Rüyada Hakim Görmek

Rüyanızda hakim gördüyseniz; İş ve aşk hayatınızda haşan kazanıp, itibarınızın artacağına, sizden yardım isteyen herkese yardım elinizi uzatacağınıza, bunun da faydasını göreceğinize işarettir.

  • Kendinizi hakim olarak görmek: İyi bir insansanız; iş hayatınız­daki sıkıntılardan kurtulacağınıza ve itibar sahibi olacağınıza. Eğer kötü ni­yetli biri iseniz; bunun size çok pahalıya mal olacağına, kötülüklerin üstünüz­den gitmeyeceğine ve şansızlıkların yakanızı bırakmayacağına işaret eder.
  • Hakimi karar verirken görmek: Hak ve hukukun yerini bulacağına işaret­tir.
  • Hakimden azar işitmek: İş hayatınızda zorluklarla mücadele edeceği­nize işarettir.
  • Davası için hakimin önünde bulunduğunu görmek, eğer bir kimsede alacağı varsa, yakında tamamen tahsil edeceğine, eğer rüyayı gören davalı ise, yakında bütün sıkıntılarından kurtulacağına işarettir.
  • Mahkeme görmek (aydınlık ise) o yörede hak ve ada­letin varlığına, (karanlık ise) hükümlerde zulüm ve haksızlığa;
  • mahkeme­de davacı ve davalının yüzleştirdiklerini görmek, kadının lehine hükmet­tiği kimsenin hayır ve menfaat görmesine, onur ve yükselişe;
  • aleyhine hümettiği kimsenin de zarar ve hasarına, aşağılanmasına ve hakarete uğramasına;
  • kendinin hakim huzurunda sorguya çekildiğini görmek dünya ve ahiret işlerinde hesap vermeye delalet eder.
İmam Nablusi

“Kadı ve hakim görmek rüyanın şekline, tarzına, rüya sahibinin durum ve mevkisine göre hayır veya şer, kâr ya da zarar, adalet yahut zülüm, yükselme veya aşağılanma ile yorumlanır. Ka­dının mahkemede hüküm vermesi için mahkemedeki yerinde oturduğunu görmek, o bölgede adaletin varlığına, rüya sahibinin adalet ve fayda elde etmesine; hâkimin mahkemede kararlarını verdiği makamından indiğini veya indirildiğini görmek, görevinden alınmasına ya da adil olmayacağına işarettir.”

Nabluslu Abdulgani
İmam Caferi

“Hakim görmek adalet ve insaf, çekişme ve düşmanlık ile tabir olunur. Kadıyı güler yüzlü görmek hayra, çatık kalpli görmek şerre (kötülüğe) işarettir. Yorumu kadının durumuna, tavrına, gi­yiniş tarzına ve hareketlerine göre yapmak gerekir.”

Cafer-i Sadık
Mağribli Cabir

“Hükmetmekte olan bir kadıyı görmek, o kadının verdiği hükme göre yorumlanır. Hüküm hayra dair ise hayır, cezaya dair ise kötüdür. Elinde terazi tutan bir kadı görmek o memlekette hak ve ada­letin mevcut olduğuna, kendisine yardım gözüyle ve şefkatle bakan, tatlı dille hitap ve iltifat eden bir kadı görmek alimlere yakın olmaya, şan ve şe­refe; bunun aksini, yani kendisine gazap ve hiddetle bakan ve şiddet içe­ren sözlerle hitabeden kadı görmek, hakaret ve aşağılanmaya, dini inan­cın eksikliğine ve azalmasına delalet eder.”

Mağribli Cabir

Kirmanî’ye göre hakim gormek: tanınmış ve bilinen bir kadı ol­duğunu yahut bu özelliklere sahip bir kadı gören kimse yüksek mevki ve makam sahibi olur. Uyku aleminde tanımadığı bir kadı görmek Allahu Teâlâ ve İlâhi hükmün gerçekleşmesi ile yorumlanır. Bu yüzden de hayır ve berekete, kadir ve kıymet sahibi olmaya, iki dünya mutluluğuna delalet eder.

İbn-i Sirin’e göre rüyada hakim: kadı ve hakim olup halk arasında hükmettiğini gören (yeterli ve layık değilse) za­rara, türlü belalara, sıkıntı ve zahmete girip malı, mülkü ve bütün eşyası telef olur. Bu rüyanın sahibi eğer seferde ya da gurbette ise yolu kapana­rak memleketine dönmekte zahmet ve sıkıtıya düşer. Tamamiyle zarara ve hüsrana uğrar. Eğer ulemadan ve kadılığa da layık biriyse bilfiil kadı olur. Durumu düzelir, işleri yoluna girer, hayır, menfaat saadet ve refaha erer.

Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada bir mahkeme salonunda yargıç veya hakim görmek, suçluluk duygumuzla ve kendi kendimizi yargılama isteğimizle bağlantılı­dır. Eğer yargıç bizsek, başka insanları suçlama ve yargılama eğili­minde olduğumuzu gösterir.

Yorum yapın