Rüyada Ay Görmek, Rüyada Ay Tutulması | Diyanet

Rahat, huzurlu ve aydınlık günlerin habercisidir. Rüyada ay görmek her zaman iyiye yorulur. Dolunay güzel başlangıç­ları temsil eder. Bekarlar için mutlu bir evlilik, evliler için he­yecan verici bir gelişme, yeni bir iş vb. anlamına gelir. Ay ve yıldız görmek, sabır ve gayretle amacınıza ulaşabileceği­nizin işaretidir. Yarım ay, yakın zamanda isteklerinizin gerçek­leşeceğini müjdeler. Rüyada ay görmek, Ay’ı el ile yakalamak, yüksek bir mevkie geçileceğine, büyük bir memur, büyük ve şöhret bir kim­se olunacağına delâlet eder.

 • Ayın donuk olması: Ev içinden bir kadının hastalanmasına.
 • Ay tu­tulması: Yakın çevreden birinin hastalanmasına.
 • Ayın iki parçaya ayrıl­ması: Şehirde önemli birinin ölmesine.
 • Ayı yakından görmek: İyi bir ev­liliğe.
 • Ayın yerde olması: Rüyayı görenin annesinin öleceğine.
 • Ay veya güneşin secde etmesi: Akrabalar tarafından sevilmeye ya da büyük bir günaha.
 • Ayın bulutla kaplı olması: Gözde bir hastalığa veya sevgiliden ay­rılmaya.
 • Ayın hareket etmesi: Bir şey icat etmeye veya iyi bir haber alma­ya.
 • Ayı eline almak: Kısa sürede evliliğe.
 • Dolunay görmek: İşlerinizin rayına oturacağına ve geleceğinizin çok parlak olacağına.
 • Gündüz ay gör­mek: Zamanı gereksiz işler peşinde koşup öldürmeye.
 • Ay’da kendini gör­mek: Erkek çocuk sahibi olmaya.
 • Ayın parlak olması: Bekarlar için, iyi bir evliliğe; evliler için, bir kız çocuğuna.
 • Ayın yakın olması: Güzel bir çocuğa veya yabancı bir erkeğe.
 • Kırmızı ay: Bir yolculuğa veya Hac’ca gitmeye.

Rüyada Ay Görmek

Bulutların arkasında kalan ay, sebepsiz endişelere kapılmaktır. Eğer rüyada ay buluttan çıkıyorsa, alı­nacak bir müjdeyle üzüntünün ve endişenin yersiz olduğu an­laşılır. Gündüz vakti rüyada ay görmek, gerçekçi hedefler edinmeniz gerektiğine dair bir uyarıdır. Ay rüyalarında sadece ay tutulma­sı iyi sayılmaz. Umutların boşa çıkacağına delalettir. Rüyada ay tutulması görmek, en büyük arzunun ve gayenin yakında gerçekleşmesine alâmettir.

rüyada görmek-ne demek-diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet ve İslami Rüya Tabirleri: Rüyada Ay

İbni Sirin’e göre: “Rüyada ay tam yuvarlak halde görülmüş ise ve şeklide ele alınmış ise, o memleketin büyüğü olunacağına, eğer ay iki parça halinde görülmüş ise, o memleket büyüklerinden bi­rinin çok yakında vefat edeceğine işaret sayılmaktadır. Rüyada görülen ay bedir halinde (dolunay) görülürse bir toplumun büyü­ğü ve ulusu ile tabir olunur.” demiştir.

KİRMANİ‘ye göre rüyada ay: “Ayın iki parçaya yarıldığını görmek devletin ileri gelenlerinden birinin vefatına delalet eder. Ayın ikiye yarıldıktan sonra tekrar birleştiğini görmek o büyük zatın hastalıktan sonra iyileşeceğine işarettir. Dolunay halinde iki tane ayın birbiriyle çarpıştığını görmek iki hükümdarın savaşacağına ve eğer çarpışan aylar dolunay halinde değillerse iki vezirin savaşacağına delalet eder.”

MAĞRİBLİ CABİR: Ünlü rüya tabircilerinden Mağribli (Batılı) Cabir’in söylediğine göre, “Ay’ı elinde veya yanı başında gören, evlenir. Eğer Ay hilal şeklinde ise ala­cağı eş asalet ve azat edilmiş köle, yani cariye takımından olur. Şayet Ay dolunay şeklindeyse alınacak olan eş, asalet ve soyca kendisinden yük­sek olur. Eğer bu rüyayı bir kadın görürse o da evlenecektir. Ayın almış olduğu şekillere göre yukarıda belirtilen özelliklerin aynısı kadın için de geçerlidir. Ayı parlak bir şekilde evinde doğmuş görmek padişah veya ve­ziri tarafından hayır ve menfaat görmeye ya da güzel bir kadınla evlenip onun sayesinde mutluluk ve hayırlara kavuşacağına işaret eder. Eğer Ayın bir komşusunun ya da arkadaşının evinde doğduğunu görürse o ev­de yaşayan aileden bir kızla evlenmeye ya da o evin sahibinden bir hayır ve menfaat görmeye işarettir.”

Cafer- Sadık şöyle buyurmuştur:Ay görmek on yedi şekilde yorum­lanır. Melik (hükümdar), vezir, hükümdarın sohbet arkadaşı, bir kavmin, küçük bir toplumun reisi, şerefli erkek, güzel eş ve cariye, evlat, ana ve baba, erkek eş, mal ve mülk sahibi, hayır ve menfaat, rüyanın şekline ve oluş biçimine göre bunlardan uygun olanı ile yorumlanır.

İbn-i Kesir’in söylediğine göre: “Ay görmek, Güneş’i görmek gibi sulta­na, padişaha ve devleti yönetenlere delalet eder. Ünlü rüya yorumcuların­dan Nafi ve İbrahim; Ay rüyası ikinci derecede sultanlara, yöneticilere, ve­zirlere tabir olunur. (Yani devlet yöneticilerini simgeleyen, daha çok Gü­neştir; Ay, pek devlet yöneticilerine işaret etmez demek istemişlerdir.) Bundan dolayı ayın doğuşu ve batışı, parlaklığı, rengi, şekil değiştirmesi, tek ya da çift görülmesi, iki tane ayın birbiriyle çarpışması, parçalanması ve düşmesi gibi durumları güneş bahsinde ayrıntılı olarak söylenilenlere göre yorumlanır.”

İbn-i Fuzale demiştir ki:Ay, bazen erkek evlat ile tabir olunur. Bir ka­dının ya da erkeğin kendi koynundan veya vücudundan bir Ay çıktığını görmesi erkek ve mutlu bir evlatlarının olacağına işaret eder. Bu Ay yavaş yavaş gökyüzüne yükselirse o evladın, insanlık mertebelerinin en yüksek derecelerine ulaşacağına hükmedilir. Bu, doğuşunu takiben gözden kaybolursa doğacak çocuğun çok yaşamayıp öleceğine delalet eder. Rüya sahibinin bedeninden çıkıp gökyüzüne yükselen Ay, alelade parlak kalır­sa o çocuğun yükseleceği makamda ve görevde hakkı, adaleti gözetip adaleti sağlayacağına; rengi kan gibi kızarırsa zalim olacağına; bulutun arkasında kalırsa üzüntülü ve dengesiz, aklı başından gitmiş olacağına delalet eder.”

psikolojik ve modern ruya tabirleri-rüyada görmek-ne demek-1001ruyaRüyada Ay Görmenin Psikolojik Anlamı

Hemen her zaman duyguları, kadınsı nite­likleri ve anneyi simgeler. Bazen de Ay, yo­ğun ilgi duyduğumuz ancak karanlıkta kal­mış, gizemli bir konu ya da olguyla ilgili duy­gularımızı ifade ediyor olabilir. Eski pagan toplumlarda, Ay’ın erkeklerin duygularını, kadınlarınsa sezgilerini yönettiği düşünülüyordu. Şaşırtıcı biçimde hala varlığını sürdü­ren bu inanış, Ay ile ilgili rüyalarda paralel yorumlar yapmamızı gerektirebilir. Yani kadınların rüyalarında sezgi gücünün, erkek­lerin rüyalarındaysa yoğun duyguların simgesi olduğu söylenebi­lir. Diğer yandan, Ay’ın farklı fazları olması ve bunların düzenli olarak birbirini izlemesi, rüyalarımızda, yaşamdaki döngülerin ve akışın farkında olduğumuzu vurgulayan bir işleve sahip olduğunu gösteriyor olabilir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın