Rüyada Sultan Görmek

Rüyada sultan görmek mal mı makam mı? Rüyada sultan görmek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Sultan Görmek

🙂 Rüyada sultan görmek genel olarak ün, makam, mevkii, başarı, gurur ve ihtişam demektir. Parlak bir geleceğiniz olduğunu ve büyük başarılar için doğru yolda ilerlediğinizi açıklar. Rüyasında bir sultanın önünde eğildiğini, hatta elini öptüğünü gören kim­se, hayatını bir anda değiştirebilecek üstün bir insanla tanışır. Sultanla ilgili rüyalar nasıl görülürse görülsün, hayatınızın aniden olumlu yönde değişeceğini anlatır. Rüyada sultan görmek; çok büyük bir makam­dan yardım göreceğinize, yüksek bir mevkie geleceğinize, kısa za­manda zenginliğe delâlet eder.

😐 Rüyada sultan görmek, Allah Teâlâ Haz­retleri ile tabir edilir. Bundan dolayı sultanı razı ve hoşnut olarak görmek, Allah’ın azap ve gazabıyla rüyayı göreni korkutan birisine delâlet eder. Bir kimse rüyada, Allah’ın kendisini yeryüzüne sultan ettiğini görse, eğer lâyıksa buna nail olur, lâyık değilse o yerde kan dökücülerin ve fesatçıların helâk olacağı bir fitne meydana çıkar. Alimler ve takva sahipleri bundan kurtulur. Rüyada Sultan (devlet yöneticisi) görmek, kudret ve kuvvetle tabir edilir. Sultanı mütebessim şekilde görmek, din ve dünya işlerindeki hayır şeklinde yorumlanır. Sultanla birlikte yemek yediğini görmek, izzet ve şerefe ve zafere işaret sayılır.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmanî: “Sultan veya hükümdarlarla mücadele ettiğini yahut iddialaştığını iddiasını da ispatlamaya çalıştığını gören sultan veya ma­kamında kendisine vekalet edenlerden biriyle görüşür. Sultanla beraber yemek yediğini ya da sultanın kendisine bir yiye­cek verdiğini görmek sultan veya vekilinin kendisini üzeceğine sultan ve­ya sultanla beraber bir döşekte oturduğunu ve yatakta yattığını görmek yetki sahibi olabilecek bir makama geçmesine ve hükümdara yakın olaca­ğına, sultanla beraber bir yorgan altına girdiğini görmek ondan mal ve iyi­lik göreceğine, onun sayesinde güç ve mevki sahibi olacağına işarettir. ”

İbn-i Sirin: “Sultan veya sultan görmek on iki şekilde yorumla­nır: imamlık, ilim, hitabet, ün, şöhret, hüküm, itaat, şeref, onur, haysiyet, itibar, yükselme. Sultanın başından sarığını ve elbisesinden bir parça aldığını görmek malının elinden gitmesine, görev sahibi ise atılmasına, kazanıp geçinen­lerden ise kazancının azalmasına sultanın o ülkedeki (yöredeki) en yük­sek yere çıktığını görmek artık emirlerinin kimseler tarafından dinlenme­yeceğine ve saltanatının sona ermesine, sultanda kendisine yakışmayan ve çirkinlik ifade eden bir şey görmek şevket ve azametinde eksikliğe, kendisine yakışan ve kendisini güzel gösteren bir şey görmek ise kudreti­nin artmasına, sultanın halkının arasında oturduğunu görmek, halkla ya­kınlaşmasına, sultanı uykuda görmek sultanın halkına karşı ilgisiz kal­dığına delalet eder.”

Danyal’a (a.s.): “Sultanın rüzgara hükmettiğini görmek onun etkisi alanının genişlemesine, emrinin etkinliğine; sultanı yerin yuttuğunu gör­mek ülkede güç ve sebata, bir başka rivayete göre üzüntü, keder ve sıkın­tıya; bir sultan veya sultana tereddüt ettiğini görmek onun sevgi ve dost­luğunu kazanmakla hayır, fayda ve makama; sultanın cemaatinden birinin sultanın emrini yerine getirmede tereddüt ettiğini görmek, temkinli olma­ya, acele etmemeye; layık olan birini sultanın kılıcına at gibi bindiğini görmek tahta oturacağına, layık değilse zarara ve kötü nam sahibi olma­ya; hükümdarı evinde uyur ve rahatına bakar görmek sultandan bekledi­ği işin görüleceğine, bir rivayete göre saltanatın bir işte kendisine muhtaç olacağını işarettir.”

Seyyid Süleyman: “Sultan ve sultanın bir eve, bir mescide, bir şehre, bir köye girdiğini görmek oralarda oturan insanların bir bela ve fe­laketten kurtulacağına, Sultan ve sultan ile düşmanlık ettiğini görmek ihtiyaç duyduğu şeye ve arzusuna kavuşmaya, sultan ve sultanın sağ elini kestiğini görmek sultana karşı geleceğine işarettir. Sultanın yüksek bir yerden düştüğünü yahut düşürüldüğünü veya ba­şından sarığının elinden kılıcının alındığını ya da saçının tıraş edildiğini görmek makamından alaşağı edilmesine yahut vefatına işaret eder. Sultanın hastalandığını görmek sıkıntıya atılmaya, sultan veya hüküm­dar olduğunu görmek (rüya sahibi buna layıksa) şan ve şeref sahibi olma­ya (eğer layık değilse, yani sıradan bir vatandaşsa) gören için felakete, sultan ya da sultanın kendisi için bir yatak ya da seccade serdiğini gör­mek rızkının genişlemesine, itibarının artmasına, tanımadığı bir sultanın bir mekanda bulunduğunu görmek nefsine, arzu ve isteklerine gem vura­cağına, sultan veya sultanı güler yüzlü, mütebessim ve sevinçli görmek şeref ve şöhrete işarettir.”

Caferi Sadık: Sultanın arkasında hayvana bindiğini görmek sultanın hizmetinde bulunmaya, bindiği hayvanı koşar görmek hizmetin ve görevin büyük ve güçlü olacağına, sultanın arkasında yürüdüğünü görmek hükümdarın onun görüşleri ve yorumlarıyla hareket edeceğine ve devlet hizmetinde bu­lunup sultanın yanında etkili ve söz sahibi olacağına, sultanın harem da­iresine girdiğini ve kadınlarla bulunduğunu görmek -buna layık ise- takva ve hayra, sultan tarafından şan, şeref ve payeye, eğer layık değilse, gıy­bete ya da helal olmayan işlere kalkışacağına delalettir.

İmam Nablusi: Sultanın başından sarığını ve elbisesinden bir parça aldığını görmek malının elinden gitmesine, görev sahibi ise atılmasına, kazanıp geçinen­lerden ise kazancının azalmasına sultanın o ülkedeki (yöredeki) en yük­sek yere çıktığını görmek artık emirlerinin kimseler tarafından dinlenme­yeceğine ve saltanatının sona ermesine, sultanda kendisine yakışmayan ve çirkinlik ifade eden bir şey görmek şevket ve azametinde eksikliğe, kendisine yakışan ve kendisini güzel gösteren bir şey görmek ise kudreti­nin artmasına, sultanın halkının arasında oturduğunu görmek, halkla ya­kınlaşmasına, sultanı uykuda görmek sultanın halkına karşı ilgisiz kal­dığına delalet eder.

Psikolojideki Anlamı

Rüyada sultan görmenin psikanalizi: Rüyada sultan görmek bir makam için hazırlık yaptınız anlamına gelebilir. İşinizde ya da özel hayatınızda başarılı ve mutlu olma isteğinizi yansıtır.


Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

Yorum yapın