Rüyada Gemi Görmek, Büyük Gemi Batması, Denizde Gemi Yolculuğu

Rüyalarda görülen gemi ölüm mü, hastalık mı yoksa bol para, evlilik veya bebek haberi mi demek. Rüyada gemi görmek, büyük gemi görmek veya gemi batması çok farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Gemi Görmek

🙂 Temiz, aydınlık bir gemi, hayatınızdan memnun oldu­ğunuza işarettir. Rüyada gemi görmek, üzüntü ve sıkıntılar­dan kurtulmaya işaret eder. Rüyada gemi görmek, sıkıntı, keder, hasta­lık, darlık ve kıtlıktan kurtuluşa delalet eder. Rüyada boş gemi görmek kişinin ailesiyle mutlu bir ömür süreceğine işarettir. Genç ve bekar bir kızın rüyada gemi görmesi, geçimini denizden sağlayan bir kimseyle evleneceğine işarettir. Gemiden indiğini görense, her türlü tehlikeden kendini uzak tutar. Rüyada görülen gemi üzüntü ve darlık içinde bulunan kimse için kurtuluştur. Bazen de gemi, ümit edilen bir şeydir.

😐 Karanlık, bakımsız, pis bir gemi ise sıkıntılara, sorun­lara ve başarısızlığa işarettir. Gemiden denize düşmek, dürüst dav­ranmadığınız sürece bazı fırsatları değerlendiremeyeceğinizi açıklar.

Rüyada Büyük Gemi Görmek

🙂 Rüyada büyük bir gemi görmeniz, genel olarak yuvanızda top­lu bir sevince delâlet eder. Rüyada büyükçe turistik gemi görmeniz; uzak bir yolculuğa çıka­cağınıza veya uzaktan bir yolcunuzun geleceğine, işarettir. Eğer rüyada gemi büyükse elde edilen mevki de o derece büyük olur.

😐 Büyük bir savaş gemisinde dümencinin değiştiğini yahut ortadan kay­bolduğunu görmek şeyhülislamın değişeceğine ya da hastalığına işarettir. Bir rivayete göre çalışıyorsanız görevinizin değişeceğine delalet eder.

Rüyada Denizde Gemi Görmek

🙂 Ayrıca masmavi ve sakin sularda yol alan bir gemi, servete ve huzu­ra; dalgalı, fırtınalı denizde yol alan bir gemi, başarılı olmak için çok çalışmanız gerektiğine işarettir. Denizde yelkenleri açık bir gemi görmek: Güzel bir isimle anılmak ve hayırlara işaret eder. Denizde gemi görmek, makam ve itibar sâhibi olur.

😐 Pis sularda yol alan gemi, bir hatanızın ya da sucunuzun ortaya çıkacağına delalettir.

Rüyada Gemi Yolculuğu Görmek

🙂 Rüya sahibi yolculuk yaptığı gemiden sağlam çıktığını görürse geminin işaret ettiği bu özellikler hayra yorumlanır. Gemiye binmek (hasta için), dünya fitne­lerinden kurtulmaya işarettir. Yolcularla dolu gemi görmek, selametle yolculuk yapmaya işarettir. Gemi yolculuğu görmek; bütün arzu ve isteklerinizin kısa bir zaman sonra yerine gelerek size mesut bir hayat yaşatacağına işarettir.

😐 Rüya sahibi bindiği yolculuk yaptığı gemiden çıkamazsa, yani ba­şına kötü bir şey gelirse geminin işaret ettiği özellikler kötülüğe yorulur. Bir başka rüya alimine göre de eski bir gemide fırtınalı ve dalgalı bir denizde seyahat etmek sıkıntı, üzüntü, ayrılık gibi yorumları vardır.

Rüyada Gemi Batması, Gemi Kazası

🙂 Batan ge­mi, hayatınızı tamamen değiştirebilecek beklenmedik bir olayı belirtir. Batan gemiden çıktığını görense, bir konu, iş vb.de maddi manevi zarara uğramaktan son anda kurtulur. Gemiz kazası yaptıktan sonra kurtulmak veya gemiden çıkabilmek keder ve sıkıntıdan kurtulur. Yeni bir memuriyete geçer, fakir ise zen­gin olur, bir evlâdı dünyaya gelir.

😐 Gemi kazası görmek veya gemiyi parçalanmış görmek: Rüyayı görenin annesi hayat­taysa, annesinin kısa süreli rahatsızlıklarına işarettir. Batık gemi görmeniz; bir iflâs haberi ile karşılaşacağınıza işarettir. Rüyada içinde olduğunu bir gemideyken kaza geçirmek veya batmak şerre işarettir

Rüyada Gemiye Binmek

🙂 Bindiği geminin deniz kıyısında durduğunu gören, işlerini acele etmeden düzgün yapar. Rüyada gemiye binmek, çok çalışkan olduğunuzdan hayatta çok şey kazanacağınıza işarettir. Rüyalarda gemiye binmek çeşitli ve yeni haberler sayesinde çok sevineceğinize işarettir.

😐 Denizde demir atmış bir gemiye binmek, hapse düşmekle veya ceza almakla tabir edilir. Gemiye bindiğiniz halde sevmediğiniz veya koktuğunuzu hissediyorsanız yapacağınız bir işte zarar etmekle yorumlanır.

Rüyada Gemi Kullanmak, Gemi Sürmek

🙂 Bir geminin kaptanı olup da gemiyi sürdüğünü gören kişi için in­sanlar iyi şeyler düşünür ve kendisiyle ilgili güzel şeyler söylerler. Rüyada gemi kullanmak veya sürmek, sizin veya bir yakınınızın sıhhate kavuşacağına, kısa dönemli bir maddi sıkıntıya katlanmanız gerekeceğine işarettir.

😐 Eğer biri rüyada gemiyi ustalıkla kullanamadığını görürse kendisi hakkında kötü düşünülür, bir rivayete göre zarara, ziyana ve tehlikeye işaret eder. Gemiyi kul­lanamadığını gören çalıştığı hiçbir işinde başarılı olamaz, zarar ve ziyana uğrar. Kendisine ait geminin dümeninin kırıldığını gören, devlet görevlisi ise, görevden alınır; tüccarsa işleri bozulur, zenginse serveti azalır, fakirse ta­mamen yardıma muhtaç hale gelir, özetle bu rüya iyi değil­dir.

Rüyada Beyaz Gemi Görmek

🙂 Beyaz gemi görmek veya binmek, çok büyük kar ve kazanca işarettir. Rüyada beyaz gemide yolculuk alacağınız güzel haber demek, beyaz gemiyi sürmek ise elde edeceğiniz değerli bir şey demek.

Rüyada Karada Gemi Görmek

🙂 Kurtuluşa işarettir. Gemide olduğu halde karaya yaklaştığını gören kimse gam ve kederden kurtulup ra­hat ve feraha ulaşır.

😐 Karaya oturan gemi, boşa giden emeklere işarettir. Dinde fesatlık çıkaran kimseye delalet eder. Kuru bir yerde gemisini yürüttüğünü veya bindiği geminin karada yürüdüğünü görmek, büyük bir felâket ve sıkıntıya işarettir.

Rüyada Gemide Olmak

🙂 Gemiyle karaya yanaşmak, sıkıntıların sona ermesidir. Günahların mağfiretine işaret eder. İbadet ehli kimselerle gemiye bindiğini gören kimse, hidayete erer ve Allah (cc)’ın rızasına nail olur. Sıkıntı içinde olan bir kimse rüyasında gemiye bindi­ğini görse sıkıntılarından kurtulup huzura kavuşur. Ticaretle uğraşan bir kimsenin rüyasında gemiye bin­mesi işlerinin yolunda gitmesine ve bol kazanç elde et­mesine işaret eder. Rüyasında bir gemiye bindiğini ve geminin de selâ­metle sahile geldiğini gören; bütün gam ve kasavetten kurtulur.

😐 Rüyasında gemiye bindiğini gö­ren kimse, dost görünen bazı kimselere karşı dikkatli olması gerektiğine dair uyarılır. Geminin havada uçtuğunu görmek ve ona binmek ecel ve ölümdür. Bin­diği gemiyi kuru yerde deniz üzerinde hareketsiz durur gören; işleri bağlanır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Bazı rüya tabircilerine göre: gemi dümeni hükümetle tabir olunur, demişlerdir. Dümenin düzenli bir şekilde işlediğini görmek devlet ve halkın işleri­nin düzenine, dümenin çalışmadığını görmekse aksine işlerin düzensizli­ğine ve disiplinsizliğe işarettir. Bir rivayete göre dümen, rüya sahibinin kendi işlerine ve davranış biçimine, selametine veya zararına delalet eder. Bir gemi dümenini kullandığını ve bunda da oldukça başarılı olduğu­nu gören din ve dünya ile ilgili işlerinde hayır ve fayda görür. Dümenin tamir edildiğini yada yerine yeni bir dümen konulduğunu gör­mek yukarıdaki tüm olumsuz durumların değişeceğine delalet eder.

İbn-i Şirin: “Gemi kaptanı, alimler ve zabıta memurlarıyla tabir olunur,” demiştir. Dümenci geminin düzenli olarak hareket etmesini, rotasını, izleyeceği yolu, belirlediği gibi alimler de halkın dinle ilgili işlerini düzenler ve bu düzenin korunmasına çalışırlar. Zabıta görevlileri ise halkın asayiş ve huzurunu sağlamak için gayret gösterirler. Gemilere ait daha bir çok alet ve edavat vardır. Bunların ayrı ayrı ta­bir edilmesi ve anlatılması sözün uzatılmasından başka bir işe yaramaz. Çünkü hepsi de tabirde az çok birbirine benzer. Gemilerle ilgili alet ve ada- vatlardan birini görmek rüya sahibinin durumuna, sosyal konumuna, rüya­nın oluş biçimine göre değişik meslekler, hayır ve menfaatten biriyle tabir olunur. Bunun için sözü uzatmaya gerek görmedim

Salimi’ye göre gemi görmek: “Madeni bir gemide giden, devlet başkanından kuvvet alır. Gemi tahtalarının rüzgâra kapılıp gittiğini görenin malını hükümet elinden alır. Bindiği geminin delindiğini görmek, devlet idarecisinin başına gelecek bir sıkıntının habercisidir. Gemide kaptan olup dümeni iyi kullanmak hayırdır. Denizin ortasında boğulmaktan kurtularak ge­miye çıktığını gören tövbekâr olur, selâmete çıkar. Yağ­mur suyu birikintisinin veya küçük bir havuzun içinde gemiyle beraber bulunmak, din ve dünya hayatı için büyük hayırdır. Bindiği geminin havada yürüdüğünü gören, hasta olur.

SEYYİD SÜLEYMAN: “Bir gemiye bindiğini, bir daha çıkmadığını gören, büyük bir üzüntüye düşer. Gemiden indiğini gören, selâmete çıkar. Bindiği geminin kuru bir yerde durduğunu gören, büyük bir sıkıntıyla karşılaşır. Bir gemiyi takip ettiği halde ulaşamayan iş­lerinde güçlük çeker.”

Ebu Sait El Vaiz’e göre gemi görmek: “Bir gemiye bindiğini görmek vali yahut büyük bir devlet adamı olmak demektir. Eğer gemi küçükse kazanılan mevki kü­çük, eğer rüya sahibi mevki ve makam sahibi olmaya layık değilse tehlikeli bir işe gi­rer. Gemiye bindiğini gören, tehlikeli bir işteyse, Allah’ın yardımıyla kurtu­luşa erer, yada hatırlı ve etkili bir kimseye bağlanır.

Danyal (a.s.) Göre gemi görmek: “Büyük ya da küçük gemiler hüzün, keder, zin­dan, kârlı iş ve rezaletle tabir olunur. Bir gemiye bindiğini ve bir daha çıkmadığını gören büyük bir üzüntü­ye kapılır ve ölünceye kadar insanlar tarafından azarlanan bir kimse olur. Gemiden çıktığını görmek ferah ve mutluluk sahibi olacağına işarettir. Bin­diği bir geminin battığını gören gerçek yaşamda insanlardan çok çeker.” demiştir.

Cafer Sadık (r.a.) göre gemi, tekne, vapur: “Gemi görmek sekiz şekilde tabir olunur,” demiştir. Evlat, baba, eş, binek, ferahlık, emniyet ve güven, yiyip içme, zenginlik. Batan gemiden çıkıp kurtulmak, sıkıntıların izalesine delalet eder. Rüyada bir geminin yanında yürüdüğünü gören kimse yolculuğa çıkar veya eline biraz mal geçer. Gemiden inmek hayra, işarettir. Sıkıntıya, kedere, derde, üzüntüye ve hastalığa işarettir.” 

Kirmani’ye göre gemi; “Bir kimse rüyada gemiye bindiğini ve gemiden bir daha çıkmadığını görse, sıkılıp üzüleceğine işaret eder. Bir kimse bindiğini geminin battığını fakat kendisinin kurtulmuş olduğunu görse, işleri bozul­muşsa düzeleceğine işarettir.

İmam Nablusi’ye Göre gemi görmek: “Rüyada görülen gemi bazen, anneyi-babayı evladı çağrıştırır. Bazen de yakın bir akraba olarak tanımlanır. Kimi zaman üzüntü duymaya, kederlenmeye, veya sıkıntıya işaret eder. Kimi zaman da, yolculuğu, güzel geçimi simgeler.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada gemi görmenin psikanalizi: Psikolojik anlamda yaşamla ilgili deneyimlerimiz ve baş­kalarıyla olan ilişkilerimizin seyri, rüyalarda genellikle gemi sim­gesiyle belirir. Küçük bir gemi ya da teknede tek başına yolculuk et­tiğini görmek, yalnızlık duygusuyla başa çıkma gücünü simgeledi­ği gibi, bu yalnızlıktan duyulan endişeye de dikkat çeker. Büyük ve görkemli bir gemi, sosyal yaşamda karşı karşıya kaldığımız zor durumların ve karmaşık ilişkilerin habercisidir ve bunlarla başa çıkmamız gerektiğini anlatır.
Açık de­nizde gemiyle yolculuk yapıyorsanız, denizin duru­muna göre durum değişir: Fırtınalı bir deniz huzursuz bir ruh hali içinde olduğunuzu gösterir­ken, durgun ve düz bir deniz, güvenlik duygusunu açığa çıkarır, zorlukları atlattığınız anlamı­na gelir. Bir geminin limandan demir aldığını görmek, yaşamınızda bir evrenin bitip diğerinin başladığını haber verir. Rüyada bineceğiniz gemiyi kaçırmak, karşınıza çıkan fırsatları kaçırmak endişesi içindeki bir ruh haline dikkat çeker.

Anonim Rüya Yorumları

  • Rüyada Nuh’un gemisini görmek, bolluğu, bereketi ve mutlu­luğu; gemi enkazı görmek, rahat ve huzurlu bir ömrü; gemi­ci görmekse yalanı ve iftirayı simgeler.
  • Gemide öldüğünü görmek, halkın ellerinde vefat etmeye işarettir.
  • Geminin kan denizinde yüzdüğünü görmek, zinaya ve günah işlemeye delalettir.
  • Gemi satın almak (bekar için), evlenmeye işarettir.
  • Gemi ile denizde gitmeye muktedir olamamak: Rüya sahi­binin hapsedilmesine delalet eder.
  • Geminin ipini tuttuğunu görmek, dinin güzelliğine işaret­tir.
  • Hayırlı bir kimsenin rüyasında Nuh (A.S.)’un gemisi­ni görmesi inşiraha kavuşmasına ve malının bereketinin çok olmasına işaret eder.

Rüyada deniz görmek

Bu Duaları Kaçırmayın!


RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLATMAK İÇİN UYGULAMAMIZI BURADAN İNDİRİN: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.  

Yorum yapın