Rüyada Ölmüş Birini Görmek, Ölen Biriyle Konuşmak

Rüyasında ölmüş bir akrabasını (anneyi, babayı, kardeşi, eşini) gören, miras vb. bir yoldan para alır. Ölmüş biriyle konuşmaksa, hayırlı ha­ber almaktır. Yalnız ölünün rüya sahibinden bir şey alması pa­rayla ilgili bir kayba delalettir. Ancak ölüden bir şey almak ha­yırlı bir kısmete yorulur. Rüyada kendini ölmüş görmek, ömrü uzun olur. Bir ölüyü ağlar görse o meyyit imanla gitmiş ve rahattır. Ölüyü güler görmek iyi ha­berdir. Ölüyü kaçar görenin ömrü uzun olur. Ölüye bir şey verenin evinde bereket olur. Rüyada ölülerle beraber yürüyüp gittiğini görenin hastalığı yaklaş­mıştır. Kendi evinde ölü birini gören arzusuna nail olur.

Rüyada Ölmüş Birini Görmek

Ölmüş bir balık görmek, anlık bir sıkıntıyı belirtir. Rüyada ölmüş bi­riyle evlilik, arzuladığınız şeyin gerçekleşmeyeceğini gösterir. Ölmüş tanıdık birinin koktuğunu görmekse, ölen kişinin ruhunun huzur içinde olmadığını açık­lar. Bu rüyayı gören kimsenin ölen kişinin adına bir hayır işle­mesi, dua okuması yerinde olur.

Rüyada öldüğünüzü görmek, hayatta bir çok kötülük ve ta­lihsizliklerle karşılaşacağınıza, ölmüş bir kadın veya erkek görmek, çok sevdiğiniz bir dostunuzu ebediyen kaybedece­ğinize, bir ölünün tekrar dirildiğini görmek, çok önemli bir haber alacağınıza, hasta bir kimsenin kendisini ölmüş gör­mesi, hastalığının kısa zamanda geçeceğine işarettir.

 • ÖLMÜŞLERİ ANMAK- Rüyanızda ölmüşleri anmak için bir törene katılmanız; eski bir dostunuzun sizi ziyarete geleceğine, iş ve arkadaş konusunda bir tercih yapmak zorunda kalacağınıza, hatıralarınızı tazeleyeceğinize, ulusal bir toplantıya katılacağınıza yorumlanır.
 • ÖLÜ- Rüyada ölü görmek; genellikle evinize bir diri gelece­ğine yorumlanır. Bu dirinin bir hayvan olması ihtimali de vardır. Ölüyü taşımanız, bir suçu üzerinize almak zorunda olacağınıza de­lâlet eder. Ölünün dirilmesi; hayatınızın bir değişikliğe gireceğine, belki hasta olmanız ihtimaline yol açabilir. Ölüyü öpmek; hasret ka­vuşmasına yorumlanmıştır. Aileden birisinin öldüğünü görmek onun çok yaşayacağını veya aile efradından birisinin çocuğu olacağına işarettir.
 • ÖLÜM- Bir insan rüyasında ölüp de tekrar dirilirse gayeleri hasıl olur.
 • ÖLÜ GÖMMEK: Rüyada ölü gömmek hayırlı bir haber alına­cağına işaret olarak kabul edilir.

Rüyasında öldüğünü ve sevdiklerinin etrafında ağ­ladıklarını, yıkandıktan sonra gömüldüğünü görmek, rüya sa­hibi için, dindeki fesada, eğer gömülmezse iyi ameline işaret eder. Rüyada ölmüş ve tabuta konularak cenazesini kaldırılmış halde görmek, şan ve şerefe delalettir. Öldükten sonra tekrar yaşadığını gören kişi, günah işler ve sonra tevbe eder. Rüyada, birisinin “sen hiç ölmeyeceksin” denildiğini görmek, şehadetle tabir edilir. Öldüğünü ama kimsenin kendisi için ağlamadığını görmek, evinin bir tarafinın veya mülkünün bir kısmının harap olacağını gösterir.

Devlet yöneticisinin rüyasında vefat ettiğini görmesi, yö­nettiği memleketin harap olmasına delalettir.
Bir rivayete göre ölüm rüyası, borçtan kurtulmak, yolculuk arzu ediliyorsa yolculuk yapmakla tabir edilir. Bir başka görüşe göre elinden malı gider, evi yıkılır. Öldüğünü ve üzerinde hiç elbise olmadığını görmek, şid­detli fakirlikle yorumlanır. Öldükten sonra yüksek bir yere gömüldüğünü gören, ra­hata erişir. Bir rivayete göre akrabadan hayır görür.

Issız bir yerde yalnız olarak ölmüş olduğunu görmek hayır değildir. Bu rüya, gurbette bir akrabası olan için, onun felake­te uğradığına işaret eder. Bir rivayete göre de, rüyasında öldüğünü ve yüzünü buru­şuk ve kızgın şekilde görmek, dünyada darlığa ve ahirette hela­ke işarettir. Eğer yüzü mütebessim ise hayra delalettir. Rüyada bir alimin vefat ettiğini görmek, orada ilmin itibar görmediğine işaret sayılır.
Rüyada oğlunun öldüğünü görmek, düşmandan emin ol­makla tabir edilir. Kızının öldüğünü görmek, bir arzusundan vazgeçmek şeklinde yorumlanmıştır.

Rüyada yaşayan bir kimsenin öldüğünü gör­mek; o kimsenin ömrünün uzun olmasına işaret eder. İn­sanın tanıdığı bir ölüyü görmesi mutluluğa tâbir olunur. Ölü bir kimsenin tabağından yemek yediğini görmek; topraktan hazine bulmaya yahut işinde yüksek kazanç elde etmeye işaret eder. Çiftçi bir kimsenin bu rüyayı görmesi mahsûlünün çok olmasına ve senenin bolluk içerisinde geçmesine delâlettir.
Rüyada öldüğünü ve bir gurup insanların omuzların­da götürüldüğünü ancak defn edilmediğini gören kimse düşmanını kahreder ve eline mal geçer. Ölü bir kimseyi güzel bir şekilde, beyaz ve yeşil elbiseler içinde, sevinçli ve mutlu görmek; o ölünün ahiret- te nimetler içerisinde olmasına ve mertebesinin yüksek­liğine delâlet eder.

 • Eğer ölmüş babanızı dirildiğini görmek: İsteklerinizin ve arzularınızın tümüyle yerine geleceğine işarettir.
 • Eğer anneniz ölmüş ise dirildiğini görmek: Tüm dertlerinizden uzaklaşacağınıza ve huzura ere­ceğinize işarettir.
 • Eğer eşiniz ölmüş ise dirildiğini görmek: Zor durumda olan işlerinizi daha da kötü bir duruma düşüreceğinize işarettir.
 • Eğer çocu­ğunuz ölmüş ise dirildiğini görmek: Zor günlerinizde gerçek dostlarınızın yardımınıza koşacağına işarettir.
 • Eğer kardeşiniz ölmüş ise dirildiğini görmek: İyi bir makam elde edeceğinize ve yaptırım gücünüzün artmasından dolayı kötülüğünüzü isteyenleri cezalandıracağınıza işarettir.
 • Yakın akra­balarınızdan ölmüş olanlarının dirildiğini görmek: Oldukça yüksek bir makama terfi edeceğinize, itibarınızın ve saygınlığınızın artacağına işarettir.
 • Rüyada ölmüş anneyi görmek: Rüyada ölmüş anneyi ağlarken gören, mutlaka bir hayır işlemeli ve dua okumalıdır. Rüyada ölmüş annenizi görmek, bir ulu kimsenin yardımını göreceğinize, ikaz edileceğinize, öğüt ala­cağınıza, bir koruyucu meleğin daima sizinle beraber olacağına hükmolunur. Ölmüş annesinin canlanıp yeniden yaşadığını görmek, şiddetten son­ra rahata, ölmüş eşinin yaşadığını görmek fakirliğe, ölmüş oğlunun tekrar yaşadığını görmek düşmanını affetmeye işarettir.
 • Rüyada ölmüş babayı görmek: Ba­banız ölmüş ise, kendisine bir hayır yapmanız gerektiği bildirilir. Rüyada ölmüş babayı görmek güler yüzlü ise refahınızın arta­cağına, neşesiz ise, sizi üzecek bir olayla karşılaşacağınıza yo­rumlanır. Ölmüş babasının dirildiğini görmek (yüzü güleç ve elbisesi temizse) zenginlik, talih, değer ve dileğini elde etmeye, işlerin yolunda gitmesine işarettir. Rüyada ölmüş babanızı kısık yüzlü ve üzgünse, elbiseleri eski ve kirliyse işlerin yolunda gitmemesine, sıkıntı ve darlığa delalettir.
 • Rüyada ölmüş arkadaş görmek: Eğer rüyada ölmüş bir arkadaş görülürse, başarılı, rahat ve uzun bir ömre sahip olacağınıza delalettir.

rüyada görmek-ne demek-diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Ölmüş birini Görmek

Kirmani’ye göre: Bir ölüyü sırtladığını gören kimse, ölmüş birinin aile­sinin vekaletini üzerine alır. Rüyada ölmüş bi­rini öpmekse, çok sevilen biriyle özlem gidermektir. Rüyada kendini ölü görmek, ömrünün uzun olacağına, bir ölünün mezarından çıkarak ağladığını görmek, iyi ve çok hayırlı bir haber alacağına, ölüyü mezardan çıkıp kaçarken görmek, uzun bir ömre yorumlanır.”

Nablusi’ye göre ölü birini görmek: Ölmüş birinin ferah ve huzur içinde bulunduğunu görmek, rüya sahibi için müjde ve mutlu son anlamına gelir. Rüyada ölmüş bir tanıdık görmek işlerinin yeniden canlanmasına ve bun­dan da hayır ve fayda görmesine; talihinin ve durumunun düzelmesine

Mağripli Cabir rüyada ölmüş birini görmek hakkında şunları söylemiştir: “Anne ve babasının di­rildiğini ve onların güler yüzlü olduklarını görmek kişisel işlerinde hata yapmaya, erkek kardeşinin dirildiğini görmek güçlenmesine, kız kardeşi­nin dirildiğini görmek çok sevinmeye, amca veya dayısının dirildiğini gör­mek şan, şeref ve onurunun artmasına, dostlarından birinin hayata dön­düğünü görmekse sevinçli haber duymaya delalet eder.”

İbn-i Şirin: Bir ölünün dirildiğini ve kendisine “Sen ölü müsün?” diye sorulduğunda, “Hayır ben diriyim,” dediğini görmek, o ölünün ahirette du­rumunun iyi olduğuna, bir ölünün rahat bir şekilde evine girdiğini görmek, sevaba, sadakaya ve ölü için yapılan duanın kabul olmasına; bir ölünün dirilerek evine gelip yanına geldiğini ve kendisine seslendiğini görmek se­lamete (iyiliğe), beden sağlığına, talih düzgünlüğüne ve muradına erme­ye; ailesinden ölen birinin kendisiyle kavga ettiğini görmek, bir dostunun kendisine darılacağına işarettir.”

CAFERİ SADIK: Ölmüş birinin kendisine elbisesinde bir parça verdiğini ve kendisine verileni giydiğini gören büyük bir üzüntüye uğrar, hastalığa yakalanır. Ölü­nün kendisine verdiği elbiseyi giymeyip bıraktığını ve ölünün elbisesini tekrar alıp giydiğini gören yakın bir zamanda hastalanır.”

Ebu Sait El Vaiz: Bir ölünün kendisine dünyanın değerli şeylerinden birini verdiğini gören beklemediği bir yerden iyilik ve yardım görür. Bir ölünün kendisine yeni bir gömlek veya temiz bir elbise verdiğini gören geçim sıkıntısından kurtulur. Ölünün kendisine sarık verdiğini gören hayra menfaate ve saygıya nail olur. Bir ölünün kendisine kirli bir elbise verdiğini gören kötülük yapar. Bir ölünün rüya sahibine yemek vermesi beklemediği yerden kendisi­ne rızık yiyecek gelmesine işarettir. Ölünün kendisine bir karpuz verdiğini görmek üzüntü ve keder anla­mına gelir. Ölünün bal vermesi umulmayan yerden mal ve ganimet sahibi olma­ya delalettir. Bir ölünün kendisine ilim öğrettiğini gören dindar olur,” demiştir.

SEYYİD SÜLEYMAN EL-HÜSEYNİ: “Ölüyle ilişki kurduğunu görmek (tatmin olayı gerçekleşmemişse) rüya sahibi için hayır, menfaat ve arzusunun gerçekleşmesine delalet eder. Tatmin olma söz konusu olursa rüya gerçek sayılmaz ve tabiri de yapılmaz. Çünkü bu hal şeytanın kişiyi uykuda kandırması demektir. Ölmüş tanıdık bir kadınla cinsel münasebette bulunduğunu gören hayır el­de eder ve beklemediği bir yerden dilediğine kavuşur. Ölmüş tanıdık bir erkekle cinsel münasebette bulunduğunu görmek rüya sahibi tarafından o ölüye hayır, iyilik ve dua yapılmasına işarettir. Eğer erkek ölü tanıdık değilse rü­ya sahibinin düşmanına karşı zafer ve başarı elde etmesine delalet eder.” demiştir.

psikolojik ve modern ruya tabirleri-rüyada görmek-ne demek-1001ruyaRüyada Ölü Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada ölmüş insanlar görmenin psikanalizi: Rüyanızda tanıdığınız ölmüş insanları görmek, olumlu ya da olumsuz olsun, bu insanların sizin için taşıdığı öne­min altını çizer. Değer verdiğimiz, sevdiğimiz ya da nefret ettiği­miz insanlar, bir biçimde onların etkisini hala üzerimizde hisset­tiğimizi gösterir. Rüyada ölmüş birini görmek, ceset görmek ya da birinin ölümüne tanık olmak, ge­nellikle kişiliğimizde bir parçanın değiştiğini ya da bir duygu ya da düşüncemizin ortadan kalktığını, “öldüğünü” gösterir.

Bu ge­nellikle, yeni ortam ve koşullarda terk etmek zorunda kaldığımız alışkanlık ve davranış biçimlerinin içimizde yarattığı boşluk ve bu boşluğun neden olduğu depresyona işaret eder. Diğer yandan, söz konusu rüya işimizi ya da ilişkilerimizi kaybetme korkumu­zu da açığa vurur. Bazen de, sevmediğimiz huy ve tavırlarımızdan kurtulma isteğimiz, rüyalarımızda o huylarımızı simgeleyen biri­nin ölümüyle ifade edilir.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Ölmüş Birini Görmek, Ölen Biriyle Konuşmak” üzerine 2 yorum

 1. Rüyada eşimin memleketine gidiyorum indiğimde otobüslere çarpan güveler sürülerhalin de ve çok hızlı bir şekilde bana çarpıyorlar başıma yüzüme heryerime.görümcemin evine geliyorum beni başkaları karşılıyor akrabası sanıyorum iyi karşılıyorlar yemekler görüyorum hazırlan mış görümcem nerde diyorum onlar nurdan taşındı diyorlar orda biraz kalıp gidiyorum yoruma teşekkürler 🙏

  Yanıtla
  • Nilgün saygılı Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yaşantınızda bulunan art niyetli insanlardan kurtulacağınıza, doğru yolda ilerlemeye, bereketli zamanlar olacağına işarettir…

Yorum yapın