Rüyaları Neden Unuturuz?

Çoğu zaman sabahleyin uykudan uyandığımızda rüyalarımızı unuturuz ve günün saatleri geçtikçe rüyalarımızın açıklığını yavaş yavaş kaybettiğini farkeder, hatırımızda ancak çok az bir çizgi kal­dığını görürüz ve rüyalarımızın yorumunu ona göre yapmaya çalışırız. Rüya ruhî bir tezahürdür. Ona hatırlama ve unutma bakımından, ruh ilminin hafızaya ve bellemeye mahsus kanunları tatbik edilir.

Bununla beraber psikoloji uzmanlarına göre rüyalar atideki sebepler yüzünden unutulmaktadır.

  1. Ruhun üzerinde yaptığı zayıf etki yüzünden rüyalarımızı çabuk unuturuz. Zira bu rüyalar uyanık iken şahit olduğumuz, kulaklarımızla işittiğimiz, el ile tutulur olaylara benzemediği için çoğu zaman, çeşit çeşit görüntülerden ibaret olmaktadır. Aynı zamanda rüyanın ekseri görüntüleri yeni vuku bulmuş olaylardır.
  2. Rüyalar nadir olarak tekrarlanır. Tekrarında ise hatırlan­masına büyük yardımı vardır. Nitekim insan ekseriye uyanık iken bir kere gördüğü veya şahit olduğu şeyi unutmaktadır. Tekrar et­tiğinde hatırlaması kolay olur.
  3. Rüyada duyulan sözlerin tertipli olmayışı, duruma göre anlatımın intizamsızlığı, cümlelerin mânasızlığı, görüntülerin bir­birine bağlı olmaması, mantıkî ve makul olmaması yüzünden unutulmakta ve çabucak dağılmaktadır.
  4. Düşünce itibarıyla rüya akl-ı selime ve topluma uygun değilse şuuraltı onu unutturmaya ve meydana çıkarmamaya çalışır.

Yorum yapın