Rüyada Göz Görmek, Mavi Göz Görmek, Göz Makyajı

Rüyalarda görülen göz ölüm mü, hastalık mı, bol para mı yoksa evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada göz görmek, mavi göz görmek, göz makyajı yapmak veya renkli göz görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Göz Görmek

🙂 Göz, kişinin doğruyu veya yanlışı gören kalp gözünü temsil eder. Rüyada göz görmek; din ile tabir olunur. Göz, din, mal, evlat, basiret, hidayet, irşat ve şifa şeklinde yorumlanır. Rüyada göz görmek; sevinçtir. Rüyada güzel göz iyiye yorulur. Ela göz olumlu düşünceyi; anlatır. Gözünü büyümüş halde görmek: Allah’tan gelecek inaye­te delalettir.

 • Omuzunda veya kürek kemiğinde bir gözün olduğunu görmek: Kaybolmuş bir mala erişmekle tabir edilir.
 • Birinin gözünü yediğini görmek: O kişinin malını yemeye işarettir.
 • Gözü siyah renkte görmek: Dine işaret sayılır.
 • Gözü keskin olarak görmek: İyiye işarettir.
 • Kalbinde bir gözünün olduğunu görmek: Hikmetli sözle­re delalettir.
 • Rüyada gözlerinin güzel olduğunu görmek: Hidayet, ilim ve basiret alametidir.
 • Gözünü oyduğunu görmek: Uzun ömürle tabir edilir.
 • Gözünü zayıflamış görmek: Haramlardan göz yummaya ve günahkar kimselere bakmamaya delalet eder.
 • Göz doktoru görmek: Allah’ın yardımı ile bazı insanları sa­pıklıktan çıkarıp hidayet yoluna kavuşturan ve dostları bir ara­ya getiren kişiye delalet eder.

😐 Rüyada görülen göz, çirkin göz ise kötüye yorulur. Gözlerinin kör olduğunu görenin dini duyguları azalır. Gözü ela görmek: Dine muhalefetle tabir edilir. Gözünü çıkarmak: Gözde meydana gelecek hastalıklarla yorumlanır. Gözünün ağrıdığını görmek: Geçim darlığı, güçlük, unut­kanlık ve dinde noksanlık ile tabir edilir.

 • Gözlerinin kör olduğunu görmek: Gurbete ve bazen hapis­haneye delalet eder.
 • Gözlerini demirden yapılmış görmek: Halkın gözünden düşmeye ve rezalete işarettir.
 • Gözleriyle yürüdüğünü görmek: Hastalanmaya delalettir.
 • Gözlerinin mahvolduğunu görmek: Allah tarafından ine­cek azaba işaret eder.
 • Gözlerinin kulak olduğunu görmek: Gözlerinin sıkıntı yaşayacağına işarettir.
 • Gözünde çıban çıktığını görmek: Hakikati örtmek ve ah­laksız kimselere özenmekle yorumlanır.
 • Göze perde indiğini görmek: (Bu perde beyaz olursa) O kişiye büyük bir üzüntünün isabet edeceğine alamettir.

Rüyada Mavi Göz Görmek

🙂 Rüyada çeşitli renklerde göz görmek; sizi kıskanan kimselerin çoğalacağına, maksatlı bazı kimselerin etrafınızı alacağına, haset ve kine yorumlanır. Mavi göz batıl inançları ve yardımseverliği anlatır. Gözü mavi görmek: Bid’ate delalet eder.

😐 Gözünde mavi bir le­ke bulunduğunu gören, günahkardır. Mavi renkli gözünü alıp götürdüklerini gören bir hastalığa tutulur.

Rüyada Göz Makyajı Yapmak

🙂 Rüyada gözünüze makyaj yapmak veya sürme çektiğinizi görmek; yeni güzel yerler görmek için bir seyahat programı çizdiğinize işarettir. Rüyada göz makyajı yapmak veya size göz makyajı yapan birini görmek, mala, servete işaret eder.

😐 Siz değil de gözüne makyaj yapan birini görmek, iki yüzlü ve hilekâr bazı yakınlarınız yüzünden maddî zararlara uğrayacağınıza delildir.

Rüyada Yeşil Göz Görmek

🙂 Yeşil gözlü bir bebek veya çocuk görmek gelecek güzel ve mutlu habere delalettir. Normalde olmadığı halde gözlerinizi yeşil görmek manevi yönden rahatlamaya yorumlanır. Elinde yeşil göz ya da gözler bulunduğunu görmek, bunlar insan gözü veya hayvan gözü olabi­lir, mutlaka mala delalet eder.

😐 Gözü yeşil görmek: Bütün dinlere karşı olan bir dine dela­lettir. Yeşil göz, kötü huyu temsil eder.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Abdulgani Nablusi:Bedeninde birçok gözlerin bulunduğunu görmek imanın fazlalaşmasına, bir rivayete göre de vücudunda çıbanların çıkıp yaraların açılmasına de­lalet eder. Gözlerinden birinin diğerine girdiğini gören kimsenin bir oğlu ve bir de kızı varsa oğlunun kızıyla yalnız kalmamasına gayret gösterilmelidir. Çün­kü aralarında kötülük meydana gelebilir. Bir gözünden yemek yediğini gören malından yer. Rüya sahibinin eline mal geçer. Tek gözlü olduğunu görmek malının yarısıyla imanının yarısının eksil­mesine veya büyük bir günah işlediğine, ömrünün yarısının gittiğine dela­let eder. Bu rüyayı gören kimsenin eğer evladı veya kardeşi varsa hastalanır. Bir kimse kendisinin tek gözlü olduğunu görürse (eğer salih kimseler­den ise) yalan söylemeksizin inançlı biri olduğuna şahitlik eder, (eğer inançsız ise) imanının yarısının gideceğine yahut ölüm derecelerine gele­cek kadar bir hastalığa, üzüntü ve kedere yakalanacağına delalet eder. Rüya sahibinin akrabalarından biri ölür. Elindeki nimet (varlık) gider. Ümmi yani iki gözün de ama olması dinde sapıklık, bazen de zengin­likle tabir olunur.

İbni Şirin: “Gözlerini tedavi ettiğini gören inancını kuvvetlendirir. Bir rivayete göre durumunu düzeltir, çok seveceği bir oğlu doğar. Bir riva­yete göre gurbette bir kardeşi varsa onun varlığından (yaşadığından) ha­berdar olarak sevinir. Görme duyusunun herkesin zannettiğinden daha etkili ve güçlü oldu­ğunu görenin dindar olduğunu gizlemesi aleniyetten (açıklamak) daha ha­yırlıdır. Görme duyusunun tahmin edilenden zayıf olduğunu veya gözün­de leke ve zayıflık bulunduğunu ve bundan kimseyi haberdar etmediğini görenin dindarlığını gizlemesi açıklamasından kötüdür. Gözlerinde beyaz lekeler olduğunu gören hüzne düşer veya pek sevdiği birinden ayrılır. Gözlerinde beyaz lekeler bulunduğunu ve bunların daha sonra kayboldu­ğunu gören, uzun zamandan beri gurbette bulunan kayıp yakınına kavu­şur, eğer üzüntü ve sıkıntıdaysa bunlardan kurtulur.”

Ebu Said El Vaiz’e göre: Göz insanın dini, hidayeti, kötülüğü ayırt et­meye yarayan basireti ile tabir olunur. Göz görmek dinle yorumlanır. Kendini ama (kör) gören veya gözünün çıkmış olduğunu gören büyük bir günah işleyerek gözünü İs­lam’dan yana kapatmıştır. Bir rivayete göre, dünyada mutluluğu çok ve rızkı fazla olur. Bir başka söylentiye gör çocuklarını yitirir. Bazı rüya tabircileri bu rüya sahibi için beceriksiz, emirleri anlayabilen, aciz, dindar ve kıymetini bilmez demişlerdir. İki gözünün ağardığını gören uzun süre hü­zün ve keder içinde kalır. Gözlerini garip ve tanınmaz gözler halinde görmek manevi kuvvetinin yok olacağına, gözlerini bir madene dönüşmüş görmek keder ve üzüntü­ye, gözlerinin kapanmış olduğunu görmek İslam dininden çıkıp başka bir dine girmeğe, Kur’an’ı okuyup unutmaya ve Kur’an emirleriyle hareket et­memeye; ama (kör) iken görmeye başladığını görmek Hakk’a yönelmeye delalet eder. Kendini, amayken iki görür göz sahibi olmuş görmek, bazı rüya tabircilerinin açıklamalarına göre yedi türlü yorumlanır. Din, mal, evlat, basiret (kalp gözü) Allah’a inanmak, irşat (Doğru yolu göstermek), şifa.

İbn-i Kesir’e göre: Kendini ama olmuş görmek garipliğe delalet eder. Gözleri ama olduğundan kendisini tedavi etmek isteyen birini bundan alı­koyduğunu görmek kendisinin uygun ve helal olmayan bir işin faili olduğu­na delalet eder. Kendisini tedavi etmek isteyen kimseyi engellemeyip ilaç yaparken görmek arzusunun gerçekleşmesine ve de günahlarına tövbe edip bağışlanacağına işarettir. Kadınların gözlerle ilgili gördüğü rüyalar da aynı şekilde yorumlanır. Kadınlarda göz kocaya da delalet eder. Bazı rüya yorumcularına göre; gözünde bir arıza olduğunu görmek, evlatlarla yorumlanır. Sağ göz erkek, sol göz kız evlattır. Bir amayı elinden tutup yardımcı olduğunu gören yolunu şaşıran (din­de) birinin doğru yola girmesini sağlar. Kendisini tek gözlü görenin imanının yarısı gitmiş demektir, yani bü­yük bir günah işlemiştir anlamına gelir. Bir rivayete göre kardeşinden menfaat bekler, diğer bir görüşe göre bir oğlu veya kardeşi ölür, belki de gören kimsenin ömrünün yarısı gitmiştir.

İbn-i Kesir ve Nafi’ye göre: “İnsanın gözü evladı, pek sevdiği arkadaşı ve eşi ile dinidir. Gözünde ağrı olduğunu görmek inanç zayıflığı demektir. Dindar ve inanç sahibi rüya sahibinin gözünün kör olduğunu veya fe­rinin gittiğini görmesi, namaz kılmamak ve zekat vermemek gibi farzların da içinde bulunduğu büyük bir günah işlemesi anlamına gelir. Bir kimse kendisinin yüz tane gözü olduğunu görse zengin olur. Gö­zünü elinde görse de yorumu aynıdır.

İbn-i Fadl’a göre: İnsanın gözü saygınlığı, Melik (hükümdar) in gözü ise casus demektir. Göz rüyası rakip ile tabir olunur. Gözlük deniz savaşı, suyun kendisi ile de yorumlanır. İnançsız birinin gözünde bir eksiklik oldu­ğunu görmesi, onun kendi malında veya evladında eksiklik olacağı anla­mına gelir. Gözlerinin ayaklarının yerine geçtiğini ve gözleriyle yürümekte olduğunu görmek iki kölesiyle iki kız çocuğu evlenmiş bir babaya delalet eder. Gözünde rahatsızlık olduğunu gören, salih kimselerdense ve evladı yoksa malında bir musibet (felaket) olur. Kalbinde gözü bulunduğunu görmek dindarlığına, kalbinden gelen hikmetli sözü söylemeye, birinin gözünü ye­diğini görmek, o kimsenin malını yemeye delildir. Gözlerinde kirpik olmadığını gören dinin emirlerinin dışına çıkar, gü­nah işler. Kirpik yolmak, düşmanlarının alçaklığına uğramaya işarettir.

Seyyid Süleyman: Gö­zünde ağrı olanın bu ağrının azaldığını veya geçtiğini görmesi inancında kuvvete ve Allah’tan acil şifaya delalet eder. Gözlerini tedavi ettiğini görmek beş şekilde tabir edilir: Dindarlık, evlat sahibi olmak, süs amaçlı gözlerine sürme çektiğini gö­ren kendisine faydası dokunacak bir güzel fiil işler, bekarsa evlenir, yok­sul ise eline helal mal geçer. Bir rivayete göre gözlerine sürme çeken iki kadın sahibi olur. Uygun olmayan bir şeyle gözlerine sürme çektiğini gö­ren zina veya livata (erkekler arasındaki cinsel sapıklık) eder. İki gözden körlük, Allah’ı (c.c.) zikretmek, sözü dinlenir biri olmakla, bazen de ilim ve hikmet sahibi olmakla yorumlanır. Bir amayı arkasını kıbleye dönmüş görmek onun hak yoldan ayrıldı­ğına, iki gözünün kör olduğunu görmek koca ile karısı arasında sevgi ve saygının yok olmasına, gözlerinin kör olduğunu gören zenginlikten sonra fakir veya fakirlikten sonra zengin olur, ya da mal, evlat, aile gibi kendisi için değerli olan bir şeyi kaybeder.

İbn-i El Eş’aş: kişinin kendisini tek gözlü görmesini pek fena saymak­tadır. Çünkü şeytan tek gözlüdür, Deccal de öyledir (Deccal, kıyamete ya­kın bir zamanda, doğruyu yanlış, yanlışı da doğru olarak gösterecek bir kı­yamet alameti).Gözlerinden hasta olduğunu gören servet sahibi ve iyi bir insan olup da evlat ve kardeş sahibi değilse malından kendisine bir bela isabet eder, bir rivayete göre hasta düşer. Gözlerinde ağrı olduğunu gören dinde ka­rıştırıcılık yapar ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Ağrının azlığı ve çokluğu bu fesadın (karıştırıcılığın) azlığına ve çokluğuna işarettir. Gurbette bulunan biri iki gözünün kör olduğunu görse vatanına dönemez. Hapis ya­tanın kendisini kör olmuş görmesi kurtulmasına işarettir. Bu rüya sahibi di­leğini elde etmeyi başaramaz. Çocukların gözlerine sürmeden başka bir nesneyle sürme çektiğini görmek, onların namusuna göz diktiğine delalet eder.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada görülen gözlerin psikanalizi: Psikolojik anlamda gözler akıl, bilgelik ve istikrarın simgesi olarak dü­şünülür. Aynı zamanda göz simgesi binlerce yıldır in­san toplumlarında “tılsım” olarak kabul edilmekte­dir ve koruyucu, olumlu anlamlara sahip olduğu düşünülür.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada vücudunun birçok yerinde göz olduğunu gö­ren kimse salih amel işler ve ilmini artırır.
 • Bir kimse rüyasında birçok gözünün olduğunu görürse, bu rüya, o kişinin dindar biri olduğuna delalet eder.
 • Bir kimse rüyasında gözünün olmadığını görse dinden uzak­laşıp bilinmezliğe doğru sürüklenir.
 • Gözlerini kaybettiğini gören kimsenin çocuğu ölür. Yaşlı ve fakir bir kimse gözlerinin kör olduğunu görürse başkasından yardım görür ve maddi sıkıntısı biter.
 • Kör bir kimsenin rüyasında yeni gözlere kavuştuğunu görmesi; imani noktadan kendisini iyileştirmesine, ha­yırlı bir evlada sahip olmasına ve bütün sıkıntılardan kurtulmasına işaret eder.
 • Rüyasında güzel gözler tarafından izlendiğini gören kimse, içinde hayatının her alanında başarılı olmasını sağlayan bir güç hisseder. Ancak çirkin gözler tarafından izlendiğini gör­mek, kendinizden memnun olmadığınıza işaret eder.
 • Gözün kızardığını görmek, toplu bir para; bir gözün görmemesi; mad­di zarar ya da sevilen birinin kaybı; kör olmak, aşkta hayal kı­rıklığı anlamına gelir.
 • Ayrıca rüyada kör iken görmek, sıkıntılar­dan arınmaya; kör gözlerin birden açılması ise ani bir sevince delalettir.
 • Rüyada görülen göz renklerinin de ayrı anlamları vardır. Siyah göz; mutluluğa, kahverengi göz, huzuru anlatır.
 • Rüyada göz doktoru görüp muayene ol­manız; sağlık durumunuzda bir değişiklik olacağına yorumla­nabildiği gibi, bu günlerde dostlar arasından uzakta kalacağını­za da işarettir.
 • Rüyada göz yaşı görmeniz; sevinçli bir ha­ber alacağınıza işarettir.
 • Rüyada göz ilâcı kullanmak; sizi’ kıskanan ve size hasetlik gösteren bir kimsenin şerrinden kurtulacağınıza delâlet eder.
 • Rüyada şaşı göz kimse görmeniz; son günlerde dünyayı ters açıdan ve bedbin bir halde göreceğinize. Açık göz bir kimsenin istismarına vesile olacağınıza işarettir.
 • Rüyada gözde görülen rahatsızlık dindeki noksanlığa işaret eder. Bazen de göz ağrısı ge­çim sıkıntısına ve zorluklarla karşılaşmaya delâlet eder.
 • Gözlerinin kör olduğunu gören kimse bilerek veya bilmeyerek büyük günah işler. Ayrıca bu rüya doğruyu bırakıp yanlışa yönelmeye işaret eder.
 • Bir kimse rüyasında gözlerine perde indiğini görse büyük bir üzüntü ve kedere saplanır.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

“Rüyada Göz Görmek, Mavi Göz Görmek, Göz Makyajı” üzerine 4 yorum

 1. Rüyamda aynaya bakıyorum etraf aydınlık yani ışık iyi görüşümde net ama sol gözümün renkli kısmı böyle küçülmüş biraz aşağı kaymış anne bak gözüm ne olmuş küçülmüş derken dönüp tekrar baktığımda büyümeye başladı annem geldiğinde de sen gelene kadar düzeldi ama demin tuhaftı dedim.

  Yanıtla
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Zihninizi meşgul eden problemlere yakında çözüm bulacağınıza, sıkıntıları atlatmaya, feraha erişmeye, huzurlu ve rahat yaşamaya işarettir…

Yorum yapın