Rüyada Kabe Görmek, Kabeye Gitmek

Rüyalarda görülen kabe; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada kabe görmek, kabeye gitmek farklı şekilde yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Kabe Görmek

🙂 Her zaman hayra yorulur. Bekâr bir kimsenin Kâbe’yi görmesi evlenmesine ve güzel geçinmesine tabir olunur. Rüyada Kâbe görmek; büyük sevaplı bir işe vasıta olmakla yorumlanır. Rüyada Kabe’yi görmek; din ve dünya için hayırlı olan bir amel işlemeye ve kabeyi ziyaret etmeye işaret eder. Kâbe’nin içine girdiğini gören kimse âlim kimselerle ilişki kurar ve onların ilminden istifade eder. Bazen de bu rüya yönetici konumunda olan kimselerin hayırlı ol­masına işaret eder. Rüyada Kabe’yi görmek, reis, hakim, evlenme ile yorumlanır. Haccın şartlarını yerine getirdiğini görmek her halükarda hayra yorulur. İhrama girmek ibadete başlamaya ya da günahtan arınmaya yorumlanır.

😐 Kendisini Kâbe’nin damında görmek isyankarlığıyla İslam’ı çiğne­meye, Kâbe’yi görüp de hiçbir ibadette bulunmamak dinde ve inançta umursamazlığa yorumlanır.

Rüyada Kabeye Gitmek

🙂 Rüyada Kâbeyi ziyaret etmeniz, bütün duâ ve di­leklerinizin Allah indinde kabul olacağına, bekârlara hayırlı bir evlilik olacağına, ferahlık ve rızık bolluğuna delâlet eder. Haccetmek için Kâbe’yi ziyaret ettiğini görmek, Al­lah (cc)’ın farzlarından birini yerine getirmeye, doğru sözlü ve güvenilir olmaya delâlet eder. Kabe’ye girdiğini görmek, büyüklerden birinin huzuruna girmektir. Kabe’ye gir­diğini görmek imanlı olacağına delalet eder. Kabe’yi tavaf edip şartlarından birini ye­rine getirmek dindarlığa, Kabe’ye karşı durduğunu görmek din ve dünya­sına yarayacak olan bir şeyi elde etmeye çalışmaya işarettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Nabluslu Abdulgani: “Hacer’ül Esved’i (Kâbe’nin duvarına ya­pışık kara taş) öpmek ya da ona elini sürmek halifelere ve hükümdarlara bağlılığa yani devletine sadakate, ilmiyle amel eden bir alimin ve ibadeti­ni aksatmayan bir imamın vasıtasıyla tövbekar olmaya ve uslanmaya, ço­cuklarını, eşini ya da bir dostunu görüp onunla öpüşmeye makam ve hü­küm sahibi kimselere hizmete işaret eder. Hacer’ül Esved’e dokunmak Hi­caz bölgesinden ya da Peygamber torunlarından mübarek bir zata uyma­ya, onu kendisine örnek almaya işarettir. Adaletli bir hükümdar kendisini Kabe’de görse namı dört bir yana ya­yılır, dünyaca tanınır, iyilik ve hayır ile uğraşır. Eğer Rüya sahibi zalim bir kişi ise yukarıdaki tabirin tersi olur.”

Kirmani: “Kabe’yi görmek emniyet, iman ve İslamdır. Eğer Kabe’yi gören hastaysa iyileşir, duaları kabul olur. Yüzünü Hacer’ül Esved’e (Siyah taşa, Kabenin duvarında ve bir insanın kolayca uzanabileceği yükseklikte bulunan ortası oyuk taş) sürdüğünü gör­mek veya Hacer’ül Esvedi öpmek ilim sahibi biriyle sohbet ve arkadaşlık edip ondan faydalanmaya delalet eder. Kendisini Kabe’nin altın oluğunun altında görmek hacca gitmeye, dileğinin kabul olmasına, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kabrini ziyaret etmeye delalettir. Kendisini Makam-ı İbrahimde gören hacca gider ve sağ salim geri dö­ner. ” demiştir.

Cafer Sadık’a (r.a.): “Kabe’yi görmek beş şekilde yorumlanır: Halife, büyük imam, iman, İslam, mümin­lere güven. Safa dağında bulunduğunu görmek, geçimde ferahlığa, Safa ile Merve arasında yürüdüğünü görmek iyilikle çalışmaya, Arafat’ta durdu­ğunu görmek günahlarının affedilmesine, Mina vadisinde bulunduğunu görmek arzusuna kavuşmaya, hasta ise iyileşmeye, günahlardan temizlenmeye, Mekke-i Mükerreme ve etrafındaki mübaret mekanlardan birin­de bulunduğunu görmek hayır ve berekete işarettir. Hacca gidip oradan geri döndüğünü gören arzusuna kavuşur, günah­ları affolunur, doğru yola girmiş olur.” demiştir.

İbn-i Şirin: “Namaz, mescit, cami, İslam, Kur’an, sünnet, Mushaf, alim, ba­ba, efendi, eş, anne ve cennet ile tabir olunur. Evi Kabe olup halkın evini ziyaret ettiğini gören halkın sıkıntı çektiği bir işin başına geçer veya bir cemaate imam ve önder olur, hayır ve nimet sahibi olur. Hac kafilesi ile birlikte olduğunu görmek Allah’ın rahmetine kavuşma­ya, hac kafilesiyle bir konaklama yerinde karşılaştığını görmek rahata ka­vuşmaya, hac kafilesinin hareket ederek ilerlediğini, kendisinin ise geride kaldığını görmek yanlışlığa, hasrete ve gözyaşı dökmeye, kendisinin bir kafilenin içinde bulunduğunu ve bir şey aradığını fakat bulamadığını gör­mek şaşkınlığa, telaşa ve mahrumiyete delalettir.” demiştir.

Seyyid Süleyman:Kabe’ye girmek, devlet dairesine girmek şeklinde yorumlanır. Kabe’yi gören halifeyi veya sultanı görür. Kabe’yi görmek halife, vezir, reis, hakim, evlilik, Kabe’yi ziyaret ve müjdelenmekle tabir olunur. Kabe’nin içinde namaz kıldığını gören halifeye yahut devlet büyüklerinden birine yakın, düşmanından emin ve iyilik sahibi olur. Kabe’yi görmek halifenin huzuruna yahut makamında oturan devlet büyüklerinden birinin huzuruna girmek demektir. Kabe’den bir haber aldı­ğını görmek sultandan ve halifeden bir iyilik ve ihsana delalet eder. Ka­be’nin duvarlarından birinin yıkılmış olduğunu görmek devletin ileri gelen­lerinden birinin ölümüne işarettir.” demiştir

Ebu Sait El Vaiz: Gökten meleklerin inip Kabe’yi başka bir yere götürdüklerini görmek o yerde emniyet ve güvenlik içinde bulunacağına, Kabe’nin yıkılmış oldu­ğunu görmek farzları terk etmeye; memur olmayan birinin Kabe’yi evinde görmesi salih ve erdemli bir kadınla evlenmeye delalet eder. Kabe’yi tavaf ettiğini ve Haccın şartlarından bir kısmını yerine getirdiğini görmek din ve dünyada kurtuluşa ereceğine yahut bir pa­dişaha hizmet edeceğine, sünnete aykırı olarak haccın şartlarından birini eksik bıraktığını görmek inancında bir yanlışa ve sapkınlığa, Kabe’yi evin­de görmek şerefe, büyüklüğe ve saygıya ya da namuslu ve erdemli bir ka­dınla evlenmeğe, iyiliksever ve akıllı olmaya; Kabe’de bir eksiklik görmek yakınlarınızdan birinin eksikliğin, kusurun bulunmasına yorumlanır.” demiştir.

İsmail El Eş’as’a göre: Kabe’ye baktığını görmek korktuğuna karşı güvencede olmak demektir. Kabe’den bir şey çalmak haram işlemeye, Kabe’ye doğru yürüdüğünü görmek din­darlığa, Kabe’de ihtiyacını giderdiğini görmek bir bela ile karşılaşmaya de­lalet eder. Kabe’yi kendi evinde görmek kudret ve kuvvet sahibi olmaya, evinde Kabe’yi kötü bir durumda görmek felaket ve belaya, evinin Kabe olduğu­nu görmek Müslüman imamlara uymaya, Kabe’nin üstünde namaz kılmak dinden çıkmaya, haram işledikten sonra Kabe’nin damında namaz kılmak kötü, yanlış yola ve sünnete aykırılığı ile birlikte büyük bir makam elde et­meye, Kabe’yi çiğnediğini görmek sünnete aykırı hareket edip nefsinin is­tekleri doğrultusunda hareket eden, günübirlik kimseler gibi yaşamaya işarettir,

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada kabe görmenin psikanalizi: Rüyada görülen kabe bazen namaza işaret sayılır. Bazen de cen­nete çağrışım yapar. Çünkü Allah’ın evidir. Ayrıca, mevsim, cemaat ve yüksek makamlar olarak yorumlanır. Bir kimse rüyada kabeyi görse, hayırlı bir iş yapacağına ya da kötü bir işten sakınılacağına yorumlanır. Kabe’de namaz kıldığını görmek ise, o kişinin her isteğinin kabul edile­ceğine işarettir. Bir kimse rüyada Hac’a gitmiş olduğunu ve orada öldüğünü görse, şehit olacağına hükmedilir. Şayet Hatmi-i Şerife girdiğini ve orada namaz kıldığını görürse, her isteğinin Yüce Allah tarafından kabul edile­ceğine hükmedilir. Rüyada Kabe’nin kendi evinde olduğunu görmek, daima rahat ve huzur içinde bir ömür süreceğine yorumlanır.

Anonim Rüya Yorumları

  • Kâbe’nin duvarlarından birinin yıkıldığını görmek, hâlifenin veya ibadet ehli hayırlı bir kimsenin ölümüne delâlet eder.
  • Kâbe’de ihrama girdiğini görmek; bütün gü­nahlarından kurtularak gam ve dertten sıyrılacağına işaret sayılır.
  • Kabe’nin duvarlarından birini yıkılmış görmek, alimlerden veya meşhurlardan birinin vefatına işaret­tir.
  • Kabe’den bir şey çaldığını görmek, haram işlemekle tabir edilir.
  • Özellikle rüyasında Kabe’yi tavaf ettiğini gören kimse her yönden selamete ulaşır.
  • Kabe’yi tavaf etmek müjde ile tabir edilir.
  • Kabe’nin içinde na­maz kıldığını gören kişi, yöneticiye veya büyüklerden bir zata yakın olur.
  • Kabe’den bir haber almak, devletten gelecek bir hayıra işaret eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın