Rüyada Yağmur Görmek, Rüyada Yağmur Yağması

Düşlerde görülen yağmur rahmet mi bereket mi demek? Rüyada yağmur görmek, rüyada yağmur yağması farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Yağmur Görmek

🙂 Yağmurla ilgili rüyalar daima hayra yorulur. Bere­keti, bolluğu ve rızkı temsil eder. Yağmur yağdığını görenin, eline mal geçer. Rüyada yağmur görmek hayır, bereket ve Allah (cc)’ın rahmetine delâlet eder. Yağmur rüyası, altı şekilde yorumlanır: rızık, hayat, mal, ucuzluk, bolluk, hayır.

Rüyada Yağmur Yağdığını Görmek

🙂 Yağmur yağdığını görenin, eline mal geçer. Rüyada yağmur yağdığını görmek; bolluk ve berekete alâmettir. Beklenilen vakitte arzu edildiği gibi yağ­mur yağdığını görmek berekettir.

Rüyada Şiddetli Yağmur Görmek

😐 Şiddetli yağmur görmek; hastalığa, belâya ve düşman istilasına işarettir. Şiddetli yağmurlar o mahal halkı için hastalık ve üzüntüdür. Yağmur şiddetli ise, hasta eder.

Rüyada Yağmur Suyu Görmek

🙂 Yağmur suyu görmek; yeni kazanç ve şöhretle tefsir edilir. Yağmur suyu ile yıkandığını gören korkudan emin olur. Yağmur suyundan içtiğini gören eğer su saf ise hayra nail olur. Temiz ve berrak yağmur suyundan içmek, hayırdır. Yağmur suyu ile abdest almak, din ve dünya hayatında doğruluktur.

Rüyada Evin İçine Yağmur Yağması

🙂 Yağmurun evin içine yağdığını görmek, hayra, rızka ve iyiliğe işaret eder. Ele geçecek mala delalet eder.

😐 O bölge halkının endişelerine, korkularına ya da orada sözü geçen ve herkesin sevdiği bir kişinin vefatına işarettir. Sıkıntılara ve sorunlara delalet eder.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Danyal (a.s.): “Yağmur hayır ile ve Allah tarafından rahmet (bolluk) ile tabir olunur. Her­kesin istediği tam vaktinde yağmur görmek bolluğa, berekete ve rahmete; vakitsiz yağmur ise zarara, ziyana ve felakete işarettir. Bir ev ya da ma­halle üzerine şiddetli yağmur yağdığını görmek, orada hastalık, bela ve sı­kıntı olmasına; yağmur yavaş yavaş yağıyorsa hayır ve menfaate delalet eder. Yılın başlangıcında veya ay başında yağmur görmek o yıl ve o ay bereket, nimet ve ucuzluk olacağını gösterir. Tufan gibi şiddetli yağmur yağdığını görmek, o bölge halkında büyük gam ve sıkıntı meydana gele­ceğini gösterir. Bir hasta hafif hafif yağmur yağdığını görürse iyileşir. Eğer gördüğü yağmur şiddetli ve bulanık ise ölür.”

ibn-i Şirin: “Şiddetli, bulanık ve uzun süren yağ­mur görmek hastalığa, belaya ve düşman istilasına işarettir. Yağmur suyu ile yıkandığını gören korkudan emin olur, yani korkmaz. Yağmur tanele­rinden ses geldiğini gören, mevki, makam, şeref ve şana erişir ve ismi meşhur olur. Büyük bir yağmur yağdığını ve her taraftan dereler gibi sel­ler aktığını, fakat bundan bir zarar görmediğini gören hükümetin takibine, soruşturmasına uğrarsa da bir zarar görmez. Gökten yağmur gibi su aktı­ğını görmek o bölgede hastalık ve azabın meydana geleceğine delalet eder. Yağmur suyundan içtiğini gören -eğer su saf ise- hayır elde eder, -eğer su bulanıksa- hastalanır. Yağmur suyu ile gusül veya abdest aldı­ğını gören, din ve dünyada, yani manen ve madden, doğruluk elde eder.”

Cafer-i Sâdık (Radıyallahu Anh): “Rüyada yağmur görmek, onbir şekilde tâbir olunur: rahmet, bereket, istişare, hastalık, belâ, fısk, fitne, kıtlık, iman, küfür, yalan. Rüyanızda yağmur yağdığını gördüyseniz; iş hayatınızda başarı kazanacağınıza, mal mülk sahibi olacağınıza, hiç ummadığınız bir kimseden size miras kalacağına, alacağınız bir habere fazlasıyla sevineceğinize işarettir.”

Psikolojideki Anlamı

Rüyada yağmur görmenin psikanalizi: Rüyadaki diğer unsurlara göre değişen anlamlara sahip olmakla birlikte, genel olarak yağ­mur, duygusal boşalmaları ve hüzünlü bir ruh hali­ni anlatır. Eğer yağan yağmur size bir rahatlık hissi ve­riyorsa, gerilen ve baskı altında tutulan duygularını­zın boşalmaya ihtiyacı var demektir. Bu, hasretle bek­lediğiniz ve sizi sevindiren bir yağmursa, içinde bulun­duğunuz zor ve yıpratıcı koşulların geride kalmakta ol­duğunu ifade eder.

Anonim Rüya Yorumları

 • Çeşitli şekillerde yorumlanır. Yağmurun zararlı olduğu du­rumlarda doğal bir afete, topraktan oluşacak zelzeleye ya da insanlığın ken­dine de zarar verebileceği faciaya yorumlanır.
 • Yağmurun faydalı olduğu du­rumlarda; kavgalı olduğunuz insanlarla barışacağınıza, yoksullara yardım edeceğinize yorumlanır. Bir başka yoruma göre de; ürüne zarar verebilecek doluya, kımıl zararlısına ve çekirgeye işarettir.
 • Yağmurun sadece bir böl­geye yağdığını görmek: O bölge halkının endişelerine, korkularına ya da orada sözü geçen ve herkesin sevdiği bir kişinin vefatına işarettir.
 • Yağmu­run her tarafa yağdığını görmek: Tüm umutlarınızı yitirdiğiniz bir olayın gerçekleşmesine ve rızkın bolluğuna işarettir.
 • Tüm bir kente yağdığını görmek: Tüm kent halkının hayrına olacak bir ucuzluğa ya da idari bir kara­ra işarettir.
 • Yağmurdan ıslandığınızı görmek: Dertlerinizden ve sıkıntıla­rınızdan kurtulacağınıza, el attığınız her işte başarılı olacağınıza işarettir.
 • Yağmurun felakete yol açtığını görmek: Toplumsal bir kargaşaya işarettir.
 • Yağmurla birlikte kan yağdığını görmek: Günaha ve isyana işarettir.
 • Yağmur bulutları görmek: Rızkın bolluğuna, bereketine ve bu bolluğun getireceği sevince işarettir.
 • Yağmurun sıcak yağdığını görmek: Ortalığın karışacağına kargaşa çıkartmak isteyenlere işarettir.
 • Yağmurda yıkanıp temizlendiğinizi görmek: Günahlarınızdan arınmak için tövbe edeceğinize işarettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın