Rüyada El Görmek, El Ele Tutuşmak, El Öpmek

Düşlerde görülen el ölüm mü, hastalık mı yoksa bol para ve müjde mi demek. Aşağıda rüyanızın Diyanet ve İslami alimlerin yorumunu, hem iyi hem kötü anlamlarını hem de psikolojideki anlamlarını ayrı ayrı başlıklara tıklayarak öğrenebileceksiniz. Allah hayra çevirsin… Rüyanızda ellerinizin güçlü ve sağlıklı olduğunu görmek bolluğa ve iyi şansa işarettir; küçük ve sağlıksız eller ise tam tersini işaret eder.

Rüyada El Görmek

🙂 Rüyanızda bir sürü el gördüyseniz; Hiç beklemediğiniz bir anda kendinizi kalabalık bir toplantıda bulacağınıza, işarettir. Rüyada sağ el görmek insanın kazancı, arkadaşı ve alışverişidir. Sol el yardımcısı, sadık yakını, sevdiği akrabası ve zor günleri için biriktirdiği parasıdır. Ellerin uzun olması büyük kudretle yorumlanır. Bir elini diğer elinin içine aldığını görmek bir nikâh vesilesiyle akrabasının toplanacağına işarettir. Gücü, kudreti ve itibarı temsil eder. Özellikle güçlü ve biçim­li eller hem maddi, hem manevi güveni anlatır. Eğer bir sanat da­lıyla uğraşılıyorsa başarı ve ün kazanılacağına da işaret eder. Ay­rıca, bakımlı, ince ve güzel bir el, manevi mutluluğa; büyük el, cömertliğe; küçük el, cimrilik ve acizliğe; kuvvetli el, başarı ve yükselmeye yorumlanır. Bazı alimlere gö­re rüyada el şu şekilde yorumlanır: Erkek kardeş, kız kardeş, arkadaş, ev­lat, hizmetçi, kuvvet, zenginlik, memuriyet, mal ve servet, iş ve sanat…

 • El görmek: Gücü, kudreti ve itibara işarettir.
 • Sağ el görmek: İtibara ve güce kavuşması anlamına gelir.
 • Elin büyüdüğünü görmek: Büyük başarılara işarettir.
 • İki eli bir arada görmek: Yüksek bir mevki ve makama sahip olacağınıza bundan dolayı da sevinmenize işarettir.
 • İki eli açık görmek: Birisine cömertçe yardımda bulunacağınıza yorulur.
 • İki elini ayrı ayrı görmek: Mevki yükselmesine, ti­carette başarıya evlat sahibi olmaya işarettir.
 • Sağ el görmek: Yakınlarınızdan erkek olanlara işarettir. Sağ el, geçim, kazanç ve mala delalet eder.
 • Sağ elinin altından olduğunu görmek: Şiddetin gitmesi ve kazancın çoğalması.
 • Sağ elin sakat olması: Günahlarınızın cere­mesini kazancınızın azalmasıyla ödeyeceğiniz anlamına gelir.
 • Sağ elinin kendisiyle konuştuğunu görmek: Geçimin gü­zel ve geniş olması.
 • Sol el: Kadın olanlara işarettir. Bu durumda: Rüyada han­gi elinin kaybolduğunu görürse o ele ait guruptan birini kaybedeceği anlamı­na gelir.
 • Elleri üzerinde yürümek: İtimada ve dayanağa işarettir.
 • Solak olmak: İş hayatınızda çeşitli zorluklarla kar­şılaşacağınız anlamına gelir.
 • Elin kana bulandığını görmek: Aslı olmayan birtakım laflara karışacağınız anlamına gelir.
 • Elden ateş çıkması: Hangi alanda olursa olsun yükselmek anlamına gelir.
 • Elleri koltuk altına sokmak: Bilgi birikimine işarettir.

Rüyada güzel eller görmek, bir sanat kolunda başarı kaza­nacağınıza alamettir; kuvvetli ve kudretli eller, o rüyayı görenin siyaset, spor veya endüstri alanında başarı kaza­nacağına ve büyük mevkilere ulaşacağına işarettir. Rüyada görülen eller, o rüyayı gören şahsı itham ediyorsa, rüyayı gören bir müddet evvel incitmiş olduğu hakiki bir dostuy­la uzlaşmağa, barışmağa bakmalıdır; rüyada görünen el takdirkar bir ifadeyle ve rüyayı gören şahsa doğru işaret­ler yapıyorsa, rüyayı gören şu veya bu şekilde şan ve şe­refe ulaşacak veya çalıştığı firma, yahut patronu tarafın­dan takdir ve terfi görecek demektir. Rüyada elleriyle iş yapan işçi ve sanatçılar için ellerinin büyüdüğünü görmek iyiye işarettir; faydalı pek çok iş yapacaklarını gösterir.

😐 Elleri kısa görmek sıkıntı ve aksaklıkların olacağına yorumlanır. El kısalığı: Ken­dini düşünen başkalarına yardım etmeyen kimseye işarettir. Rüyada bakımsız ve kirli el görmek, karanlık işlere bulaşmaya; çir­kin el ise günah işlemeye ve hayal kırıklığına delalettir. Rüyada sağ elinin sakat olduğunu görmek, kötülükleriniz yüzünden ka­zancınızın azalacağına yorumlanır. Solak olduğu­nu görense, işlerinde çeşitli güçlüklerle karşılaşabilir. Ellerinin ol­madığını görmekse, bir konuda engelleneceğinizi belirtir. Rüyada çirkin bir elin size uzandığını görmeniz, mutsuzluğunuzun artacağı­na delâlet eder. Ellerinin kısa olduğunu görmek ise, işlerindeki başarısızlığa, ödeyemeyeceği borca, akrabalarıyla olan küskünlüğüne ve cimri olmaya işarettir. Rüyanızda parmaklarınızın kırıldığını görmek zarar göreceğinizin simgesidir ve düşünürler için çalışamayacakları bir dönemin habercisidir. Ellerinizde tüylerin çıktığını görmek sizin için iyi sonuçlanmayacak hukuki sorunlar yaşayacağınızı ve hatta hapse girebileceğinizi gösterir.

Rüyada El Ele Tutuşmak

🙂 Genç bir kız için biriyle el ele tutuşmak, hayalindeki kişiyi bularak evlenir. Rüyada el ele tutuşmak, kalabalık bir yere gireceğinize yorumlanır. Rüyada el ele tutuşmanın tabiri çeşitlidir. Bazı tabirci­ler elele tutuştuğunu görmek, kişinin gücü, kuvveti ve dünyadaki akrabalarıdır, demişlerdir. Bi­rinin kendini elinden tuttuğunu görmek yardım görmeye, kendisinin birinin elinden tuttuğunu görmesi o kişiye yardım etmesine, bir alimin bir inançsı­zı elinden tuttuğunu görmek onun o alim sayesinde hidayete erip Müslüman olacağına delalet eder.

😐 Tanımadık biriyle el ele tutuştuğunu görmek çocuklardan ayrı kalacağına alamettir. Tuttuğu el kendisine acı veriyor ve rahatsız ediyorsa bir yakınından gelecek zarara yorumlanır.

Rüyada El Öpmek

🙂 El öpmek, size hizmet edenlerin artacağına yorumlanır. Tanıdık birinin elini öptüğünü gören kimse, düşmanını yener ve birçok işin üstesinden gelir. Bazen de rüyada el öpmek: Nikah veya benzeri bir merasim dolayısıy­la akrabaların toplanmasına işaret eder.

😐 Rüyada yabancı birinin elini öpmek; bir günahınızın sorumluluğu içinde olduğunuza delâlet eder ki, kefaret gerektiğine hükmolunur. Sevmediğiniz birinin elini veya kirli bir eli öpmek hoşunuza gitmeyen durumlara yorumlanır.

Rüyada El Yıkamak

🙂 Kendi ellerini yıkadığını gören kimse kendi çabalarıyla rızkını kazanır. Rüyada el yıkamak, cömertliğe, bolca sadaka vermeye ve insanlara yardımcı olmaya işa­ret eder. Rüyada elleri yıkamak hayır ve selamettir. Elini temiz olarak görmek: Baba ve evladın halinin güzel­liğine işaret eder. Ellerinizi yıkamak size karşı yapılan haksızlıklar karşısında çözüm ve cevaplar bulacağınızı gösterir.

😐 Ellerini kil veya sabun ile yıkadığını gören ümidine nail olmaz. Ellerini yıkadığı halde temizleyemeyen kişinin ümidi yarım kalır.

Rüyada El Sıkışmak

🙂 Rüyada el sıkışmak, yakın zamanda da­rıldığınız bir insanının gönlünü almanız gerektiğini açıklar. Biriyle el sıkıştığını gören, kendine olan güveni sayesinde kimsenin cesaret edemediği işlerde başarı kazanır. El sıkışmaksa, dostluk ve başarılı ileti­şimi vurgular.

Rüyada Kınalı El Görmek

🙂 Dindar bir insan için kınalı el görmek rüyası, haramdan el çekmeğe işarettir. Bekarlar için kınalı el görmek, mutlu olmaya, yeni bir ilişkiye veya ilişkinin evlilikle devam etmesine işarettir. Rüyada kınalı el görmek beklediğiniz bir haber varsa müjdenin geleceğine işarettir.

😐 Ev birinin elini kınalı görmesi yalan yere yeminle, iş bozukluğu ile veya ak­rabalardan uzaklaşmakla yorumlayanlar da vardır.

Rüyada Kesik El Görmek

🙂 Rüyada elinin kesildiğini ve fakat acı ve elem duyma­dığını gören aşka düşer ve kalbi birinin muhabbeti ile do­lar. El damarları­nın kanaması: Zenginin mallarına zarar geleceğine yorumlanır. Kesilen elinin yanında olduğunu gören muhtemelen oğlundan yahut kardeşinden menfaat sağlar. Eli kesildiği halde acı duymadığını görmek: Aşık olur ve muhab­bete delalet eder.

😐 Elin kesilmesi: Günahların çoğalmasına, artık tövbe etmeniz gerektiğine işarettir. Rüyasında elinin kesilip vücudundan ayrıldığını gör­mek biraderinin, ya şerikinin, ya dostunun, ya kâtib ve hadiminin veyahut akraba ve ehibbasından bir sevdiği­nin vefatına delâlet eder. Bir rivayete göre sağ elinin ke­sildiğini gören, bir insanın hakkını kesmek için yalan ye­min eder. Diğer bir kavle göre işleri bozularak maişeti daralır, yahut akrabasına iyilik etmez.
Elin bilekten kesildiğini görmek: Yakınlarınızdan birinin vefatı anlamına gelir. Sol elinin kesildiğini gören akrabasına rahmü muavenet eder ve ehlinden her türlü hayır görür. Ellerinin veyahut birinin kırıldığını gören kendi nefsinde bir belâya bulaşır. Ya malı gider, ya sevdiklerinden biri hastalanır.
Bıçak­la ellerini kesmek: Hayret edeceğiniz bir habere işarettir.
El damarları­nın kanaması: Fakir görürse, mal edi­neceği anlamına gelir.
Bir ceza sonrası elinin kesildiğini görmek iki şekil ile tabir edilir: Fena bir kadın ile müsaheret, emin ol­mamak. Bu rüya sahibi ahlâkı bozuk ve fena şöhretli bir kadın ile izdivaç eder. Yahut kendisine emanet edilen şe­ye hiyanet eyler.
Elinin kesildiğini görmekse, tövbe et­mezseniz günahlarınızın bedelini çok ağır ödeyeceğinize yoru­lur.
Bilekten kopan el ise, dost ya da yakınlardan birinin hastalığına, yakın bir akrabayla ilişkinin kesilmesi, yahut işlerin bozulması anlamına gelir.
Elinin kesilip vücudundan ayrıldığını görmek: Eşinin veya dostunun hastalığı ile tabir edilir.

🕋Diyanet ve İslami Alimlerin Yorumu

İbn-i Sirin’e Göre El Görmek; “Emir veya emirlere vekalet eden kimseler için, elin uzun olduğunu görmek uzun bir hayata, yardımcılar ve hizmetkarlarının güç ve kuvvetine, ülkede tasarrufa, çok mala, emir ve kararlarının etkili ol­masına; tüccar için uzun el kazanç ve karının artmasına, esnaf ve sanat­karlar için ustalığa delalet eder. Elin uzun olduğunu görmek hırsızdan başka herkes için iyidir. Elin kı­salığı da bunun tersiyle tabir olunur.”

Ebu Sait El Vaiz’e göre rüyada el görmek: “Elini kolunun altına sokup çıkarttığını, elinin parlak ve nurlu olduğunu gören ilim sahibi olur. Eğer kişi layık değilse ti­caret, hayır ve menfaat sahibi olacağı anlamına gelir. Koltuk altından çı­kardığı elinde ateş bulunduğunu görmek yönettiği işte güç ve başarı sahi­bi olacağı anlamına gelir. Koltuk altından çıkardığı elinde su bulunduğunu görmek hayırdır...

...Malının artacağına ve bir yolcusunun geleceğine işarettir. Ellerini yumuk görmek elde etmek istediği işte zorluk ve sıkıntıyla karşılaşacağına, ellerini açık görmek cömertliğe delalet eder. Elleri üzerinde yü­rüdüğünü gören akrabalarından bazılarına güvenir. Elinin kendisine güzel bir şey söylediğini gören geçim sıkıntısı çekmez, elinin kendisine kötü bir söz söylediğini gören geçim sıkıntısı çeker.”

İbn-i Kesir; bu rüyayı görmek dindar biri için haramdan el çekmek veya yalan yere yemin etmenin yanlışlığının farkına varmak anlamını ifade eder. Günahkar ve sıradan biri içinse hırsızlık ya­hut hırsızlıkla suçlanma manasına gelir. Elinin kesik olduğunu, ancak yanı başında durduğunu görmek kardeşinden veya oğlundan faydalanmak ihtimaline, kesik elin beraberinde bulunmadığını ve nerede olduğunu bil­mediğini görmek bir kötülüğe, eğer rüya sahibi gurbetteyse para kazana­mayarak memleketine dönmesine delalet eder.

Cafer Sadık(r.a.)’a göre el görmek; El rüyası 12 şekilde tabir olunur: Erkek kar­deş, kız kardeş, iş ortağı, evlat, köle ve cariye, kuvvet, zenginlik, memur­luk ve valilik, mal ve servet, belge, sanat, iş ve fiil. Cafer-i Sadık radıyallahü anh buyurmuştur ki: El rüyası on iki veçhe ile tabir olunur: Birader, hemşire, şe­rik, evlat, köle ve cariye, kuvvet, gana. velâyet ve memu­riyet, mal ve servet, hüccet, san’at, iş ve amel.”

İsmail Eş’as: Ellerini iyi insanlardan birinin boynuna doladığını gören Allah’ın hidayetine erer, tövbe edip af diler. Ellerini inançsız, günahkar ve yalancı takımından birinin boynuna do­ladığını gören tövbeden uzak, doğruluk ve takvadan yoksun olur ve sapı­tır. Uyanıkken çirkin ve iğrenç olan bir şeyin, eli­nin üzerinde bulunduğunu görmek hayra yorulmaz. Elinin madenden ve­ya tahtadan olduğunu görmek de hayra yorulmaz. Çoğu rüya tabircilerinin söylediklerine göre kar ve kazanç sağlayamaz, geçimde zahmet ve sıkın­tı içinde olur.”

Ebû Said’ül Vaaz: “Menamda elini kolu­nun altına sokup çıkardığını ve parlak ve münevver ol­duğunu gören —ehli ise— ilme nail olur. —Ehli değil ise— ticaret, hayır ve menfaattir. Koltuğu altından çıkar­dığı elinde ateş olduğunu görmek başında bulunduğu işte kuvvet ve galebeye yorumlanır, çıkardığı elinde su oldu­ğunu görmek hayırdır, malının artmasına veyahut bir yolcusunun gelmesine işarettir. Ellerini yumuk görmek istediği işte müşkülâta uğramağa, ellerini açık görmek saha’ ve kereme delâlet eyler. Ellerine üzerinde yürüdüğü­nü gören akrabasından bazısına itimad eder, elinin kendisine güzel bir kelâm ile tekellüm eylediğini gören mai­şette refaha nail olur. Elinin fena bir kelâm söylediğini görmek bunun zıddiyle yâni dıyk-ı maişet ile tâbir olu­nur.”

Seyyid Süleyman:Âlem-i manada el görmek bir çok suretlerle tabir edi­lir. Sağ el insanın esbap-ı maişeti, mal ve kisbi, ihvan ve arkadaşı, ahz ü i’tası ve sol el dahi mu’in ve sadîki, ihti­yaç vakti için iddihar edeceği nafakası ve akrabasından sevdiğidir. Ellerin uzun olması kudrette ziyadeye ve aksi ile bunun zıddına delâlet eder. Elinin bileğinden kesilip alındığını görmek mal cihe­tinden fakire, ilim cihetinden noksana, evlat veya birader­den mahrumiyete delâlet eyler…

👁‍🗨Psikolojideki Anlamı

Kendini ifade etme becerisi, yaratıcılık ve iyileştirme gücünün simgesidir. Parmaklar duygularımıza, tırnaklarsa kendimizi korumak için kullandığımız “silah” larımıza dikkat çeker. Kirli eller, pişmanlık duyulan davranışların verdiği rahat­sızlık anlamına gelir. Yumruk yapılmış el, öfke ve saldırganlık duygularımızı gösterir.

Çevrenizi çekip çevirmek için sahip olduğunuz becerikliliği ve kapasiteyi simgeler; eskiler sağ eli mantıkla ve analiz etmekle; sol eli ise duygularla ve bilinçaltıyla ilişkilendirmiştir. Solak insanlara göre bu yorum tam tersi şekilde işler. Güçlü güzel ve bakımlı eller görmek şansınızın açık olacağını gösterir.

Anonim Rüya Yorumları

 • Elinin kesilip vücudundan ayrıldığını gören, sevdiği bir yakınını kaybeder.
 • Kesik elini bulamayan ise bir felakete uğrar.
 • Ellerin kırılması da bir musibetle tabir olunur.
 • Bir elini öbüründen beyaz görmek, sol eli sağ el gibi ustalıkla kullanmak, iyidir.
 • Ellerin tit­remesi hayır değildir.
 • Koltuğunun altından çıkardığı elin­de ateş görenin rüyası kuvvet ve galibiyete delilidir.
 • El­lerini göğsünün üzerinde kavuşturan, bir dostu yüzünden üzülür.
 • Ellerini dindar birinin boynuna dolayan Cenab-ı Hakk’ın affına nail olur.
 • Uyanık iken çirkin ve münkir olan bir şeyin rüyada elinin üzerinde hasıl olduğunu görmek hayırlı değildir.
 • Elinin ma’denden veya tahtadan olduğunu görmek de hayra delâlet etmez.
 • Ekser muabbirinin kavline göre kâr ve kisbi keisada uğrar, geçinmek hususunda duçar-i müşkilât ve zahmet olur.
 • Gü­zel bir elin tuttuğu ekmek vb. de helal kazanç demektir.
 • Düşte el bağlayarak durduğunu gören kimse bir müşkül ile karşılaşır.
 • El çırpmak, sevince ve muvaffaki­yete işarettir. İki eliyle başına vurmak pişmanlıkla ve kötü bir haber­le tâbir edilir.
 • Rüyada insanın kendi elini görmesi, kuvvetle tabir edi­lir.
 • Rüyada elin uzadığını görmek: Düşmanı alt etmekle, kuv­vetle yorumlanır.
 • Eline başka bir elin değdiğini görmek: Sahip olunan şeyle­rin artması.
 • İki elin açık olması: Cömertlik ve Allah yolunda infakta bu­lunmak.
 • Ellerini muttaki birinin boynuna dolamak: Tövbe ve hida­yete mazhar olmaktır.
 • Elini koltuğunun altından çıkarırken nurlandığını görmek: İlim yolunda ilerlemek.
 • Elinden su çıktığını görmek: Mal ve nimettir.
 • Elini yediğini görmek: Pişmanlığa işarettir.
 • Elini bir Peygamber eli olarak görmek: Allah’ın rüyayı gö­ren kişiyle bir topluluğa hidayet bahşetmesine delalettir.
 • Sağ eli sol elden daha uzun görmek: Yardımsever olmak­la tabir edilir.
 • Sıkıca kenetlenmiş eller görmek çok gergin olduğunuzu gösterir; mantıklı hareket edebilmek için biraz rahatlamalısınız.
 • Kirli eller ahlaki eksikliği simgeler ve sonradan çok pişman olacağınız bazı şeyler yapabileceğinizi gösterir.
 • Rüyada ellerinizin acıdığını veya yaralandığını görmek aşk hayatınızda büyük sıkıntılar yaşayacağınızı gösterir. Ellerinizin bağlandığını görmek zorluklar yaşayacağınızın habercisidir.

Rüyada korkulacak 3 rüya

Bu Duaları Kaçırmayın!


BİZİ TAKİP EDİN RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM: Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz. Rüyalarınızı ücretsiz yorumlatmak için YouTube videolarımızın altına yazmanız yeterli.

Yorum yapın