Rüyada Havuz Görmek, Boş Havuz Görmek

Rüyalarda görülen havuz; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada havuz görmek ve boş havuz görmek, farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Havuz Görmek

🙂 İçi temiz suyla dolu bir havuz ise, parlak bir geleceği müjdeler. Bazen de hayır ve menfaate de­lalet eder. Rüyada içi temiz su ile dolu bir havuz görmek, cömert, kerim ve faydalı bir kimseye işarettir. Su ile doldurul­muş bir havuz gören kişi, cömert birinden ikram ve iyilik gö­rür. Havuz rüyası, bazen de kadınlarla tabir edilmiştir. Rüyada su dolu bir havuz gören kişi, kamil akla sahip ve itibarlı bir ka­dın ile evlenir. Rüyada havuz görmek, kadınlarla tabir olu­nur. Suyu berrak ve temiz olan bir havuz görmek, güzel ve maişeti düzgün bir kadına işaret eder. Havuz görmek; gani ve âlim olmaya delalettir.

😐 Rüyada görülen kirli, yo­sunlu vb. bir havuz, sorunlu ve sıkıntılı günleri belirtir. Şayet havuzun suyu bulanık ve pis ise çirkin, iffetsiz ve haram yolla ka­zanç elde eden kadına delâlet eder.

Rüyada Boş Havuz Görmek

🙂 Rüyada boş havuzu suyla doldurduğunu gö­ren, aklı ve gayreti sayesinde isteklerine kavuşmasını sağlaya­cak koşulları yaratır. Boş ve temiz bir havuz, önünüze çıkacak fırsatı iyi değerlendirebilirseniz, hayatınızda olumlu ve önemli değişik­liklerin olacağına işaret eder. İçinde su olmayan boş havuza bir merdivenin indiğini görmek basamaklar adedince çocuğu olur. Bazı rüya tabircileri havuza indirilmiş olan merdiveni akrabalarla yorumlamışlardır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmanî’ye göre: “Havuz görmek, eğer suyu berrak ve temizse, güzel, ahlaklı, mal ve servet sahibi kadın; suyu kirli ve bulanıksa, çirkin, ahlak­sız, haram mal ve servet sahibi kadınla tabir olunur. Temiz ve suyu berrak bir havuza girdiğini veya böyle bir havuzun su­yundan içtiğini gören güzel, ahlaklı, helal mal sahibi bir kadınla evlenir. Bulanık ve pis sulu bir havuza girdiğini ve suyundan içtiğini gören çirkin, ahlaksız ve haram yiyen bir kadınla evlenir.

Nabluslu Abdulgani’ye göre: “Havuz şerefli, cömert, hayırlı, faydalı ve saygıdeğer bir insanla tabir olunur. Su dolu bir havuz gören şerefli, cömert ve saygıdeğer birinden iyilik görür. Havuzdan abdest aldığını gören üzüntü ve sıkıntıdan kurtulur. Ha­vuzdan su içtiğini gören iyiliksever bir hükümdar yada cömert bir kimse­den yardım görür. Evinde bir havuz yaptığını gören iyiliksever ve yardım­sever büyük bir insana yardım eder. Havuzun suyunun ağzına kadar dolduğunu ve bundan herkesin ya­rarlandığını görmek halkın hayırsever bir padişahtan iyilik görmesine de­lalet eder. Havuzdaki berrak suyun taştığını ve etrafını su altında bıraktığını gör­mek kerim ve adil bir padişahın varlığıyla ülkede bolluk ve bereket olaca­ğına işarettir. Bir havuzun suyunun kuruyarak çekildiğini görmek şerefli ve cömert birinin mal ve servetinin tükeneceğine, havuzun yıkıldığını görmek böyle bir insanın öleceğine delalet eder.

Cafer Sadık: “Havuz görmek kadınlarla tabir olunur. Suyla dolu bir havuz görmek akıllı, olgun, saygın, ağırbaşlı ve güzel bir kadınla yorumlanır. O havuza sahip olduğunu ya da ondan su içtiğini gören yukarıda özellikleri belirtilen bir kadınla evlenir. Havuzda yüzdüğünü görmek iyi değildir. Bazı tabirciler de hayırdır de­mişlerdir. Bir havuzun dibine daldığını ve kendisine bir zarar gelmediğini gören, bir kadına bağlanıp onun işlerini görür. Bir rivayete göre havuzda boğul­duğunu görmek üzüntüye işarettir. Bir havuzun kuruduğunu görmek hay­ra alamet değildir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada havuz görmenin psikanalizi: İç dünyamızı, duygularımızı ve hayallerimizi dile ge­tiren tipik simgelerden biridir. Rüyada baktığınız havuzun du­rumu, sizin iç dünyanızdaki durumun da aynasıdır.

Anonim Rüya Yorumları

  • Havuza atladığını, yüzdüğünü görense, aniden şansının açılmasıyla hayatta yükselir.
  • Havuzdan abdest aldığını görmek, üzüntü ve kederden kurtulmak; havuzdan su içmek, kerem ve şeref sahibi birinden gelecek rızıktır.
  • Havuzda yüzdüğünü görmek, iyilikle tabir edilir.
  • Havuzdan su içmek; bütün işlerinin âsan olup, eline büyük kazanç geçmeye delâ­let eder.
  • Rüyada havuz görüp burada yıkanmanız; tatili­nizin pek yolunda gideceğine, teşebbüslerinizin başarılı olaca­ğına, his âleminizde yenilik olacağına işarettir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın