Rüyada Gübre Görmek, Gübre Temizlemek, Almak

Rüyada hayvan pisliği (Gübre) görmek; iyiliğe ve eline mal geçeceğine yorumlanır. Evcil hayvanlara ait gübre, mal ve rızık ile, eti yenmeyen hayvanların gübresi ise haram mal ile tabir olunur. Rüyasında gübre yığını üzerinde bulunduğunu gören kimse, bir çok menfaate nail olur. Dünya nimetlerine değer verdiğiniz anlamına gelir. Eti yenen hayvanın gübresi helal mala, eti yenmeyen hayvanın gübresi haram mala delalet eder, demiştir. Hayvan gübresi üzerine oturduğunu görenin eli­ne akrabalarından miras olarak kalan mal geçer.

  • Cebe gübre doldurmak: Servete işarettir.
  • Gübre almak: İyi bir kazanca.
  • Gübre satmak: Zarara işarettir.
  • Eve gübre getirme: Kazancı iyi yeni bir işe.
  • Evden gübre çıkarma: Malından zarara işarettir.
  • Tarlaya gübre serpmek: Kazancı bol bir işe yorumlanır.
  • AT GÜBRESİ: Size maddi ve manevi destek veren birisinden işletmek için sermaye alacağınıza işarettir.
  • At gübresi üstüne oturmak: Yakınları­nızdan birinin vefatından dolayı, kalan mirastan pay alacağınıza işarettir.
  • Filin gübresini avuçlamış olduğunu görmek; yakında zengin olup mutluluğa kavuşacağına işarettir.
  • Tezek yaktığınızı görmek: Şansınızın açılacağına evlenerek muradınıza ereceğini­ze işarettir.

İslami Alimlere Göre Gubre Gormek

Danyal (a.s.)’a göre gübre görmek: İnsan dışkısı haram mala delalet eder. Hayvan gübresi ise iki türlüdür: Eti yenen hayvanın gübresi ya ticaretten, ganimetten, ha­raç ve cizyeden veya sadaka ve benzeri meşru yollardan elde edilen he­lal mal; eti yenmez hayvanın gübresi de zulüm, hırsızlık, gasp gibi meşru olmayan yollardan elde edilen haram mal demektir, şeklinde yorum yap­mıştır.

Seyyid Süleyman der ki: İnsandan ve hayvan­dan her birinin karnından çıkan kazurat ve gübre mal ile tâbir olunur. Eti yenilir hayvanın gübresi mal-i helâle, eti yenilmez hayvanın gübresi ise mal-i harama delâlet eder.

Câbir’ül – Mağribî demiştir ki: Rüyasında yüksek bir mevkide olduğu hâlde necaset ile bulaştığını görmek mal husûlüne, ikrah eylediği alçak bir mahalde olur ise vali veya hâkim tarafından husûl-i mazarrata delâlet eder.

Psikolojik ve Modern Anlamı

İnsanların kişiliklerinin gelişmesi ve olgunlaşması, bilgi ve deneyimlerle hızlanır ya da yavaşlar. Bitkilerin gelişiminde aynı dış etkiyi yaratansa, gübredir. Dolayısıyla rüyada gübre görmek ya da toprağı gübrelemek, edindiğimiz deneyimleri analiz ederek so­nuçlarından yararlanmaya duyduğumuz ihtiyacı gösterir.

Gübre­nin toprağa ve bitkiye yararlı olabilmesi için kök üzerine yığılmaması ve toprağa yedirilmesi gerektiği gibi, bizim de deneyimleri­mizden kişiliğimizi geliştirmekte yararlanabilmek için, onları bel­leğimize yığmak ve unutmak yerine, analiz etmeyi ve sonuçlar çı­karmayı seçmemiz gereklidir. Bu simgesel yorumun dışında, rü­yada görülen gübre, üzerinde çalıştığımız işle ilgili verimli sonuç­lar almamızı sağlayacak bir dış desteğin varlığını da ifade eder.

Yorum yapın