Rüyada Yemek Görmek, Yemek Yapmak, Yemek Vermek

Düşlerde yemek görmek nimet mi rahatlık mı demek? Rüyada yemek görmek, yemek yapmak, yemek vermek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Yemek Görmek

🙂 Genel olarak sebze yemekleri kısmete; et yemekleri iş ve sağlıkla ilgili sorunlara; çorbalar berekete, tatlılarsa sevinç yaşatacak olumlu gelişmelere işaret eder. Rüyada pişmiş yemek görmek rızık ve da­imi kısmetlere delâlet eder

Rüyada Yemek Yapmak

🙂 Rüyada ye­mek pişirmek, kişisel gayretle sahip olunacak bolluk; kazanda yemek pişirmekse, hayır işlemek anlamına gelir. Rüyada yemek yaptığını görmek, çoktan beri düşündüğü bir iş tasarısı için nihayet ortakları veya arkadaşları ile anlaşmaya varacağına işaret eder. Zahmet çekmeksizin yemek pişirdiğini gören, rahata çıkar. Yenmesi helal olan bir şeyi pişirmek, hayır ve men­faattir.

Rüyada Yemek Vermek

🙂 Öte yandan rüyada başkasına yemek vermek, birine maddi destekte bu­lunmak anlamına gelir. Yardımsever bir kimse olduğunuz anlamına gelir. İşlerinizin yolunda gideceğine işarettir.

Rüyada Yemek Yediğini Görmek

🙂 Rüyada yemek yediğini görmek, işe, mevkie ve rızka delalet eder. Fakir için zenginli­ğe delalettir. Kanaatkarlıkla tabir edilir. Rüyasında insanlar arasında yemek yediğini gören kimse, şöhret olur. Bir tabaktan yemek yediğini görürse, kanaatkar olur. Zekaya ve hidayete işarettir.

😐 Rüyada yemek yediğinizi görmek, iyiye yorumlanmaz. Bazı küçük hoşnutsuzlukların meydana geleceğine işarettir. Ekşi yemek yediğini görmek; hastalık, keder ve kötü söz işitmeye işaret eder.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: “ziyafet sofrasından yemek yediğini gören hayır ve rızık elde eder. Kurulmuş olan bir sofradan yemek yediğini gören, bekarsa evlenir. Sofrada önündeki yemeğin ota dönüştüğünü gören yoksul düşer. Ziyafet sofrası kurmak uzun ömre, sofrayı toplamak ölümün yaklaştı­ğına işarettir.

Seyyid Süleyman: “Bir şeyi kıvamında pişirdiğini görenin muradı gerçekleşir. Pişirmek is­tediği şey kaynadığı halde pişmiyorsa ne kadar çalışsa da muradına ere­mez. Zahmet çekmeden ocağa koyduğu yemeğin piştiğini gören rahata erer ve kazancı gayet iyi olur. Yenmesi helal olan her şeyin pişirilmesinde hayır ve iyilik vardır. Yenmesi haram olan yiyeceklerin pişirilmesindeyse zarar ve ziyan vardır. Bir hasta için perhiz yemeği pişirdiğini görmek has­tanın iyileşmesine, rüya sahibinin sağlıklı ve sıhhatli oluşuna işarettir.”

İsmail El Eş’as: “Çok sıcak yemek geçim sıkıntısına, lezzetli yemekler iyi kazanca, ye­meğin içinde kıl bulunması hüzün ve kedere işarettir. Yemekten sonra parmaklarını yaladığını görenin elde edeceği hayır az olur. Yemeği su gibi içtiğini görenin rızkı ve kazancı bol olur. Ağzına çok fazla yemek doldurduğunu görenin işleri bozulmaya yüz tutar. Yağsız ve tatsız bir yemek yediğini gören ölümü isteyecek kadar darlığa düşer. Tattığı bir yemeği çok lezzetli bulan sevinç ve mutluluğa erer. Tadına bak­tığı bir şeyden tiksinti duyan ölür. Bir yemek tabağı veya siniden yemek yerken yemeğin bittiğini görenin ömrü artık sona ermiştir. Yemek kabını boşaltıp dili veya parmağıyla yaladığını görenin artık o yerde rızkı tüken­miştir veya eceli yaklaşmıştır.”

Nablusi: “Kendisine yemek veren iyi biriyse helal, günahkâr biriyse haram maldır. Ağzına gayet sıcak bir lokma koyup yuttuğunu görenin başı belaya girer. Lokmanın boğazında kaldığını görmek bela, felaket hüzün, keder, işlerin bozulması, geçim sıkıntısı anlamına gelir. Lokmayı zorlanmadan yuttuğunu görmek hayır, menfaat, mal ve ser­vet sahibi olmaya delalet eder.”

Psikolojideki Anlamı

Rüyada yemek görmenin psikanalizi: En temel ihtiyacımız olan yemek yemek, rüya­larda da buna paralel biçimde, bazı birincil ihtiyaçlarımızı karşı­layamadığımız ve eksiklik duygusu içinde olduğumuz yolunda bilinçaltımız tarafından iletilen bir uyarıdır. Rüyanızda yemek yiyor ve bundan hoşlanıyorsanız, yaşamla ilgili temel ihtiyaçlarınızı gi­derme yolunda adım atıyorsunuz demektir. İstediğiniz ve açlık hissettiğiniz halde yiyemiyorsanız, yaşamınızın bir evresinde sizi etki­leyen kimi yoksunluklar nedeniyle üzüldüğünüz ve tedirginlik duyduğunuz söylenebilir. Size ikram edilen yemeği reddediyorsanız, içinde bulunduğunuz çevreye tepkili olduğunuz ve onların istek­lerini kabul etmeme eğilimi taşıdığınız anlamına gelir. Başkalarına yemek verdiğinizi görüyorsanız, bu sizin fedakar ve paylaşımcı yö­nünüzü devreye sokmak istediğinizi ifade eder. Oruç tutmaksa, manevi değerlere ve güçlü inançlara gönderme yapar. Açlık grevi yapmak da, dış dünyayı ve toplumu protesto etmek olarak yo­rumlanabilir.

Anonim Rüya Yorumları

  • Rüyasında bir şeyi tam kıvamında pişirip yediğini görenin, muradı yerine gelir. Bunun tersini gören ise bütün gayretine rağmen arzusuna nail olamaz.
  • Haram bir şeyi yahut acı bir yemeği görmek, üzüntü, zarar ve hüsranla yorumlanır.
  • Çok sıcak bir lokmayı yuttuğunu gören, belaya düşer.
  • Yemek kabını boşaltıp parmağıyla veya diliyle yaladığını görenin o bölgedeki rızkı bitmiştir veya hastalığı yakındır.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın