Rüyada Kraliçe Görmek, Kraliçe Olmak, Kraliçe Tacı

Rüyasında kraliçe olduğunu gören bir kadın her is­teğine kavuşur. Bir erkeğin kraliçe görmesi de muradına ere­ceğine işaret eder. Bir kraliçeyle evlendiğini gören erkek, ün ve şeref sahibi olur. Kraliçenin bir şehre, bir köye, bir eve veya bir mescide girdiğini görmek, orada yaşayanların felakete uğrayacaklarına delildir.

Kraliçenin tartıştığını gören, arzusuna kavuşur. Kraliçenin elini kestiğini görmek, ona muhalefet et­mektir. Kraliçenin hasta olduğunu gören, hapse girer. Kraliçenin yüksek bir yerden düşmesi, sarığının, kılıcının alınması veya traş edilmesi yerinden indirileceğine veya vefatına işarettir. Kraliçe olduğunu gören, bu vazifeye ehil değilse bir felakete uğrar.

Kraliçenin kendisine bir şey verdiğini, elbise giydirdiğini veya bir yere bindirdiğini gören, layıksa bir vazifeye ge­tirilir. Kraliçenin konuştuğunu gören, selamete çıkar. Onunla bir yatakta yatmak, ata binmek, oturmak (vb.) devlet idarecilerine yakın olacak bir vazife gelmeye işarettir. Padişahı uykuda görmek, halkın meseleleriyle il­gilenmediğine işaret eder.
Günümüzde Cumhurbaşkanı görmek, rüyada çirkin bir hal yoksa hayır ve menfaattir. Cumhurbaşkanı, dünya ’ nimetleriyle ve itibarla yorumlanır.

Rüyada Kraliçe Görmek

Kraliçe bir eve, bir mescide, bir şehre, bir köye girdiğini görmek oralarda oturan insanların bir bela ve fe­laketle karşılaşacaklarına, Kraliçe ve kral ile düşmanlık ettiğini görmek ihtiyaç duyduğu şeye ve arzusuna kavuşmaya, kraliçenin sağ elini kestiğini görmek padişaha karşı geleceğine işarettir. Kraliçenin yüksek bir yerden düştüğünü yahut düşürüldüğünü veya ba­şından sarığının elinden kılıcının alındığını ya da saçının tıraş edildiğini görmek makamından alaşağı edilmesine yahut vefatına işaret eder.

islami ruya tabirleri-1001ruyaİslami Rüya Tabirleri: Rüyada Kraliçe

Kirmanî’ye göre, “kraliçe veya kralla mücadele ettiğini yahut iddialaştığını iddiasını da ispatlamaya çalıştığını gören kral veya ma­kamında kendisine vekalet edenlerden biriyle görüşür. Kirmanî’ye göre, üzerinde ayıp sayılabilecek bir şey bulunmadığı hal­de adaletli kraliçe görmek hem dünyada, hem de ahirette tüm arzuların gerçekleşmesine delalet ettiğinden her halükarda hayırdır.”

İbn-i Sirin’e göre, kraliçe veya kral görmek 12 şekilde yorumla­nır: imamlık, ilim, hitabet, ün, şöhret, hüküm, itaat, şeref, onur, haysiyet, itibar, yükselme.

Danyal’a (a.s.) göre, Kraliçenin rüzgara hükmettiğini görmek onun etkisi alanının genişlemesine, emrinin etkinliğine; kraliçeyi yerin yuttuğunu gör­mek ülkede güç ve sebata, bir başka rivayete göre üzüntü, keder ve sıkın­tıya; bir kraliçe veya padişaha tereddüt ettiğini görmek onun sevgi ve dost­luğunu kazanmakla hayır, fayda ve makama; kraliçenin cemaatinden birinin padişahın emrini yerine getirmede tereddüt ettiğini görmek, temkinli olma­ya, acele etmemeye; layık olan birini padişahın kılıcına at gibi bindiğini görmek tahta oturacağına, layık değilse zarara ve kötü nam sahibi olma­ya; hükümdarı evinde uyur ve rahatına bakar görmek padişahtan bekledi­ği işin görüleceğine, bir rivayete göre saltanatın bir işte kendisine muhtaç olacağını işarettir.

psikolojik ve modern ruya tabirleri-1001ruyaPsikolojik ve Modern anlamı

Rüyada görülen kraliçe, çoğunlukla anne figürünün tem­silcisi olarak değerlendirilir. Ancak aynı zamanda, rüyayı gören kişinin kültürünü ve geleneklerini de temsil eder. Kraliçe yakında sevinçli bir haber alacağınıza ve çok sevineceğiniz anlamına gelebilir.

Yorum yapın