Rüyada Balık Görmek, Rüyada Balık Tutmak

Düşlerde görülen balıklar ölüm veya hastalık mı demek yoksa müjdeli haber veya bol para mı demek. Rüyada balık görmek, balık tutmak, balık yemek veya yakalamak farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Balık Görmek

🙂 Düşlerde görülen balık kısmeti ve zenginliği temsil eder. Deniz, göl ya da ne­hirde yüzen balık, yaklaşan kısmetin habercisidir. Rüyasında balık tezgahında vb. bir yerde çok sayıda taze balık gören, pek çok mülkün sahibi olur. Rüyada balık görmek, çoğu zaman iyiye yorulur. Rüyada balık, rızık bolluğuna delâlet eder. Çok balık görmek, bol paraya, ferahlığa alâmet sayılır. Rüyada balık, genel olarak bolluğa, mutlu­luğa kavuşacağınıza işarettir. Balığı diri ve oynar durumda görmek bol paralı bir işle karşılaşacağınıza yorumlanır.

Genel olarak rüyada balık; rızık bolluğuna, fakirlikten zenginliğe yorumlanır. Eti yenen, canlı ve taze balık, evlenme çağındaki bakire kız demek. Rüyada denizde, gölde veya nehirde yaşayan balıkları su içinde görmek: Eğer su berrak ise, büyük servete, se­vince ve refaha yorulur.

😐 Rüyada bayat balık, gelecek kısmetin ha­yırlı olmadığına delalettir. Ufak balıklar bazen üzüntü ve keder ile tabir edilir. Kokan ve yenmeyen balıklar sıkıntı ve zarardır. Balıkları gördüğünüz su bulanıksa, ümitlerimizin ve emellerimi­zin suya düşeceğini, su üstünde ölü balık görmek: İşleri­nizin bozulacağına yorulur.

Rüyada Balık Tutmak Yakalamak, Avlamak

🙂 Balık tutmak, çaba harcayarak büyük paralar kazanmaktır. Rüyada balık yakalamak, zenginliğe; tutulan balıkların sayısı ve irilikleri de bu zenginli­ğin büyüklüğüne işarettir. Rüyada Balık avlamak: Güzel ve sarışın biriyle evlenmeye. Rüyada olta ile balık tutmak: Bir arzunuzu gerçekleştirme isteğinizi yansıtır. Aynı zamanda beklentilere, umutlara işaret eder.

Motor veya tekne üzerinde balık avladığını görmek, dünya servetine malik olmaya, selâmet ve refaha erişme­ye delâlet eder. Irmak veya denizden balık çıkardığını gören kim­se, bol rızka kavuşur. Rüyada taze balık avlamak sevinçli haberdir. Denizde veya nehirde oltayla balık avlamak: Talihinizin ve bahtınızın açılacağına işarettir.

Rüyada Balık Yemek

🙂 Rüyada balık yemek, miras vb. bir yolla büyük bir servete konmaktır. Rüyada balık yemek: Karlı bir işe girmeye işarettir. Rüyada füme balık yemek: Rüyada füme balık görüp yemeniz; evinize paralı bir kimsenin geleceğine ve size olumlu vaatler getirece­ğine işarettir. Rüyada balıkla ilgili yemeklerden herhangi birini yediğinizi görmek; gönül işlerinizin birden hâl yolu­na gireceğine, evlenme, nişanlanma veya yeni bir sevgiliye sahip ol­ma gibi işlerde kısmetinizin aşık bir durumda olacağına yorumlanır.

Balık yemek parasal olarak kazanç elde etmek demek. Gönül işlerinden başka hiçbir mesele ile kar­şılaşmayacağınıza işarettir. Rüyada balık yemek bir kişiyle ortak, karlı bir işe girmektir. Kızartılmış balık yemek: güzel bir haber alacağınıza, Balık temizlemek: Kötü bir işten kurtu­lacağınıza yorumlanır.

😐 Rüyasında kokmuş, bayat bir balık yediğini gören, hileli yollardan bir servetin sahibi olur. Rüyada küçük balık yemek gönül işleriyle ilgili yaşanacak ufak tefek sıkıntılar demek. Tuzlu balık yemek: Benliğinizi saran üzüntüleri üzerinizden atamayacağınızı işaret eder.

Rüyada Büyük Balık

🙂 Büyük balık görmek: Büyük bir zenginliğe işaret eder. Rüyada alabalık görmek: her zaman iyiye yorumla­nır. Alabalık gibi büyük balıklar bir kısmete, hiç beklenmeyen bir yerden toplu bir paranın geleceğine işarettir. Bir yoruma göre de rüyada görülen büyük balık, altı şe­ye işaret eder: Bakan, asker, bakire kız, ganimet, üzüntü, hiz­metçi.

😐 Rüyada alış-veriş maksadıyla balık paza­rında büyük balık almak; kalabalık ve dedikoducu bir topluluk içine gire­ceğinize, kısmet bolluğuna, rızık artımına fakat, bereketsiz ve müs­rif bir hayat içine itileceğinize delalet eder.

Rüyada Balık Almak

🙂 Rüyada balık almak, çalışmadan para sahibi olmak anlamına ge­lir. Rüyada herhangi bir balıkçıdan balık almak, herhangi bir husus vasıtasıyla bir gün şöhrete erişeceğinizi size bildiren bir işaret sayılır. Balık almak, size bir kısmet geleceğini bildirir. Rüyada belli bir sayıda balık almak, kadınlara işarettir; sayısız derecede balık görmek, ganimet ve mala işarettir.

Rüyada Balık Temizlemek

🙂 Rüyada balık temizlemek; mal-mülk sahibi ol­maya, üst üste birikmiş işleri halletmeye ve sıkıntılardan kurtulmaya delâlettir. Eti yenen deniz balığı temizlediğini gör­mek, helal rızka işarettir.

Rüyada Pişmiş Balık Görmek, Balık Pişirmek

🙂 Rüyada balık pişirmek veya pişirdiğini görmek; şerefli bir kişiyle evlenmeye delâlet eder. Kişinin evde balık pişirdiğini görmesi; muradına er­mesine, malının artacağına ve evindeki muhabbete delâ­let eder… Rüyada gökten kızartılmış pişmiş balık indiğini görmek, duanın makbul ol­ması ve rüyayı görenin şan ve şerefinin yükselmesi şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ölü Balık Görmek

🙂 Hamile bir kadının karnından ölü balık çıktığını gör­mesi, doğacak çocuğunun kız olacağına işaret eder. Suda ölü balık görmeniz uzun süre beklediğiniz güzel bir haberin geleceğine işarettir.

😐 Rüyada ölü ve kokmuş balık görmek ve bu balığı yemek kötü bir yola sapacağınıza ve küçük bir de rahatsız­lığa alâmettir. Elinizde bir ölü balık görmeniz sıkıntıya yorumlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İMAM NABLUSİ: “Bir balık avladığını (tuttuğunu) görenin eline helal yoldan mal geçer, yani helal kazanç edinir. Bir balık avlayıp yediğini gören son derece mem­nun olup sevineceği bir şeye sahip olur, kendisini sevindirecek sözler du­yar. insanların yenmesini hoş karşılamadıkları bir balık tuttuğunu ve sattı­ğını ya da satmak istediğini gören eşi tarafından bir yakını ile veya kendi adamları ve akrabalarıyla mahkemelik olur.” demiştir.

Cafer Sadık (r.a.): “Balık rüyası altı şekilde yorumlanır, Vezir, asker, bakire kız, ganimet, üzüntü ve cariye. Ayrıca balık rüyası değişik şekillerde yorumlanır: Büyük balıklar mal ve ganimet, küçük balıklar üzüntü ve keder, büyük ve küçük balıkların bir arada görünmesi mal ve parayla tabir olunur. Balık kılçığı yutmak: Para ve mal kaybına uğ­rayacağınızı gösterir

Danyal (a.s.), “Sıcak bir yerde görülen balık rüyası bela ve sıkıntı, so­ğuk ve serin bir yerde görülen balık rüyası mal ve nimettir. Bir balığın karnında başka bir balık bulunduğunu gören bir kadınla ev­lenir. Eğer bir balığın karnında iki tane balık olduğunu görürse iki eş alır. Balık yağı görmek ve içmek kadın tarafından sahip olunan mal demektir,” diyor.

İbn-i Şirin: Tuzlanmış balık görmek hüzün ve kederle, tuzlu balığın kızartılmış ya da pişirilmiş olduğunu görmek ve yemek ilim ve rızık sahibi olmak için yolculuk yapmaya, yahut toplumun önde gelenlerinin sohbetle­rine katılmaya; kızartılmamış ya da pişirilmemiş tuzlu balık yediğini gör­mekse ihtiyatsız ve tedbirsiz davranıp cezasını çekmeye işarettir,” demek­tedir.

İbn-i Kesir rüyada balık için: Oldukça büyük bir balık tuttuğunu gören büyük ve ileri ge­len bir aileye mensup zengin bir kadınla evlenir. Bir görüşe göre kavrul­muş taze balık görmek delillerin açıklanması ve davanın kazanılması ile yorumlanır. Bir kadının, karnından balık çıktığını görmesi, bir kız doğura­cağına, ağzından çıktığını görmesi eşiyle kavgayı gerektirecek bir şey söyleyip üzülmesine işarettir.” demiştir.

İsmail Eş’as’a göre: Rüyada balık sattığını görmek kendisi ve ailesi için hayır ve menfaat elde etmek demektir. Bir su kanalında balık yakaladığını gö­ren, insanların mallarını hile ve aldatma yoluyla ellerinden alır. Deniz balığının kendisiyle konuştuğunu gören devlet sırlarına vakıf olur.” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada görülen balık ve diğer su yaratıkları, çok genel bir yorumla, duygusal yönümüzü ve içgü­düsel eğilimlerimizi, sezgilerimizi simgelerler. Jung’un terimiyle “kollektif bilinçaltı”na açılan yolu da vurgulayan balık arketipi, bir başka yoruma göre, iç dünyamızın derinliklerinde gizlenen ve henüz farkına varmadığımız bilgeliğimizi de temsil eder. Balık yemek, kendimizi sosyal hissettiğimizi ve çevremizde­ki insanlarla uyum içinde olduğumuzu gösterir. Balık tuttuğunuzu gördüyseniz, sezgileriniz güçleniyor ve iç dünyanızın derinlikleri­ne ulaşıyorsunuz demektir. İçinizden gelen sese kulak vermelisi­niz, sizi yanıltmayacaktır.

Akvaryum içinde balık gördüyseniz, bu, çocuk sahibi olma isteğine işaret ediyor olabilir. Kaderin insan hayatına etkisinin simgesidir. Çok miktarda ve canlı balık görmek başarının ve isteklerinizi gerçekleştireceğinizin göstergesidir; balığı avlamaya çalışırken elinizden kaçırdığınızı görmek hayal kırıklığına uğrayacağınızı ve zor zamanlar geçireceğinizi gösterir. Balık yemek iyiye işarettir; balık öldürmek veya ölü balık görmek ise kötüye işarettir. Tuzlanmış balık yemek iyiye işarettir. Konserve balık üzerinde çalıştığınız veya başlamak üzere olduğunuz işlerin gecikeceğini gösterir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada balıkçı görmek: Ev ve iş hayatınızdaki kimseleri fazla üzdüğünüze, bu yüzden ev ve iş hayatınızda hu­zursuzluk olacağına, parasız kalacağınıza, borçlanacağınıza yorumlanır. İnsanın rüyasında balıkçı görmesi, adının her yerde duyulacağına ve herkes tarafından saygıyla anılacağına işarettir.
 • Rüyada balık ağı görmek: İsteklerin gerçekleşmesine ve güvenli bir hayata işarettir. Ancak balık ağına düşmek iyiye yorulmaz. Beklen­medik bir anda dert sahibi olmak anlamına gelir.
 • Oltayla balık avlamak, size her fır­satta yardımcı olan birisinin varlığını da simgeler. Rüyasında denize olta attığını gören, umduğu şeye sahip olmak için ha­rekete geçer.
 • Rüyada balıkçı görmek: Varlıklı ve mevkii sahibi bir insanla tanışmaya işa­rettir. Rüyasında balıkçı olduğunu gören, zor şartlara rağmen işinde yükselir, önemli yerlere gelir.
 • Rüyada izmarit balığı görüp yemeniz, size hayrından çok zararı olan bir dostunuzla karşılaşacağınıza, sizi istismar edeceğine delâlet eder.
 • Rüyada vahşi bir köpek balığı görmeniz, her zaman çekindiğiniz bir komşunuz ile tartışmak zorunda bı­rakılacağınıza yorumlanır.
 • Rüyada lüfer balığı görmek, zenginlik derecesinde bir mirasa konulacağına delâlet eder.
 • Rüyada levrek balığı yediğinizi görmek, bir dostunuzun özel bir sürprizi ile karşılaşacağınıza işarettir.
 • Rüyada uskumru balığı görmek, elinize hiç ummadığınız bir yerden sıkıntılı durumunuza oldukça faydası olacak bir paranın geçeceğine işarettir.
 • Kalkan balığı gör­mek ve bu balıktan yemek; maddî imkânlarınızın gelişmesi yanın­da, sevgilinizin de çok yakınlığını göreceğinize alâmettir.
 • Tuzlu balık görmek, kesin­tisiz hayırlı mal şeklinde yorumlanır.
 • Yunus balığı görmek, bütün korkulardan emin olmaya, zenginliğe, esenliğe;
 • Sazan balığı görmek evlenmeye niyetlenen kişi için hayra alamettir.
 • Rüyada bir balığın karnında bir mühür görmek, izzet ve şe­refle tabir edilir.
 • Akvaryumun içinde çeşitli balıklar görmek, insan topluluklarına işaret eder.
 • Rüyada alabalık görmek: umulmadık bir yerden umulmadık miktarda yardım görüleceğine, beklenmedik bir dostla karşılaşılanacağına, arzulanan bir seyahata çıkı­lacağına, yolda durup dururken para ya da kıymetli bir mücevher bulunacağına, güzel aşk günleri yaşanacağına işaret eder.
rüyada balık görmek

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Balık Görmek, Rüyada Balık Tutmak” üzerine 3 yorum

 1. denizdibinde balık gördügümü yanım dakilere söyleyip balık yakaladım hem normal hemde büyük ama canlı diye başlarını kopardım toplayıp biryerlere koydum başkalarıda tolamış üstünü örtmüş ama ben onları da aldım benim diyebirkaçtanesini birde bir eve koydum sonra alırım diye onlarda taşınmış ama ben pişmi balıkları mın bir kacını gördüm birtanesini yerden alıp yedim nedeme hocam bilgilendirirseniz sevinirim

  Yanıtla
  • şirin Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Birisi tarafından büyük bir aşk ile sevileceğinize, kazançlı işlerle mal ve servetinizin tamamen artacağına, paraya işarettir…

Yorum yapın