Rüyada Kadın Görmek, Hamile Kadın Görmek, Yaşlı Kadın

Rüyalarda görülen kadın; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada kadın görmek, hamile kadın görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Kadın Görmek

🙂 Kadın görmek dünyadır. Rüyada kadın görmek, hayır ve rahatlıkla geçecek yıla işaret sayılır. Rüyada kadın görmek; toprak, bahçe gibi şeylerle de tabir olunur. Tabircilerin görüşü, kadını genellikle dünyayı temsil ettiği yönündedir. Ayrıca ismine de dik­kat etmek gerekir. Çünkü isminin anlamı olacak şeyleri açıkla­yabilir. Yani ismi Neşe olan bir tanıdığını gören, o insandan ne­şeli bir haber alabilir. Güzel bir kadınla konuştuğunu veya sohbet ettiğini ya da gülüşüp oy­naştığını yahut da o kadının odasına girdiğini görmek o yılın bereketli ge­çeceğine, hayır ve mutluluğa, eğer rüya sahibi fakirse malının ve kazan­cının artacağına hapis ise kurtulacağına işarettir.

😐 Rüyada görülen kadın tanıdıksa o za­man yorum da değişir. Örneğin dargın olduğu bir kadını gören kimsenin işlerinde terslik ve kazancında azalma olur. Tanımadığı güzel kadın görmek, sonu olmayan yani gel­diği gibi giden mal demektir. Çünkü güzellik kalıcı olmayıp zamanla deği­şir. Günahkar ve zina eden bir kadın görmek eğer dindarsa hayır ve bereketin çoğalma­sına, eğer yalancı ve karıştırıcılardan ise inanç zayıflığı, haram, kötülük ve zararla tabir olunur.

Rüyada Hamile Kadın Görmek

🙂 Rüyada hamile kadın görmek; işlerin düzen­li olduğuna işaret eder. Bu rüya; sıkıntıdan sonra ferahlamaya, maddi-manevi sı­kıntılardan kurtulmaya ve hayra işaret eder. Hamile kadın görülmesi bekarlar için evleneceğine, evliler isinse saadete kavuşacağına delalettir. Rüyada hamile görmenin önemli anlamını öğrenmek için BKZ.

Rüyada Yaşlı Kadın Görmek

🙂 Rüyada genç veya yaşlı bir kadın görmeniz, mala ve paraya düşkünlük göstereceğinize, elinize oldukça bol para ve mal geçeceğine delâlet eder.

Rüyada Kadın Organı Görmek

🙂 Rüyada kadın organı görmek; alacağınız bir haberin sizi fazlasıyla sevindireceğine işaret eder. Ayrıca sakin bir hayat arzunuza da kavuşacağınıza delalet eder.

Rüyada Güzel Kadın Görmek

🙂 Gö­rülen kadın genç ve güzelse, yaşanacak sıkıntıları unutturacak bir iyilikle karşılaşılır. Bir kimsenin rüyada evine güzel bir kadının girdiğini görmesi, sevinç ve ferahlık olarak yorumlanır. Ziynetli ve gü­zel kadın gören zengin olur.

Rüyada Doğum Yapan Kadın Görmek

🙂 Rüyada doğum yapan kadın görmek; İş hayatınızda başarı  kazanıp, gelirinizin artacağına, kısa bir yolculuğa çıkıp, sıkıntılı durumdan kurtulacağınıza işarettir. İçinde bulunduğunuz zor durumdan hiç tanımadığınız birinin yardımıyla çıkacağınıza işarettir.

Rüyada Yabancı Kadın Görmek

😐 Yaban­cı kadın ve kız haram mala delâlet eder. Malını israf et­meye ve sıkıntı çekmeye işaret eder. Rüyada yabancı bir kadının görülmesi genel olarak de­dikoduya, entrikaya, yalana ve karışık işlere yorulur.

Rüyada Ünlü Kadın Görmek

🙂 Rüyada ünlü kadın gören kimsenin işleri eskisinden daha iyi bir hale gelir ve kazancı yükselir. Sevinçli ve tez habere işarettir. Aynı zamanda mesut günlerin yakın olduğuna işarettir.

Rüyada Çarşaflı Yapan Kadın Görmek

🙂 Rüyada çarşaflı kadın görmek; dinde salaha, dünyada mutluluğa ve ferahlama­ya delâlet eder. Tren ile bir seyahate çıkacağınıza, bu yolculuktan biraz canınız sıkkın olarak döneceğinize işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Cafer-i Sadık: “Yaşlı kadın görmek dünya ile tabir olunur, ihtiyar bir kadının kendisine doğru geldiğini, kendisine iltifat ederek konuştuğunu gören dün­yaya yönelir. Yaşlı kadının (özellikle vücudunda eksiklik var ve çirkinse) kendisine arkasını dönüp uzaklaştığını görmek dünyanın kendisinden yüz çevirmesine, ihtiyar bir kadın ile şakalaşıp seviştiğini görmek dünyaya ta­lip ve o kadına istekli olmaya, dünya nimetlerinden o kadınla şakalaşma­sı ve sevişmesi oranında yararlanmaya delalet eder. Kadınla şakalaşıp sevişen kişinin tanınmamış ihtiyar kadından daha güçlü olduğu herkesçe kabul edilmiştir. Eğer görülen kadın güzel ve iyi ahlaklıysa, sahip olunacak dünyalığının haram ya da dinen mekruh oluşu­na, eğer kadın çirkin, saçları düzensiz ve karmakarışık ve kirli ve pis ise ne dine ne de dünyaya yarar, hayırsızlığına delalet eder,” demiştir.

İbn-i Şirin: Bir kadının dinle ilgili konularda iyiliği emrettiğini, kötülükten yasakla­dığını görmek (özellikle bu kadının rüya sahibi ile bir ilgisi varsa) dinde kurtuluşa yorumlanır. Birçok kadının bir yere nakledildiğini gör­mek o ülkeye çalışmak için birçok insanın geleceğine; bir kadının kendi­siyle çekişip (dilleşip) aralarında üzüntü verici bir durumun ortaya çıktığı­nı, bunun nefret derecesine vardığını görmek nimetin yok oluşuna; eğer rüya sahibi makam sahibiyse görevinden alınmasına, artık karar ve yetki sahibi olmamasına; bu kadınla sonradan barıştığını görmek yeniden me­muriyete dönmesine, makamına oturmasına, durumunun düzelmesine yorumlanır. Daha önce hiç rastlamadığı dağınık saçlı ve çirkin bir kadın görmek elin­deki bir şeyin kaybolmasına, eğer kadın güzelse kaybettiğini tekrar bulma­sına delalet eder,” demiştir.

Kirmanî: “Bir kadını öptüğünü gören mutla­ka bir şeyini kaybeder. Bir kadınla seviştiğini (cima ettiğini) görmek hayra yorulmaz. Eşini başka bir erkekle gören kimsenin malı ve mevkisi elinden gider. Başka bir rivayete göre bu rüya servet, dünyalık, zenginlik ve geniş­lik demektir. Eşinin kendisini arkasında yüklendiğini gören zengin olur, hayır ve hasenat sahibi olur. Güzel bir kadını yüklendiğini gören hasta ise iyileşir, hapis ise kurtulur, üzüntü ve sıkıntısı varsa onlar da yok olur. Karısının bir erkeği davet ettiğini görmek, kadın hamileyse, erkek ço­cuk doğurmaya, eğer hamile değilse hayır ve fayda elde edilmesine; kısır bir kadının gebe olduğunu görmek dünya ve ahirette hayır ve kurtuluşa işarettir,” demiştir.

İsmail El Eş’as: “ Genç karısının yaşlandığını görmekte hayır yoktur. Karısının güzelliğinin gittikçe arttığını görmek ise din ve dünyada bolluk, hayır ve menfaat sahibi olmak demektir. Karısının fahişelik yaptı­ğını ve kötü şeyler işlediğini görmek yukarıda adı geçenin yani kadının na­mus ve safiyetini korumasına, karısını daima Allah’a ibadet ve dua eder görmek o kadar iyi değilse de bir kötülüğün olmamasına işarettir. Karısını oldukça tutucu (mutaasıp), namuslu ve temiz görmek, onun bunun aksi bir durumda olmasına, bir yerde kadınlardan bir grubun kendisine baktıkları­nı veya onlardan birinin kendisini çağırdığını görmek ilgisi bulunmadığı bir iftiraya uğramaya, birçok kadının birbiriyle kavga ve düşmanlık yaptıkları­nı görmek dünyada hayret verici işlerin meydana gelmesine ve bu yüzden bazı insanlarda bir şaşkınlığın meydana gelmesine işarettir. Kadın görmek, özellikle rüya sahibine karşı mütebessim ve güler yüz­lü olursa, mutlaka iyiye işarettir,” demiştir.

Ebu Said El Vaiz’: “Eşinin kendisine başka bir eş veya kadın sunduğunu gören, eşinden ayrılır ve aralarında düşmanlık olur. Güzel ve genç bir kadının kendisine yüzünü çevirdiğini görmek ileride talihsizlikten sonra genişliğin, düzelmenin meydana gelmesine, şişman kadın görmek yılın bolluk ve bereketine, zayıf kadın görmek kıtlığa ve iş­lerin yolunda gitmemesine, az kazanca delalet eder. Süslenmemiş ve kapalı (örtülü) yaşlı kadın görmek hayra yorulmaz,” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada kadın görmenin psikanalizi: En genel kültürel değerler uzantısında kadın, sıcaklığın, an­neliğin, sığınmanın, doğurmanın, duygusallığın ve koruyucu/göze- tici bir varlığın simgesidir. Rüyalarda, diğer ayrıntılara ve rüyayı gören kişinin niteliklerine göre bu unsurlardan birini ya da bir­kaçını içerebileceği gibi, başka imgelerle de donanabilir. Bir kadı­nın rüyasında kadın, umutları, ihtiyaç duyulan bir şeyi, endişeleri ve kaygıları ifade edebilir. Bir erkeğin rüyasındaysa, karşı cinsle iliş­kileri, sevilen bir kadını ya da genel olarak anne imgesini temsil edebilir. Rüyada görülen kadının kimliği ve fiziksel ya da ruhsal özellikleri, belirleyici olacaktır.

Bir kadının rüyasında yaşlı bir kadın, hem bilge birinin varlığını, hem de yaşlanmaktan duyulan korku­yu anlatıyor olabilir. Bir erkeğin rüyasında yaşlı bir kadın, anneyi ve anneyle olan ilişkileri simgeler. Bir kadın için, rüyada gördüğü ken­disinden daha genç bir kadın, doğrudan doğruya kendi gençliğine gönderme yapıyor olabilir. Bir erkek içinse, daha pragmatik bir yorum söz konusudur ve genç bir kadın, cinsel arzuları, böyle genç birisiyle birlikte olma isteğini vurgular. Egzotik, gizemli, mis­tik. imgelerle yüklü bir kadın figürü, bir kadının rüyasında yararlan­madığı kendi potansiyelini ve sezgilerini; bir erkeğin rüyasındaysa, bilinçaltıyla bilinç arasında kurulan köprüleri, aşk ve sevgiye du­yulan ihtiyacı ve aşık olma potansiyelini belirtiyor olabilir.

Anonim Rüya Yorumları

  • Eğer bir kadın rüyada ölse veya kadın kendine bir şey verse, dünya ile meşgûl olur.
  • Çirkin kadın gören fakir düşer.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın