Rüyada Yılan Görmek, Rüyada Yılan Öldürmek, Siyah, Beyaz, Yeşil

Rüyada görülen yılanlar ölüm veya hastalık mı veya bol para veya müjdeli haber mi demek. Rüyada yılan görmek, yılan öldürmek, yılan sokması veya siyah, sarı, yeşil veya beyaz yılan farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Yılan Görmek

🙂 Yı­lanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören, ya düş­manıyla barışır ya mal sahibi olur. Madenden bilhassa altın ve gümüşten yılan görmek, büyük hayırdır. Yılan beslemek veya onla konuşmak devlet, saltanat, yöneticilik, hayırlı geçim, esenliğe çıkma, hazine, evin hanımı ve evlatla yorumlanır. Bir yılana sahip olduğunu ve ondan korkmadığını gören kimse, yüksek bir dereceye ulaşır. Rüyada zehirsiz, zararsız, kendisine itaatli, istediği gibi hareket eden birtakım yumuşak yılanlara sahip olduğunu görmek, eritilmiş altın ve külçeler bulmaya ve bunları bir yere gömüp gizlemeye işarettir.

 • Yolda giden bir yılanı tuttuğunu gören kimse, korktuğundan kurtulur.
 • Yılanın kendisine güzel bir şey söylediğini gören kimse, düşmanıyla barışır, hayır ve menfaat bulur yahut sevinmesine vesile olacak bir mala kavuşur.
 • Yılanın kendisine itaat ettiğini görmek, makam ve itibar sahibi olmaya, servetin artmasına ve nimete işaret eder.
 • Altın ve gümüşten yılan görmek, büyük bir hayra işarettir.
 • Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir kimseyle arkadaşlık yapmaya veya mala işarettir.
 • Ayaklı yılan, güçlü bir düşmana işarettir.

😐 Yılın hilekar bir düşmandır. Evinde yılan gö­renin düşmanı içeridedir. Rüyasında burnundan, memesinden veya cinsel or­ganından yılan çıktığını görenin evladı, kendisine düş­man olur. Boğazından yılan çıkıp toprağa girdiğini gören, yakın zamanda hasta olur. Yastığının yahut yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü görenin karısı hastalanır. Rüyada yılan görmek: gizli düşmanlık, kıskançlık, hile, musibet, ölüm, sel demek.
Yılan rüyası, kafirlere, dinin aslında olmayan şeylere yakınlık duyan bid‘at ehli insanlara, sel ve afete, hilekar bir düşmana veya insanın nefsine işaret eder.

 • Yılanın sivri dişleri, düşmanın gücüne işarettir.
 • Arkadan yürüyen yılan, sinsi ve hile yapmayı düşünen bir düşmana işarettir. Yılanın eti, derisi, kanı, düşmanın malıdır.
 • Yılanın kendisine kötü bir söz söylediğini gören kimse, düşmanıyla kavga eder veya onun yüzünden zarara uğrar.
 • Ağzından yılan çıktığını görmek, söylediği kötü bir söz yüzünden zarara uğramaya işarettir.
 • Yılanın zehiri ile oynamanız, tehli­keyi ve kötülüğü üzerinize dâvet edeceğinize işarettir.

Rüyada Yılan Öldürmek

🙂 Yılanı öldürmek, parçalamak düşmanı yenmekle, onun malını almakla tabir olunur. Rüyada ölü bir yılan görmek: kendinin herhangi bir gayreti olmadan, Allah’ın (c.c) düşmanını helak etmesine işarettir. Bir yılanı öldürdüğünü veya onu parçalayıp eliyle kaldırdığını gören kimse, hem düşmanını yener hem de onun malını alır. Yılanı öldürüp iki parçaya ayırdığını görmek, düşmanın hilesini boşa çıkarıp, onu zararsız hale getirmeye işarettir. Bazen yılan öldürdüğünü görmek, bir kadınla evlenmeye işaret eder. Bir yılanı yaktığını görmek, düşmanı olan birini yenmeye işarettir. Rüyada yılan eti yediğini görmek, sevinç, menfaat ve itibara işarettir. Bir yerde yılanların öldürüldüklerini, kendisinin de onların büyüklerinden birini öldürdüğünü görmek, o yere sahip olmaya işarettir.

😐 Rüyada sokaklarda ölü yılanların olduğunu görmek, orada bir savaşın çıkmasına veya o bölgede bir sıkıntıya işarettir. Rüyada yılan avladığını görmek, düşmanla münakaşa yaşanmaya yorumlanır.

Rüyada Siyah Yılan Görmek

🙂 Siyah yılanı tuttuğunu gören kimseye, bir düşman tarafından emniyet içinde mal gelir. Bazen siyah yılanı sevmek ve dokunmak rakipleriyle yapılacak barış ve iletişim demek. Rüyada kara yılan görmek, güçlükle kazanılacak mala da işaret eder. Yılanın sokması fenalığı üzerinizden atacağınıza.

😐 Rüyada bir yerden siyah yılan çıktığını görmek, orada meydana gelecek bir azaba işarettir. Rüyada bir siyah renkli yılanın deliğinden girip çıktığını gören kimseye, şeytan musallat olur ve onu mahzun eder. Rüyada evine siyah yılan soktuğunu görmek, kendisine hile yapacak bir düşmana işarettir. Rüyada kara yılanın bir evden çıktığını görmek, o evin harap olmasına işarettir. Rüyada görülen siyah yılan, hile ve yaramazlık hususunda tehlikeli düşmana işarettir. Rüyada kara yılan görmek; bir düşmanını­zın sizi dâimi olarak takip ettiğine delâlet eder. Rüyada kara yılan görmek; bir düşmanını­zın sizi dâimi olarak takip ettiğine delâlet eder. Yılanın zehiri ile oynamanız, tehli­keyi ve kötülüğü üzerinize dâvet edeceğinize işarettir.

Rüyada Yılan Sokması, Isırması

🙂 Yılanın kendisini yuttuğunu görmek, devlet kademesinde bir yerlere gelmeye ve saltanata işarettir. Yılanın sokması fenalığı üzerinizden atacağınıza.

😐 Yılan kendini ısırırsa, düşmanı ona zarar ve eziyet verir. Rüyada bir yılan tarafından sokularak zehirlendiğini ve vücudunun şiştiğini görmek, bir düşmanlık sebebiyle istenmeyen bir durumla karşılaşmaya işarettir. Rüyada yılanın zehrinin kendine tesir edip, et ve kemiklerini birbirinden ayırdığını görmek, düşmanı ile yapacağı bir mücadeleyi kaybetmeye, çoluk çocuğun muhtelif şehirlere dağılmasına; eğer bu durumda öldüğünü görse, düşmanı tarafından alt edilmeye işarettir. Rüyada yılan soktuğunu görmek, bir musibetle karşılaşmaya ve kurtulma ümidinin azalmasına işarettir. Etrafında birçok yılan görenin akrabaları kendisine düşmanlık ederler; bu yılanların kendisini soktuğunu gören kimse, akrabalarının zararına uğrar.

Rüyada Beyaz Yılan Görmek

🙂 Beyaz renkli yılanın uçtuğunu görmek, düşmanın başka bir yere gitmesine işarettir. Rüyada ölü beyaz yılan görmek, düşman şerrinden emin olmaya işarettir. Beyaz bir yılan tuttuğunu gören kimse, büyük derecelere ulaşır, yüksek bir makama çıkar. Hasta bir kimsenin ağzından beyaz yılan çıktığını görmek, onun iyileşeceğine işarettir.

😐 Evin içinde görülen beyazyılan, içerideki bir düşmana; evin dışında görülen yılan, dışarıdaki bir düşmana işaret eder. Rüyada evinin beyaz yılanlarla dolduğunu, fakat bunlardan korkmadığını gören kimse, kendi evinde nefsine düşkün ve Müslümanlara düşman olan kimseleri görür. Rüyada beyaz yılan görmek; düşmanında zarar görmek ih­timali olduğuna, onun için dikkatli ve tedbirli olması gerektiğine işarettir.

Rüyada Sarı Yılan Görmek

😐 Rüyada birtakım sarı yılanların zararsız bir şekilde evine girip çıktıklarını görmek, akrabalardan olan düşmanlara işarettir. Bir sarı renkli yılanla uğraştığını görmek, kendine düşman olan birinden zarar görmeye; yılanla kavga ettiğini görmek, düşmanı ile kavga etmeye işarettir. Sarı yılan görmek, zayıf düşman veya hastalığa işarettir.

Rüyada Büyük Yılan Görmek

🙂 Rüyada kanatlı büyük yılan gören ve onu istediği gibi idare eden kimse, servet sahibi olur, şansı yaver gider.

😐 Rüyada büyük yılan görmek, kötü ahlaklı, şerli bir komşuya, düşmanlık ve korkuya veya aile içinden birinin husumetine işarettir. Büyük ama zararsız yılanları kendi evinden başka bir yerde görmek, yabancı düşmanlara işarettir. Büyük bir yılanın kulağından veya göbeğinden çıktığını görenin ailesi, kendisine düşmanlık eder.

Rüyada Yavru Yılan Görmek (küçük yılan)

🙂 Küçük yavru yılan görmek, küçük bir çocuğa işarettir. Yanında küçük, yavru siyah bir yılan görmek, itibarın, malın ve yardımcıların artmasına işarettir.

😐 Rüyada küçük bir yılanı (yılan yavrusunu) öldürdüğünü gören kimsenin, küçük çocuğu hasta olur. Yılan yumurtası veya yavrusu, zayıf bir düşmanla yorumlanır. Yavru yılanların gözü önünde yürüdüklerini veya etrafında dolaştıklarını görmek, beraberinde bulunan ve kendilerinden herhangi bir zarar gelmeyecek düşmanlara işarettir. Rüyada yavru yılanları çiğneyerek onların etrafında gezindiğini görmek, dereler dolusu sellerin akacağı büyük bir yağmura işarettir.

Rüyada Yeşil Yılan Görmek

🙂 Ağzına yeşil yılan girdiğini görmek, büyük bir ilme kavuşmaya ve düşmanı kahretmeye işarettir. Yeşil yılan sevmek ve beslemek ilime bilime değer veren o alanda gelişecek birine yorumlanır.

😐 Rüyada görülen yeşil yılan, din karşıtı bir kimsenin sembolüdür. Boynuzlu, tırnaklı ve pençeli yeşil renkli yılan, haşin, kıskanç ve büyük bir düşmana işarettir. Yeşil bir yılandan korktuğunu görmek, düşmanının şerrinden emin olmaya işarettir. Gördüğü yeşil yılandan korkmadığı halde kaçan, üzüntüye düşer.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani’ye göre yılan görmek: “Beyaz bir yılan görüp yakaladığını gören yüksek mertebelere çıkar. Gördüğü yılan siyahsa ve yanında da küçük yılanlar varsa gör­kem, ihtişam, mal ve mülk sahibi olur. Yeşil yılan, din düşmanı demektir. Sarı yılan hastalıklı ve zayıf düşmana, kırmızı yılan taraftar ve akrabası çok ve güçlü düşmana delalet eder. Kanatlı bir yılan gören ve istediği gi­bi yönlendiren zenginlik ve servet sahibi ve talihi düzgün olur. Etrafına toplanan yılan­ların kendisini soktuğunu görmek kendisine düşman olan akrabalarından zarar göreceğine, kendisine bir zarar vermediklerini görmek, düşman ak­rabalardan bir zarar görmeyeceğine delalet eder. Tırnaklı, pençeli ve boy­nuzlu yılan görmek oldukça belalı, kıskanç ve büyük düşmana işarettir. Bir yılandan korktuğunu gören düşmanın kötülüğüne karşı güvende olur. Bir yılan görüp korkmadığı hale kaçtığını gören hüzün ve kedere düşer,” de­miştir.

Mağripli Cabir’e göre rüyada yılan: “Burnundan, memesinden, cinsel organından yılan çıktığını veya çıkardığını görenin çocuğu kendine düşman olur. Yılanın kulağından, göbeğinden veya oturağından çıktığını görmek ailesinin ken­disine düşman olacağına delalet eder. Ağzından yılan çıktığını gören söy­lediği bir söz yüzünden zarar görür,” diyor.

İsfahanlı Halit der ki: “Yeninden (kolundan) yılan çıkardığını görene oğlu düşmanlık eder. Yastık veya yatağı üzerinde bir yılanın bulunduğunu gö­renin eşi ölür. Boğazından veya oturağından bir yılanın çıkarak toprağa girdiğini görmek ecelinin geldiğine işarettir. Yılan yumurtası zayıf düşmanla tabir olunur. Bir yılanla uğraştığını gören düşmanı ile kavga eder. Kendisini bir yılanın soktuğunu gören düş­manından zarar görür. Ulu bir yılan gören düşman şerrinden emin olur. Bir yılan kesip parçaladığını gören düşmanını yenip hakkı olan şeyi geri alır. Bir yılanın olduğunu ve ondan korkmadığını görenin mertebesi yüksek olur. Önünde giden bir yılanı tuttuğunu gören, korktuğu şeyden kurtulur,” demiştir.

Ebu Sait El Vaiz: Kara yılanı görmek mal sahibi olmaya, su yılanı görmek hatırı sayılır biriyle arkadaş olmaya, ejderha görmek de güçlü ve kuvvetli olmaya delalet eder. Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını gören sevinçli olur. Her­hangi bir yere bir yılan düştüğünü görmek, o yörenin reisinin ölümüne işa­rettir. Başının üstünde yılan gören devleti nezdinde kıymet ve itibar sahi­bi olur. İçi yılan dolu bir kap görmek Müslümanlara düşman olacağı anla­mına gelir,” diyor.

Cafer sadık (r.a.): “Yılan rüyası on şekilde yorumlanır,” demektedir ve şöyle sıralar: “Gizli düşmanlık, kazanç, selamet, saltanat, beylik, zenginlik, eş, evlat, ölüm ve sel. Yılanın yüksek bir yere çıktığını görmek, ferahlık, sevinç ve rahata; yüksek bir yerden indiğini görmek, o yerde bir liderin ölümüne işarettir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Çoğunlukla iki farklı ve karşıt imgeyi de içinde barındırdığı düşünülen yılan, bu nedenle, iki farklı doğrultuda değerlendirilir. Bunlardan biri, yıkımın ve kötülüğün; diğeri de, yaşamın ve yenilenmenin, gençleşmenin simgesi olduğu doğrultusundadır. İçgüdüsel doğamızı, dolayısıyla da sahip olduğumuz potansiyel enerjiyi simgeler. Dolayısıyla, rüyada görülen yılanın olumlu ya da olumsuz işaret olarak değerlendirilmesi, bütünüyle bizim kendi gücümüzü denetim altına alma yeteneğimize bağlıdır. Eğer bu gücü dizginleyebilir ve yararımıza kullanabilirsek, yılan olumlu gelişmelerin ha­bercisi sayılabilir. Eğer bunda başarısız olur ve kendi gücümü­zün esiri haline gelirsek, yılan karşılaşacağımız olumsuz so­nuçların habercisidir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Ev yılanı, komşuya; sahra yılanı, yol kesiciye işarettir.
 • Kırmızı yılan, ailesi kalabalık, akrabası ve yandaşı çok güçlü bir düşmana işarettir.
 • Rüyada elbisesinin yeninden yılan çıktığını görmek, oğlunun kendisine düşman olmasına işarettir.
 • Rüyada yakasında ve kolunda beyaz, küçük yılanlar olduğunu ve bunlardan korkmadığını görmek, fayda görülecek bir mala işarettir.
 • Kendi yastığı veya yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü görmek, evin hanımının ölmesine işarettir.
 • Boğazından çıkan yılanın toprağa girdiğini gören kimse, yakın zamanda vefat eder.
 • Rüyada beline yılan sardığını görmek, kemer takmaya işarettir.
 • Rüyada su yılanı görmek, hatırlı bir zatla arkadaşlık etmeye işarettir.
 • Bir yılanın uçarak yüksek bir yere çıktığını görmek, sevinmeye işarettir.
 • Bir yere yılan düştüğünü görmek, oranın yöneticisinin ölümüne işarettir.
 • Başının üzerinde yılan görmek, devlet ve hükümet nezdinde (yanında) itibar görmeye işarettir.
 • Yılanlarla dolu bir kap görmek, müslümanlara düşmanlık etmeye işarettir.
 • Rüyada yılan tutan kimse (yılancı) görmek, düşmanı idare etmeye, şerli kimselerle onlardan zarar görmeden geçinme yeteneğine işaret eder.
 • Hasta bir kimse, yanında yılanlar bulunan bir yılancı görse, ömrü uzun olur.

Yılan on şekilde tabir edilir:

 1. Gizli düşmanlık,
 2. Maişet,
 3. Selamet,
 4. Saltanat,
 5. Emirlik,
 6. Devlet,
 7. Eş.
 8. Evlat,
 9. Ölüm,
 10. Sel.
  Uçan bir yılanın yüksek bir yere konması: Gönül huzuru­na delalet eder.
  Ağıza büyük bir yılanın girmesi: İlim sahibi olmaya işaret­tir.
  Yılanın güzel söz söylemesi: Düşman tarafından hayret edilecek bir hayra kavuşmak şeklinde yorumlanır.
  Yılan yakalamak: Güven içinde olmak şeklinde tabir edilir.
  Yılanın etinin çiğ halde yemek: Düşmanı alt etmek şeklin­de yorumlanır.
  Yılan tarafından yutulmak: Devlet ve saltanata ermeye işa­rettir.
  Yılan eti yemek: Sevinç ve sürura delalet eder.

Rüyada yılan görmek; kötü ve hilekâr düş­mana delâlet eder.
Evinde yılan gören kimsenin düşmanı ev içinde olur. Evinin dışında yılan gören kimsenin düşmanı evinin dı­şında olur.
Yılan etini yediğini görmek; düşmana galip gelmeye, sevinç, menfaat ve izzete delâlet eder.
Yılan tuttuğunu gören kimse, şerli kimselerle iyi ge­çinir, düşmanlığını gizli tutarak düşmanı idare eder.Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın