Rüyada Müezzin Görmek, Muezzin Olmak

Ruyada müezzin veya camide vazifeli başka birini rüyada görmek insanı farzlara, vaciblere ve sünnet-i se- niyyeye davet eden biriyle yorumlanır. Müezzin olmak ta böyledir. Rüyasında kayyimin azlini yani camiî ha­demesinin işten çıkarıldığını gören, vazifesinden alınır.

  • Rüyada müezzini ezan okurken görmek: İyi niyetinizi ve dürüst­lüğünüzü muhafaza ettiğiniz sürece başarının kendiliğinden geleceğine işa­rettir.
  • Rüyada Müezzin olmak: Mescidin sair hizmetlerini görmek veya bunlardan uzak olduğunu gör­mek hayır ve hasenata, dünya ve ahiret mutluluğuna, dine hizmete dela­let eder.

islami ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet Rüya Tabirleri: Rüyada Müezzin

İmam Nablusi’ye göre: Müezzin olarak minareye çıkmak iyiliğe, minareden inmek veya düş­mek kötülüğe işarettir. Bazı kimselere göre minareye çıkmak yüksek mer­tebelere; inmek zillete ve hakarete, düşmek ise ölüme delalet eder.

Kirmini’ye göre: Bir kimsenin kendisini bir mescit veya camiye kayyum (cami hizmetli­si) olmuş görmesi din ve itikatta kurtuluşa, İslamiyete hizmete, hayır ve menfaate işarettir. Kayyumun görevden alınmış olduğunu görmek gam ve kedere delalet eder.

ibn-i Sirin’e göre: mescid kayyumu (hizmetlisi) o beldenin hakimi ol­makla tabir olunur. Çünkü kayyum mescit ve cami işlerini yürütmeye, ha­kim ise belde işlerini yürütmeye memurdur. Kendisinin kayyum olduğunu ve mescidin idaresine, temizliğine tertibine nezaret ettiğini gören -layık ise- hakim olup halkın işlerini idare ve düzeniyle meşgul olur. -Layık de­ğilse- dini hizmetlerinden ötürü sevap ve mükafat alır.

psikolojik ve modern ruya tabirleri-1001ruyaPsikolojik ve Modern Anlamı

Modern anlamda müezzin görmek, günlük yaşamda diğer insanlarla paylaşılan etkin­likleri, sözgelimi iş hayatında müşterilerle olan günlük, sıra­dan ilişkileri simgeler. Aynı şekilde, düzenli olarak görüşülen dostlarla olan yakınlığımız da, bir müezzinle yan yana olmakla anlatılır bazen düşlerimizde. Tartışılan müezzin veya kötü durumda görülen din görevlisi, iş ilişkileri ya da yakın çevreyle olan dostluklarda sorunlara işa­ret ediyor olabilir.

Yorum yapın