Rüyada Kapı Görmek, Kapı Açmak, Kapı Kilitlemek

Rüyalarda görülen kapı; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada kapı görmek, kapı açmak farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Kapı Görmek

🙂 Her türlü kısmeti temsil eder. Kapı, eve, hanıma ve hizmetçiye işarettir. Kapı, evin işlerini yürüten kimse ile tabir edilir. Rüyada kapı görmek kadına işaret eder. Ev kapısı hane sahibine, oda kapısı evin hanımına, ki­ler kapısı hizmetçilere, mutfak kapısı da rızka işaret eder. Rüyada ev görmenin detaylı anlamını öğrenmek için BKZ.

Rüyada Kapı Açmak

🙂 Rüyada açık kapı görmek, halin değişmesi ile tabir edilir. Bekâr bir kimse kendisine yabancı bir evin kapısının açıldığını görürse o evin kızıyla izdivaç eder. Kapıyı açsa işleri açılır. Bazen de yabancı bir evin kapısının açılması rüya sahibinin işleri­nin açılmasına ve kendisine gelecek yardıma işaret eder.

Rüyada Kapı Kilitlemek

🙂 Rüyada görülen kilitli kapılar ise bekâr kızlara ta­birdir. Bu rüyayı gören; sıkıntının ardından bollu­ğun geleceğinin haberini alır. Rüyada bir kapı kilitlediğini gören, bir kişiyle evlenmek için talip olup onunla nikah kıyar.

Rüyada Beyaz Kapı Görmek

🙂 Bekar birinin sağlam ve beyaz renkli bir kapı görmesi, mutlu bir evliliğe işarettir. Rüyada görülen beyaz kapı; rüya sahibinin ahiretinin güzel olacağına işaret sayılır. Beyaz kapı düşündüğünüz fikirlerin başarılacağına yorumlanır.

😐 Rüyada beyaz kapı görmeniz, size gelecek kıs­metlerin tercihinde zorluk çekeceğinize, bütün gayretlerinize rağmen başarısız olacağınıza yorumlanır. Bu rüya; hastalık, gam ve zayıflıktır. Beyaz kapı; kısmetle ilgili olumsuz gelişmeler olacağını belirtir. Bu rüyayı gören; be­lâlardan emin olur.

Rüyada Açık Kapı Görmek

🙂 Açık kapılar evli kadınlara işarettir. Kendiliğin­den açılan kapı, yorulmadan elde edilecek bir başarıyı; bir ka­pıyı açmaksa, kişisel gayretinizle bolluğa kavuşacağınızı anla­tır. Bir kapıyı anahtarla açtığını gören, mal sahibi olur. Bildiği bir kapıyı açtığını gören ihtiyacını elde etmek için birinden yardım görerek bunu başarır, ya­ni ihtiyacına kavuşur.

Rüyada Demir Kapı Görmek

🙂 Rüyada demir kapı görmek: Darlıktan genişliğe çıkma­ya işarettir. Bu rüya; duanın kabulüne dalalet eder. Rüyalarda görülen demir kapı uzun süre beklediğiniz müjdeli haberin çok yakında gerçekleşeceğine yorumlanır.

Rüyada Kapı Anahtarı Görmek

🙂 Rüyada kapı anahtarı gören; evlenir. Bu rüya; alacağınız bir haberin sizi fazlasıyla sevindireceğine işaret eder. Ayrıca sakin bir hayat arzunuza da kavuşacağınıza delalet eder. Kapının anahtarını görmek, dilediği şeye sahip ve düşmanına karşı başarılı olmaya yorumlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Danyal (a.s.): “Kapı, kadınla tabir olu­nur. İster bilinen ve tanınan, isterse bilinmeyen ve tanınmayan kapıların açıldığını görmek rüya sahibinin hayır ve nimet sahibi olmasına, eğer ka­pılar yol üstündeyse rüya sahibinin hayır ve nimete çok çabuk sahip ola­cağına işaret eder. Evinde gereğinden fazla kapı açıldığını görmek evi­nin yıkılmasına ve işlerinin bozulmasına, eğer kapılar haddinden ve gere­ğinden çok değilse rızık elde etmek için çalışmaya, ticaret kapılarının açıl­masına, yani işlerin yoluna girmesine yorumlanır.” demiştir.

İbn-i Şirin: “Önünde bir evin kapısının açıldığını görmek saygıdeğer bir kimse ta­rafından eline mal geçeceğine ve bunu da aile ve yakınları için biriktirece­ğine işarettir. Evinin kapısının kapandığını, kırıldığını veya yandığını gören, büyük bir felaketle ve zorluklarla karşılaşır. Evinin kapısını kapanmış görmek o evde yaşayanlara büyük bir belanın isabet edeceğine, bir kapıyı kapamaya çalıştığı halde buna gücünün yet­mediğini görmek, bir kadın tartından başına zor bir işin açılacağına, kapı­sının ortasında küçük bir kapının daha bulunduğunu görmek evinin kadın­lar için ayrı bir kapısının olmasına yorumlanır.” demiştir.

Cafer Sadık (r.a.): “Bir evin bütün kapıları tabirde aynı mana­ya gelse de sokak kapısı tabirde daha çok kadına işaret eder. Kapıyı yerinden çıkardığını görmek eşi­ni boşamaya, yerinden söküp koparmaksa eşinin ölümüne delalet eder. Bir çilingire yeni bir kapı yapmasını emrettiğini gören bekar biriyle evlenir. Kapıyı kapayacak bir şeyi olmadığını ve açık kaldığını gören dul biriyle ev­lenir. Kapı görmek üç şekilde tabir olunur,” demiştir: Ev sahibi, eş ve hizmetkar. Bir şehrin ve kalenin kapısı, melikin kapıcısı veya en yakını ile tabir olunur.” demiştir.

Mağripli Cabir: “Vahşilerin yani birtakım eşkıyaların kapısına geldikle­rini ve orada bağrıştıklarını görmek, bazı gençlerin ailesini rahatsız ede­ceklerine; kapısında iki tane halka olduğunu görmek o yörede yaşayan in­sanlara hayır ve rızık kapılarının açılacağına delalet eder. Kapısına bir eşik yaptırdığını gören evlenir. Kapıyı açmaya çalıştığı halde bunda başarılı olamayan ve gayretleri faydasız kalan zor bir işe girer ve ondan bir fayda elde edemez. ” demiştir.

Seyyid Süleyman: Bir kapıyı kapayıp diğerini açtığını gören tekrar evlenir. Bir süre kapalı kalan bir kapıyı açtığını gören üzüntü ve sıkıntıdan kurtulur, ummadığı bir yerden iyilik görür. Bir rivayete göre eşinden ayrıla­rak başka biriyle evlenir. Kapıyı kapatmak eşinden azar işitmektir. Ka­pıdan çıktığını ve bir daha dönmemeye niyetlendiğini görmek, bir işten, bir görevden ayrılmaya, dar bir kapıdan geniş bir mekana çıktığını görmek, iyiliğe, güzelliğe ve üzüntüden kurtulmaya, kapıyı aradığı halde bulamadı­ğını görmek, bir işte çok çalışıp gayret gösterdiği halde başarılı olamama­ya, kapı revze (küçük pencere) çıkarılmış olduğunu görmek eşini sevindirmeye delalet eder,

İmam Nablusi: “Evin giriş kapısının diğer kapılardan daha geniş olduğunu görmek ba­zı kimselerin o eve izinsiz olarak gireceklerine; sokak kapısının yerinde ol­madığını görmek ev sahibinin ölümüne veya durumunun kötüleşeceğine; dar bir kapıdan geniş bir mekana çıktığını görmek sıkıntıdan ferahlığa çık­maya, korku ve üzüntünün yerini sevinç ve mutluluğa bırakmasına; evinin iki tane kapısının bulunduğunu görmek eşinin ahlaksızlığına; sokak kapı­sının ardına kadar açık olduğunu görmek hükümet tarafından bir zarar görmeye veya o evin yıkılmasına işarettir.”

Kirmani: “Rüyada kapısının halkasının koptuğunu görmek sapıtmaya, kapısını kapamak istediği halde kapanmadığını gör­mek beceremediği, üstesinden gelemediği bir işin elinden alınmasına, evi­nin kapılarının bir çok yönden açıldığını görmek zenginlik kapılarının ken­disine açılmasına, evinin kapısını oldukça büyük görmek durumunun dü­zelmesine, evinin kapısının yerinden çıkarılarak başka bir tarafa götürül­düğünü görmek evin büyüğünün başına bir kötülüğün geleceğine işaret eder.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada kapı görmenin psikanalizi: Rüyada bir kapıdan içeri girmek, yeni bir çevreye ve yeni koşutlara adım atmak; farklı bir aşamaya başlamak anla­mına gelir. Bir kapıdan dışarı çıkmaksa, uzaklaşmak is­tediğimiz bir olgunun varlığına işaret eder. Eğer kapı­yı açmakta zorlanıyorsak, kendi kendimize engeller yaratıyoruz demektir. Kapı ardına kadar açıksa, yeni başlangıçlara güvenle adım atacağımızı düşünebiliriz.


Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın