Yıldız Falı Üzerinde Kısa Tarihsel Bilgi

İnsanlar dünyaya gelip, etrafındakileri görüp anlar hale gel­diklerinde, yukarı baktıkları zaman yüksekte ve boşlukta parıl­dayan, hareket eden, bazen görünen, bazen de görünmeyen, güzel, sevimli, parlak görüntülere şaşkınlıkla bakmışlar ve bunların oluş ve duruş nedenlerini araştırmaya merak sarmışlardır. Bunlar nedir? Niçin var olmuşlardır? Neye yararlar? Sayıları ne kadardır? Bun­ların insanlara faydası, etkisi var mıdır? Ay, güneş nedir?


İşte insanlardaki bu kaçınılmaz merak, onlardan, onların hareketlerinden, bir kaçının bir arada bazı şekiller göstermesinden, bir çeşit sonuçlar çıkarmaya sürüklemiştir. Bu araştırma sonraları sanki bir bilim olmuştur. Buna yıldız hareketlerinden hüküm çıkar­ma bilimi veya dünyaca kullanılan deyimle Astroloji denilmiştir.


Yıldız falı insanlık tarihi kadar eskidir. Yıldızlar ilmi (ast­ronomi) yıldız falı ilmi (astroloji)’nin kaynağı Babil şehridir. Ast­rologlar (Yıldız falcıları) sanki önlerinde açık bir kitaba bakıyormuş gibi, başlarını göğe çevirirler ve sanki onlarla konuşurlar, durum­larından çeşitli anlamlar çıkarırlar. Her yıldızın bir adı olduğu gibi İbranî alfabesinden birini de gösterirdi. Böylece hükümdarların ve devletin ileri gelenlerinin gelecekleri üzerine bilgiler verirlerdir.


Orta çağda Yahudiler bu yıldız falından büyük kazançlar sağ­lamışlardır. Bilindiği gibi tabiatta her şey orantılı ve ölçülüdür. Tabiat (doğa) kanunlarının etkisinden hiçbir yaratık ayrı kalamaz. İstek ve dileklerin öyle bir etkisi vardır ki insanı o ihtiyaca kadar sürükler.


Yıldız ve gezegenlerden en çok yedi gezegenin hareketleri ve özellikleri, etkileri astrolojinin doğmasına ve talih tablosunun mey­dana gelmesine sebep olmuştur.


Şehirler ve memleketler ile hayvanlar, bitkiler yıldızların et­kisi altına konulmuş ve ister tek tek olsun, ister bir arada olsun ve her kişinin, canlı ve cansız her yaratığın bir yıldızın hükmü ve etkisi altında olduğu kanısı ortaya çıkarılmıştır.


Bu etki ne dereceye kadar doğrudur? Güneşin, ayın ve öteki yıldızların bu günkü bilime göre bitkilerin hayvanların yetişip geliş­mesine özel bir etkisi olduğunu red edecek miyiz?


Astroloji, her yer ve zamanda değerini tanıttırmış ve Araplar bu bilime pek çok katkıda bulunmuşlardır. Bu gün Avrupa’da bile astroloji ile uğraşanlar çoktur.

Yorum yapın