Burçlara (Yıldızlara) Göre İnsan Karakterleri

Yıldız ve gezegenlerden en çok yedi gezegenin hareketleri ve özellikleri, etkileri astrolojinin doğmasına ve talih tablosunun mey­dana gelmesine sebep olmuştur. Şehirler ve memleketler ile hayvanlar, bitkiler yıldızların et­kisi altına konulmuş ve ister tek tek olsun, ister bir arada olsun ve her kişinin, canlı ve cansız her yaratığın bir yıldızın hükmü ve etkisi altında olduğu kanısı ortaya çıkarılmıştır.

Bu etki ne dereceye kadar doğrudur? Güneşin, ayın ve öteki yıldızların bu günkü bilime göre bitkilerin hayvanların yetişip geliş­mesine özel bir etkisi olduğunu red edecek miyiz? Astroloji, her yer ve zamanda değerini tanıttırmış ve Araplar bu bilime pek çok katkıda bulunmuşlardır. Bu gün Avrupa’da bile astroloji ile uğraşanlar çoktur.

Zuhal (Venüs’ün) Karakter Belirtileri

Bu yıldızın solgun olduğu kadar, yavaş yavaş ölüyormuş görünümündedir. Merih (Mars) gezegeni gibi Zuhal de bizim için kötülüğün işaretidir. Aralarında şu fark vardır: Merih, maddî ve manevî şiddetten, baruttan, yıldırımdan; Zuhal ise soğukluktan, tembellikten ve ölümden ibarettir.
Zuhal’a bağlı olanlar zayıf, solgun, büyük olup, tenleri gayet esmerdir. Hatta bazen de toprak rengini alır. Bundan başka sert ve kuru olup kolayca buruşur. Saçları sert, kara ve kaba olup erken dökülür. Bu yıldıza bağlı olanlar ağır ve dizleri bükük yürürler.
Çokluk yere bakarlar, zayıf ve yorgun düşerler, soğuktan çabuk etkilenirler. Sesleri boğuk çıkar, dilleri kaba, başları uzun, yanakları ve gözleri çukur olup gözleri kara ve koyun bakışlıdır. Burunları ince, uzun ve sivridir. Burun delikleri etli ve az açıktır. Dudakları ince ve ağızları büyük olur. Sakalları siyah ve yanakların­da seyrek bulunur.
Bu yıldıza bağlı olanlar vücutça zayıf, fakat kemikleri iridir. Vücutları öne eğiktir. Elleri kuru ve boğumludur. Ayaklarının damarları görünür, ekseriya varise tutulurlar. Bu yıldız etkisi altın­da bulunurlar üzgün düşünceli, gizli bilimlere hevesli hurafelere düşkün, hayal kurmaya düşkündürler.
Çalışkan, tedbirli olurlar. Bu yıldızın kötü etkisi altında doğmuş olanların tenleri kirli ve siyahtır. Tamahkâr, tembel ve hileci olurlar. Parmakları uzun, kuru, kemikli ve boğumlu çirkin yapılıdır.

Müşteri (Jüpiter)

Gezegenin etkisi altında doğanlar: Bunlar güçlü ve orta boylu, tenleri beyaz ve taze, gür sesli, iri gözlü, sevimli ve güleç olurlar. Saçları kestane renginde, kıvırcık ve sakallan da kıvırcık, burunları normal ve doğru, ağız ve dişleri büyük, dudakları kalın, yanakları etli ve dayanıklıdır. Yaşları iler­ledikçe şişman olurlar. Saçları erken dökülür. Çabuk konuşurlar, masa oyunlanndan hoşlanırlar, eğlenceye düşkündürler. Büyüklük sevdasındadırlar. Herkese hükmetmek isterler. İnsanlara tepeden bakar, hor görürler. Şan, şeref ve ün kazanmak hırslarını yenemezler. Lükse meraklıdırlar.

Utarit (Merkür)

Gezegeni etkisinde doğarlar: Kafaları çok çalışır, uzun boylu, fakat yakışıklı, düzgün bir vücuda sahiptir. Yüzleri uzunca, sevimli, uzun süre genç görünüşlü, solgun renkli, kestane renkli saçlı, yumuşak ve uçları kıvırcıktır. Başlan hareketli alınlan yüksek, çıkıktır. Saçları çoğunluk kara ve kısadır. Kaşları ince ve yay gibi, gözleri çukur, elâ veya kül rengin­de, bakışları insana işleyicidir. Burunları doğru ve uzun, burun delikleri az çıkıntılı, uçlan yuvarlak olup az görünebilen küçük bir çukuru da vardır.

Dudakları ince çok kez yarı açıktır. Vücutları orta kuvvetle, ne kemikli ne de çok incedir ve ne de çok güçlüdür. Par­laklığı ve çubuk hareketliliği bakımından bir yıldız seçkin bir yer­dir. Bunun etkisi altında bulunanlar çevik, eli çabuk her oyuna ve işe elleri yatkın kimselerdir. Çok güzel konuşurlar. Hızlı yürürler, elleri yumuşak ve hareketlidir. Bir yerde duramazlar, cıva gibidirler görünüşleri hoştur. Huyları iyi ve sevimli kimselerdir. Bu etki altında olan kadınlar üst dudakları hafif tüylü veya bir çizgi vardır. Ticarete yetenekli kanaatkârdırlar. Böyle olmakla beraber her şeye imrenmekten kendilerini alıkoyamazlar, neşeli, duygulu, şakacı, çalışkan, araştırıcıdırlar.

Bu yıldızın kötü tesiri altında doğanlar ise; tenleri lekeli ve siyah, gözleri çukur, karanlık parlak bakışlı, dik saçlı ve kumraldır­lar. Vücutça zayıf çirkin, sinirli, âdeta tırmalayıcı, huyları kötülük yapmaya yatkın yalancı, hırsız, hilecidirler.

Zühre

Gezegeni etkisinde doğanlar: Gerek Müşteri ve gerek Zühre gezegenlerinin ikisi de güzel ve parlak olup, bunların altında doğmuş olanlar -Zühre’nin etkisin­de bulunan kadınlar bir yana bırakılarak- maddî ve manevî bakımın­dan büyük bir benzerlik gösterirler. Ortadan biraz uzunca boylu, yuvarlak yüzlü, ince ve beyaz tenli, yumuşak gri renkli, küçük yanaklı, etli ve çukurlu alınlan yuvarlak, güldükleri zaman alınlarında hafif bir çizgi meydana gelir. Uzun ve kaim kaşlıdırlar. Genel olarak kıskançtırlar.
Uzun, dalgalı ve siyah veya kestane renkli saçları çabuk dökülmez. Düzgün burunludurlar. Gözleri iri, güzel, parlak, nemli ve renk bakımından çekicidir. Ağızlan küçük ve alt dudakları kalın­dır. Dişleri düzgün ve beyazdır. Çeneleri yuvarlar, etli ve küçük bir çukur bulunur. Kulaklan küçük ve kulak memeleri de etli ve kabarıktır.
Kalın, yuvarlak, beyaz uzunca boyunludur. Göğüsleri dar ve etlidir.
Kadınların boğazları dolgun ve yuvarlak, kolları yuvarlak ve dirseklerinde hafif bir çukurluk bulunur. Kemikleri vücudunun hiç bir yerinde görünmez. Belleri ince, kalçalan uzun, etli, karınları bel­li, bacakları orantılı ve güzeldir. Ayakları da küçük ve zariftir.
Bu yıldızın etkisinde doğan kadınlar eğlenceyi sever. Aşk yaşamına düşkün, tatlı, sevimli ve zarif olurlar. İnsana güven vericedirler. Genellikle süslenmeyi ve dekolte ve açık renk elbise giymeyi severler.
Erkekler ise, kadın seçme bakımından duygulu ve zevklidir­ler. Karşılarındakini çekmeye ve mutlu kılmayı pek severler Kuş­lara, kokulara, çiçeklere son derece düşkün olurlar. Bu yıldızın kötü etkisinden doğan erkekler ise, tenleri donuk beyaz, gözleri çukur, utanmaz, geniş burunlu ve uçları yukarı kalkıktır. Dudakları kalın ve çıkıktır. Kadınlar ise, ağır, tembel, sesleri boğuk, duyguları zayıf aşağılık yaşama yatkındırlar.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın