeye duyulan ihtiyacın simgesidir.
  • Tavuk göğsü yemek: Rüyasında bunu yediğini gören kimse helal mal elde eder. Hastalıktan şifa bulur ve bir çok hayrı elde eder.

Rüyada yemek görmek, yemek yemek

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın