Rüyada Ağaç Görmek, Rüyada Ağaç Dikmek, Kesmek, Sulamak

Rüyada ağaç görmek şanslı, refah dolu bir yaşam sür­mektir. Rüyada ağaç dikmek ise çocuk sahibi olunacağına işarettir. Ağacın görünümü ve ne ağacı olduğu da yorumda önemlidir. Ulu, yemyeşil yapraklı bir ağaç; ferahlık, kısa zamanda refa­ha kavuşmaktır. Ağacın yaprakları yoksa, amacınıza ulaşmak için çok çaba sarf edeceğiniz anlamına gelir. Ağaç kurumuş­sa, basiretiniz bağlanabilir. Çiçek açmış veya meyve vermiş bir ağaç mutlu bir evliliktir. Rüyada ağaç kesmek, kimse istemeden birine kötülük edeceğinden üzülecektir.

 • RÜYADA DUT AĞACI: Zenginliktir. Ağaçtan kara dut kopartıp yiyen kimse, böyle bir insanın aşk tuzağına düşer ve hayatı alt üst olur.
 • RÜYADA ZEYTİN AĞACI: Berekettir.
 • RÜYADA NAR AĞA­CI: Mülk Sahibi olmaktır.
 • RÜYADA İNCİR AĞACI: Mal-mülk kaybı, ser­vetin çabuk tükenmesidir. İncir ağacı olgun ve dürüst bir insanı simgeler, in­cirlerle dolu bir ağaçsa zenginliği anlatır. Rüyasında böyle bir ağaçtan incir topladığını gören kimse büyük bir servete konar. Eğer incirler kendiliğinden ağaçtan düşüyorsa, kısmetinizin çok açık olacağını anlatır.
 • RÜYADA CEVİZ AĞACI: Sağlık sorunlarının çözülmesidir. Ceviz ağacı, sağlam bir dostluğa; ceviz, değeri sonra­dan anlaşılacak bir kısmete işaret eder. Ağaçtan ceviz topladığını gören, derdine çare bulur.
 • RÜYADA AKASYA AĞACI GÖRMEK: Rüyada akasya ağacı görmek genelde aşkta mutlu­luk, uyumlu bir beraberlik anlamına gelir. Akasya ağacının altında oturduğunu gören, muradına zorlanmadan erer.
 • RÜYADA ARMUT AĞACI GÖRMEK: Armut ağacı görmek, zengin ve hayır iş­lemekten hoşlanan bir kimse ile karşılaşacaksınız demektir. Ağaçtan armut topla­mak, kısmetin iyi değerlendirilmesidir.
 • RÜYADA ÇINAR AĞACI GÖRMEK: Yemyeşil, asır­lık, dev gibi bir çınar ağacı uzun bir ömre; aynı zamanda uzun yıllar sürecek bir dostluğa işaret eder. Çınar ağacının gölgesin­de oturduğunu gören, muradına ererek huzura kavuşur.
 • RÜYADA ELMA AĞACI GÖRMEK: Ağaçta elma görmek, çok iyi bir haber alacağınızı; ağaçtan düşen elmalarsa, şansınızın her bakımdan açık ola­cağını anlatır.
 • KAYISI AĞACI GÖRMEK: Rüyada kayısı ağacından kayısı topladığını görense, bir fırsatı ele geçir­mek için insan üstü bir gayrete girerek hastalanacaktır.
 • RÜYADA AĞAÇ DALI: Kısa bir süre için sorunların çözüleceğine fakat yeniden başlayacağına işarettir.
 • RÜYADA AĞAÇ KABUĞU: Şu anki durumunuz gerek sosyal gerekse ekonomik olarak devam edeceğine işarettir.

Rüyada Ağaç Görmek

Ağaçla ilgili birçok rüya hayra alamettir. Rüyada ağaç kesmek iyi değildir. Üzüntüye, mutsuz olmaya işaret eder. Rüyada ağaç görmek, evli iseniz neslinizin ço­ğalacağına, kısmetinizin, itibarınızın artacağına, geniş bir rızık bolluğuna nail olacağınıza; ağaçların çiçekli olduğunu görmek, hayır ve menfaatinizin, arzusuna göre çoğalacağına delâlettir. Ağaçta duran bir baykuş, zarar vermeye hazırla­nan bir düşmandır. Rüyada bir ağaçtan indiğini gören, de­ğer verdiği bir insana yük olmaktan kurtulur. Kereste elde etmek için ağaç kestiğini görense, kendi hatası nedeniyle büyük bir sorunla karşı karşıya kalır.

rüyada görmek-ne demek-diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet ve İslami Rüya Tabirleri: Rüyada Ağaç

İMAM NABLUSİ:Rüyada ağaç kovuğu görmek, esrarlı ve an­laşılmaz bir duruma işaret eder. Ormanda­ki ağaçların yapraklarının sararması, dökülmesi düş kırıklığını anlatır. Rüyasında bir ağaç dalında, süs bitkisinde ye­ni yaprakların filizlendiğini ya da açıldığını gören kimse, mu­radına ereceğinin müjdesini alır. Rüyasında ağaçtan zeytin kopardığını gören kimse, çok istediği bir şeye sahip olur.”

Cafer Sadık (r.a.): Ağaç görmek on şekilde tabir olunur,” demiştir: “Melik, eş, tüccar, kavga, alim, mümin, kafir, yardımcı, düşmanlık ve iki yüzlülük. Ağacın köklerini ve damarlarını görmek ağaç sahibinin dindarlığına, bunların güçlendiğini ve gelişip serpildiğini görmek zekatını eksiksiz ver­meye, kök ve damarlarını kısa ve zayıf görmek zekatını vermemeye; ağa­cın kabuğunu görmek oruca; dalları evlat ve akrabalara; yaprakları karak­terlere; meyvesi dine işarettir.

Rüyada meyve ağacı görmek

Mağripli Cabir’e göre rüyada ağaç görmek: “Bir ağacın çiçeklerinden koparıp yediğini görmek ağaçlar konusunda açıklandığı gibi o ağacın işaret ettiği bir insandan güzel sözler duymaya, bir rivayete göre o kişiden hayır ve menfaat görmeye delalet eder. Dalın­dan kopardığı çiçeklerden biri ağacın yerini tuttuğu, yani işaret ettiği kim­seden övgü alır. Rüyada ağaç sulamak veya ağaç suladığınızı görmek, rüya sahibinin kıyamet gününde Tuba ağacının altında gölgeleneceğine işarettir.”

Mağripli Cabir’e göre: “Sahibi tanıdık bir ağacın bir yerden başka bir yere taşındığını görmek o zatın gurbete düşeceğine, eğer sahibi tanıdık değilse rüya sahibinin gurbete gideceğine; evinde bir ağaç diktiğini ve üzerinde meyve bittiğini görmek o meyvenin işaret ettiği birine damat ol­maya; yüksek ve sağlam bir ağaca çıktığını ve orada rahat olduğunu gör­mek şan ve şerefe, muradın gerçekleşmesine delalet eder.”

İbn-i Sirin’e göre: “Hurma ağacının dalı, toplumun ileri gelen büyüğüne işarettir. Hurma ağacıyla ilgili olarak görülebilecek iyi yada kötü bir durum toplumun ileri gelenleriyle yorumlanır. Bazı rüya tabircileri, ağaç görmek kadınlarla tabir olunur, demişlerdir. Yeşil, fakat dalsız bir ağaç toplumun yüzsüzlerini simgeler. Ağaç yetişmesi mümkün olmayan bir yerde dikenli bir ağacın yetiştiği­ni görmek birtakım ahlaksızların bulunmamaları gereken bir yerde toplan­malarına delalet eder.”

İsmail Eş’as’a göre:Ağacın altında yaprak topladığını görmek, her ne şekilde olursa olsun muradın gerçekleşmesi ve mal sahibi olmak demek­tir. Ağaçtan meyve topladığını görmek de evlada; türlü türlü meyveleri bu­lunan birçok ağaca sahip olduğunu görmek temiz ve düzenli bir hayata, yüksek makamlara sahip olmaya, uzun ömre, düşmanı yenmeye delalet eder.”

Danyal (a.s.):İnsanlara göre kıymetli olan her ağaç, kadir ve kıymet sahibi bir kimseyle; insanlara göre değersiz sayılan her ağaç değersiz bir insanla, üzerinde meyve bulunan her ağaç zengin bir kimseyle; üzerinde meyve olmayan her ağaç da fakir bir kimseyle tabir olunur. Ayrıca her ağaç bulunduğu iklimin insanlarıyla tabir olunur. Bir bostanda birçok ağaç görmek bostan sahibinin eline mal geçece­ğine, bir ağacı kökünden çıkardığını görmek bir kimseyi mevki ve kazan­cından mahrum bırakmaya delalet eder.” demiştir

psikolojik ve modern ruya tabirleri-rüyada görmek-ne demek-1001ruyaRüyada Ağaç Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada ağaç görmenin psikanalizi: İç dünyamız ve kişiliğimiz, rüyalarda çoğu kez ağaç simgesiy­le karşımıza çıkar. Atkestanesi, ceviz gibi büyük ve geniş dalları olan bir ağaç, sıcakkanlı ve duygusal bir kişiliğe sahip olduğumuzu gösterir. Fazla iri ve çok yöne doğru ilerlemiş dalla­ra sahip olan bir ağaç, kişiliğimizin fırtınalı ve karmaşık yapısına dikkati çeker. Bütün bunla­rın dışında ağaç, güç ve istikrarın da simgesi­dir. Dolayısıyla bir ağaca tırmanmak, geniş gövdeli bir ağaca yaslanarak dinlenmek, bu güce erişmeyi ve güven duygusunu, istikrarı elde etme­yi anlatır.

Diğer yandan, ağaç dalları ailenizin bireyle­rini de simgeler. Rüyada kurumuş bir ağaç, geçmişte kalan eski yaşam bi­çiminin simgesidir ve belki de, şu anki yaşam biçiminizin tarihe karışmak üzere olduğunu ifade ediyordur. Rüyada çiçek açmış ağaçlar, verimli ve güzel bir dönemin habercisi olarak düşünülür. Bazı ağaçların simgesel anlamları vardır: Sözgelimi meşe ağacı güç ve daya­nıklılığı, söğüt ağacı da bilgeliği simgeler. Çınar ağacıysa, zamana direnen köklü ve kalıcı kurumlan, aynı zamanda da geçmişimize ve aile­mize olan bağlılığımızı ifade eder. Rüyada çam ağacı, bir yanıyla “her dem taze” kalmayı, bir yanıyla da yeni dönemlerin başlangıcını simge­ler.

Rüyada Ağaç Görmenin 1001 Rüya Tabiri

 1. Bu rüya ağacın cinsine göre yorumlanır. Dal­lar; evlat ve akraba, yapraklar ise; nakit para ile tabir edi­lir.
 2. Meyveli ağaçlar görmek mala işarettir. Bu ağaçların yapraklarından toplamak servete delildir. Meyve ve yap­rakları oturduğu yerden toplayan rızkını kolay kazanır. Ağacın sürgünlerini, dökülmüş yaprak ve meyveleri top­layan, kavga ettiği kişiye galip gelir.
 3. Uzun bir ağacın üzerinde olduğunu gören, büyük bir zata bağlanır, korkusundan kurtulur. Bekarsa, evlenir. Ağaçtan düşmek, inmek, yapraksız ve cinsi meçhûl yahut tamamiyle kurumuş bir ağaç görmek, hayra yorulmaz. Cimrilere de işarettir. Bahçesinde ve mahallesindeki ağacın bakı taraflarını kurumuş görenin, hastası varsa ölür. Gur­betteki yakını helak olur. Üzerinde olduğu ağacın kırılarak, kendisiyle beraber devrildiğini görenin, dayandığı şahıs ölür. Bazı ağaçlara sahip olan, bir topluluğun başına geçer.
 4. Evinde yeşil bir ağaç görenin, bereketi bol olur. Bu ağa­cın rüzgarla beraber sallanıp uzaması, rüya sahibinin şöh­rete ve itibara kavuşacağına delildir.
 5. Kendisine ait meyveli lakin yapraksız bir ağaç görenin, dini ve ibadeti eksik, ahlakı kötü olur.
 6. Bir ağacı söktüğünü, kestiğini yahut onun kuruduğunu gören, ağır bir hastalıktan vefat eder ve ismi unutulur. Şayet ağaç başkasına ait ise, o şahsın akrabası vefat eder.
 7. Meyveli bir ağacı kesen, cömert bir insanla alakasını keser.
 8. Ağaç yetişmesi mümkün olmayan bir mekanda ağaç bitmesi, evlilik, ortaklık vb.ne delildir. Çeşitli ağaç­larla beraber bazı çiçeklerin bittiğini görmek, büyük bir derde işarettir.
 9. Ağacın dallarının artması, aile fertleri ve akrabaların çoğalmasına işaret eder. Dallardaki her hal bunlara göre yorumlanır. Kendisine bir dal verilenin evladı olur. Hurma dalı kavmin büyüklerine işarettir.
 10. Halk tarafından makbûl sayılan her ağaç, çok kıymetli şahıslarla tabir olunur.
 11. Meyveli ağaçlar; zenginlere, mey­vesizler; fakirlere işarettir.
 12. Bir ağacı kökünden çıkaran, bir kimseyi işinden eder.
 13. Meyvesinin tadı ve kokusu güzel ağaçlar, dindar in­sanları temsil ederler. Ağacın yer değiştirmesi gurbetle yorumlanır.
 14. Evine diktiği ağacın meyve verdiğini gören, o meyvenin veya temsil ettiği vasıftaki bir şahsa damat olur.
 15. Çeşitli meyvelerle dolu ağaca sahip olduğunu gören, uzun ve rahat bir hayat sürer. Makamı yükselir. Düş­manını yener.
 16. Ağacın kabuğu; oruçla, meyvesi; dinle, yaprakları; huyla yorumlanır.
 17. Kökü kuvvetsiz ağaç gören, zekat ver­mez.
 18. Dalsız ve dikensiz ağaçlar, ahlaksız insanlara işarettir.
 19. Çiçekli güzel ve uzun ağaçlar güzel sözlere, aksi ise de­dikodu ve iftiraya işaret eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın