Rüyada Saç Görmek, Saç Kestirmek, Saç Kesmek, Saç Dökülmesi

Düşlerde görülen saç ölüm haberi mi hastalık mı yoksa bol para veya evlilik haberi mi? Rüyada saç görmek, saç kestirmek, saç kesmek, saç dökülmesi farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Saç Görmek

🙂 Genel olarak yolu simgeler. Bir yolculuğa çıkmak üzere olduğunuzu gösterir. Malınızı çoğaltmanıza, cazibeye ve zekaya hayli güzel bir kadına ve evliliğe işarettir. İnsanın kendi saçını rüyasında görmesi, ömrünün uzun ol­ması veya mal sahibi bulunmasına, yeni bir aşk macerası­na başlayarak gayet mesut anlar yaşayacağınıza yorulur.

😐 Kirli saç, genel sıkıntılara delalettir. Ayrıca saçlarını sabunla ya da şampuanla yıkadığını görmek de, yolla ilgili bir sıkıntıdır. Üzüleceğiniz bir olayın acısını seneler boyunca çekeceğinize işaret­tir. Eşinizin hastalanacağına ya da boşan­maya işarettir. Kocasının başka bir ka­dınla kendisini aldattığına işarettir.

Rüyada Saç Kestirmek

🙂 Rüyasında saç kestirdiğini gören kimse, kendini çok iyi hissettiği bir dönemdedir. Bolluk demektir. Rüyada saç kestirmek uzun süre beklenen müjdeli haberin yakında olacağına yorumlanır.

😐 Saç­larını kestirmekse, kadınlar için özel hayatta değişiklik, erkekler içinse gene yolculuk anlamına gelir. Fakat bir erkek saçlarını ka­zıttığını görürse, iş hayatında zor günler geçirir. Güvendiğiniz bir kişinin iftirasına uğrayacağınıza bu yüzden de insanlara olan güveninizi yitireceğinize işaret­tir. Rüyada saç kesmek iyi de­ğildir. Saç kestiğini bir kadın görse kocasıyla tartışır. Rüyada saçınızı kestirmek, adlî bir ceza ile karşı karşıya ge­leceğinize yorumlanır.

Rüyada Saç Kesmek

🙂 Rüyada saç kesmek, hayırlı ve kazançlı bir yola işarettir. Eğer rüyada saç kestiği görülürse, sıkıntı kolaylıkla atlatılır. Aile içinde gebe olan bir kişi varsa erkek çocuğu olacağı anlamına ge­lir.

😐 Hayattan çok çekmiş olduğunuzu tüm zamanınızın ça­lışmakla, mücadeleyle geçireceğinize işarettir. Rüyada saç kesmek veya kestirmek, tehlikeli bir haber olup dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

Rüyada Saç Dökülmesi

🙂 Rüyada saç dökülmesi, sürpriz bir paraya delalettir. İşinizin iyi gideceği anlamına gelir. Yitirdiğiniz değerlere tekrar kavuşacağınız anlamına gelir. İyi niyetli bir eşe, gören evli ise eşiyle arasındaki tatlı uyuma işarettir.

😐 Saçların dökül­düğünü görmek, ani bir üzüntüyü; başta bir yerin açıldığını gör­mekse, para sıkıntısını anlatır. Saçkıran olduğunu görmek, parayla ilgili olumsuzluklardır. Maddi sıkıntılara işarettir. Tüm hatalarınızın, kötülüklerinizin, terbiyesizliklerinizin cezasını mutlak çekeceğiniz anlamına gelir. Rüyada saçlarınızın döküldüğünü görmek, sağlığınızın bozulacağına, şöh­ret ve itibarınızın sarsıntılar geçireceğine yorulur.

Rüyada Saç Boyatmak

🙂 Rüyada saç boyattığını gören, toplu bir para alır. Büyük bir sevinç yaşar. Çekilecek daha çok dert olduğuna işarettir.

😐 Haram bir para da söz konusu olabilir. Saçların boyanması, büyük bir hayal kırıklığını yansıtır. İllet bir hastalıkla uğraşacağınıza işarettir. Maddi sıkın­tılar içine düşen bir dostunuzun size vereceği zararlara işarettir.

Rüyada Saç Uzun Görmek

🙂 Rüyada uzun saç görmek, kısa ve kısmetli bir yoldur. Bu yolun sonunda elde edeceğiniz güzelliklere işarettir. Bir doğuma işarettir. Saçını uzun görmek iyidir. Kadının rüyada saçını uzun görmesi: Rüyada kadının saçı­nı uzamış ve kendisini de bu durumdan memnun olmuş gör­mesi, rüya sahibi hakkında iyiye yorumlanır.

Rüyada Saç Çıkması

🙂 Rüyada saç çıkması hayırlı bir kıs­met, evliliktir. Rüyada saç çıkması, bereketli bir paraya işaret eder. Sağlığınızın bozulacağına, saygınlığı­nızı yitireceğinize işarettir.

Rüyada Siyah Saç Görmek

🙂 Gençliğe alamettir. Genç birinden gelecek yardıma işarettir. Mutlu olacağınız şeyler yapacağınız anlamına gelir. Mesleğinizde uzman ola­cağınıza ve kudretinizin artacağına işarettir.

Rüyada Saç Taramak

🙂 Saç taramak kısmetli bir insan olduğunuz anlamına gelir. Bereketli bir işe gireceğiniz anlamına gelir. Alımlı ve akıllı genç bir hanımla tanışacağınıza işarettir. Saçı taramak ise; uğraştığınız çok çapraşık bir işin iyi bir neticeye varacağına delildir.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: “Rüyanızda saç gördüyseniz; adınızın bir dedikoduya karışacağına, bundan dolayı aile içinde huzursuzluk yaratılacağına, bir müddet evinizden ayrı kalacağınıza, mutsuz günler geçireceğiniz anlamına gelir. “Rüyada saçlarınızın dibinden kesilmiş olduğunu görmek; para veya eşya kaybına uğrayacağınıza, üzüntülü günler geçireceğinize işarettir.

İbn-i Sirin: “Hac mevsiminde saçını tıraş etmek; Haram aylar­daysa (Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep) dinin emirlerinin yerine geti­rilmesi ve üzüntünün, sıkıntının yok olması demektir. Makam ve mevki sa­hiplerinden biri padişahın saçını tıraş ettiğini görse görevinden alınır. Ken­di saçını tıraş ettiğini gören bir kadınsa eşi veya yakınlarından biri vefat eder. Bir kadının, saçının tamamen veya kısmen kesilmiş olduğunu gör­mesi eşiyle kavga etmesi, bir rivayete göre felakete uğraması demektir.”

Ebu Said El Vaiz: “Mal, uzun ömür, güzellik izzet ve şeref ile tabir olunur. Saçlarının dağınık ve uzun olduğunu görmek malının dağılmasına işarettir. Saçlarınızı ber­bere kestirdiğinizi görmek, hiç kimse ile samimi dostluk kurmamakta haklı bulunduğunuza ve bu alışkanlığınıza devam etmeniz gerektiğine delildir. Rüyada saç kesmek iyi değildir. Bu düşü bir kadın görse zevci hasta eder, veyahut kocasından boşanır.”

İbn-i Şirin: “Genç birinin saçlarının ağardığını görmesi fakirliğe delalet ettiğinden iyi değildir. Saçlarının azaldığını görmek fakirlik, borç, bazen de hapislikle tabir olunur. Başı saçsız (kel) olduğu için takma saç taktığını görmek geçim stan­dardının artmasına işarettir. Başının kel ve dazlak olduğunu gören üzün­tüye, sıkıntıya girer ve hakarete uğrar. Başı dazlak veya kel birinin başın­da yeniden saç bittiğini görmesi hayır görmesine işarettir; izzet ve şerefi artar. Saçlarını tarakla taradığını görmek şeref ve zenginlik demektir. Saç­larının büklüm büklüm olduğunu görmek hayır ve menfaat elde etmeye delalettir. Şayet rüya sahibi köle ya da cariye ise hayra yorulmaz. Saçları kıvırcık iken düzeldiğini gören eğer köle ya da cariye ise hürriyetine kavu­şur. Öyle değilse hayra yorulmaz.”

Psikolojideki Anlamı

Rüyada saç görmenin psikanalizi: Rüyanızda bir fırça ya da tarakla saçlarınızı tarıyorsanız, bu, kendinizi insanlara daha iyi ifade etmek ve fikir­lerinizi, yaklaşımlarınızı yenilemek istediğiniz anlamına gelir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada başınızdaki saçı görmeniz, ömrünüzün uzun olacağına, mal ve para sahibi olacağı niza işaret sayılır.
 • Saçınızın döküldüğünü görmeniz, bir arkadaşınızın ihanetine uğrayacağınıza, önemli bazı işlerinizi kaybedeceğinize işarettir.
 • Saçınızın çoğaldığını görmek; yakında değerli bir desteğe sahip olacaksınız demektir.
 • Saçlarınızın uzaması; ömrünüzün kısalmasına, başınıza peruk taktığınızı görmek, malınızın artacağına, bir kadının rüyasında saçlarını ördüğünü görmesi, iyiye yorulur.
 • Saçınızın eşiniz ta rafından tarandığını görmek, onunla ayrılacağınıza, saçınızın eşiniz tarafından kesildiğini görmek, dargın iseniz barışıklığa işaret eder.
 • Rüyada saç örmek: Bu rüya, işlerin doğru yapılacağına işa­ret eder. Rüya sahibi kadın ise, hayra; günlük hayatında da saçını ören bir erkek için, mal biriktirme ve onu korumakla tabir edilir.
 • Hac mevsiminde saçını kestiğini görmek: Hac mevsiminde rüyada saçı kesmek ve kısalttığını görmek, hayır ve güvene işa­rettir.
 • Üzüntülü bir kimsenin saçını gür görmesi: Böyle bir rüya, rüya sahibini keder ve üzüntüsünün daha da artacağına delalet­tir.
 • Sevinçli birinin saçını gür halde görmesi: Bu rüyayı gören kişi sevinçli ise, sevincinin daha da artacağına işarettir.
 • Kafasının ön kısmındaki saçlarını dağınık görmek: Üzün­tüye ve perişanlığa alamettir.
 • Avuç içi ve ayak altında saç bittiğini görmek: Bu rüya, rü­ya sahibinin rahatının bozulacağına veya Allah’ın hoşnut olma­dığı bir fiili yapmaya teşebbüs edeceğine işaret sayılır.
 • Rüyada saçını güzel bir durumda görmek: Rüyada saçı gü­zel halde görmek, salih amellere işaret eder. Bazen de şiir söy­lemekle tabir edilir.
 • Saçını hayvan kılı şeklinde görmek: Sıkıntıya işarettir.
 • Vücudunda saç bittiğini görmek: Rüya sahibi evli bir erkek ise, böyle bir rüya görmesi, hanımının hamile olduğuna işaret eder.
 • Saçını simsiyah renkte görmek: Kadının rüyasında saçını simsiyah renkte görmesi, kocasının malıyla zengin olacağına delalet eder.
 • Saçını traş ettiğini görmek: Rütbe ve makamdan düşmeye işarettir.
 • Genç birinin rüyada saçının ağardığını görmesi: Ağırbaşlı­lığa ve uzun ömre delalet eder. Beyazlık, sakal ve kafanın tama­mında olursa, bu rüya, fakirliğe delalettir.
 • Saçının bir kısmının ağardığını görmek: Rüyayı gören kişi­nin hanımı hamile ise, bir erkek çocuğunun olacağına işarettir.
 • Rüyada sakalındaki beyaz tüyleri yolduğunu görmek: Bir kimse rüyasında sakalındaki beyaz kılları yolduğunu ya da kesti­ğini görürse, yaşlı insanlara saygı gösterdiğine delalet eder.
 • Evli bir kadının rüyasında saçının ağardığını görmesi: Ko­casının dini konularda iyi bir halde olmadığına işarettir.
 • Saç ve sakalı ak bir kişinin, rüyasında saçının daha da ağar­mış olduğunu görmesi: Bu rüya, rüya sahibinin olgunluğuna işaret sayılır.
 • Sakalında aklık bulunmayan birinin rüyasında sakalında be­yazlık görmesi: Erkek bir çocuk ile yorumlanır; rüya sahibinin erkek bir çocuğu dünyaya gelir.
 • Hasta birinin saçının ağardığını görmesi: Ölüm ile tabir edilir.
 • Askerlerin saçının ağardığını görmek: Bu rüya askerlerin düşman karşısındaki zayıflıklarına işaret eder.
 • Rüyada saçın ağardığını görmek, misafirin gelmesine de işaret eder.
 • Vücuttaki kılların ağardığını görmek, zengin için malının elinden çıkacağına, fakir için ise, birikmiş borcuna işaret sayılır.
 • Rüyada görülen göğüs, baldır, kaş, kirpik erkekler için kuvvet ve mala delalet eder.

Rüyada saç genel olarak yolu simgeler. Rüyasında saçının güzelleşti­ğini gören kimse, kendini çok iyi hissettiği bir dönemdedir. Saç­ların birden gürleşmesi, bolluk demektir. Rüyada saçlarını tara­mak ya da fırçalamak, hayırlı ve kazançlı bir yola işarettir. Saç­larını kestirmekse, kadınlar için özel hayatta değişiklik, erkekler içinse gene yolculuk anlamına gelir. Fakat bir erkek saçlarını ka­zıttığını görürse, iş hayatında zor günler geçirir. Kirli saç, genel sıkıntılara delalettir. Ayrıca saçlarını sabunla ya da şampuanla yıkadığını görmek de, yolla ilgili bir sıkıntıdır. Eğer rüyada saçın, durulandığı görülürse, sıkıntı kolaylıkla atlatılır. Saçların dökül­düğünü görmek, ani bir üzüntüyü; başta bir yerin açıldığını gör­mekse, para sıkıntısını anlatır. Rüyada saçlar kaşıntı nedeniyle dökülüyorsa, sürpriz bir paraya delalettir.

Saçkıran olduğunu görmek, parayla ilgili olumsuzluklardır. Haram bir para da söz konusu olabilir. Ancak saçında kepek olduğunu gören, toplu bir para alır. Rüyasında kel iken birden saçının çıktığını görense, büyük bir sevinç yaşar. Kel birinin rüyasında saçının çıktığını görmesi de aynı şekilde yorumlanır. Saçların ağarması, büyük bir hayal kırıklığını yansıtır. Rüyada kaküllü olduğunu görmek, kısa yol; bukleli saçlar ise, kısmetli bir yoldur. Bekar bir bayanın saçlarını topuz yapması ya da geriye toplaması, hayırlı bir kıs­met; fiyonk, toka vb. takması evliliktir.

SAÇ AĞARMASI: Rüyada saçını ağarmış olarak görmek, gençler için temkin ve vekara, uzun ömre, saç ve sakalı­nın büsbütün ağardığını görmek, fakirliğe, yalnız sakalın­da beyazların bulunduğunu görmesi, onun kuvvet ve ve- karına, eğer hamile karısı bulunuyorsa erkek bir çocuğa sahip olacağına; sakalında beyazlık görmek, veyahut sa­kalını kesmek, ihtiyar olan kimselerin vefat edebileceğine işarettir.

AK SAÇLI GÖRMEK: Rüyada kendinizi ak saçlı olmuş görmek, şe­ref ve itibarınızın artacağına, herkes tarafından saygı görece­ğinize rağmen malî sıkıntılar içinde kalacağınıza, üzüntülü bir haber alacağınıza işarettir.

SAÇ ÖRMEK: Saç örmek hoştur, ama tembellikle yorumlanır. Unutmayın hazıra dağ, taş dayanmaz.

KIVIRCIK SAÇ: Saçı olmayan birinin rüyasında kıvırcık saç­lı olduğunu görmesi, iyi amele işaret sayılır.

SAÇ DÖKÜLMESİ: Rüyada saçlarının döküldüğünü gören bir kimsenin, serveti elinden gider ve çevresindeki insanların gözünden düşer. Rüyada kel bir kadın görmek, iyiliğe işaret sa­yılmaz. Saçta, saçkıran görmek, rütbenin elden gitmesi şeklinde yorumlanır.

SAÇ KIRAN GÖRMEK: Rüyada saç kıran olduğunuzu görmek; kede­rinizi, sıkıntınızı paylaşacak bir dosta ihtiyacınız olmasına rağmen bulamadığınızdan yakınacağınıza. Gönül rahatsızlığına delildir.

RÜYADA SAÇ AĞARMASI: Rüyada saçının ağardığını görmek, rüya sahibinin konumuna ve cinsiyetine göre değişir. Rüyada kendinizi ağarmış saçlı görmeniz ve bu şekilde uyanmanız; sevindirici bir haberle karşılaşacağınıza, eğer saçınızı ağarmış ve dökülmüş gördü iseniz; bu, sıkıntılı bir ha­bere delâlet eder. Kendinizi, başka yerleriniz de ağarmış görmeniz halinde, arzularınızın gerçekleşmeyeceğine, ağlarken akan yaşların kan halinde görünmesi, işlediğiniz günahların etkisi altında pişman­lık ortamına düşeceğinize yorumlandığı gibi herhangi bir kimsenin arkasından kendinizi ağlar görmeniz, üzüntülerinizin çok zaman sü­receğini ve bu yüzden karamsar bir ruh bozukluğunun sizi takip edeceğine işaret sayılır.

Saç, mal ve ömürle yorumlanır. Rüyada birinin saçını düz ve kıvırcık görmek, mutluluk işa­reti sayılır. Saçını traş etmek ise hac, yolculuk, izzet ve makam, mertebe şeklinde tabir edilir.
Rüyada kulakta saç kılı görmek, işitilecek söze, bazen ilme delalet eder.
Kişinin kendisini rüyada saçını gür bir şekilde görmesi öm­rünün uzunluğuna işaret eder. Aynı rüya mal ile de yorumla­nır. Saçını uzamış görenin, ömrünün uzun olduğu rivayet edi­lir.
Saçını başka bir saçla ördüğünü görmek, zenginin saç rü­yasına göre, malın artması, yoksul için borca işarettir.

Rüyada görülen saç; mala, ömrün uzun olması­na, ekilmiş tarlaya, şöhrete, bekâr için evlenmeye ve ço­cuk sahibi olmaya işaret eder. Saçın güzelliği, siyahlığı ve uzunluğu rüya sahibinin halinin güzelliğine, saçın kı­salığı, beyazlığı ve pis kokması da rüya sahibinin kötü haline delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (Radıyallahü Anh) buyuruyor ki: Başı­nın saçını tıraş etmek dört vec ile tâbir olunur:
1) Hac,
2) Sefer,
3) Makam,
4) Mertebe…
Saçlarının çok uzun olduğunu gören kimse, nefsinden emin olur ve evlâdı olmaz. Erkeğin vücudunda saç bitti­ğini görmesi hanımının hamile kalmasına delâlet eder.


Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Saç Görmek, Saç Kestirmek, Saç Kesmek, Saç Dökülmesi” üzerine 4 yorum

 1. Merhaba ben rüyamda tanımadığım birisinden saçlarımı omuz boyunda kesmesini , nasıl kesmesi gerektiğini anlatıyordum ve sacim kesilirken saçlarımı o kişiye kestirdiğim için endişeliydim

  Yanıtla
 2. Merhaba, ben rüyamda saçımı tararken bir kaç tane kepek gördüm. Sonra o taneleri saçımdan çekip aldım ve daha sonra ense tarafında avcumu dolduracak kadar büyük kepek gibi beyaz bişey gördüm.Saçlarıma yapışmış gibiydi ve onu da alıp saçımdan çıkarıyordum

  Yanıtla
  • Derya Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Para kazanacağınız bir işe girişeceğinize, kısa süre sonra sevineceğiniz haberler alacağınıza, berekete erişileceğine işarettir…

Yorum yapın