Rüyada Diş Görmek, Rüyada Diş Kırılması, Diş Çıkması

Düşlerde diş görmek; beyaz ve düzgün dişler güzel bir habere, mükemmel bir sağlığa ve uzun bir ömre; ancak çürük ve sararmış dişler has­talığa ve kötü habere işaret eder. Ayrıca rüyada dişin, çürümesi, kırılması, düşmesi, sallanması, dökülmesi ve ağrıması her türlü olumsuz olaya ya da habere delalettir, özellikle rüya­sında diş çektirdiğini gören kimse, dışarıdan bir hastalık haberi alabilir. Bu rüya bir nedenden dolayı kendinize çok kızgın olduğunuz anlamına da gelebilir. Dişin kucağa düştüğünü görmek, ço­cuk arzusunu; ağzında diş olmadığı halde ön dişlerinden bi­rinin çıktığını görmek, bir bebeğin doğumunu; dişin uzadığı­nı görmek, ailede bir tartışma çıkacağını; takma dişler yaşlan­ma korkusunu anlatır.

Rüyada Diş Görmek

Rüyada diş görmek; bir hastalık haberi ile karşılaşa­cağınıza veya sıkıntılı bir gün geçireceğinize, delâlet ettiği gi­bi, bir şeyi dişlemeniz, size fena nazarla bakan birisi ile karşı­laşacağınıza alâmettir. Rüyada dişleri fırçalamaksa kök­lü bir değişikliğe işaret eder. Ayrıca diş fırçalamak, sağlıklı olmak anlamına da gelir. Dişçi görmek, üzüldüğünüz bir anda size yakın bir dost elinin uzanarak teselli edeceğine dişinizi çektir­diğinizi görmek, bir hastalık haberi alacağınıza yorumlanır. Rüyada hayvan dişi görmeniz; zengin bir dostunuz­dan çok büyük hediye alacağınıza, evinize ferahlık geleceğine delildir. Rüyada diş kırılması: Yakın akrabalarınızdan kötülük göreceğinize işarettir.

rüyada görmek-diyanet rüya tabirleri-ne demek-diyanet ruya tabirleri-1001ruyaDiyanet ve İslami Rüya Tabirleri: Rüyada Diş

Salimi’ye göre: “Rüyada dişlerinden birinin kucağına elbise­sinin eteğine veya eline düştüğünü görmek iki şekilde yorumlanır: Hamile kadının doğurması, eline mal geçip ondan fayda görülmesi. Bu rüya sahi­binin eşi hamileyse rahat ve kolay bir doğum yapar. Düşen diş üst sıra­dansa çocuk erkek, alt sıradansa kızdır. Rüya sahibi bekarsa ya da evli ancak eşi hamile değilse eline mal geçer ve o maldan faydalanır.

Mağripli Cabir’e göre:Ağrımakta olan dişine ilaç koyduğunu veya ağrıyan dişini çektirdiğini görmek hayır ve menfaat elde etmeye, üzüntü ve kederden kurtulmaya; dişlerinin döküldüğünü ve yerine yeniden aynı dişlerin çıktığını görmek akrabalarından kendisine karşı meydana gelen çekingenliğin, ürkekliğin ortadan kalkacağına delalet eder.”

Ebu Said El Vaiz’e göre: “Rüyada dişlerinin madenden veya odun ve tahtadan olduğunu gören hastalanır. Ağzında hiç diş olmadığını ve bütün dişlerinin sonradan çıktıklarını görmek üç şekilde yorumlanır: İşlerinin değişmesi, uzun ömür, problemle­rini güzelce halletme. Rüyada kürdanla diş temizlemek, karıştırmak boş ümitsiz günler geçireceğinize, bunun etkisiyle pasif bir duruma geçeceğinize yorumlanır.”

İsfahanlı Halid’e göre; “Rüyada ağzında bir tek dişinin bulunduğunu görmek başarılı bir işi tamamlanmasına bir yıl kaldığına işarettir. Ağzında bulunan her bir diş elde edeceği güzel haberleri ifade eder. Ondan fazla dişlerin her biri kazancın artacağına işa­rettir. Rüyada dişlerin küçüklüğü güzellik, büyüklüğü müjde ile tabir edilir, demiştir.”

psikolojik ve modern ruya tabirleri-rüyada görmek-ne demek-1001ruyaRüyada Diş Görmenin Psikolojik Anlamı

Rüyada diş görmenin psikanalizi: Kendimizi savunmanın olduğu kadar, bazen saldır­ganlık duygularımızın da simgesidir. Ayrıca dişlerin kırılması, çıkması, dökülmesi, çürümesi, düşmesi, doğaya ay­kırı eylemlerden kaçındığımızı, geçmişin etkilerini yadsıdığı­mızı ve şartlar ne denli kötü olursa olsun, bugünü yaşadığı­mızı, gerçekçi yaklaşımlarımızı belirtir. Aynı zamanda risk ve tehlikeler karşısında dürüstlüğümüzden ödün vermediğimizi gösterir.

DİŞ FIRÇASI GÖRMEK: Rüyada diş fırçası görmek, eğer o rüyayı gören kadın ise başma üzücü bir olay geleceğine, rüyayı gören erkek ise, özel yaşantısına çeki düzen vermesi gerektiğine işaret eder. Rüyada diş fırçaları görmeniz ve bu fır­çalardan biri ile dişlerinizi temizlemeniz; etrafınızı saran bazı kötü ruhlu kimselerden kurtulacağınıza. Sağlığınız ile fazla ilgileneceği­nize delâlet ettiği gibi, ev hayatınızda olacak yeni bir gelişme ile çok fazla sevineceğinize işarettir. Dişlerinizi misvakla temizlemek; Borç ödemeye delâlet eder. Diş arasında sıkışmış bir şeyi çıkarmak, ailevî bir zarara işarettir.

DİŞÇİ GÖRMEK: Rüyada diş tabibi görmek, para bakımından ziya­na uğranılacağının işaretidir. Rüyada diş doktoru görmeniz, canınızı sı­kacak bir haberin etkisinden uzun zaman kurtulamayacağınıza. Kö­tülük göreceğinize. Mal, mülk belki de can kaybı ile karşılaşacağı­nıza yorumlanır.

Diş kaybetmenin acı verici ve kanlı olması halinde ise planlarınızın gerçekleşmeyeceğinin; dişlerin deforme olduğunu görmenin ailenizle veya sevdiklerinizle ciddi tartışmalar yaşayacağınızın işareti olduğunu söyler. Rüyada fildişi görmek iyiye işarettir; dişlerin balmumundan olduğunu görmek ölüme, camdan veya tahtadan olduğunu görmek ise ciddi bir şiddete maruz kalınacağına işarettir. Eski dönemlerde dişleri kaybettiğini ve yerine yenisinin çıktığını görmenin insanın hayatında olumlu yönde değişiklikler olacağını gösterdiğine inanılırdı. Modern yazarlar dişlerle ilgili başka yorumlarda da bulunmuşlardır.

Bazılarına göre dişler saldırganlığı simgeler ve rüyada dişlerini göstermek tüm sorunlarınızla yüzleşecek durumda olduğunuza işarettir. Bazıları da sağlıklı dişlerinizi gösterdiğinizi görmenin bolluk ve zenginlikle dolu bir döneme gireceğinizi, durumunuzun düzeleceğini ve hem iş hem de aşk ilişkilerinizde başarıya ulaşacağınızı simgelediğini söyler. Diğer taraftan, rüyada çürük ve kırık dişler görmek zorluklarla ve büyük maddi kayıplarla karşılaşacağınıza işarettir. Modern yazarlar için tüm dişlerin düştüğünü veya kaybedildiğini görmek genellikle nereden geldiği belli olmayan bir zenginlikle karşılaşacağınızı ve gelecekte mutlu olacağınızı, bu beklenmedik zenginliğin size istediğiniz hayatı sağlayacağını gösterir. Tüm dişlerin kaybı duygusal alanda mutlu olacağınıza, fakat bu mutluluğu kaybetmemek için çok çabalamanız gerektiğine ve sevdiğiniz insanları kaybetmek istemiyorsanız çok dikkatli olmanız gerektiğine işarettir.

Rüyada diş görmek çeşitli şekilde yorumlanır. Şöyle ki:

 1. Alt çenedeki dişler; anne tarafından kadınlara, ikisi üst, ikisi de alt çenede bulunan dişler ki dört ön dişleri kendi çocuklarına işaret eder.
 2. Üst çenedeki ön dişler, ana, baba, büyük amca bunların sağ olan babası ve sol taraftaki dişler, amcasına işaret eder.
 3. Ön dişlerden seniyye ismi verilen, ön dört dişin ardın­da bulunan sivri dişler rüyayı görenin amcasının oğludur, yahut da iki sadık dostudur. Adı geçen sivri dişlerin ardın­da bulunan göz dişlerin ardında bulunan, ailesinin her veçhile kendisine isnat olunacak ailesine veya onun üstün­de en hürmete layık başkan makamındaki büyüğüdür.
 4. Göz dişinin ardında bulunan dişlerde dayılar ve onların oğludur. Azı dişleri ise, dedeleri yahut kendileriyle iftihar olunan ve çok sevilen küçük erkek torunlarıdır.
 5. Şimdi alt çenede bulunan iki ön dişler haladır. Eğer rü­yayı görenin anası ve halası yoksa, o dişler onun iki kız kardeşi veya kız kardeşinin kızlarıdır.
 6. Yukarıda bahsi geçen ön dört dişlerin ardında bulunan alt çenedeki sivri dişler rüya sahibinin eşinin babası veya büyük babasıdır.
 7. Göz dişlerinin arkasındaki dişler büyük olan hürmete layık kimselerdir.
 8. Azı dişleri de ailesinden uzak olanlar ve büyük valide­leri ve sevilen küçük kız torunlarıdır.
 9. Dişlerinden birisinin rüyada sallanması hastalığa ala­mettir. Düşmesi ise; kendisine nisbet olunanların, yukarı­daki izahata göre, vefatı veya bir daha görülmeyecek şe­kilde gaip olmasına;
 10. Diş çıkarması bir yakınından o dişin bedeli kadar mal eline geçeceğine işaret eder.
 11. Gümüş diş görmek bir yakınını kaybedeceğine işarettir.
 12. Bazı dişler çürüyüp belirsiz olsa, o dişin delalet ettiği şahsa bela isabet eder.
 13. Ön dişlerini normalden uzun veya kısa görmek; onun baba veya amcası, dünyada en büyük kuvvetlere sahip ola­cağına işaret eder.
 14. Bütün dişlerini sallanıyor görmek; aile efradı arasında geçimsizlik ve kavganın vuku bulacağına;
 15. Ön dişlerinin birlikte çürümesi, diğerlerine zarar ver­miş ise eşinin ahlaksız olduğu şeklinde yorumlanır.
 16. Dişlerinin kamaştığını görmek ailesinin kendisine yardım etmeyeceğine,
 17. Rüyada çekip çıkarttığı dişi değişmesi halinde kârlı bir ticarete ulaşacağına;
 18. Damağında altın ve gümüşten dişlerinin çıkması; onun malına erişecek herhangi bir afet veya hastalığa; işa­ret eder.

Rüyada diş görmek, ömrün sona ermesine delalet eder. Diş, aileye, akrabalara, kız ve erkek evlada alamettir. Ba­zen mala, hayvanlara, gelir getiren ev ve tarlaya, ölüm ve haya­ta, ayrılığa ve birleşmeye işaret eder.
Bazen de emanet ve gizli şeylere de delalet eder.

 • Üst çenedeki dişler: Rüya sahibinin baba tarafından akra­balarına işaret eder.
 • Alt çenedeki dişler: Anne tarafından akrabaları temsil eder.
 • Alt çenedeki iki ön diş: Rüya sahibinin neslinden gelecek oğul ve kız veya torunlarına delalet eder.
 • Düşen dişi yerde görmek: Vefat eden çocuğun yerine do­ğacak evlada işaret eder.
 • Düşen dişi kaybolursa: Akrabadan birinin vefat edeceğine delalettir.
 • Bir dişin ağrıyarak düşmesi: Sevilen akrabadan birinin ve­fatı.
 • Dişin ağrımadan düşmesi: Uzak akrabadan birinin vefatı.
 • Ağrıyan dişi çektirmek: Hayır ve menfaat, üzüntüden kur­tulmakla tabir edilir.
 • Dili ile dişleri kökünden koparmak: Fena bir sözden dola­yı aile halkının işlerinin bozulmasına delalet eder.
 • Dişleri çürümüş görmek: Aile durumunun zayıflığı.
 • Dişleri aralıklı olarak görmek: Aile halkının dağılması ve inalın noksanlığı.
 • Azı dişleri: Büyük adamlar, ileri gelenler.
 • Dişlerin siyah veya noksan olması: Üzüntü ve keder.

Rüyada görülen dişler, ehlibeyt ve insanın ev halkına işaret eder. Üst sırada bulunan dişler, baba tara­fındaki akrabalara, alt çenede bulunan dişler ise ana ta­rafındaki akrabalara delâlet eder. Üst çenede bulunan iki ön diş baba ve amcadır. Sağ taraftaki diş baba, sol taraf­taki diş ise amcadır. Bazen de üst çenede bulunan ön diş­ler kadeşlere işarettir.
Alt çenede bulunan iki ön dişler, ana ve halaya işaret eder. Sağ tarafta bulunan diş ana, sol tarafta bulunan diş halaya tabirdir. Alt çenede bulunan ön azı dişler, teyze ve dayı kızına işaret eder. Arka azı dişler de rüya sahibi­nin uzak akrabalarına tâbir olunur.
İbn-i şirin rahmetullah demiştir ki: Bir kimse rüyasın­da bir dişinin düştüğünü ve onu düştüğü yerde bulduğu­nu görse, vefat eden evlâdının yerine diğer bir evlâdının doğmasına işaret eder. Düşen dişi arayıp bulamaz ise ak­rabasından biri vefat eder.
Dişler, uzun ömre, emanete ve aileye işaret eder. Sağ­lam dişler güçlü olmaya ve problemler karşısında ayak­ta durmaya delâlet eder.

Bu Duaları Kaçırmayın!⤵️

BURAYA TIKLAYIP UYGULAMAMIZI İNDİRİN, RÜYANIZI ÜCRETSİZ YORUMLAYALIM. Bizi sosyal medyada takip etmek isterseniz FACEBOOK sayfamız, YOUTUBE kanalımız, INSTAGRAM sayfamız ve PINTEREST sayfamıza abone olup bizi oradan takip edebilirsiniz.

“Rüyada Diş Görmek, Rüyada Diş Kırılması, Diş Çıkması” üzerine 4 yorum

  • Merhaba Kardeşim Rüyanın Yorumu Şu Şekildedir : Hayatınızda başarı kazanmak için harekete geçeceğinize, bir eve taşınmaya, işlerinizde daha çok başarı kazanacağınıza işarettir…

 1. Rüyamda dişlerimi kendi elemlerim hepsini çekiyorum ama gülerekten ve avuç avuç dişlerim geldi sonra dişlerimi görmedim aynada dişlerime bakarken dişlerimin yerine geldi
  Ama alt dişimde sadece iki dişim yok gerisi hepsi yerinde duruyor bunu ne olur açıklayın 1.5 senedir bunu araştırıyorum ve bir türlü sonuca varamadım en yakın zamanda cevap yazın

  Yanıtla
  • Anonim Kardeşim Sizin Bu Rüyanızın Yorumu Şöyle : Yaşamınızın uzun süreli olacağına, sermayenizin devamlı büyüyeceğine, her türlü dert ve tasadan kurtulmaya işarettir…

Yorum yapın