Rüyada Merdiven Görmek, Merdiven Çıkmak, Merdiven İnmek

Düşlerde merdiven görmek başarı mı fenalık mı demek? Rüyada merdiven görmek, merdiven çıkmak, merdiven inmek farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Merdiven Görmek

🙂 Genel olarak özel ya da iş hayatınızdaki hedefle­rinizi temsil eder. Rüyada merdiven görmek; hayra, din ve dünyada yüksek mertebeye işaret eder. Rüyada merdiven görmek, iyilikle emretmeye, kötülüklerden kaçınmaya işaret eder.

Rüyada Merdiven Çıkmak

🙂 Fakir bir kimse merdiven çıktığını görürse zengin olur. Bir merdivenden kolayca çıktığını gören kim­se, hedefine engellerle karşılaşmadan rahatlıkla ulaşır ve başa­rı elde eder. Dar ya da karanlık bir merdivenden çıktığını gö­rense, epey gayret sarf ederek hedefine ulaşır. Merdivene çıktığını gör­mek, izzet, kudret ve kuvvetle yorumlanır. Bir rivayete göre merdiven, salih ameldir. Namaz, oruç, zekat, sadaka, hac, cihat ve Kur’an-ı Kerim tilavet etmektir.

Rüyada Merdiven İnmek

😐 Merdivenden in­diğini görmek, güven kaybına, başarıyı koruyamamaya ve önemli bir fırsatı kaçırmaya işaret eder. Merdiven­den indiğini görenin şerefli makamı elinden gider. Merdivenden inen daima başarısızlık olarak alınır.

Rüyada Merdiven Yıkamak

😐 Rüyada merdiven yıkamak, hedeflerinizi gerçek­leştirebilmek için kusurlarınızı düzeltmeniz gerektiğine dair bir uyarıdır. Daha çok çalışmak zorunda kalmaya işarettir.

Rüyada Yürüyen Merdiven Görmek

🙂 Rüyada yürüyen merdiven görmek kolay bir şekilde yakalanacak başarıya delalet eder. Şansınızın yaver gideceğine işarettir. Rüyada görülen yürüyen merdiven gelecek müjdeli haber demek.

Rüyada Merdiven Silmek

😐 Önemli bir rahatsızlık geçireceğiniz anlamına gelir. Hak yolundan ayrılarak zor durumlara düşece­ğinize işarettir. İs­temediğiniz halde iş icabı bir yolculuğa çıkacağınız anlamına gelir

Rüyada Tahta Merdiven Görmek

🙂 Ayrıca tahtadan ya­pılmış bir merdiven hayırlı kısmet, önemli kimselerin aracı olacağı bir kısmettir. Tahta merdiven görmek üzerinde çalıştığınız emek harcadığınız şeyin size faydalı bir şekilde döneceğine işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Mağripli Cabir: “Bir merdivenden çıktığını indiğini; tekrar çıktığını ve indiğini gören halkın işlerinde çok iyi çalışır ve bundan fayda görür.”

Kirmanî: “Uzun bir merdivenden çıktığını gören eğer başkanlığa layıksa yüksek bir makam sahibi olur. Eğer layık değilse kadir ve kıymet sahibi şevketli biri tarafından iyilik görür. Merdivenden indiğini gören memursa görevine son verilir. Halktan sade bir vatandaşsa insan­ların gözünde saygınlığını kaybeder.”

Cafer Sadık (r.a.): “Merdiven görmek dindar kimseler için düşmana karşı zafer ve inançsızlar için inanç zayıflığı ve isyankarlık demektir,” de­miştir. Bir merdivenden çıktığını gören mevki, makam, güç ve kudret sahibi olur, inancı kuvvetlenir, rüya sahibi hastaysa ve merdivenin son basama­ğına kadar çıkarsa ömrü sona ermiştir.”

Seyyid Süleyman: Merdivenden indiğini görenin indiği yer tanıdık bir yerse, aile ve akra­balarına ait bir yerse, samanlık ya da arpa ambarı ise, özetle dünya mal­larına delalet eden bir yerse hastalığından kurtulur, hayır ve iyilik görür. Eğer indiği yerin neresi olduğunu bilmiyorsa o merdivenin basamakları ömrünün geçip giden günleriyle yorumlanır. İndiği her basamak onu ölü­me yaklaştırır. Eğer indiği yer mescit ve cami gibi kutsal bir yerse inanca ve tövbeye delalet eder. Eğer tehlikeli ve korkunç bir yerse inanç zayıflı­ğına delalet eder.

Psikolojideki Anlamı

Rüyada merdiven görmenin psikanalizi: Rüyanızda bir ip ya da tahta merdivenle yukarı tır­manmaya çalışıyorsanız, yeni fırsatlar yakalayarak yaşamda daha iyi bir konum elde etme özlemi duyuyorsunuz demektir. Bu fır­satları yakalamanın, zahmetli ve emek getiren bir süreç olduğu­nu da fark ettiğiniz ve bu nedenle, gerginlik yaşamakta olduğu­nuz da söylenebilir.


Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın