Rüyada Evlenmek, Biriyle Evlenmek, Başkasıyla Evlenmek, Gelinlik Giymek

Rüyada evlendiğini görmek ölüm mü, hastalık mı, müjdeli haber mi yoksa bol para mı demek. Rüyada evlenmek, biriyle evlenmek, başkasıyla evlenmek veya gelinlik giymek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

Rüyada Evlenmek

🙂 Evlendiğini görmek kısmete; evlenen birini gör­mek güzel bir olaya tanık olacağınıza işarettir. Özellikle rü­yada evlilik başarılı bir şekilde gerçekleşirse; rüya sahibi ger­çek hayatta da çok mutlu olacağı bir evlilik yapar. Düşünde evlenen zengin olur. Müstakbel eşi­ni öpse muradına erer. Rüyada evlendiğini gören kimse, Al­lah (cc) tarafından büyük nimete nail olur. Bekar bir kimsenin rüyasında nikahlandığını görmesi; hayırlı bir kimseyle hayatını birleştirmeye işaret eder. Dört hanımla ev­lenmeyi görmek, Peygamber Efendimiz’in kabrini ziyaret et­meye delalet eder.

😐 Rüyada akraba evli­liği, akrabalar arasında büyük bir kavga çıkacağını; ölmüş bi­riyle evlenmek, arzuladığınız şeyin gerçekleşmeyeceğini gösterir. Rüyada hasta biriyle evlilik, hastalık demek. Rüyada kendinizi bir aileye damat olmuş görmek; çok yakında birinin nankörlüğüne maruz kalacağınızı gösterir.

Rüyada Biriyle Evlenmek

🙂 Rüyada tanıdık biriyle evlilik, o kişiden yardım göreceğinize işarettir. Çocuklu biriyle evlilik, çocuğunuzu evlendireceğinize işarettir. Evli biriyle evlilik, zenginliği ve mutluluğu anlatır. Biriyle evlendiğini gören kimse bekâr ise mutlu bir evlilik yapar. Biriyle rüyada evlendiğini görmek, Allah’ın yardımına ve nimetine delalet eder. Birinin tanımadığı biriyle evlendiğini görmesi, o kişi­nin geçimini sağlayacağı şey hakkında çalışacağına delildir. Yine rüyada hiç bilinmeyen yaşlı birinin oğluyla veya kızıyla evlenmek, çok hayırlıdır. Bir kişi tanımadığı biriyle evlendiğini görürse, bu rüya o kişi hakkında hayır ve berekettir. Eğer hasta ise iyi­leşir.

😐 Rüyada hafif meşrep (davranışları, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışına uymayan) bir kadınla evlilik, zor durumlara düşeceğinize yorumlanır. Hasta veya sakat biriyle evlenmek bekarsanız evliliğiniz için henüz erken olduğuna evliyseniz evlilikteki sıkıntılara işaret eder.

Rüyada evlenmek, evlilik görmek, biriyle evlenmek ne demek

Rüyada Başkasıyla Evlenmek

🙂 Başkasıyla şahitlerin huzurunda evlendiğini görmek, salih amel yapa­cağına işarettir. Kıyılan nikah adetlere göre yapılırsa, makama ve şöhrete işaret eder. Evliyken başkasıyla evlendiğini ve onun öldüğü­nü görmek, sanatla meşgul olmakla yorumlanır.

😐 Evli olduğu halde bir başkasıyla evlenmek; günah işle­meye ve hüsrana uğramaya işarettir. Bir başkasıyla veya ec­nebi ile evlenmek; eşinizle bir çok bakımlardan katiyyen anlaşma­yacağınızı gösterir.

Rüyada Gelinlik Giymek

🙂 Gelinlik giymek, bekarlar için evliliğe ve muradına ermeye; evliler içinse kazanç artışına ya da rüyayı görenin hastalıklarının geçeceğine işarettir. Rüyada gelinlik giymek, o kadının kıymeti, fazileti, değeri, isminin anlamı ve güzelliği nispetinde nimet ve saltanata erişir.

😐 Rüyada görülen gelinlik kirli, lekeli, yırtık vb. bir gelinlikse, hayal kırıklığını açıklar. İstemediği bir gelinlik giymek henüz evlenmek için zamanın olduğuna, evliyseniz evliliğinizdeki sıkıntılara yorumlanır.

Rüyada Sevgiliyle Evlenmek (eski-yeni)

🙂 Kişinin sevgiliyle evlendiğini görmesi ha­yırlı bir karar vermesine ve Allah’a daha iyi kulluk etmek için Peygamber Efendimizi örnek almasına işaret eder. İsteyerek ve mutlu bir şekilde sevgiliyle evlendiğini görmek müjdeli haberlerin işaretidir. Eski sevgiliyle evlenmek güzel haberlerin geç geleceğine, şimdiki sevgiliyle evlenmek ise tez zamanda kavuşacağınıza delalettir.

😐 Rüyada eski sevgiliyle evlenmek; bekar iseniz, evliliğin biraz gecikeceğine, evli iseniz ve eski sevgiliyle evlendiğini görüyorsanız, nikah tazelemek zorunda kalacağınıza yorumlanır.

Rüyada Tekrar Evlenmek

🙂 Evli olduğunuz halde tekrar aynı kişiyle evlenmek hayırlı ve mutlu bir birlikteliğin işaretidir. Tekrar evlenmek neşenizin ve mutluluğunuzun katlanacağına yorumlanır. Rüyada tekrar evlenmek işsizlerin iş bulacağına, hastalıkların biteceğine, beklediğiniz güzel haberin geleceğine işarettir.

😐 Eğer istemediğiniz bir evliliğiniz varsa ve aynı kişiyle tekrar evleniyorsanız bu sizi bir süre daha sıkıntı içinde yaşayacağınıza işarettir.

Rüyada Evliyken Evlenmek

🙂 Ayrıca ev­li biri evlendiğini görürse ev ya da yer değiştirir. Evli olduğu halde şimdiki eşiyle yeniden evlendiğini görmek evliliğin mutlu ve huzurlu geçeceğine işarettir. Evli ve hamile bir hanımın rüyasında evlendiğini görmesi, doğa­cak çocuğunun kız olacağına işarettir. Erkek çocuğu olan biri için evliyken evlenmek, çocuğunun mürüvvetini göre­ceğine işaret eder.

😐 Evli bir kimsenin tanımadığı biriyle evlendiğini görmesi evlilikte sıkıntılara yorumlanır. Evli birinin tanıdık biriyle yeniden evlendiğini görmesi evliliğini düzene sokması için bir işarettir.

Rüyada İstemediği Biriyle Evlenmek

😐 Rüyada istemediği biriyle evlenmek üzüntü, esaret ve borç altına girmeye de tabir olunur. İstemediği bir kimseyle evlenmeye zorlandığını gören kimse, üstesinden gelemediği bir işi yapmaya kalkışır. Yahudi biriyle evlenmek, harama ve günah işlemeye delalet eder.

Rüyada Sevdiğinle Evlenmek

🙂 Sevdiği bir kişiyle evlenmek büyük bir zattan fayda görmeye delalettir. Rüyada sevdiğinle evlenmek muradına nail olmakla tabir olunur. Sevdiğiniz kişiyle evlendiğinizi ve eşinizi görmek ise; çok sevinçli ve mesut olaylara şahit olacağınızı gösterir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

Kirmani: “Eşi olmadığı için bir kadınla evlenmek istediğini gören o kadının güzelliği ölçüsünde iyilik, menfaat, servet, saygınlık, nü­fuz sahibi olur. Tanımadığı, görmediği ve ismini bile sormadığı bir kadınla evlendiği­ni görenin ya kendisi, ya evinden biri veya önünde yürümekte olan bir kim­se hastalanır. Yaşlı bir kadınla veya kendi kız kardeşiyle evlendiğini gören oldukça büyük hayır görür. Aynen bunun gibi, bir kadının da böyle bir evlilik yaptı­ğını görmesi aynı şekilde yorumlanır.” demiştir.

Ebu Sait El Vaiz: Evlilik rüyası servete, zenginliğe delalet eder. Bir kadınla evlenip sonra da kadının öldüğünü gören sonuçta kendi­sine ancak hüzün ve kederden başka bir faydası olmayan bir işe girişir. Evlendiği kadının Yahudi olduğunu gören insanı günah ve isyana gö­türen bir sanat veya meşgaleye başlar. Aldığı kadının Hristiyan olduğunu gören İslam diniyle bağdaşmayan bir sanatla uğraşır. Eğer Mecusi bir ka­dınla evlenirse dinini terk etmesini gerektirecek bir uğraş içerisine girer.” de­mişlerdir.

Abdulgani Nablusi: Evlendiğini, ancak bu evlilikten kimsenin haberinin olmadığını, ortada bir kadın da bulunmadığını gören hasta vefat eder. Akrabalarından bir ka­dınla evlenen sülalesine efendi ve reis olur. Ölmüş bir kadınla evlenip onunla cinsel ilişkiye girdiğini gören kimse, ümit kestiği bir işine yeniden sahip olur. Eğer cinsel ilişkiye girilmemişse o işte elde edeceği başarısı sürekli olmaz. Ölmüş bir kadınla evlendiğini ve bu kadının da kendisiyle evlenilmemesi gereken, yani nikah düşmeyen bir kadın olduğu­nu gören, akrabalarına iyilik eder. Nikah düşmeyen ve yaşayan bir kadın­la evlendiğini gören akrabalarıyla gidiş gelişi yani ilişkilerini keser.” demiştir.

Seyyid Süleyman: Günahkar bir kadınla evlendiğini gören bir fahişe ile evlenir. Ahlaksız ve huysuz bir kadınla evlendiğini gören öldürülür. Başka birinin karısıyla evlenip beraberce ilk kocanın yanına gittikleri­ni görenin şerefi ve rahatı yok olur. Evli bir kadının başka bir kocaya var­dığını görmek üç şekilde tabir olunur: Eğer hamileyse kız doğurur, yahut kızının evlenmesine çalışır, ya da eşiyle arasında kavga çıkar. Bir kadınla evlenip onu öptüğünü gören saygı ve onura, o zamana ka­dar sahip olamadığı servete sahip olur.”

Caferi Sadık: “Bir kadının makam sahibi bir erkekle evlendiğini ve onunla cinsel iliş­kiye girdiğini görmesi, kadının durumunun olumsuz yönde değişeceğine, işlerinin karışacağına delalet eder. Bir kadın süslenerek bir kocaya karşı gittiğini, fakat bir türlü yetişeme­diğini görse hastalığı yaklaşmış demektir. Eğer o kadın eşine yetişir ve arala­rında yakınlaşma, sevişme olursa menfaate ve arzunun gerçekleşmesine delalet eder. Herhangi bir hayvan ile evlendiğini gören hayvan gibi bir kadınla ev­lenir.”

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada evlilik veya evlenmenin psikanalizi: Evlilik kurumuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yansıttığı gibi, kişiliğinizde akıl ve duygular arasında yaşanan çe­lişkinin uyumlu biçimde çözüldüğünü de ifade ediyor olabilir. Be­kar birisi evlendiğini görüyorsa, evlilikle ilgili merak ettiği ayrıntıla­rı öğrenme isteği duyduğunu ve belki de kendini evlilik fikrine hazırlamaya çalıştığını gösterir.

Anonim Rüya Yorumları

  • Evlenmek için evden kanatlanıp uç­tuğunu gören, gerçek yaşamında da evlenebilir.
  • Rüyada ölü biriyle evlenmek, ümit kesilen bir işe tek­rar kavuşmakla tabir olunur.
  • Rüyada bir gelin duvağı görmek; fevkalade roman­tik bir aşk macerası yaşayacağınızı gösterir.

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın