Rüyada Güneş Görmek, Güneş Tutulması Görmek, Güneş Gözlüğü Görmek

Rüyalarda görülen güneş; ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek? Rüyada güneş görmek veya güneş tutulması görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi ve kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Güneş Görmek

🙂 Rüyada görülen güneş, devlet reisi, anne-baba, altın veya güzel bir kadın ile yorumlanır. Rüyada güneş görmeniz; geçirdiğiniz veya ge­çireceğiniz ıstırabın artık sonu geldiğine, dileklerinizin yerine geleceğine delalettir. Güneş görmek; devlete ve izzet bulmaya, güneşi kendisine secde ediyor görmek; devlet ve refaha ermeye, nimet sa­hibi olmaya işarettir. Günah işlediği için tövbe eden kimsenin tövbesi ka­bul olur ve Allah (cc)’ın rızasına nail olur. Rüyada güneş görmek, ilim sahibi kimseye delâlet eder. Evli bir kimsenin rüyasında güneşin evinde olduğunu görmesi hayırlı ve akıllı bir çocuk ile müjdelenmesine delâlet eder. Güneşi kendi evinin içinde her tarafı aydınlattığını gör­mek, izzet ve şerefe delalettir. İnançlı, ilim irfan sahibi, nüfuzlu, güçlü ve yardımse­ver bir insanı temsil eder. Güneş aynı zamanda büyük başarılara, pırıltılı ve ihtişamlı bir yaşama da işaret eder. Rüyada güneşin doğuşunu görmek, güzel günlerin çok yakında geleceğini müjdeler.

 • Gü­neşin gökyüzünde yükseldiğini gören kimse, hayatta yükselir. Hatta çok ünlü biri de olabilir.
 • Güneş tam tepede pırıl pırıl par­lıyorsa, büyük bir hayaliniz gerçekleşir.
 • Güneşi batarken gör­mekse, büyük değişiklikleri anlatır.
 • Eğer güneş batarken gökyü­zü güzel renklere bürünürse değişiklikler hayatınızda fevkala­de yeniliklere neden olacaktır.
 • Batan güneş aynı zamanda ada­leti, eşit hakları da simgeler. Gü­neşi bulutun kapatması, engelleyici gelişmeleri açıklar..
 • Fakat rüyada güneşi örten bulutlar dağılırsa gelişmeler hayatınızı olumsuz yönde etkilemez.
 • Rü­yasında gözleri kamaşmadan güneşe baktığını gören kimse, dünya çapında tanınan önemli bir insan olur.
 • Güneşin kendi­ne yaklaştığını görmek, sahip olduğunuz şeyleri iyi korumanız gerektiğine dair bir uyarıdır.

😐 Güneşi karanlık ve kan renginde görmek, bütün insanlar için kötü ola­rak tabir edilir. Yakıcı güneş, iyilik yaptığını düşü­nürken farkında olmadan birilerine zarar vermek demektir. Simsiyah bulutların arkasında kay­bolan güneş sağlık problemine, büyük sıkıntılara delalettir. Rüyada güneşin gurup ettiğini görmeniz; ümit­lerinizin yavaş yavaş kaybolacağına, hayâllerinizin hiç bir za­man gerçekleşmeyeceğine delâlet eder.

Rüyada Güneş Tutulması Görmek

😐 Güneş tutulması iyiye yorulmaz. Büyük bir kayba işarettir. Sizi ümitsizliğe itecek bir olayı da belirtir. Güneşin tutulduğunu görmeniz, sizi hüsrana sevk edecek bir olayla karşılaşacağınıza delâlet eder. Rüyada güneş tutulması görmek, bazen gurbette bulunan adamın oradan üzüntü içinde dönmesine, bazen de din değiştirmesine işaret eder.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Nablus’u Abdülgani: “Güneşi görmek padişah, halife, sultan, hükümdar, büyük emirler gibi milletlerin büyüklerine delalet ettiğinden güneşte dönme ve değişmeye dair görülen her bir rüya, rüya sahibine değil, bütün insanlara ait olacak değişiklikler ve yenileşmeye işarettir. Güneşin yeniden doğuşunu görmek, sonradan devlet büyüklerinden olacak bir zatın doğumu, semada ve başkanın tarafında bulunduğunu gör­mek hükümetin şevket ve azameti, güneşin batışını görmek ise devlet bü­yüklerinden birinin vefatı ile tabir olunur. Güneşin doğup, yine doğudan battığını görmek, bütün insanlar hakkında hayra ve güzel işlere delalet eder. Çünkü gü­neşin bu şekilde doğması halkı her zaman uykudan uyandırır ve çalışmaya sevk eder.”

İbn-i Kesir: Güneşi alelade parlak ve şaşaalı görmek devrin hükümdarının sıhhat ve afiyetine, adalet ve kuvvetine, şan ve şevketle hükümeti yürütmesine; güneşi fevkalade parlak ve şaşaalı görmek hükümet işlerinin selametine ve kolay, rahat yürümesine, adalet ve kuvvete; güneşi birtakım bulutlarla kapalı ve örtünmüş görmek idaredeki güçlüklere, devlet büyüklerinin zihin­lerinin meşguliyetine, karışıklığına; güneşin kırmızı bir renkte görünmesi, devleti yönetenlerin zulüm ve adaletsizliklerine; üzerinde siyah ve siyaha çalan lekeler görmek, siyasette akılsızlığa, beceriksizliğe; güneşin tama­mını siyah ve ışıktan arınmış görmek, devletin ileri gelenlerinin etkinliği­nin, nüfuzunun yetersizliğine işarettir.”

Caferi Sadık: Gökyüzünde iki güneş olup bunların kendi yerlerinde şaşaalı ve ışık­lı olduklarını görmek civar ve komşu iki hükümet arasında barış ve sela­mın mevcut olduğuna; iki güneşin birbiriyle çarpıştığını görmek, iki padi­şahın yekdiğerine karşı harp ilan edeceklerine; çarpışmayı takiben her iki güneşin tam olarak yerlerine dönüşünü görmek, savaştan sonra iki hükü­metin de eskiden olduğu gibi devam ve bekasına, bu çarpışmada biri pa­ralanır veya sönerse o savaşta iki devletten birinin yenilip bağımsızlığını kaybedeceğine işarettir. Güneşin semadan inip kendi yanına geldiğini veya kendinin güneşin yanına gittiğini gören, padişaha yakın olur.

Kirmani: Kendinin güneşe dönüştüğünü gören eğer şehzadeyse kısmetinde hükümdar olmak vardır. Eğer halktan biriyse fevkalade zengin yahut son derecede alim olarak bu sayede halk arasında hükümdar gibi saygı ve et­kinliğe sahip olur. Bahar güneşi gibi ılımlı sıcak, yöneticilerin adalet ve in­safına işarettir. Güneşin şiddetli ve yakıcı ışınlarına maruz olduğunu gör­mek zulme uğramaya delalet eder. Güneşin okşayıcı ve yaşatıcı ılımlı sı­caklığına maruz kalan, adalete ve iyiliğe kavuşur.”

Seyyid Süleyman: “Güneşin hacminin büyüdüğünü ve parlaklığının arttığını görmek, hü­kümetin mülkünün ve etki alanının artacağına, aksi ise aksine işarettir. Güneşte meydana gelen her türlü değişim toplumlarda ileri gelen kim­selerin değişmelerine, bozulmalarına işaret olunduğundan rüya tabircisi ya da rüya sahibi rüyasını ona göre tabir etmelidir. Güneşi yeşile çalan bir renkte görmek, devlet bü­yüklerinin, yöneticilerinin dindar olmalarına; güneşi sarı renkte görmek, devlet büyükleri ve alimler arasında sıkıntı, öfke ve eleme delalet eder. Güneşin yanına gelerek koynuna, koluna girdiğini veya kendinin güneşin içine girdiğini görmek, padi­şah tarafından büyük bir lütuf ve ihsana (cömertlik ve iyiliğe) ermeye -şa­yet ehil ve layık ise- emir veya vezir derecesine yükselmeye, bu rüyayı gören halktan biri ise padişah veya makamına oturanlardan büyük hayır ve menfaat göreceğine delildir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada Güneş Görmenin Psikanalizi: Rüyalarda güneş sıcaklığı, güveni ve bilincin açıklığını simgeler. Güneşli bir gün, mutluluk olarak değerlendiri­lir. Rüyada yüzümüzü güneşe dönmek ve sıcaklığını hissetmek, bil­geliğine güvendiğimiz ve saygı duyduğumuz birinin yardım ve desteğini almak demektir

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada kendisinin güneş olduğunu gör­mek, güneş ışığı oranında mala-mülke işaret eder. Güneşe ulaş­mak, devlet adamlarından gelecek hayırlara delalettir.
 • Güneşle konuşmak, devletten gelecek izzet ve şerefe erişmekle tabir edilir.
 • Rüyada zincirle asılmış güneşe eriştiğini görmek, yönetici­liğe işarettir.
 • Rüyada güneş ışığının doğudan batıya kadar her tarafı aydınlattığını görmek, ilme delalet eder. Bekar biri için bu rüya evlenmekle yorumlanır.
 • Güneşi kendisine secde ediyor görmek; devlet ve refaha ermeye, nimet sa­hibi olmaya işarettir.
 • Bir kimse rüyasında güneşe yaklaştığını, güneş gibi parladığını yahut güneş olduğunu görürse yüksek bir mertebeye ulaşır ve hayır ve saadete erişir.
 • Kendi evinde güneşin parladığını görmek, bekâr bir kimse için akrabalarından hayırlı bir kimse ile izdivaç etmeye işaret eder.
 • Rüyada güneşe secde ettiğini gören kimse büyük bir günah işler. Güneşe secde etmediğini ancak güneşin ay­dınlığından faydalandığını gören kimse âlim bir kimse­nin ilminden faydalanır ve bulunduğu makamdan çok daha yüksek bir mertebeye erişir
 • .Rüyada güneşin düştüğünü görmek, musibetle tabir olunur. Şayet güneş yere düşerse evin reisi yahut ülkenin meliki ölür.
 • Güneşi yuttuğunu görmek, üzüntüdür.
 • Güneşin kendisine secde ettiğini görmek, büyük bir müj­dedir.
 • Rüyada güneşi avucuna veya kucağına al­mak, ona sahip olduğunu görmek, saltanata işarettir.
 • Rüya sahibinin güneşi yatağında görmesi, has­talık ve şiddete alamettir.
 • Güneşin batıdan doğduğunu gör­mek, korku ve bağırmaya, devleti yönetenlerin adaletsizliğine delalet eder.
 • Özellikle güneşte ısınmak, üstün va­sıflara sahip önemli bir insandan yardım ve destek almak anla­mına gelir.
 • Ancak güneşi elinde tuttuğunu ya da kendisinin güneş olduğunu gören kimsenin sırtı ömrü bo­yunca yere gelmez.
 • Güneşin çıkıp sisi dağıttığını görmek; kederli olan bir insanın kurtulmasına işaret eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!


RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLATMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.  

Yorum yapın