Rüyada Ev Görmek, Rüyada Ev Almak, Eski Ev, Yeni Ev

Düşlerde görülen evler ölüm veya hastalık mı yoksa gelecek para ve müjdeli haber mi demek. Rüyada ev görmek, ev almak, eski ev veya yeni ev görmek farklı yorumlanır. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin…

RÜYADA EV

Rüyada Ev Görmek

🙂 Bir arada görülen evler, dostları temsil eder. Dağ başında bir ev, yükselmenin, herkes­ten üstün bir konuma geçmenin habercisidir. Rüyada ahşaptan ev görmek genellikle iyiye yorulur. Rüyada ev görmek sevinçli bir haberle yorumlanır. Rüyada ev görmek, rüya sahibinin ailesine veya akrabalarına işaret eder. Rüyada demirden yapılmış bir ev, uzun ömre işaret eder. Ev, eşle de tabir edilir. Bazen de beden ola­rak yorumlanır.

 • Evin genişlemesi: Nimete, geniş rızka.
 • Evi aydınlık görmek: Çıkılacak yolculuğun hayırlı ve bere­ketli olacağına işaret eder.
 • Evi uzakta görmek: İleride erişilecek dünyalık.

😐 Rüyada ev, veya evler görmek; geçim yükünüzün çoğalacağına, mal ve para bereketi olmayacağına delâlet eder. Rüyada bir çok ev görmeniz üzüntünüzün artacağına yorumlanır. Evle ilgili rüyalar genel olarak korunma isteğine ve sıcak bir yuva özlemine işaret eder. Ancak pis, karanlık vb. evler, sıkıntıyı ve iç daralmasını anlatır. Özellikle karanlık ev, baş­kalarının yol açacağı sıkıntıya; pis evse kendi hatanızdan kaynaklanacak sıkıntıya delalettir. Rüyada evin yıkıldığını görmek; üzüntüye ve yoksul­luğa işarettir.

 • Evin yıkılması veya yanması: O evde çıkacak musibete.
 • Evin içinde ölüler görmek: Sıkıntıya işarettir.
 • Evin içine girip çıkamamak: (Bilinmeyen bir ev ise) hastalık ile tabir edilir.
 • Evin küçülmesi: Nimet ve rızkın daralması.
 • Evi nakışlamak, süslemek: O evde çıkacak düşmanlık ve şiddet.

Rüyada Ev Almak

🙂 Rüyada ev almanız, yeni bir evlenme yapacağınıza veya şahit olacağınıza yorumlanır. Rüyada ev almak, kıskanılmak demektir. Rüyada Ev Almak: Rüyada kendinizi ev sahibi sıfatıyla görmeniz hayâllerinizin tahakkuk etmekte olduğunu inancınızın artacağına, teşebbüslerinizin iyi netice vereceğine işarettir. Rüyada ev alıp ev sahibi olduğunu görmek; size teklif edilecek iş veya beraber çalışmayı ka­bul etmeniz halinde, size büyük şans kapılarının açılacağına delâlet­tir.

😐 Aldığı evin camdan olduğunu görenin sıhhati bozu­lur, düşman şerrine uğrar. Aldığınız evde raht değilseniz ve beğenmediğiniz bazı yerleri varsa şu anki hayatınızda karşılaşılacak bazı sıkıntılara işarettir.

Rüyada Yeni Ev Görmek, Güzel Ev

🙂 Rüyada görülen yeni ev bekarlar için evlenmeye, evliler için müjdeli bir habere yorumlanır. Şayet o evde bir hasta varsa iyileşmesiyle de yorumlanır. Güzel ve yeni bir ev görmek, rüya sahibinin dünyadaki hali­nin iyiliğine işarettir. Bekâr bir kişi rüyasında güzel bir eve girdiğini görse, kısa bir zamanda izdivaç etmesine işaret eder. Evli bir kimsenin yeni bir eve girdiğini görmesi, bulunduğu yer­den taşınmasına veya yeni bir ev almasına delâlet eder.

😐 Yeni aldığı evin toplu konut halinde olduğunu gören üzüntüye uğ­rar. Yeni evinizde sevmediğiniz insanların olduğunu görmek iyi değildir.

Rüyada Eski Ev Görmek

😐 Rüyada Eski Ev Görmek: Rüyada kendinizi eski bir evde oturur görme­niz bir hakikatle karşı karşıya geleceğinize, kendinizi şanssız­lıkla suçlayacağınıza alâmettir. Rüyadaki ev eskiyse, bir hasta haberi alınacak ya da hasta biri­nin durumu ağırlaşacaktır. Ev yıkılmışsa üzüleceğiniz bir ha­ber alacaksınız demektir. Bununla beraber eski bir ahşap evin hastalı­ğa, eski evin yıkılır halde görülmesi ise, sizi üzecek bir haberin alınacağına işarettir.

Rüyada Ev Yapmak

🙂 Ev yaptırmak ya da kendi evini yenilemek, işlerin yolunda girmesi demek. Bekar bi­ri rüyasında ev yaptığını görürse, kısa zamanda evlenir. Rüyada Ev Yapmak: Bir ev yapmak; bereket, kazanç ve gelir artışıdır. Türbe yapmak; çocuk doğumuna, ziyafete, evlenmeye, mabed yapmak; sevinç demek. Düşünde ev yapanın vakti hoş geçer toprak toplayan mal kazanır. Kendi evinde birtakım değişik­likler yaptığını görmek; işlerinin yolunda olmasına delâ­lettir. Bir kimse rüyasında çok güzel bir ev inşaa ettiğini fakat bu evin içine başka bir kimseyi alamadığını görse, ahiret yurdu için yaptığı yatırımlara işaret eder. Evin odalarını genişletmek, dünyadaki halin genişleyece­ğine delalet eder. İnsanın rüyada ev yapması, yuva kurmaya, top­rakla uğraşmağa, eline mal geçeceğine yorumlanır.

Rüyada Ev Taşımak

🙂 Rüyasında ev taşımak veya değiştirdiğini gören kimsenin ha­yatında önemli bir değişiklik olur. Bu değişikliğin iyi mi yok­sa kötü mü olacağını taşınılan evin görüntüsü açıklar. Örne­ğin kötü bir evden iyi bir eve taşınmak, olumlu bir değişiklik olarak yorumlanır.

😐 Rüyada Ev Değiştirmek veya taşımak: Rüyada ev taşımak; geçireceğiniz bir olay tabiatınızın değişiminde rol oynayacaktır. Hırçın ve asabî hallerinizle yakınlarınızı kıracağınıza işarettir. Rüyada ev taşıdığını görmek neticelendirmek istediğiniz bazı şeyleri bugün yapmanızın doğru olmayacağına yorumlanır. Rüyada kendinizi taşınır görmek; işlerinizin bozulacağına işarettir.

Rüyada Ev Temizlemek

🙂 Ev temizlemek, ha­yırlı işler yapmak şeklinde yorumlanır. Apartmanı veya daireyi temizlemek, günahlardan tevbeye delalettir. Oturduğu evi temizlendiğini gören kimse sıkın­tılarından kurtulur ve feraha ulaşır.

Rüyada Büyük Ev Görmek

🙂 Büyük ve gösterişli bir ev, para, mevkii ve itibar demektir. Rüyada büyük ve genişçe bir evde olduğunu görmek gerçek hayatta ömrünün genişleyip uzayacağını gösterir.

Rüyada Beyaz Ev Görmek (Güzel)

🙂 Rüyasında güzel ve beyaz bir ev aldığını görmek fevkalâde sevinçli bir hadiseye isminin karışmasına işarettir. Bekarlar için beyaz ev görmek evliliğe veya yeni başlangıçlara yorumlanır. Evliler için beyaz ev görmek müjdeli haber ve mutlu olmaya delalettir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

ABDÜLGANİ NABLUS: “Yeşillikler için­de bir ev, her bakımdan mutlu olacağınızı; deniz, göl vb. ke­narında bir ev ise, kısmetinizi başka yerlerde aramanız gerek­tiğini belirtir. Evini camdan ya­pılmış görmek, düş­man tuzağına uğrayacağını işaret eder.” şeklinde yorumlar.

DANYAL (a.s.) göre: “Tanımadığı bir eve girip orada bazı ölü­ler görmek ahiretle tabir olunur. Oraya girip oturanın eceli yaklaşmış de­mektir. Öyle bir evden çıktığını gören ağır bir hastalığa uğrar ve daha son­ra iyileşir. Ahşap ya da kerpiçten yapılmış tanıdık bir eve girdiğini gören haram mal peşinden koşturur. Öyle bir ev­den çıktığını gören harama tövbe eder,” demiştir.

KİRMANİ: Evin ortasındaki hol, kız evlat ile kız kardeşe, evin sofası anne ve babaya işarettir. Hol ve sofayı temiz, güzel ve bakımlı görmek bunların (kız, kız kardeş, anne, baba) iyilik ve esenlikleriyle; pis, harap ve dar görmek bunların sıkıntı, felaket ve ihtiyaç sahibi olmalarıyla tabir olu­nur,” demiştir.

MAĞRİPLİ CABİR: Kendisine ait olan bir eve girdiğini gören, evlat ve ak­raba sahibi olur. Evin geniş ve yeni olması rızkının ve insanının bol ve sağlam olmasına işarettir. Güzel bir ev görmek anne ve babasının sağlık ve esenliklerine, ömürlerinin uzun olmasına, bir rivayete göre güzel ve uy­gun bir kadınla evlenmesine, korku ve şiddete karşı güvende olmasına, ihtiyaç sahibi olan için zenginliğe, memur için mevki ve makamının yücel­mesine delalet eder” demiştir.

CAFER SADIK:“Ev görmek sekiz şekilde tabir olunur. Kadın için eş, erkek için eş, zenginlik, emniyet ve güven, hayat standardının art­ması, mal, büyük memurluk. Başka evlere bitişik bir ev görmek dünyanın rüya sahibinin yüzüne güleceğine, yani rüya sahibinin zenginliğine, görülen ev eskiyse helal, ahşap ve kerpiçtense haram mala, kireçle badanalı ev görmek hastanın ölümüne, yıkık ve harabe ev üzüntü ve kedere dela­let eder. demiştir.

Ebu Sait El Vaiz: Yeni bir evin yapılmakta olduğunu görmek akraba­larından birinin ölümüne, bir evi genişlettiğini görmek üzüntüye, baş ima­mın evini yıktığını görmek Müslümanların yaşadıkları ülkede fesat ve ka­rıştırıcılığın ortaya çıkmasına delalet eder. Her ne şekilde olursa olsun yıkmak iyi değildir” demiştir.

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Rüyada ev görmenin psikanalizi: Kişiliğimizin ve dış dünyaya karşı konumumuzun simgesidir. Evin durumu ve bize yaşattığı duygular, bu konumun sağlamlığını ya da dayanıksızlığını gösterir. Yeni bir eve taşındı­ğınızı gördüyseniz, bu, var olan durumdan hoşnutsuzluğunuzu ve yenilik ihtiyacı içinde olduğunuzu anlatır. Rüyanızda kötü durumda ya da bakımsız bir evdey­seniz, içinde bulunduğunuz koşulların sizi mutsuz ettiği ve kaygı­landırdığı söylenebilir. Küçük bir evde olduğunuzu gördüyseniz, kı­sıtlanmaktan duyduğunuz tedirginlikten söz edilebilir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Rüyada em­lak satmanız, ev ayrılığı olacağına delâlet eder.
 • Ev satmak, bi­riyle kavga etmek, evi yıkmak, bir tehlike atlatmak; evin yıkıl­ması, hayatın bir anda altüst olması anlamına gelir.
 • Rüyasında temiz, ferah bir ev gören kimse, kendini her türlü kötülüğe karşı koruyabileceği huzurlu bir yaşantıya ihtiyaç duyar.
 • Rüyada Ev Satmak: Rüyada evinizi sattığınızı görmek; aile yu­vanızın yıkılacağına, tamiri kabul edilmez hatalar içine girece­ğinize, iş hayatınızın çıkmazda kalacağına yorumlanır.
 • Rüyada Evden Kaçmak: Rüyada evden kaçmanız; uzun zaman­dır bırakmak istediğiniz bir işi bırakmayacağınıza, çıkacak bir sıkıntıyı önleyeceğinize, bağlantınızın devam edeceğine delildir.
 • Rüyada Ahşap Ev Görmek: Ah­şap yeni bir ev, iyi bir kısmete işarettir. Bekar olanlar için evliliktir.
 • Rüyada ev yıktığınızı görmek; ev yapmaya yorumlandığı gibi, para sıkıntısı olacağına, aile huzursuzluğuna, ay­rılığa, kalp kırıcılığına da yorumlanır.
 • Rüyada evi sırtlayıp götürmek, bir kadının na­fakasını üzerine almaya delalettir.
 • Evin altından olduğunu gör­mek, yangın; tanınmayan bir evin damına çıkmak, evlenmek; çamurla sıvanmış geniş bir ev görmek, saliha kadınların çoklu­ğu şeklinde tabir edilir.
 • Rüyada evin bahçesini görmek: Rüyada ev bahçesi görmek, insanın şahsiye­tinden, mal ve evlattan şüpheyi defetmeye alamettir. Bazen evin bahçesi, oruç ve gece namazına da delalet eder.
 • Rüyada evine adaletli bir devlet adamının girdiğini görmek, o eve bereket ve rahmetin inmesi şeklinde yorumlanır. Eve giren adam, zalim biri ise, o yerde musibetler meydana gelir.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Ev Görmek, Rüyada Ev Almak, Eski Ev, Yeni Ev” üzerine 4 yorum

 1. Hocam rüyamda yeni güzel bir ev görüyorum arkadaşım gelmiş oturuyorduk. Daha sonra komşumuz geldi ona evi gezdirdim. Arkadaşıma dönüp dedim ki komşumuza 2. evimizi de gösterip geleceğim dedim. Komşumu diğer evimize götürdüm. O kadar geniş güzel ve ferahtı. Sonra komşumuz gitti. Daha sonra eve babam, abim ve ablam geldi bir şeyler hakkında konuşurken birden babam bana saldırdı resmen beni öldürmeye kalktı fakat bana zarar veremedi. Abimle ablam hiç bana yardım etmediler. Babam kaçtı gitti. Sokakta hiç tanımadığım bir erkekten yardım istiyordum polisi arayın diye evimi işaret ederek. Buna karşın kardeşlerim yalan söylediğimi iddaa ettiler. Sonra yürümeye başladım gece vaktiydi ve yürüdüğüm sokaklar hiç tanıdık değildi. Merdivenlerden çıkmaya başladım üstüme tonlarca araba geliyordu fakat hepsinin arasından geçip merdivenin sonuna geldim. Daha sonra evime geçtim evime birden sevgili bir çift girdi siz buraya nasıl girdiniz dediğimde bana evinin kapılarını kilitleseydin dediler. Daha sonra evimin kapılarının anahtarlarını kontrol ettim. Rüyamın sonunda doğru 3. Ve farklı bir evde annemle birlikteydik anneme gel kapıların anahtarlarını kontrol edelim diyordum.

  Yanıtla
  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : İşlerinizde başarılı olacağınıza, durumların düzelmesine, üzüntülerinizin ve kederlerinizin tamamen yok olacaklarına işarettir…

 2. Rüyamda evdeyim gece vakti kapı sesi geliyor gidip bakıyorum babam gelmiş, yorgunum bugün burada kalayım diyor, bende tamam diyorum. Banyomda yatak varmış, babam oradaki yatağa gidip yatıyor. Anlamı nedir acaba ?

  Yanıtla
  • Haldun Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Ufak bir yatırımla karlı ve kazancı bol bir işe atılacağınıza, kısa süre içinde elinize sermaye olarak fazla para geçeceğine işarettir…

Yorum yapın