Rüyada Dua Etmek, Rüyada Dua Okumak, Dua Ettiğini Görmek

Rüyada görülen dualar ölüm ve hastalık mı yoksa bol para ve müjdeli haber mi demek. Rüyada dua etmek, dua okumak veya rüyada dua ettiğini görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…
Rüyada Dua Etmek, Dua Ettiğini Görmek

🙂 Düşlerde dua etmek, manevi zenginliği ve sağlam inancı temsil eder. Aynı zamanda hayra erişmeye işarettir. Rüyasında sadece ibadet amacıyla dua ettiğini gören kimse, kendini Allah yoluna ada­mış, dünya dertlerinden arınmış bir insandır. Dua etmek, is­teklere kavuşmak ve sıkıntılardan kurtulmak anlamına da ge­lir. Üstelik bilinen bir dua okunuyorsa, gönülden geçen neyse o gerçekleşir. Rüyada dua ettiğini gören kimse sonu hayırlı olur. Rüyada dua ettiğinizi görmek, dini bir törende ha­zır bulunacağınıza yorumlanır. Dua etmek, ihtiyaçların giderilmesine ve isteklerin çabuk zuhur etmesine delalet eder.

😐 Bir başka rüya yorumuna göre de rüyada hasta veya ölü birinin başında dua etmek, sevdiğiniz bir kimsenin hasta haberini alaca­ğınıza yorumlanır. Dua, şiddetli istekle olursa, musibetlere alamet sayılır.

Rüyada Dua Okumak

🙂 Düşlerde dua okumak eğer gerçekleşmesini istediğiniz bir gelişme varsa onun için çalışmanız gerektiğine dair bir işarettir. Ancak dua rüyalarını, gerçekleşme ihtimalini azaltmamak için, her­kese anlatmamak da fayda vardır. Rüyasında secdeye kapanarak dua okuduğunu gören kimse, huzura ve mutluluğa kavuşur. Her türlü derdinden arı­narak feraha erer. Karanlıkta dua okumak, üzüntü ve kederden kurtulur. Bir kimse rüyasında dua okuduğunu gör­se, uyanıkken ettiği duaların kabül olmasına ve işlerinin yolunda gitmesine işaret eder.

🙁 Yüksek sesle dua okumak, yağmurun azlığına işaret eder. Pis ve kirli bir yerde dua etmek isteklerinizin kabul görmeyeceğine yorumlanır.

Rüyada Dua Okuyan Birini Görmek

🙂 Dua eden birini görmek, huzura ermeyi anlatır. Eğer biri sizin için dua ediyorsa, işleriniz yolunda gider. Kendisi için dua okuyan birini gören kazancı bereketli olur. Rüyada dua okuyan bir kişi görmek, uyanıkken ibadet etmek ve na­maz kılmakla yorumlanır. Peygamber Efendimiz ve Ashab-ı Kiram’m okuduğu duaları okuyan birini görmek, İslami bir eğitimden geçme­ye, diyanet ve takvaca yücelmeye işaret eder.

Rüyada Mezarlıkta Dua Okumak

🙂 Temiz ve güzel bir mezarın başında dua okumak, mal sahibi olacağınıza delalettir. Ayrıca mezarlıkta dua okumak, geçmişe dayanan bir meseleden top­lu bir para, hatta miras alacağınızı da anlatır. Rüyada mezarlıkta içtenlikle dua ettiğini, Allah’a el açarak yal­vardığını ve Allah rızası için gözyaşı döktüğünü gör­mek, dünya ve ahirette hayra nail olmaya ve çokça sevap kazanmaya işaret eder.

Rüyada Beddua Okumak, Beddua Etmek

😐 Rüyada büyükleriniz tarafından beddua edildiği­nizi görmek; evvelce işlediğiniz bir suçtan dolayı derin bir pişman­lık ve suçluluk hissi altında ezildiğinize işarettir. Sizin bir başkası­na beddua ettiğinizi görmek, hal ve hareketlerinizin etrafınızdakiler tarafından hoş karşılanmadığına işaret sayılır. Kendi nefsi­ne beddua etmek, Allah’ın nimetlerine şükre, dua etmek istediği halde bu­nu başaramadığını görmek başarısızlığa, uykuda dua ettiğini görmek önemli bir işi ihmale işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İbn-i Kesir’e göre: “Dua eden ve kendisine dua edildiğini gören kimse hayır ve bereket sahibi olur. Namazdan sonra dua etmek iyiliklerin son bulmasına, bir insana beddua etmek, onu sözle kahretmeye yorumlanır. Dua ettiğini görmek uyanıkken edeceği duanın makbul olacağına (kabul edileceğine) işarettir, gördüğü dua aynen ger­çekleşir. Gündüz dua ettiğini görmek, akşam üzeri ve gece başlangıcın­daki rüyadan daha çabuk gerçekleşir. Sabaha karşı görülen dua rüyası ni­hayet bir haftaya kadar aynen gerçekleşir.

Ebu Said El Vaiz’e göre: “Bilinen bir duayı okuduğunu gören, farz na­mazını kılar. İçinde Allah’ın (c.c.) adının bulunmadığı bir dua okumak, na­mazı gösteriş olsun diye kılmaya; Allah’a (c.c.) karanlıkta dua ettiğini gör­mek gam ve kederden kurtulmaya; iyi dua hayra işarettir.”

Seyyit Ahmet Cabir: Büyük rüya tabircilerinden Seyyit Ahmet Cabir’e göre, “Dua okuduğu­nu veya bir dua meclisinde hazır bulunup amin dediğini görmek, duanın kabulüne, amaç ve arzusunun gerçekleşmesine, dünya ve ahiret mutlulu­ğuna, Allah’ın rahmet ve bereketine, sevap ve mükafata delalet eder.”

Abdulgani Nablusi: “Bazı rüya tabircilerine göre, dua edildiğini görmek, iyiliğe ve dindarlı­ğa, iman kuvvetine ve inancın selametine işarettir. Dua rüyası münferit ol­duğu halde (tek başına görüldüğü halde) rüya sahibinin kendisi için cema­atten dua görmesi, yaratıcısı ile beraber olarak iyilik elde etmesi ve mut­luluğa ermesi anlamına gelir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada dua okumanın psikanalizi: Dini inançlarla bağlantılı olarak değerlendirilmesi gereken dua kavramı, inançlı ve dindar insanlarda Tanrıya sığınma ve korunma isteğini Vurgularken; dini inançları olmayan insanların rüyalarında da, bir dış yardıma ve desteğe duyulan ihtiyacı vurgular.

Anonim Rüya Yorumları

  • Bir duaya “Amin” demek: Bütün sıkıntılardan kurtulmak anlamına gelir.
  • Rüyada Cevşen duasını taktığını görmek, Allah Teala’nın korumasında olduğuna işarettir.
  • Namaz kıldırdığı sırada sessiz okuması gereken yerde yüksek sesle, sesli okuması icap eden yerde sessiz olarak dua oku­yan, halk arasında bid’at çıkarır.
  • Karısını daima Allah’a ibadet ve dua eder görmek o kadar iyi değilse de bir kötülüğün olmamasına işarettir.
  • Rüyada Allah’a yalvarıp hakkında hayırlı olanı iste­mek o kimsenin güçlü bir imana sahip olmasına ve Al­lah tarafından hayra ve nimete erişeceğine delâlet eder.

Rüyada Dua Görmek

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

“Rüyada Dua Etmek, Rüyada Dua Okumak, Dua Ettiğini Görmek” üzerine bir yorum

Yorum yapın