Rüyada Peygamber Görmek, Peygamber Efendimizi Görmek

Rüyada peygamber görmek cennet mi nimet mi demek? Rüyada peygamber görmek, peygamber efendimizi görmek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Peygamber Görmek

🙂 Peygamberlerle ilgili rüyalar fevkaladedir. Ümidi, şifayı, güveni, korunup kollanmayı ve sağlam inancı temsil eder. Hayır ve bereket anlamına da gelir. Özellikle hak peygamberlerden birini gören kimse, büyük bir tehlike­den kurtulacak ve önemli bir iş başaracaktır. Düşte herhangi bir peygamberi görmek hayır ve başarı ile yorumlanır. Rüyada peygamberlerden birini görmek; çok sıkıldığınız günlerden bir yerden muhakkak yardım göreceğini­ze, peygamberden şefaat dilemeniz, tövbekâr olmanız gerektiğine ve günahlarınızın af olacağına işarettir.

Rüyada Peygamber Efendimizi Görmek

🙂 Rüyada Peygamberimizi gören iki cihanda aziz olur, her ne işe başlasa hayırlı muvaffak olur, gam ve keder den kurtulur, fakir ise zengin olur, ümit ettikleri eline geçer, gurbette ise selâmetle vatanına döner, kâfir ise ihtida eder, kork­tuğundan kurtulur. Hükümdar ise mülkü artar. Düşmanına ga­lip gelir, o memlekete belâ ve afet gelmez. Halk rahat ve mesut olur.

Rüyada Peygamber Efendimizin Mezarını Görmek

🙂 Peygamber Efendimizin mezarını rüyasında gören kimse, devlet başkanı ise savaştığı düşmanını yenip, ülkesini genişletir. Ülkesine tabii afet ve felaket gelmez. Emri altındaki insanlar başarıdan başarıya koşarlar.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İbn-i Şirin: “Büyük peygemberleri görmek mevki, makam, kadir ve kıymet sahibi ol­maya, diğer peygamberleri görmek zafere ve başarıya, dinin kuvvetlen­mesine ve emaneti sahibine teslim etmeye delalet eder.”

Cafer-i Sadık (r.a): “Peygamberlerin hepsini veya onlardan bir tanesini görmek, on bir şekilde yorumlanır. Rah­met, nimet, izzet, iyi kader, zenginlik, zafer, saadet, hükümdarlık, inanç, dünya ve ahirette hayır ve huzur. Peygamberlerden biriyle kavga ve mü­cadele ettiğini gören dinde ve sünnette herkesçe beğenilen davranışlarda bulunur. Bir peygamberi öldürdüğünü görmek, kişinin inancını büyük ölçü­de kaybetmesine ve toplumda lanetlenmesine işarettir.”

Kirmanî: “Bir peygamberi ra­hat, sevinçle ve güieryüzlü görmek güç ve kudrete erişmeye, zafere işa­rettir; bir peygamberi sıkıntılı, yüzü asık bir halde görme, sonunda rahata ve mutluluğa dönüşmesi umulan şiddete ve illete; bir peygamberden bir şey aldığını ya da duyduğunu görmek, o peygamberin ilminden faydalan­maya ve mutluluğa delalet eder.”

İsmail El Eş’as: “Rüya sahibi hayır ve berekete kavuşur, cennete girenlerden ve kurtu­luşa erenlerden olur. Bir peygambere hakaret ettiğini gören, onun pey­gamberliğini kabul etmez ve getirdiklerini inkâr eder. Bir peygamberin kendi gerçek boyundan daha uzun, daha şişman ve daha iri olduğunu gör­mek, halk arasında karışıklık meydana geleceğine delalet eder.”

Psikolojideki Anlamı

Rüyada peygamber görmenin psikanalizi: Bilgi, deneyim ve yetkinliğine saygı duyduğumuz bi­rinin yardım ve rehberliğine ihtiyacımız olduğunu vurgular.


Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın