Rüyada Gerdanlık Görmek, Rüyada Altın Gerdanlık Görmek veya Takmak

Düşlerde görülen altın gerdanlık takmaki rüyada gerdanlık görmek, gerdanlık seti görmek ne demek? Rüyada altın gerdanlık takmak, rüyada gerdanlık görmek ve gerdanlık seti görmek çok farklı şekillerde yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Gerdanlık Görmek

🙂 Gerdarnlık, kadının kocasına yaptığı iyi­likle ve mal ile yorumlanır. Kadının rüyasında gerdanlık gör­mesi, kocasına işarettir. Gerdanlık gümüşten yapılmışsa, koca­sının yumuşak ve zengin bir kimse olduğunun alametidir. Rüyada gerdanlık görmek; rüya sa­hibinin eline geçecek olan ganimete işaret eder. Erkeğin rüyasında gerdanlık görmesi; güzel bir ka­dınla evlenmesine delâlet eder. Evli bir kadının rüyasında gerdanlık görmesi; kocası­nın kendisine emanet ettiği mala işaret eder. Bekâr bir kadının gördüğü gerdanlık ise evlenmesine işarettir.

😐 Rüyada birinin boynunda gerdanlık görmesi, cimrilikle tabir edilir. Gerdanlık kötü görünüyorsa, kocasının ahlakının bozuk olduğu şeklinde tabir edilir.Rüyada gerdanlık görmek; bir kadının dedi­kodusuna uğrayacağınıza işarettir.

Rüyada Altın Gerdanlık Görmek, Takmak

🙂 Sürpriz gelişmeleri temsil eder. Rüyasında ger­danlık taktığını gören bekarsa, evleneceğine; evliyse hem ço­cuğu olacağına, hem de eşinden bir kısmet alacağına işaret­tir. Bir kimse rüyasında altın, inci ve yakuttan bir gerdanlık görürse, bu rüyası iş ve kısmetle yorumlanır. Gerdanlık gümüş ve çeşitli mücevherden yapılmışsa, zenginlikle birlikte saadet; demirden ise kuvvetle birlikte me­muriyettir. Gerdanlık bazen de hacca gitmeye işaret eder. Eğer yalnız altından mamul ise, murada erişmekle tabir edilir.

😐 Boynunda al­tın gerdanlık gören kişi, halk arasında kötü biri olarak tanını­yorsa, kötü şöhreti daha da artar. Altın gerdanlık takmak; Bir dedikoduya uğrayacağınıza bu dedikodudan iftira­ya uğrayacağınıza, gerdanlığı çıkarmak da dedikodunun tesirsiz ola­cağına işarettir.

Rüyada Gerdanlık Takmak

🙂 Rüyada gerdanlık görüp takmanız; kadın­lar tarafından veya dostlar arasında kıskanılacağınıza, itibarını­zın artacağına, sever görünenlerin çoğalacağına delildir. Boynunda bir gerdanlık takılı olduğunu gören, eğer layıksa vali olur ya da gerdanlığın güzelliği ve değeri kadar bir emanet alır. Şayet gerdanlık çe­şitli mücevherlerle süslüyse elde edeceği şey de o ölçüde büyük ve önem­li olur.

😐 Taktığı gerdanlığın ağır olmasından dolayı yorulduğunu gören, çalışmakta olduğu işyerinde işlerin çokluğu ve ağırlığı yüzünden yorgun düşer. Bir kadınının taktığı takı süslü ve işlemeliyse kocasıyla uyum sağlamada zorla­nır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Abdulgani’ye göre: Bir kadının kehribardan yapılmış gerdanlık taktığını görmesi zengin, fakat huysuz bir erkekle evleneceği anlamına gelir. Bir rivayete göre uzun sürecek bir hastalığa yakalanır.” demişlerdir.

Mağripli Cabir: “Kısmen altından yapılmış bir gerdanlık alıp da boynu­na taktığını gören hacca gider. Eğer gerdanlık tamamen altından olursa muradına erer. Boynunda altın gerdanlık olduğunu gören eğer karıştırıcı ve bozgunculardan ise günah işleyeceğine, boynunda herhangi bir ma­denden gerdanlık görenin fitne ve bozgunculukla uğraşarak işlerini kaybe­dip emanete ihanet edeceğine delalet eder,” demiştir. Bir kadının, boynunda bir gerdanlık görmesi evleneceğine işarettir. Kadının boynunda gördüğü gerdanlık gümüşten ise çok iyi bir kocaya va­rır.

Cafer Sadık (r.a.): “Görülen kılade kısmen altından ve kısmen başka madenlerden yapılmış olursa hacca, tamamiyle altından olursa mevki ve makama delalet eder,” demiştir. Altından, gümüşten, bazen de süslü ve işlemeli olarak boyun bağı şeklinde yapılan ve Arapça «muhik» denen gerdanlık görmek, erkek için «hunnak» (boğazda görülen şiş) hastalığına, kadın için süs ve evlada, karıştırıcılar içinse kötü ve çirkin bir işe delalet eder. İçleri ister dolu, ister boş olsun, altın haberlerden yapılmış dizi halin­de gerdanlık görmek sözleşme, anlaşma, emanet vasiyetle tabir olunur. Görülen bu gerdanlık güzel ve mükemmel olursa sözünde durmaya, ema­nete ihanet etmemeye, vasiyeti yerine getirmeye delalet eder. “

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada Gerdanlık Görmenin Psikanalizi: : Bir kadının rüyasında, tanıdığı bir erkek tarafından he­diye edilen gerdanlık, o erkekle olan ilişkiye dair var olan bek­lentilerin ifadesidir. Gerdanlık genellikle değerli ve “özel” bir he­diye olduğu için, bu beklentinin evlilik olduğu söylenebilir. Bir erkek için birine gerdanlık hediye etmek de benzer anlama sa­hiptir. Hediye eden birinin olmadığı, yalnızca boynunuzdaki gerdan­lığın farkında olduğunuz rüyalar, kendi yeteneklerinizin ve olumlu özelliklerinizin varlığından duyduğunuz güven ve mutluluğu gös­terir. Gerdanlık aynı zamanda, sosyal statüye duyduğunuz özlem ile hırsın ifadesi de olabilir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Bekar bir erkeğin gerdanlık satın alması da evliliği anlatır.
 • Evli erkek gerdanlık satın aldığını görürse, bir kadından bü­yük bir iyilik görür.
 • Eğer bir kadına gerdanlık hediye ettiğini görürse, yasak bir ilişki yaşar.
 • Gerdanlığın kopması, düşmesi vb. ise ayrılığı belirtir.
 • Bazı yorumcular, gümüşten gerdanlık, altından yapılmış gerdanlıktan daha kö­tüdür, demişlerdir.
 • Bazı yorumcularsa gümüş gerdanlık altın gerdanlıktan daha iyidir, demişlerdir.
 • Bir rivayete göre gümüş gerdanlık güzel kadın ile yorum­lanır.
 • Başka madenlerden yapılmış gerdanlık düşmanlığa ve mahkemeye işa­rettir.
 • Gerdanlık çeşitli mücevherlerden ve değerli taşlardan yapılmışsa tefsir ilmiyle yorumlanır.
 • Bazı rüya tabircileri, gerdanlık rüyası genellikle bir görev ya da bir emanetle tabir olunur, demişlerdir.
 • Kadının gerdanlık görmesi kocasıyla yorumlanır.
 • Gerdanlıkla ilgili görülecek iyi veya kötü her şey kocayla tabir olunur.
 • Gerdanlık çirkin ve gelişigüzel bir tarzda yapılmışsa sözünde durmamaya, emanete ihanete, vasiyeti yerine getirmemeye işarettir.
 • Boynunda birden fazla gerdanlık bulunduğunu gören yukarıda belirti­len hususlarda daha aşırı olur.
 • Gerdanlıkların ağırlıklarının kendisini ra­hatsız ettiklerini görmek yukarıda belirtilen hususlardan yarar sağlamaya delalet eder.
 • Böyle bir gerdanlığa sahip olduğunu gören kadın evlenir.

Rüyada altın görmek

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın