Rüyada Mektup Görmek, Mektup Almak

Düşlerde görülen mektup haber mi iyilik mi demek? Rüyada mektup görmek, mektup almak farklı anlamlara gelmektedir. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Mektup Görmek

🙂 Rüyada mektup görmek, delil, kuvvet, menfaat, hikmet ve riyasetle tabir edilir. Düşünde mektup gören; yakında hayırlı bir işe başlar. Sevdiğinizden ya da uzun zamandır haber alamadığınız bir dostunuzdan mektup geleceğine işarettir.

Rüyada Mektup Almak

🙂 Kısa bir zaman­da bir yakınınızın konuk olarak geleceğine işarettir. Yardım­sever bir kimseden iyilik göreceğinize işarettir. Aşk mektubu almak, aşkta mutluluğu anlatır. Rüyada mektup almak yatırım ve kazanç anlamına gelir.

Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Cafer Sadık (r.a.): “Belirtilen bu özelliklerden birini mektupta yazılı görmek arzu ve isteklerine ulaşmakla, aksi ise bunların zıddı ile tabir olu­nur. : Bir mektup; yazıp tamamladığını gören başladığı bir işi bi­tirir ve ihtiyacını karşılar. Şayet mektubu tamamlayamaz ya da tamamla­makta zorlanırsa işlerinde güçlüklerle karşılaşır.”

Ebu Sait El Vaiz: “Rüya sahibinin, okur yazar olmadığı halde, kendini okur yazar görme­si şöhret ve servetinin artacağına, bir rivayete göre ecelinin yaklaşmış ol­duğuna işarettir. Sağ elinde yazılı bir kağıt görmek, o yılın bolluk ve bereket yılı olaca­ğını gösterir. Birine mühürlü bir mektup gönderildiğini, gönderilen kişininse mektubu almayarak iade ettiğini gören işlerinde başarısızlığa uğrar, tüccar ise zarar eder.”

Kirmanî: “Halka mektup yazıp gönderdiğini gören insanlara iyilikte bulunur, gur­bette bulunan bir yakınından içinde yazı bulunmayan beyaz bir mektup al­dığını görmek iyi değildir. Bir rivayete göre beyaz ve yazısız mektup iki şe­kilde tabir olunur, Bir şey istemek veya isteğini elde edememek. Kendisine bir ölü tarafından mektup gönderildiğini görmek sevindirici bir haber almaya delalet eder.”

Danyal (a.s.): Kendisine bir şeyin teslim edilmesiyle ilgili bir mektup verildiğini göre­nin eline mal geçer. Bir padişah tarafından kendisine bir mektup verildiği­ni veya bir padişahın kendisine bir mektup gönderdiğini gören eğer layık­sa büyük bir makama geçer, layık değilse her durumda hayır ve iyilik bu­lur. Kendisine saygı ve bağlılığı içeren bir mektup aldığını gören mal ve mülk sahibi olur.

Psikolojideki Anlamı

Rüyada mektup görmenin psikanalizi: “Genel olarak iletişimi ve sağlıklı haberleşmeyi simgele­yen mektup, başka insanlarla ilgili duygu, düşünce ve sezgilerimizden de izler taşıyabilir. Rüyada birinden mektup aldığımızı görüyorsak, o kişinin sağlık durumuyla ilgili endişelerimizi dile getirmiş olabileceğimiz gibi, ona duyduğumuz sevgi ve ilgiyi de vurgulamış olmamız mümkündür. Rüya­da birine mektup yollamaksa, o insanla ilgili önem­li bilgilere sahip olduğumuz anlamına gelir; o kadar ki, bu bilgile­ri onunla da paylaşmak ve onu haberdar etmek istiyor olabiliriz. Bir diğer yoruma göre birine mektup yollamak, en kısa sürede o insanla görüşme isteğimizi ifade eder. Zarfı açılmamış, kapalı bir mektup, henüz farkına varmadığımız duygu ve düşüncelerimizi simgeler.”


Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın