Rüyada Hamam Görmek, Hamamda Yıkanmak

Rüyalarda görülen hamam; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada hamam görmek ve hamamda yıkanmak farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Hamam Görmek

🙂 Hasta biri, hamamda sıcak suyla yıkandığın görürse, iyi­leşir. Bir kimse ılık suyla yıkandığını görürse, esenliğe kavuşur. Rüyada temiz hamam görmek, sıkıntıdan sonra rahatlıktır. Rüyada sıcak hamam görmek, iyi bir aileye, yardımse­ver akraba ve dostlara delâlet eder. Sıcak hamam, nimet, genişlik ve dünya nimetine işarettir. Hamam görmek zina eden kadına ve erkeğe işarettir. Hamamın suyunun ılık görmesi; selâmet ve işlerin düzgün olmasıdır. Rüyada yıkılan hamam görmek, hayırlı bir olaya delalettir.

😐 Hamam görmek, tasa ve sıkıntı şeklinde yorum­lanır. Hamam rüyası, hamam ve suyun durumuna göre yorum­lanır. Soğuk hamam; üzüntüye, sıcak hamam; şiddetli sıkıntı ve üzüntüye, kirli hamam; sıkıntıya işarettir. Rüyada hamam görmek hüzün ve kedere işaret eder. Rüyada görülen hamamın so­ğuk olması, rüya sahibinin geçim sıkıntısı çekmesine ve problemlerinin üstesinden gelememesine delâlet eder. Hamamın suyunu çok sıcak görmek; hastalık, bitkinliğe işarettir. Hamam görmek üzüntü ve kedere işarettir. Rüyada hamama girdiğini veya hamamda oldu­ğunu gören, gam ve üzüntüye uğrar. Yaşadığı mahalle ve semtin yakınlarında hamam ol­duğunu görmek o civarlarda fahişelerin yaşamasına işa­ret eder.

Rüyada Hamamda Yıkanmak

🙂 Biriyle hamamda yıkandığını görmek, size kötülük yapmak isteyen ancak bunu başaramayacak zayıf bir düşmanı simgeler. Rüyada hamamda yıkandıktan sonra çıkmak: Sıkıntılardan kurtul­maya işarettir. Hamamda yıkanıp temizlendiğini gören kimse sıkın­tılarından kurtulur ve feraha ulaşır. Rüyayı gören hamamda yıkansa; borcundan kurtulur. Rüyada hamam görüp yıkanmanız; tövbe ge­rektiğine işaret olduğu gibi, yemin kefareti ödeme durumunda kalacağınıza da delâlet eder. Rüyada fin hamamı görüp yıkanmanız; iş­lediğiniz bir suçun kefaretini vermeniz gerektiğine yorumlanır. Bir rivaye­te göre hamamda sıcak suyla yıkandığını gören üzgünse bu üzüntüsün­den kurtulur.

😐 Sıcak ve buharı bol bir hamamda yıkanmak hileli yollardan kazanılacak paraya işaret eder. Hamama girerek çok sıcak bir suyla yıkandığını gören üzüntü ve sıkıntı içinde düşer veya hasta olur.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmanî: “Hamamda temizlendiğini ve boy abdesti aldığını görenin korktuğu bir şey varsa, bu korkusundan kurtulur, üzgün­se feraha erişir, zayıf ve hastaysa iyileşir, borçluysa borcunu öder, zengin­se malı azalır. Hamamda sıcak su içtiğini gören humma veya öldürücü bir hastalığa yakalanır. Mahallesinde hamam olduğunu görmek o yörede bir fahişenin türeye­ceğine işarettir. Bir hamam yaptığını gören evlenir; hamama girdiğini gören hamamın sıcaklığı kadar üzüntü ve sıkıntıya uğrar, sıcak suyla yıkanma­dığı takdirde bu üzüntü ve sıkıntısının sonu hayra delalet eder.

Seyyid Süleyman: Bir rivaye­te göre bu üzüntü ve sıkıntı kadınlar yüzünden olur. Eğer hamamın suyu soğuksa bu her türlü kötülükten kurtuluşa işarettir. Bazıları da sıcaklığı öl­çüsünde kötülük ve hastalığa delalet eder demişlerdir. Hamamda bir yerden başka bir yere pis ve kötü bir yere geçmek, iyi halden kötü hale, aksi ise tam tersi duruma işarettir. Hamamda kendisinden başka kimseciklerin bulunmadığını gören ka­dınlar tarafından; bu durumu gören kadınsa erkekler tarafından üzüntüye uğrar.”

Cafer Sadık (r.a.): “Hamam rüyasını; koca veya kadın, üzüntü ve ke­der, borç, işlerde durgunluk ve bozgunluk, dost ve arkadaş, alacak şeklinde tabir etmiştir. Bir rivayete göre hamam görmek, hamamda hizmet eden kadın veya evin en büyük kadını ile yorumlanır. Hamamcı olduğunu gören güzel bir kadınla evlenir. Bir kadının ha­mamcı olduğunu görmesi işlerinin yolunda olmasının ve menfaat görece­ğinin işaretidir.

Ebu Sait El Vaiz: “Hamam sultanın evidir. Oraya girdiğini gören üzün­tülü ve kederliyse, Allah’ın yardımıyla feraha kavuşur,” demiştir. Hamamda gusül abdesti aldığını gören sıkıntı, gam ve kederden kur­tulur. Hamama girip de orada içeri girmesini engelleyici bir şeyle karşılaştı­ğını görmek, eğer görülen iyi bir şeyse sakınca yoktur, şayet görülen kö­tü bir şeyse, hayra yorulmaz. Bazı rüya yorumcuları, hamamın kapısını, penceresini, camını açmak üzüntü ve kederin azalmasına işarettir, demişlerdir. Hamamda kandil (mum) yaktığını veya yakıldığını görmek hayırlı rü­ya sayılmaz. Halkın malını zulüm ile alan veya yiyen zalim bir vali ile tabir olunur.

Nabluslu Abdulgani: Hamamda bir grubun işret, yani eğlence alemi yaptıklarını gören bir kadınla zina yapar, hamam alemini gören herkes tarafından duyulur. Bir hamam yaptığını gören fuhuşla uğraşır, herkesin gizli sırlarını ve mahrem durumlarını öğrenmeye çalışır. Girilen hamam ılıksa aile ve akrabaları ona uygun olurlar, kendisini sever ve sayarlar. Şayet hamam soğuksa aile ve akrabalarıyla aralarında­ki ilişkiler kopuk olup, onlardan bir fayda görmez. Eğer hamam çok sıcak­sa akrabaları aksi bir karaktere sahip olduklarından onlarla hiçbir ilişkide bulunmaz.” demiştir.

İbn-i Şirin: “Hamamda elbiseleriyle bulunduğunu gören annesi, kız kardeşi veya ailesinden bir kadın; hamamda elbiseleriyle bulunduğunu gören kadınsa babası, erkek kardeşi veya ailesinden bir erkek yüzünden üzüntü ve ke­dere düşer. Bir erkeğin kadınlar hamamına, bir kadının da erkekler hamamına gir­diğini görmesi haram işlemeye delalet eder. Hamamın kapısına kadar gelip içeri girdiğini gören, birine bulaşır, ara­larında kavga ve gürültü çıkar. Hamamda bir şeyinin çalındığını gören biriyle mahkemelik olur. Hamama girip de orayı oturulamayacak kadar sıcak gören büyük bir üzüntü ve kedere uğrar. Hamama girip de orayı üşütecek kadar soğuk görmekte de hayır yok­tur. Hamam temizse, sıcak ve soğuk suyu mevcutsa, ısısı normal ise te­mizlenmek amacıyla orada bulunduğunu görmekte sakınca yoktur. Hamama girip de her yeri pis, kirli, pisliğe bulanmış bir halde görmek üzüntü ve sıkıntının artmasına hamamda erkeğin kadınların, kadının da erkeklerin avret yerlerini açık görmeleri, yani anadan doğma bir halde gör­mek inanç zayıflığına ve suç işlemeye delalet eder.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada hamam görmenin psikanalizi: Psikolojik anlamda hamamda banyo yapmak, yıkanmak, duş almak, oldukça geniş kap­samlı ve çok anlama sahip bir etkinliktir. En tipik ve net yorum, rüyayı gören kişinin temizlenme ve arınma isteği olduğuna iliş­kindir. Bu arınma, suçluluk duygusu ve bu duygudan kurtulma is­teğini gösterebileceği gibi, kişinin içinde bulunduğu çevre tarafın­dan yıpratıldığını ve bu yıpranmalardan uzaklaşma isteğini de ifa­de eder. Hıristiyan yorumlarında yıkanma, “vaftiz” ile de bağlan­tılı görülür ve suçlardan, günahlardan arınma isteğini simgelediği düşünülür. Banyo genelde insanın kendisini huzurlu hissetmesini sağlayan bir etkinlik olduğu için, banyo almak, huzur ve dinginlik arayışına da işaret ediyor olabilir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Fahişe bir kadın ha­mamda yıkandığını görürse fahişeliği bırakır ve bundan sonraki hayatını iffetli bir şekilde sürdürür.
 • Hamamda yıkandıktan sonra çıkmak: Sıkıntılardan kurtul­maya işarettir.
 • Rüyada mermer bir hamamda yıkanmak, sıkıntıların geçeceğini müjdeler.
 • Ancak çok sıcak ve buharlı bir hamam, büyük bir sıkıntının habercisidir. Özellikle böyle bir hamamda sabunlandığını gören kimsenin, büyük bir derdi olur.
 • Hamam­da şarkı türkü söylemek, hakkında ileri geri konuştuğunuz birisiyle yüzleşeceğiniz; hamamda yiyip içmek; adınızın bazı kötü olaylara karışacağı; hamam suyu içmek rahatsızlanacağınız anlamına gelir.
 • Rüyasında hamam yaptırdığını gören kimse, çevresine zarar verecek bir işe kalkışır.
 • Bazı rüya yorumcuları, hamam, kiliseyle tabir olunur, demişlerdir.
 • Hamamı kendine mesken edindiğini gören günah işlemede ısrarlı olur.
 • Hamamda şarkı söylediğini gören cevabını alacağı kötü bir söz sarf eder.
 • Karanlık hamam zindan; hamamın su deposu hayırsız kadın veya er­kek ile tabir olunur.
 • Bir hamam yapmak ya da tamir ettiğini görmek kötü, hama­mın yıkılmış olduğunu görmekse iyidir.
 • Hamamda yıkandığını görmek, su ılıksa, ferah ve sürura, eğer su çok sıcaksa hüzün ve kedere delalet eder.
 • Boş ve kimselerin olmadığı bir sırada hamama girip musluğun açık ol­duğunu, bunu kapamak istediği halde başaramadığını görmek eşinin bir başkasıyla meşru olmayan ilişkide bulunduğuna, kendisininse bunu en­gellemek istediği halde engelleyemeyeceğine, kurnadan (musluktan), taş­tan sıcak suların akıp gittiğini görmek eşiyle aralarında kavga ve çekişme olacağına işarettir.
 • Hamamı dünyanın refah ve servetiyle tabir edenlerin söylediklerine göre girdiği hamamın soğuk olduğunu görenin kazancı ve karı az olup is­tediğini elde edemez, her gün biraz daha fakirleşir.
 • Hamam normal bir sı­caklıktaysa rüya sahibi işlerinde istediği başarıyı elde eder, durumu gayet iyi olur.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

“Rüyada Hamam Görmek, Hamamda Yıkanmak” üzerine 2 yorum

 1. Rüyamda kalabalık bir yerde oturuyoruz elimde Bi şeyin üstünde 3-4 tane kanatlı karınca görüyorum 2 si yanımdaki arkadaşımın saçına uçuyor sonra benim saçım kaşınıyor saçımda karıncanın gezdiğini hissediyorum, şimdiden yorumunuz için teşekkür ederim

  Yanıtla
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Talih oyunlarında şansınızın güzellikle olacağına, düşüncelerini ve karakterlerini bilmediğiniz insanlarla çabuk kaynaşmaya işarettir…

Yorum yapın