Rüyada Ezan, Ezan Sesi Duymak, Ezan Okumak, Ezan Dinlemek

Düşlerde görülen ezan, ölüm mü hastalık mı, müjdeli haber veya bol kazanç mı demek. Rüyada ezan sesi duymak, ezan okumak veya ezan dinlemek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Ezan Sesi Duymak

🙂 Ezanla ilgili rüyalar genellikle çevrenizdeki insanları da ilgilendirecek hayırlı bir habere ve iç huzura işaret eder. Hac mevsiminde müezzinin ezan okuduğunu gör­mek; hacca gitmeye ve farz ibadetlerini yerine getirme­ye tabir olunur. Sabah ezanı; iyi kısmet­le yorumlanır. Bazı rüya tabircileri; herkesin ibadet ettiği bir yerde ezan okunduğunu görmek, hayra tabirdir, demişlerdir. Bazen de, ma­kam ve yüksek derecelerle tabir edilir.

😐 Kötü ve günahkâr bir adamın ezan okuduğunu gör­mek mal kaybına işarettir. Ancak evde, çarşıda, hamamda vb. yerlerde ezan okunduğunu görmek hayırla tabir olunmaz. Bazen ezan, savaş hazırlıklarına işaret eder.

Rüyada Ezan Okumak, Ezan Okunması

🙂 Eğer rüyada minareye çıkıp ezan oku­mak veya minarenin bir tarafını tamir etmek, istikbalde çalıştığı­nız mevkide yükseleceğinize veya dostlarınız arasında itibarınızın artacağına işarettir. Rüyasında ezan okuyan kişi şayet takva sahibi ise Kâbe’yi ziyaret eder. Rüyada ezan okuyan müezzin görmek; küçükle­rinize sevgi, büyüklerinize saygı gösterdiğiniz müddetçe bütün işle­rinizin rast gideceğine işarettir. Rüyada ezan okumak, hayır, bere­ket, rahmet ve hac ile tabir edilir. Yüksek bir dağda ezan okumak, büyük bir zat hakkında doğru söz söylemeye; minarede ezan okumak, yolculuğa dela­let eder.

😐 Rüyada, bilinmeyen bir mahallede ezan oku­mak iyi değildir. Yatakta ezan okuduğunu gören kimse, ai­le geçimsizliği yüzünden rahatı kaçar. Rüyada, kapısının önünde ve­ya evinin ortasında ezan okuduğunu görmek bir akrabanın veya bir dostunun kaybına alâmettir. Evinin üzerinde ezan okunması kişinin, varsa eşi hasta olur. Eşi yoksa sevdiği biri rahatsızlanır.

Rüyada Ezan Dinlemek

🙂 Çocukların ezan okumasını dinlemek, o yerde bid’at ehli insanların çoğaldığına işarettir. Çarşı-pazarda ezan dinlemek, güzel bir geçim ile yorumla­nır. Rüyada ezanı dinlemek, namaza devam etmeye; kamet sesini duymak, hayırlı bir işte başarılı olmaya işaret eder.

Rüyada Ezan Okuduğunu Görmek

🙂 Rüyada ezan okuduğunu görmek; insanları Allah (cc)’ın yoluna davet etmeye, iyiliği emredip kötü­lükten men etmeye işaret eder. Namaz vakti dışında ezan okunduğunu görmek; aile­sinden veya akrabalarından birisinin hastalığına işaret eder.

😐 Rüyada bir kadının minarede ezan okuduğunu görmek, cahillerin orada çoğalacağına işaret sayılır.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İbn-i Şirin:Belli bir yerde ezan okunduğunu görene, eğer ibadetlerini yerine getiren biriyse- Allah Kabe’yi görmesini kısmet eder. Bilinmeyen bir mekanda ezan okunduğunu görmek iyi değil­dir. Eğer rüyayı gören kişi günahkar ve yalancı ise hırsızlık yapar. Bir minareden ezan okuduğunu gören kimse halkı Allah’a itaate davet eder. Ya­takta yatarken ezan okuduğunu görmek eşini ve çocuklarını küçümseme­ye; kapısının önünde ezan okunduğunu görmek, ecelinin yaklaştığına; evinin ortasında ezan okunduğunu görmek, çocuğunun ya da kız kardeşinin hastalığına delalet eder. İbn-i Şirin demiştir ki: Bir mekân-ı mârûfta ezan okunduğunu gören -eğer ehl-i salâh ve ittikadan mü’min ise- Allahü Teâlâ Hazretleri ona Kâbeyi kısmet eder.”

Mağripli Cabir’e göre: Çölde yalnızken ezan okuduğunu görenin eceli yaklaşmıştır. Bir dağ tepesinde ezan okumak pek saygıdeğer biri hakkın­da doğruyu söylemeye; minarede ezan okumak, kadir ve kıymetin artma­sına; mihrapta ezan okumak yolculuğa ve kurtuluşa ermeye ve arzusunun gerçekleşmesine işarettir.”

İbn Eş’as’a göre: “Ezan okunup namaz kılındığını ve bir cemaatin top­lu olarak namaza gelmediklerini görmek, bir toplumu hakka davet ettiği halde onların davete icabet etmeyerek nefislerine zulmedeceklerine; na­maz kılmak için tekbir aldığını görmek, Hz. Muhammed’in (s.a.s.) sünne­tine uymaya; eğer tekbiri güzel değilse düşmanın kuru gürültüsüne, üzün­tü ya da ferahlığa; damda ezan okumak, bir kadın yüzünden meşhur ol­maya ve sonunun hayırlı olmasına delildir.”

ibn-i Kesir ve Nafi’ye göre: Ezan okunması uygun olmayan bir yerde ezan okumak hayra yorulmaz. Cinnet ve benzeri bir durumun ortaya çık­masına delalet eder. İbn-i Kesir ve Nafi’ye göre, ezan okumak ya da okunduğunu görmek dua, günahlardan arınmak, ibadet, hayırlı işler, şeytanın tuzaklarına karşı güvende olmak ve kurtuluş ile tabir olunur.”

İbn-i Fadl’a göre: At, eşek yahut hayvan üzerinde ezan okumak veya okunduğunu görmek, şerefe ve yolculuğa; gemide ezan okumak, işlerinin yolunda gitmesine işarettir. Ezan okumak veya Allah’ı zikrederek sesini yükselt­mek, özellikle sesi güzelse, ileri gelenlere arkadaş olup halka sesini du­yurmaya; gökyüzünda ezan okunduğunu ve halkın da ona katıldığını gör­mek, halkı iyiliğe davete ve bu davete icabet edilmesine; bir tepenin üze­rinde ezan okuduğunu görmek, eğer rüya sahibi layık ise, vali olmaya, la­yık değilse ticaret ve kazanca; iyi bir mesleğe delalet eder.

Cafer-i Sadık’a (r.a.) göre: Ezan rüyası on iki şekilde yorumlanır. Hac, doğru söz, iş, kadir ve kıymetin yüksekliği, başkanlık, ölüm, yoksulluk ve iflas, ihanet, tecessüs (gizli merak), inanç zayıflığı ve nifak (dinde bozgun­culuk).”

Nabluslu Abdulgani’ye: Ezan okumak ya da okunduğunu görmek derecesinin yükselmesine, makam sahibi olmaya, yükselmeye, sözünün dinlenmesine ve emirlerinin yerine getirilmesine, bekar için iyi bir eşle ev­lenmeye, doğru habere delalet eder. Hac mevsimi ise rüya sahibi hacca gider. Nablusi’ye göre Kabe üzerinde ezan okuduğunu gören, bid’at ehli olur ve sahabiler hakkında kötü söz söyler.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada ezan görmenin psikanalizi: Düşlerdeki ezan bilin­çaltımıza ulaşma çabalarımızla ve kendimizi daha iyi tanıma iste­ğimizle ilgilidir. Ezan dilediğini gören kişi, yaşamında oldukça önemli bir sorunla yüzleşmek zorunda demektir. Kimi zaman rüyada ezan okuduğunu veya okunduğunu görmek, kendi kişiliğimizin farklı yönlerini ve nitelikleri­ni simgeler.

Anonim Rüya Yorumları

  • Alimler ezanı şöyle tabir etmişlerdir: Hac, doğru ve hak söz, iş, riyaset, ölüm, iflas, hı­yanet, merak, dini konularda az amel ve nifak…
  • At ve başka bir binek hayvanı üzerinde ezan okumak, sefere işaret eder.
  • Ezan okuyup kamet getir­diğini görmek, bid’atlardan uzak durmaya delalet eder.

Rüyada camide ezan duymak

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın