Rüyada Göbek Görmek, Gobek Deligi Gormek, Göbek Bağı, Atmak

Rüyâsında göbeğinin büyük olduğunu gören, karısıyla güzel geçinir. Göbeğin yaralı, kirli veyâ küçük ol­ması, bu yorumun aksidir. Göbeğini yarılmış görenin ka­rısı, ahlâksız olur. İki göbeği olduğunu gören, ikinci bir ka­dınla evlenir. Görenin cinsiyetine göre; ya kocaya ya da kadına işarettir.

  • Erkeğin göbeğini büyük görmesi: Eşiyle iyi ve mutlu bir hayatı olacağma işarettir.
  • Küçük görürse: Eşiyle sürekli tartışmalı bir hayat geçireceği an­lamına gelir.
  • Göbeğinin üstünde yara görmek: Eşinin kötü bir insan ola­cağma işarettir.
  • Göbeğini normal olarak görmek: İffetli ve uyumlu bir kadınla evleneceğine işarettir.
  • Göbeği görememek: Karısının öleceği an­lamına gelir.
  • Göbeği yanlmış olarak görmek: Karısının başka bir erkek­te gözü olduğu anlamına gelir.
  • Göbeğinde ağrı duymak: Karısıyla kavga­ya ve münakaşaya işarettir.
  • Göbeğini koparmak: Karısını boşamak anlamına gelir. Yukarıdaki şıkları kadın görürse, kocasına addedilir.

İslami ve Diyanet Alimlerine Göre Ruyada Göbek

Ebu Said El Vaiz:Göbek valiliktir. Göbek görmek eşiyle olan davra­nışlarında ve ilişkilerinde kötülüğe delalet eder. Göbeğinin haddinden fazla büyük olduğunu görmek eşiyle iyi geçin­mede aşırılığa, sevinç ve mutluluğunun artmasına işarettir. Göbeğinin haddinden fazla küçük olduğunu görmek haramdan sakınmak demektir.” demektedir.

İbn-i Şirin,karın görmek evlatlarla açıklanır. İbn-i Sirin’e göre evlatlarının çoğalmasına,

Kirmani, “karın rüyası akrabaya işarettir, Kirma- nî’ye göre de akrabalarının sayıca çoğalmalarına işarettir. Karnın küçüldü­ğünü ve şeklinin bozulduğunu görmek de bunun aksiyle açıklanır.” diye açıklamalarda bulunmuşlardır.

Mağripli Cabir: Karnının şiştiğini görmek, bir rivayete göre sıkıntı, başka bir rivayete göre de bela ve kötülük demektir” diye açıklamıştır.

Cafer sadık’a (r.a.) göre: göbek görmek dört türlü yorumlanır: İlim, ha­zine, yiyecek ve evlat. Karnında yara ve çıbanlar meydana geldiğini ve bunlardan da kan ve irin aktığını gören, alimler sınıfından ise, ilmiyle amel etmez, evlat ve aile sahibiyse bunlardan biri hastalanır, zenginlerden ve ticaretle uğraşanlar­dan ise işleri kesilir ve sıkıntıya düşer, fakirse daha çok ihtiyaç sahibi olur. Karnındaki yara ve çıbanlardan kan, irin akmadığını görmenin tabiri yukarıdakine göre daha hafiftir.

İsmail Eş’as’a göre göbek: göbeğin delinmiş olduğunu gören yakınlarına karşı güven duymaz. Karnında yenilecek bir şey bulunduğunu görenin yakınları, malını ça­larlar. Karnında bir eksikliğin yanısıra boş olduğunu da görme üç şekilde yo­rumlanır: İbadet, maldan eksilmenin meydana gelmesi, oruç. Karnının boşalmış olduğunu görmek malında eksilme meydana gel­mesine ya da rüya sahibinin ibadet, dua, oruç, namaz ile meşgul olacağı­na delalet eder.

Danyal (a.s.): “Karnın içini ve dışını görmek maldır. Karnının büyüdüğünü yahut güzelleştiğini görmek Danyal (a.s.)’a gö­re malının artmasına. Karnının yarılıp yıkanarak içindekilerin temizlenerek eski haline geldi­ğini görme Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaya, doğru yolu bulmaya, dünya ve ahirette işlerinin yolunda gitmesine, düşman ve şeytanın kötülüklerine karşı emniyette olmaya delalet eder. Karnının yarılıp bir erkek ya da kız çocuğun çıktığını görmek hayırlı evlat sahibi olacağına işarettir.

Seyyid Süleyman El Hüseyni’ye Göre: Âlem-i menamda göbek görmek insanın muamelesi, sürürü, zevcesi olarak tâbir olunduğundan bunda görülen iyi ve kötü her bir hâl bunlara nisbet edilir. Ebû Said’ül- Vaâz demiştir ki: Sürre yâni göbek velâyettir. Âlem-i ma’nâda göbek görmek zevcesiyle olan muamelesinde ve muaşeretinde fena olmağa delâlet eder.
Göbeğinde sancı ve ağrı olduğunu görmek zevcesiyle aralarında dargınlık olacağına, göbeğini eliyle kopardığını görmek haremini tatlik edeceğine, göbeğinin vücudunun başka bir mahalline intikalini görmek zevcesini tebdil ve­yahut zevcesiyle sakin bulunduğu mahalli değiştireceği­ne, göbeğinin yanında diğer bir göbek görmek ikinci bir kadınla teehhüle işarettir.

Ruyada Gobek Görmenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada başka birini iri bir göbekle, şişmanlamış görmek, çevremizdekilerin duygu ya da tepkilerine daha çok dikkat etme­miz ve değer vermemiz gerektiğine işaret eder. Eğer kendimizi aşı­rı göbekli ve şişmanlamış görüyorsak, psikolojik olarak gerilimimiz yükselmiş ve bir “gevşeme” ihtiyacı ortaya çıkmış demektir.


Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın