Rüyada Gazete Görmek, Gazete Okumak, Kesmek

  • Gazete okumak: Sonucu laftan ileri gitmeyecek işlerle uğraşacağınız anlamına gelir.
  • Gaze­te almak: Davranışlarınız bazı kimselerin arkanızdan asılsız laflar üretme­sine neden olacak.
  • Gazete satmak: Davranışlarınız esnaf arasında dediko­duya yol açacağına işarettir.
  • Gazeteci: Haber alma ve bilgilendirilme ihtiyacını olduğu kadar, göz önünde olma ve izlenme, seyredilme duygusunu da simge­ler.

Gazete Gormenin Psiklojik ve Modern Anlamı

Oldukça doğrudan bir simge olan gazete, herhangi bir konuyla ilgili haber ya da bilgi almak anlamına gelir. Rüyanızda ga­zete okuyorsanız, başka insanların bildiği ve sizin de öğrenmeye
ihtiyaç duyduğunuz bir bilgiye ya da habere ulaşma durumu söz konusudur.

Diğer yandan gazeteler, oldukça uzun bir dönemden bu yana, “okuyucusunun kimlik tanı­mına katkıda bulunan” yayınlar olma işlevini de üst­lenmektedir; yani, okumayı tercih ettiğiniz gazete, çoğu kez sizin dünya görüşünüz ve hayata bakışınızla ilgili de ipucu sunar. Bu nedenle, düşünüzde ortaya çıkan gazete (ya da dergi) sıradan, herhangi bir yayın değil de belirgin bir gazeteyse, onun temsil ettiği dünya görüşüne yakınlığınız ya da okurlarıyla ilgili düşüncelerinize ilişkin ipuçları yakalamak da mümkündür.

Eğer bu gazeteyi isteyerek ve seçerek bayiiden sa­tın aldığınızı görüyorsanız, bir “aidiyet duygusu”nun da söz ko­nusu olduğu söylenebilir.

Yorum yapın