Rüyada Gözyaşı Görmek, Gözyaşı Dökmek

Gözyaşı yalnızlığa, ayrılığa ve sevgiliye karşı duyulan muhabbete işarettir. Rüyada görülen gözyaşı soğuksa ferahlıktır. Sıcaksa üzüntü ve kederdir. Ağlamadığı halde yüzüne gözyaşlarının aktığını gören kimseye akrabaları hakkında kötü sözler söylenir. Bazen gözyaşı yalnızlık, gurbet, şiddet ve sevgiliye karşı ilgi olarak da yorumlanır. Rüyada gözyaşı görmek, cennet hayatına, dini konularda titizliğe, kendisi ile görüşülemeyen bir sevdiği ile görüşmeye işaret eder.

Rüya Alimlerine Göre Gözyaşı ve Ağlamak

Rüya tabircisi Kirmani: Ağladığını gören büyük bir ferahlık duyarak içi sevinçle dolar. Eğer ağlama bağırma, feryat ve figanlarla olursa rüya sahibi bir felakete uğrar. Gözleri yaşlarla dolu olduğu halde yaşların dışarıya akmadıklarını gö­ren helal mal kazanır. Soğuk gözyaşı üzüntüden sonra ferahlık, sıcak gözyaşı ise üzüntü ve sıkıntı demektir. Sağ gözünün yaşını akarak sol gözüne girdiğini gören kişi kızı ile ya da oğlu, kızı ile yakınlaşır,” demiştir.

Câfer-i Sadık radıyallahü anh demiştir ki: Ağladığım ve sonra güldüğünü görenin Hastalığı yaklaşmıştır. Rüyada ağlamanın en iyisi bağırıp çağırmak olmayan büka’dir. Bunu binden fazla defa tecrübe ettim, her birinde ancak hayır, ferah ve sürür gördüm.

Nablusi Der ki: Rüyada ağladığını gören şiddet­li bir ferhla sevinir. Eğer büka, bağırmak ve ah vah ile olur ise bir musibete uğrar. Gözleri yaş ile dolu olduğu hâlde dışarı akmadığını gören helâl mal iktisab eder. Soğuk göz­yaşı gam ve kederden ferah, sıcak göz yaşı gam ve keder­dir.

Ebû Said’ül-Vaâz demiştir ki: Rüyada bildiği bir in­sanın vefat ederek buna ahüzâr edip ağladığını görmek gördüğü gibi vaki’ olmağa, mevt cihetinden musibete, sıkıntı husûlüne, halktan teşni’e ma’rûz olmağa de­lâlet eder. Nâsm vefat eden bir vali için ahüzâri ile ağla­ dıklarını ve elbiselerini yırttıklarını, başlarına toprak saç­tıklarını görmek valinin cevr ü zulüm etmesine işarettir. Rüyada vefat eylediğini ve halk cenazesinin arkasından bağırmıyarak ağladıklarını görmek o vali yüzünden nâsın mazhar-ı sürür olmalarına delâlet eyler.

Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada gözyaşı, duygusal boşalmanın ve iç temizliğinin ifadesidir. Genellik­le bir sosyal topluluğu ve onun üyelerini simgeler. Bir başka yo­ruma göre de, gelişmekte olan yeni olanakları ve karar verme­miz gereken seçenekleri ifade eder.

Yorum yapın