Rüyada Felç Olduğunu Görmek, Felç Olmak, Felçli Görmek

Bu rüya bela, ölüm, ceza gibi kötü manalar taşır. Sağ taraf erkek çocuk, erkek kardeş, sol taraf kız evlat, kız kardeştir. Rüya bunlara göre yorumlanır. Başına felç geldiğini gören aniden hastalanır veya ak­lını kaybeder yahut Allah (C.C.)’m gazabına uğrar. Kal­bine felç geldiğini gören günah işler, sonu kötü olur. Felç rüyasını dindarlar için iman gürlüğü, günahkarlar için azapla tabir eden büyükler de vardır. Felç illetinden kur­tulduğunu gören, dünya ve ahirette selamet bulur.

Rüyada Felç Olduğunu Görmek-Felç Olmak

Felçli bir kimse tekrar felç olduğunu görürse şifaya kavuşur. Bu rüyayı çok dikkatli incelemelisiniz çünkü çıkarlarınız üzerindeki kontrolünüzü kaybettiğinizi gösterir. Rüyanızda felç geçirdiğinizi görmek sürekli bir şeylerden korktuğunuzu fakat bu durumun hayatınıza önemli bir etkisinin olmayacağını gösterir. Rüyada kendini felçli görmek, tam tersi çıkan bir rüya­dır ve hayatınızı gayet sıhhatli bir şekilde ve her zaman­kinden daha faal yaşayacağınıza alamettir.

Rüyada Felçli Görmek

Başka birinin felç geçirdiğini görmek insanları korkuttuğunuzun işaretidir. Rüyada bir felçli görmek dünya ve âhiret umûrunda muvaffak-ı bilhayr olmağa de­lâlet eder.

İslami Alimlere Göre: Rüyada Felç Olmak

İbn-i Şirin’e göre felç: “Felç rüyası Allah’ın bir gazabıdır. Bütün vücudu etkileyen felç rüya sahibinin, evlat ve akrabalarının ölü­müne veya ağır hastalanmalarına ya da hepsinin bela ve felakete uğraya­rak şiddetli üzüntüye kapılmalarına işaret eder. Nüzul illetinin yalnız sağ tarafına inerek sağ el ve ayağını haraketsiz hale getirdiğini görmek erkek çocuğunun, erkek kardeşinin ölümüne veya ağır bir hastalığa yakalanıp rüya sahibine yardım edemez hale gelmeleri­ne işarettir. Hastalığın sol tarafını kapladığını görmek kızının ve kız kardeşinin ölümüne ve ağır bir hastalığa yakalanmalarına delalettir. Nüzul illeti­nin başına indiğini görmek hayatının uzadığına delalet eder.” demiştir.

İbn-i Kesir’e göre felç:Alim, abid, çalışkan, inançlı, ahlaklı ve riyakarlıktan uzak birinin nüzul hastalığına yakalandığını görmek, bağışlanmasına güç­lü bir inanç sahibi olacağına, cennete gireceğine; günahkar birinin bu ille­te yakalandığını görmek de Allah’ın gazabına uğrayacağına işarettir.” demiştir.

Seyyid Süleyman’a Göre Ruyada Felç: Âlem-i menamda dimağının felce uğradığını gören aklını, hafızasını kaybeder, lisanının felce uğradığını gö­ren kizb ü iftira ve kelâm-ı kabih gibi mübtelâ olduğu me- saviden kurtulur. Kolunun ve elinin felce uğraması dün­yada muavenet ve müsaadeden mahrum olacağını göste­rir. Kalbinin felce uğraması ibâdet ve taât ve zikr-i İlâ­hîden inhiraf edip meaşiye düşeceğine işarettir. Bacaklar­da felç, mesaisinin müntic-i muvaffakiyet olamıyacağına, işlerinin bozularak sa’y ve gayretinden istifade edemiyeceğine delildir.

Ruyada Felç Görmenin Psikolojik ve Modern Anlamı

Rüyada kendini felç olmuş, hareket edemez durumda gör­mek, genellikle sık rastlanan bir olaydır. Çoğunlukla bu, uykuyla uyanıklık arasındaki bir evrede olduğunuz anda ortaya çıkar ama yine de felç olma simgesinin, rüyayı gören kişinin büyük baskı ve endişe altında olduğunu vurguladığını unutmamak gerekir. Yaşa­dığınız günlük endişe ve sıkıntılara yenik düşmekten korktuğunuz anlarda zihninizin verdiği tepki, “felç olma” imgesiyle rüyalarda size iletilir. Bunu, harekete geçme ve ayakta kalmaya çalış­ma yolunda yapılmış bir uyarı olarak alabilirsiniz.

Yorum yapın